23 september 2015

Bereken de ECOscore van je wagen

Ecoscorehttp://www.ecoscore.be/

De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt. Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100.

In opdracht van de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid onderhouden de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) deze databank. In deze databank kunnen de milieuscores van vele wagens worden geraadpleegd. Deze score geeft een indicatie van de milieuvriendelijkheid van de wagens rekening houdend met onder andere de CO2-uitstoot, fijn stof en geluidsproductie.CO2-uitstoot in advertenties gemiddeld 23% lager dan in realiteit
De autofabrikanten manipuleren de officiële tests en creëren zo een groeiende kloof tussen het verbruik op papier en op de weg.
Dat blijkt uit een rapport van Transport & Environment (T&E).
T&E onderzocht waarom er een kloof is tussen de testresultaten en CO2-uitstoot in de echte wereld. Het maakt ook een vergelijking tussen testresultaten van fabrikanten en die van een onafhankelijk laboratorium.
http://www.transportenvironment.org/publications/mind-gap-why-official-car-fuel-economy-figures-don%E2%80%99t-match-reality