20 augustus 2008

Volg de ontdekkingsreis van Superpap

Superpap
http://www.paperchainforum.org/kids/

Papier is iets waar je op school zeker niet naast kan kijken. Maar … hebben leerlingen er al eens bij stilgestaan waar al dat papier vandaan komt, of hoe zij er mee omgaan? Uit een enquête is gebleken dat veel kinderen niet goed weten hoe papier gemaakt wordt, of hoe zij verstandig met papier kunnen omgaan. Heb je als onderwijzer het gevoel dat er ook op jouw basisschool nogal onverstandig met papier wordt omgegaan? Stap dan mee in het educatief project dat GREEN vzw ontwikkeld heeft met de hulp van Paper Chain Forum – de vzw die alle beroepsfederaties van de Belgische papierketen groepeert.