20 augustus 2008

Dossier Millenniumdoelstellingen

MDG
http://www.detijdloopt.be/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=75

Deze website bevat een dossier over de millenniumdoelstellingen. Dit zijn 8 doelstellingen die de armoede in de wereld fors moeten terugdringen. De internationale gemeenschap engageert zich ze te realiseren tegen 2015.