28 augustus 2008

Milieuzorg op het eiland Honoloko

Honoloko
http://honoloko.eea.europa.eu

In heel Europa is nu een computerspel beschikbaar waarmee al spelende kennis over het milieu kan worden vergaard. Het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen heeft het computerspel Honoloko uitgebracht op internet. Honoloko is beschikbaar in de officiële EU-talen plus het Bulgaars, IJslands, Noors, Roemeens, Russisch en Turks. Het is gezamenlijk ontwikkeld door het regionaal Kantoor voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Milieuagentschap.

Honoloko is opgezet als een bordspel. De speler trekt rond op een eiland, waar hij voortdurend vragen moet beantwoorden over zijn gedrag ten aanzien van het milieu. Er worden punten toegekend op grond van de door de speler gemaakte keuzes. Het spel is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en wil hen bewust maken van hun gedrag en, zo nodig, aanzetten tot een gedragsverandering.

Het eiland Honoloko lijkt erg veel op de echte wereld waar jouw handelingen echt een verschil maken in je omgeving. De gevolgen van jouw beslissingen zijn direct zichtbaar. Het doel van het spel is om beslissingen te maken die het beste zijn voor de gezondheid en het milieu in Honoloko. Als je met jouw beslissingen goed scoort op het gebied van hulpbronnen en energie zal je het milieu verbeteren. Als de scores van gezondheid en lichamelijke conditie omhoog of omlaag gaan, zul je zien dat de gezondheid van de mensen op Honoloko verbetert of verslechtert. Vergeet niet dat mensen in een beter milieu ook gezonder zullen zijn. Let op het eiland want er zullen veranderingen plaats vinden door de beslissingen de jij neemt.

27 augustus 2008

Klimaatverandering heb je zelf in de hand!

Change Climate
http://ec.europa.eu/environment/climat/

Klimaatverandering is iets dat ons allemaal aanbelangt. Regeringen en de industrie nemen maatregelen om ze te bestrijden, maar ieder van ons kan ook het verschil maken. Als leerkracht of scholier kun je ook beslissingen nemen en je gewoonten veranderen – en waarom niet op school beginnen? In het kader van haar bewustmakingscampagne rond klimaatverandering heeft de Europese Commissie een programma voor secundaire scholen ontwikkeld. Scholieren en leerkrachten worden uitgenodigd om individueel of in groep een belofte te ondertekenen hun CO2-uitstoot te verminderen door kleine veranderingen aan te brengen in hun dagelijks gedrag.

Natuurlijk Energie!

Natuurlijk Energie
http://www.natuurlijkenergie.nl

In het basisonderwijs is 'leren voor duurzaamheid' gelukkig al lang geen loze kreet meer. Steeds meer scholen zetten zich actief in om leerlingen bewust te maken van het belang van duurzaamheid in het algemeen en duurzame energie in het bijzonder. Om scholen hierin te ondersteunen heeft Nuon 'Natuurlijk energie!' ontwikkeld: een uniek multimediaal totaalpakket dat leren over energie, door de verhalende en modulaire aanpak, erg aantrekkelijk maakt.
Je surft doorheen een klaslokaal, een laboratorium, de mediatheek, het speelplein, de turnzaal, de toiletten, de koffiekamer, ....

Watty & de energievreters

Watty
http://watty.hewicom.be

In het huis van Watty wordt veel energie verspild. Speur samen met het varkentje Watty naar alle energievreters in de verschillende kamers. Slaag je hierin dan verdien je een mooi diploma. Doen maar!

Expeditie Broeikaswereld

Broeikaswereld
http://www.expeditiebroeikaswereld.nl

Expeditie Broeikaswereld (waarmee de Universiteit Utrecht de Academische Jaarprijs 2006-2007 won) is een educatief project met als doel een vertaling te maken van paleoklimaatonderzoek voor de leerlingen van het secundair onderwijs.
De broeikaswereld van 55 miljoen jaar geleden en wat deze periode ons vertelt over de toekomst, staan centraal in het project. De educatieve middelen die ontwikkeld worden bestaan uit een dvd met clips, een website met lesmateriaal en interactieve toepassingen.

