25 januari 2014

Octopusplan : veilige en kindvriendelijke schoolroutes

Octopusplanhttp://www.octopusplan.be/
Het Octopusplan is een stappenplan waarbij scholen zelfstandig doorheen 8 (octo) stappen werken aan het verbeteren van infrastructuur (knelpunten en oplossingsvoorstellen in de schoolomgeving en langsheen de schoolroutes), verkeerseducatie alsook sensibilisering en communicatie. Om dit op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen voltooien krijgen zij ondersteuning via een uniek, speciaal voor het project ontwikkelde web-software met een geïntegreerde geomodule.
Het Octopusplan kan pas slagen als alle actoren die een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van schoolkinderen daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid opnemen: scholen, gemeenten, ouders en kinderen.