25 mei 2015

Pesticiden horen niet thuis in het leefmilieu

Zonder is gezonderhttp://www.zonderisgezonder.be/
Vanaf 1 januari 2015 strengere regels voor het gebruik van pesticiden. Gemeenten maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen vanaf dan hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen.
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar.
Daarom lanceert de VMM een nieuwe campagnegolf van ‘Zonder is gezonder’. Met z’n allen samen kunnen we pesticiden buitenspel zetten! Met gepersonaliseerd campagnemateriaal kan elke gemeente, sportclub, school of organisatie zijn voorbeeldrol in de verf zetten.
http://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/gebruiksgegevens-steden-en-gemeenten