26 augustus 2008

Duurzame landbouwkampen

Landbouwkamp
http://www.jnm.be

Het doel van een "duurzaam landbouwkamp" is jongeren te laten proeven van wat de Vlaamse landbouw in de 21e eeuw betekent en welke de vooruitzichten zijn. Niet met het vingertje in de lucht maar met open geest willen we luisteren naar eenieder die ons hierover iets kan bijbrengen. We hopen dat iedere deelnemer als een rijker mens (nieuwe ervaringen en nieuwe vrienden) naar huis terugkeert.

25 augustus 2008

Natuurrapport * NARA

Natuurrapport
http://www.nara.be

Het Natuurrapport (NARA) beschrijft tweejaarlijks de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen, analyseert de oorzaken van veranderingen en rapporteert over de inspanningen en resultaten van het beleid. Ook wordt er aandacht besteed aan het duurzaam gebruik van natuur. NARA tracht zo een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het Vlaamse natuurbeleid. Het draagt bij tot diverse internationale rapporteringen en kan een kader bieden voor lokale overheden en het middenveld.

Op de website kan je "Natuur AT Vlaanderen" downloaden. Dit is een vlot leesbare en rijk geïllustreerde brochure die de belangrijkste conclusies samenvat voor een breed publiek.

24 augustus 2008

Meet je eigen mestproductie

Mestproductie
http://www.mens-dier-voedsel.nl

Wist je dat iedere Nederlander jaarlijks 16 dieren consumeert? Dat deze dieren 580 kilo veevoer opeten en 60 badkuipen vol mest produceren?
Hoeveel mest produceer je zelf? Doe de test en kijk hoeveel mest er in de badkuip komt via je jaarlijkse consumptie van vlees, eieren en zuivelproducten.

Jonger & Wijzer

Jonger&Wijzer
http://www.unesco-vlaanderen.be

De Verenigde Naties lanceerden begin 2005 het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Eén van de aspecten van duurzame ontwikkeling is de manier waarop we met onze natuurlijke rijkdommen omspringen. Vertaal dat naar het leven van alledag en je komt uit bij de manier waarop we consumeren: welke producten kopen we, hoe gaan we met energie om enz... Door ons gedrag een klein beetje aan te passen, kunnen we al gauw op een voor onze planeet gezondere manier gaan leven.
Hoe dat kan, lees je in "jonger&wijzer" - de GIDS voor verantwoord verbruiken. Deze informatiebrochure richt zich tot jongeren en iedereen die jong van geest is en open staat voor verandering. Het is een gids die de staat opmeet waarin de aarde zich bevindt en uitlegt welke gevolgen onze dagdagelijkse activiteiten hebben voor de toekomst van onze planeet. Daarbij worden telkens concrete tips aangereikt voor hoe het beter kan. Want laat er geen twijfel over bestaan: we zijn niet goed bezig. Als iedereen op dezelfde manier zou consumeren zoals wij dat in de rijke industrielanden doen, dan zouden we vier planeten zoals de aarde extra nodig hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit alles wordt geïllustreerd met internationale voorbeelden en cijfermateriaal maar er is ook aandacht voor Vlaamse initiatieven.
http://www.youthxchange.net

Durf te dromen ... Maak het waar

Maak het waar
http://www.millenniumdoelen.nl

De millenniumdoelen zijn niet alleen een zaak van regeringen en maatschappelijke organisaties. Ook jij kunt een bijdrage leveren. Op deze website vind je een aantal concrete tips hoe je je in kunt zetten voor de millenniumdoelen zodat we met z’n allen zorgen dat we vóór het jaar 2015 de millenniumdoelen waar maken.
Per doelstelling lees je er de voortgang van elk van de 8 millenniumdoelen.
Voor meer achtergrondinformatie over de voortgang kun je er het rapport van de Verenigde Naties downloaden (verschenen in 2007).

Kijk, vergelijk en bereken je voordeel

vergelijk en bespaar
http://www.makkelijkemilieutips.nl

Milieu Centraal heeft deze site ontwikkeld voor jonge mensen. Snel, dynamisch en gericht op vragen die leven onder jongeren, gaat de website in op klimaatverandering, luchtvervuiling, uitputting van energiebronnen en bedreiging van biodiversiteit. Milieu Centraal geeft antwoord op de vraag: wat kan jij daaraan doen? Gloeilampen vervangen door spaarlampen? De computer uit in plaats van op stand-by? Hoeveel scheelt dat eigenlijk? Bereken er hoeveel geld en energie jij kunt besparen!

