16 maart 2012

Biodiversifieer je met Bombylius!

Bombyliushttp://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_bombybook.jsp

Het Bombybook vormt samen met de website een educatief pakket voor kinderen uit de 2de en 3de graad van het basisonderwijs. Het Bombybook is in de eerste plaats bedoeld voor de leerkrachten als leidraad. In de 2de editie is een nieuw hoofdstuk over het bos en duurzaam hout toegevoegd.
Dankzij dit educatieve dossier kunnen kinderen ontdekken wat biodiversiteit is en op welke manier ze in onze omgeving aanwezig is. Spelenderwijs leren ze begrijpen hoe waardevol biodiversiteit is en op welke manier ze bedreigd wordt. En door de activiteiten die in het boekje staan uit te voeren, ontdekken ze hoe we samen, thuis en op school, actie kunnen ondernemen.
http://www.bombylius.be/
http://www.bombygame.be/