Aan jongeren buiten-kansen geven

Linkeveld
http://www.linkeveld.be

Linkeveld is een educatief project om jongeren van de 2de en 3de graad secundair onderwijs kennis te laten maken met de hedendaagse land- en tuinbouw. Deze website belicht verschillende thema’s en verwijst daarbij naar doekoffers, educatieve spelen en een aanbod van klasexcursies. Deze site wordt permanent aangevuld zodat er op termijn onder elk thema een reeks lespakketten te vinden zullen zijn.
NIEUW : Rural Caching
Dit is een 'schattenjacht' waarbij met behulp van plaatscoördinaten en een draagbaar gps-toestel een 'schat' kan gevonden worden. Eigen aan Rural Caching zijn de vraagstukken en proeven die de deelnemers moeten oplossen tijdens de tocht. De oplossingen leveren coördinaten op die je dichter bij de schat brengen. Het zou echter geen RURAL Caching zijn indien de vragen en proeven niet zouden gaan over landbouw, landschap en omgeving. Op een leerrijke, actieve en avontuurlijke manier ontdekt men zo het platteland.

20 augustus 2008

Dossier Millenniumdoelstellingen

MDG
http://www.detijdloopt.be/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=75

Deze website bevat een dossier over de millenniumdoelstellingen. Dit zijn 8 doelstellingen die de armoede in de wereld fors moeten terugdringen. De internationale gemeenschap engageert zich ze te realiseren tegen 2015.

Fairtradekoffie op Google Earth

TransFaur ISA
http://www.transfairusa.org

Van waar komt onze fairtradekoffie? U kan het vanaf nu ontdekken via Google Earth! TransFair USA (US-equivalent van Max Havelaar) werkt samen met Google om je op een wel heel directe manier te laten kennismaken met de producentenorganisaties en gecertificeerde plantages in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Volg de ontdekkingsreis van Superpap

Superpap
http://www.paperchainforum.org/kids/

Papier is iets waar je op school zeker niet naast kan kijken. Maar … hebben leerlingen er al eens bij stilgestaan waar al dat papier vandaan komt, of hoe zij er mee omgaan? Uit een enquête is gebleken dat veel kinderen niet goed weten hoe papier gemaakt wordt, of hoe zij verstandig met papier kunnen omgaan. Heb je als onderwijzer het gevoel dat er ook op jouw basisschool nogal onverstandig met papier wordt omgegaan? Stap dan mee in het educatief project dat GREEN vzw ontwikkeld heeft met de hulp van Paper Chain Forum – de vzw die alle beroepsfederaties van de Belgische papierketen groepeert.

Claresse : nieuwe duurzame vissoort

Goedevis
http://www.goedevis.be

Nederlanders hebben een nieuwe vis gekweekt, die overbeviste soorten als kabeljauw en tong vervangt. De claresse is een kruising tussen twee meervalsoorten. Hij is al verkozen tot Europese Vis van het jaar. Milieuverenigingen zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) zijn enthousiast: "De claresse is milieuvriendelijk. Voor één kilo is maar een halve kilo hoofdzakelijk plantaardig voedsel nodig".
Goede VIS geeft informatie over vissoorten, schelp- en schaaldieren die we eten en beoordeelt ze op duurzaamheid.

19 augustus 2008

Zware Belgische ecologische voetafdruk

Ecologische voetafdruk van de Belg
http://www.wwf.be/eco-footprint/

De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg bedraagt 4,9 ha van het aardoppervlak – dat is 2,7 keer de ruimte die beschikbaar is per inwoner (1,8 ha).
De voetafdruk is als volgt op te splitsen : 0,95 ha voor voeding, 1,25 ha voor huisvesting, 0,95 ha voor mobiliteit, 1,75 ha voor afval, goederen en diensten, gezondheidszorg...
WWF (i.s.m. Ecolife) biedt je een calculator aan om jouw impact op de natuur te berekenen. Leef jij op grote of op kleine voet? Beantwoord enkele eenvoudige vragen en kom het meteen te weten... Niet zo'n goede score? Dan reiken we je meteen enkele engagementen aan die je kan aangaan om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Op stap met Mo Bili!

Mobili
http://www.mobili.be

Vanaf 2009 kan je op virtuele reis door het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Volg er dan de cyber-avonturen van Mo Bili.

Climate Impact Reducer

Vismannen
http://reduce.wwf.be

WWF voert een klimaatcampagne om iedereen gevoelig te maken voor de problematiek van de klimaatverandering en wil ons helpen om de CO2-uitstoot, de belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming, te verminderen. Een jaar lang zullen 'vismensen' ons herinneren aan het gevaar dat een stijging van de zeespiegel inhoudt voor mens en natuur. Een Climate Impact Reducer kan u uitleggen hoe u dit proces kunt afremmen en zal er bij u op aandringen om uw CO2-uitstoot te verminderen.

Weet Wie Je Eet-teller

Weet wie je eet
http://www.vegetarisme.be/vlees/

In België worden jaarlijks zo’n 285 miljoen dieren gedood voor voeding. Die cijfers waren al bekend, maar door EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw) werd voor het eerst berekend wat ze betekenen in aantallen dieren die gedood worden per Belg. De "Weet Wie Je Eet teller" is een programma dat op basis van eetgewoonten een schatting maakt van het aantal dieren dat de consument in zijn leven reeds verorberde en ook een idee geeft van het aantal dieren dat nog “gespaard” kan worden. EVA wil hiermee op een ludieke manier de aandacht vestigen op de impact van onze overmatige vleesconsumptie.

Watermenukaart voor Zeeland

Watermenukaart
http://www.watermenukaart.nl

De watermenukaart laat in één oogopslag zien wat de NME-centra en andere aanbieders in Zeeland aan lesmaterialen en activiteiten rond water aan de basisscholen te bieden hebben. De voorgerechten, hoofdgerechten en toetjes vormen samen een doorgaande leerlijn rond water op de basisschool. Eerst een voorgerecht, voordat er aan het hoofdgerecht begonnen wordt en uiteraard alleen een toetje als het hoofdgerecht op is!

Millenniumdoelen ... STOF tot nadenken

STOF!
http://www.studioglobo.be

In een workshop krijgen leerlingen een antwoord op volgende vragen: Wat zijn de Millenniumdoelstellingen? Wat is de huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren om de doelstellingen te halen? Wie speelt hierin een rol? "STOF!" speelt in op de gezamenlijke campagne ‘2015, de tijd loopt!' van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. De workshops vinden plaats in je school. Om interactie en participatie zo groot mogelijk te maken, werken we in kleine groepen met opdrachten, audiovisuele inputs, discussie,...

Aandacht voor de natuur in Vlaanderen?

Biodivenquête
http://biodivenquete.natuurpunt.be/

De lokale Natuurpuntafdelingen brachten in kaart wat de Vlaamse gemeenten doen voor het behoud van de natuur. Momenteel zijn er gegevens voor 2/3 van de Vlaamse gemeenten. Daaruit blijkt bv. dat de helft van de gemeenten minstens tweemaal per jaar natuurthema’s aan bod laat komen in het gemeentelijke infoblad. Maar geen 15% van de gemeenten neemt maatregelen om de bestaande natuurgebieden te bufferen tegen de druk van buiten uit. Bekijk alle kaarten en misschien kunnen de gemeenten zich laten inspireren door de acties van hun buurgemeenten.

http://www.natuurpunt.be/biodiversiteit
Natuurpuntafdelingen en lokale besturen bewijzen al jaren dat er ook op lokaal vlak veel kan gebeuren om bedreigde natuur te beschermen. Raadpleeg op de site de technische fiches over vleermuizen, zwaluwen, amfibieën, steenuil, steenmarter, vossen, ecologisch bermbeheer en levende muren.

18 augustus 2008

Peilingen "natuur" en "biologie" in het onderwijs

Peilingen
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/

Door middel van peilingen wil de overheid een zicht krijgen op de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Wat kennen en kunnen onze leerlingen op het einde het basisonderwijs of eerste graad secundair onderwijs? Aan de hand van deze informatie kan men de sterke en zwakke punten van ons onderwijsaanbod grondig analyseren.

Brochure : Peiling natuur (wereldoriëntatie) in het basisonderwijs
Brochure : Peiling biologie in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

17 augustus 2008

Preventie Lichthinder

Lichthinderpreventie
http://www.preventielichthinder.be

Licht is belangrijk : overdag biedt de zon warmte en licht, maar 's nachts hebben we kunstmatige verlichting nodig. Maar al te vaak wordt nachtelijke verlichting op een onverantwoorde manier aangewend, waardoor gezondheid, veiligheid, wetenschap en het milieu in het gedrang komen. Preventie Lichthinder vzw staat gemeenten, bedrijven, ... bij bij het oplossen van verlichtingsproblemen.

JeROMeter voor je jeugdkamp

JeROMeter
http://jerom.lne.be

De Jerometer is gebaseerd op het idee van de Ecologische Voetafdruk. De berekening gebeurt op basis van vragen rond het energie- en watergebruik, de afvalberg, het vervoer … verbonden aan je kamp of activiteit. Als resultaat krijg je het aantal ha aardoppervlak nodig om alles te produceren en het afval te verwerken. Daarbij worden ook tips gegeven om die milieu-impact te verkleinen. Een heus milieuzorgproject wordt gedragen door de hele groep. Wees creatief en bedenk samen enkele haalbare acties. Daarna kan je opnieuw de vragenlijst invullen en zelf de evolutie waarnemen.

Aandacht voor alternatieve energie

Alternatieve energie
http://www.energie-zuinig.be

Deze website heeft als doel een verzamelplaats te zijn van informatie en links rond energiezuinig leven en energiebesparende maatregelen. De laatste jaren wordt energie steeds duurder. Het wordt ook steeds duidelijker dat het einde van de fossiele brandstoffen nadert. Hoog tijd dus om de nodige aandacht te hebben voor alternatieven. Op de site vind je meer informatie over : windenergie, waterkracht, zonne-energie, bio-energie en energiebesparende maatregelen.

Stop de koehandel met melk!

Koehandel
http://www.oxfamsol.be

De campagne ‘Stop de koehandel met melk!’ maakt deel uit van ‘Landbouw2015’. Onder de noemer bundelen de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en een hele reeks milieuorganisaties de krachten voor een gezamenlijke campagne voor een duurzame landbouw en voor het recht op voedsel. Ook jij kan de familiale landbouw hier en in het Zuiden steunen, bijvoorbeeld door stil te staan bij je levenswijze en je aankoopgedrag. Je kan ook actief onze campagne ’Stop de koehandel met melk!’ ondersteunen en anderen overtuigen dat ook te doen.

2008 was het Jaar van de Spin

Jaar van de Spin
http://www.eha.be/

De spin is in 2008 de soort van het jaar in de stad Antwerpen. Waarom is de keuze nu net op deze diertjes gevallen? Veel mensen denken dat spinnen enge en gevaarlijke beestjes zijn. Niets is minder waar. Spinnen zijn het waard om ontdekt te worden. In Vlaanderen komen maar liefst 604 soorten spinnen voor en die zijn echt niet allemaal eng en zwart. Binnen de spinnenwereld is er een enorme variatie aan lichaamsvormen en kleuren. Ook in een stedelijk gebied leven heel wat spinnen.

16 augustus 2008

Scholen voor Duurzaamheid

Scholen voor Duurzaamheid
http://www.scholenvoorduurzaamheid.nl

Scholen voor Duurzaamheid staat voor educatie met een hoge kwaliteit en samenhang tussen vakken. Activerende didactische werkvormen roepen bij de leerlingen grote betrokkenheid op en dagen hen uit tot het leveren van eigen inbreng. Antwoorden zijn niet te vinden in antwoordenboeken, maar door op onderzoek uit te gaan in de eigen omgeving. Vanuit authentieke bronnen en contacten met echte experts ontstaat bij jongeren een onderzoekende houding ten aanzien van Duurzaamheid. Scholen voor Duurzaamheid ontsluit de werkelijkheid als uitdagende leeromgeving. Een greep uit mogelijke thema’s: waterbeheer, ruimtelijke ordening, klimaat, energie, duurzaam ondernemen, afval, duurzaam bouwen,luchtkwaliteit, mobiliteit en bodembeheer.

Eetniealles-spel

Eetniealles
http://www.mijnvoedingsplan.be

Het is niet altijd makkelijk om te weten hoeveel calorieën we nu juist per dag opnemen. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft daarom het initiatief genomen om een heus voedingsspel te ontwikkelen. Kies één van de personages en beleef binnen een tijdspanne van enkele minuten het verloop van een hele dag. Het komt er op aan steeds keuzes te maken. Neem je een ontbijt en wat zou er dan zoal op je bord terechtkomen? Doe je daarna aan sport of trek je eerder naar de hamburgertent? Neem je de bus of wandel je naar de cinema? …

Solar Zonder Grenzen

Solar Zonder Grenzen
http://www.solarzondergrenzen.be

"Solar Zonder Grenzen" is een uniek project dat niet enkel daadwerkelijk het leven verbetert en menswaardiger maakt van vele mensen in derde wereldlanden, maar ook de toenemende milieuproblematiek aanpakt. Daarbovenop wordt dit alles gerealiseerd met gerecycleerde zonnepanelen uit de Belgische industrie, waardoor het toekomstig afvalprobleem van zonnepanelen al wordt aangepakt van voor het zich stelt. Om de kosten van een project te verminderen is er een onderzoeksproject opgestart in samenwerking met het Kaho Sint-Lieven Aalst (ingenieurs hogeschool) om beschadigde zonnepanelen uit de Belgische industrie te recycleren. Daardoor kunnen de projectkosten met 33% worden verminderd.

Dynamische geologische wereldkaart

Geologie
http://www.onegeology.org

Internationaal initiatief om een dynamische geologische kaart te ontwikkelen. Mooi voor de geïnteresseerde leek, van onschatbare waarde voor de wetenschapper.

15 augustus 2008

Duurzaam bouwen voor iedereen binnen handbereik

Bouwwijzer
http://www.bouwwijzer.be

Met de BouwWijzer kan je bouwplannen of woning doorlichten op vlak van energieverbruik, waterverbruik en duurzame materialen. De BouwWijzer is er voor gemeentebesturen, particulieren, verenigingen en buurtcomités. De website omvat 4 luiken : energie-audit, checklist duurzaam bouwen (energie- en waterverbruik), checklist duurzaam bouwen voor gemeenten (bouwplannen) en participatiemodel (duurzaam bouwen met je buren).

Eco-driving : consequent cruisen

Eco-driving
http://www.eco-driving.be/

Begin 2008 werd de nationale campagne voor jongeren én het charter eco-driving voor rijscholen gelanceerd. Tests tonen aan dat eco-driving weinig of geen impact heeft op de gemiddelde snelheid. Eco-driving betekent dus niet dat je erg traag moet gaan rijden, maar wel dat je de juiste dynamiek legt in je rijden. Pas de 10 gouden tips toe en bespaar 15% op je brandstofkosten.

Energiegids met tips en links

Energiegids
http://www.greenpeace.org

Bent u van plan om binnenkort uw huis te (ver)bouwen? Wilt u een elektrisch toestel kopen of energiezuiniger gaan leven? Grijp de kans om het energieverbruik van uw woning drastisch te verlagen! Zo draagt u niet alleen een steentje bij aan de strijd tegen de klimaatverandering, maar denkt u ook aan uw portemonnee.

Undercover Ecoagent

Undercover Ecoagents
http://ecoagents.eea.europa.eu

Op deze site van het Europese Milieu Agentschap kunnen jongeren van 9 tot 14 jaar undercover ecoagent spelen in stripverhalen. In elk verhaal krijgen vijf helden uit Nederland, Finland, Polen, Turkije en Griekenland een speciale missie toegewezen. De nieuwe rekruten verschijnen ook echt naast de permanente personages. Twee verhaallijnen rond klimaatverandering en waterkwaliteit staan al online, de verhaallijnen rond duurzame levensstijl, biodiversiteit en luchtkwaliteit volgen. Bij elke verhaallijn hoort ook een te downloaden quiz voor in de klas. Leerkrachten vinden er educatief materiaal en een overzicht van websites uit eigen land met gedetailleerde informatie rond de milieuproblematiek.

Mineraalwater of kraantjeswater?

Denken of doen?
http://www.observ.be

Het denkersgedeelte van deze website bezit een reeks van studies en achtergrondinformatie over diverse thema's die aanleunen bij duurzame consumptie.
Bv. Mineraalwater of kraantjeswater?

Het doenersgedeelte omvat een luchtige aanpak en geeft de consument de mogelijkheid een inzicht te krijgen in duurzame consumptie op een interactieve manier via quizzen, spelletjes...
Bv. Wat kost dagelijk gebruik van mineraalwater?

Weer de peer, ga voor spaarlampen

Weer de peer
http://www.weerdepeer.be

Onder het motto 'Weer de peer' voert Greenpeace campagne om gloeilampen te weren en te vervangen door energiezuinige lampen. Greenpeace wil politici overtuigen een wetgeving in het leven te roepen om de minst efficiënte producten uit de handel te halen. Te beginnen met gloeilampen. Aan winkelketens vraagt ze hetzelfde te doen. Met succes: Ikea, Brico, Colruyt en Delhaize zetten de verkoop van gloeilampen stop in 2010. Gamma doet hetzelfde tegen 2011. Ook u kunt meehelpen aan de oplossing en in één beweging een pak geld besparen. Hier en nu, door de resterende gloeilampen in uw huis te vervangen door spaarlampen.

2007 & 2008 : Jaar van de Dolfijn

Jaar van de Dolfijn
http://www.yod2007.org/
http://www.jaarvandedolfijn.org/

Meer dan 250.000 dolfijnen sterven door visserij, vervuiling en marinesonar. De Verenigde Naties zetten daarom hun campagne voor het Jaar van de Dolfijn voort in 2008. De VN roept natuurbeschermingsorganisaties, overheden en het bedrijfsleven wereldwijd op om gezamenlijk actie te blijven ondernemen.

Kras... zoals je gebekt bent

Kras zoals je gebekt bent
http://kras.globelink.be

Dit jaar smijten we ons op het thema 'voedsel'. Maak je collega's, leerlingen of leerkrachten alvast warm, want het wordt een bijzonder smakelijk KRASjaar! KRAS biedt jou de kans om je onversneden mening en krasse uitspraken op de wereld los te laten. Inleving en discussie staan centraal in KRAS. Zicht krijgen op de vaak heikele, mondiale thema’s doe je best vanuit het standpunt van mensen die iets over globalisering te zeggen hebben. Kruip dus in de huid van een politieke partij, een jongere uit een ander land, de regering van een land, de pers, een belangengroep, …. Verdedig hun stem met verve en ondervind aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen. Ontwikkel je diplomatieke kwaliteiten en kom tot een oplossing. Daag jezelf uit!

Sojaconnectie tussen België en Brazilië

Sojaconnectie
http://www.sojaconnectie.be

Via deze website ontdek je de link tussen onze lokale voedselgewoontes en het leven van de Braziliaan. Nooit bij stilgestaan dat we via ons dagelijks stukje vlees (of vis of sojaburger) een stukje Brazilië in huis halen? Op de site onderzoeken we de sojaconnectie en volgen we de weg van het eindproduct in België tot de sojaplant in Brazilië. De website richt zich in eerste instantie tot jongeren en leerkrachten van de derde graad ASO en het technisch land- en tuinbouwonderwijs (TSO).

Groene vibes in de keet!

Vibes in de keet
http://www.vibe.be/index.php/77/

Het merendeel van de jeugdlokalen en –huizen is niet bepaald duurzaam te noemen. Om hier verandering in te brengen vanaf de volgende (ver)bouw(ing), lanceerde VIBE vzw het Project "Duurzame Jeugdwerkinfrastructuur". Hiermee wil VIBE zowel de lokale jeugdgroepen en overheden als de nationale koepels van het jeugdwerk en de betrokken bouwprofessionelen informeren en bijstaan om zo een meer toekomstgerichte jeugdinfrastructuur te ontwikkelen

Op Ecokot in Brussel

Ecokot
http://www.ucos.be/ecokot.html

Met het Ecokot-project willen UCOS, DADO en de Dienst Huisvesting VUB-kotstudenten aansporen om duurzamer op hun kot te leven. Iedereen kan bijdragen tot een schoner milieu, ook een student op een klein kot! Duurzame ontwikkeling heeft niet enkel betrekking op het milieu, maar ook op menselijke rechtvaardigheid en engagement. Door duurzamer te leven op je kot lever je een positieve bijdrage aan je omgeving, de universiteit en de toekomst én vergroot je de ontwikkelingsmogelijkheden van landen in het Zuiden.

Millenniumdoelen op kindermaat

2015ikloopmee
http://www.2015ikloopmee.be

Een struisvogel gidst je door deze knappe site. Is het immers niet hoogtijd om het hoofd niet langer in het zand te steken. Naast veel informatie en beeldmateriaal bevat deze site o.a. een spel en een leuke wedstrijd voor kinderen. Op zoek naar foto's of filmpjes over de Millenniumdoelstellingen? Hier vind je wat je zoekt.

14 augustus 2008

Studenten kiezen voor kringlooppapier

Fenix
http://www.bblv.be/fenix

Met dit project wil Bond Beter Leefmilieu vzw de studenten, docenten, kopieercentra en cursusdiensten aanzetten om papier te besparen en meer gerecycleerd papier te gebruiken. Niet minder dan 35 kopieerzaken hebben besloten deel te nemen aan het Fenix-project. Dat betekent dat zij het gebruik van gerecycleerd papier gaan stimuleren. De kopieerzaken zullen 1) de prijzen van een kopie op gerecycleerd papier gelijkstellen met die van niet gerecycleerd papier 2) bieden ze standaard gerecycleerd papier aan in de kopieermachines en 3) gaan ze promotie voeren voor het gebruik van gerecycleerd papier.

Leg je jeugdhuis onder de EcoScanner

Ecoscan
http://www.ecospot.be/ecoscan.asp

Een EcoScan is een handig instrument om te meten hoe het zit met het milieugedrag van de jongeren in en rond het jeugdhuis, en met de inspanningen die het jeugdhuis reeds doet op vlak van milieuzorg. Scan omvat 2 vragenlijsten: één voor jeugdhuisverantwoordelijken en één voor de jongeren van het jeugdhuis. Wanneer er voldoende scans zijn ingevuld kan je online de resultaten bekijken en een rapport downloaden . Hierin staat o.a. de mate waarin het jeugdhuis bezig is met milieuvriendelijke acties, een vergelijking van de verschillende thema's (water, energie, afval, mobiliteit, lawaai, papier en aankoop) , een vergelijking met andere jeugdhuizen en een reeks met tips en mogelijke acties.

BouwTeam-woning : duurder of goedkoper?

Bouwteamwoning
http://www.bouwteamwoning.be

Deze interactieve website laat je toe om de invloed van energie- en waterbesparende maatregelen op de kostprijs van je nieuwbouw of verbouwing te berekenen. Zowel bouwkost als verbruikskost worden voorgerekend zodat je als toekomstige bouwheer je eigen prioriteitenlijst kan samenstellen. Vertrekkende van een gemiddelde Vlaamse woning kan je op deze manier stap voor stap de overgang naar een energiezuinige woning maken.

2008 was het Jaar van het Koraal

Jaar van het Koraal
http://www.iyor.org/

De toenemende uitstoot van CO2 in de atmosfeer heeft niet alleen gevolgen voor het klimaat, maar ook voor het leven in zee. Hoe meer CO2, hoe zuurder de oceanen worden. En in zuur water groeit geen koraal, omdat calciumcarbonaat, de bouwsteen van de koraalskeletjes, oplost in zuurder water. Koraalriffen zijn het eerste grote slachtoffer van het broeikaseffect. Voor het merendeel van het koraal rond Australië is nu al geen redding meer mogelijk.

Groovy Green op de festivalweide

Groovy Green
http://www.groovygreen.be

Festivalgangers kunnen hun ecologische ideeën om tot een milieuvriendelijker festival te komen posten op de website van Groovy Green. De ideeën op de site lopen uiteen van het plaatsen van windmolens op het terrein tot het gebruik van herbruikbare bekers, aangepaste verlichting en milieuvriendelijk drukwerk. Groovy Green polst ook bij onderwijsinstellingen, bedrijven, ngo's en autodidacten naar concrete voorstellen rond energieverbruik, afval, catering, mobiliteit, water en ruimtegebruik. De beste voorstellen zullen in de komende edities van het festival worden toegepast.