30 september 2008

Waar begint een betere wereld?

Betere wereld
http://www.bzn.be

Kritische geesten mogen het antwoord zelf aanvinken op de website van de Bond Zonder Naam. Die lanceert hiermee haar 600ste spreuk "Waar begint een betere wereld?".
Je hebt de keuze uit:
- bij de buren
- in de Wetstraat
- bij jezelf
NB. Precies 50 jaar geleden lanceerde de BZN zijn 1ste spreuk "Verander de wereld, begin met jezelf"

Wie wordt de energiezuinigste vereniging van Vlaanderen?

Save our climate
http://www.klimaatnet.be/klimaatwijken

In de Klimaatwijken wordt het Kyoto–protocol tot in de woonkamer gebracht. Groepen gezinnen in de wijk en de gemeente gaan een weddenschap aan. Ze wedden met hun gemeentebestuur dat ze 8 % kunnen sparen op hun energiefactuur op 6 maanden tijd. Winnaars vallen in de prijzen.
Ook jij kan deelnemen, met je vereniging. Wat moet je hiervoor doen? Informeer bij je gemeente of ze deelneemt aan Klimaatwijken. Zo ja, fantastisch! Vorm een ‘klimaatwijk’ met je leden en ga de uitdaging aan en streef naar de titel van "Energiezuinigste Vereniging van Vlaanderen".

Hoe fair zijn jouw leerlingen?

Fair tradehttp://www.oww.be/weekvandefairtrade
De 7de Week van de Fair Trade
wordt een editie voor en door jongeren.

- De campagne start op 01/10 met een fairtradejongerenparlement. Jongeren uit heel België komen samen in de Senaat om er voorstellen te bespreken en voor te leggen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
- Luister live op Studio Brussel.
- Tijdens de Week zijn er onder het motto Extreme MakeOver een aantal 'inruilacties' waar jongeren hun klassieke product (T-shirt, cola, jeans …) kunnen inruilen voor een fairtradeproduct. De acties vinden plaats op verschillende locaties op woensdagnamiddag of in het weekend.
- De Week sluit af op vrijdagnacht 10/10 en zaterdagnacht 11/10/08 met twee fair trade party's.

Zin om het in de klas over eerlijke handel te hebben? Om je leerlingen te stimuleren tot eigen acties? Te testen hoe fair ze zijn? Lees het dossier Fair Trade (Maks!) op de website van Klasse.
http://www.klasse.be

Zelf aan de slag met NME

Doe-het-zelf
http:milieueducatie.lne.be

Om milieuvriendelijk(er) gedrag te stimuleren binnen je klas of vereniging zijn niet altijd grote financiële inspanningen nodig. Je kunt ze ook gemakkelijk zelf samenstellen. Dat wil de NME-werking met de energiekoffer, waarin onder andere een spaardouchekop, een tochtstrip, alufolie en een opwindbare radio zitten, demonstreren. Bij de koffer zit per materiaal ook een infofiche over de prijs en de besparing.

Als partner van het platform VerdraaiDeWereld werkte jeROM (Jeugd, Ruimte, Omgeving en Milieu) mee aan de handleiding ‘duurzaam feesten’. Het platform liet zich inspireren door het bekijken en uitproberen van duurzame alternatieven in een reële situatie. Het jeugdwerk, maar ook andere verenigingen en organisaties die hun feesten, fuiven, eetfestijnen… duurzaam willen organiseren kunnen aan de slag met deze handleiding.
http://www.verdraaidewereld.be
http://jerom.lne.be

29 september 2008

Opstarten van lokale Agenda's 21

Agenda 21 - IRIS
http://www.ibgebim.be

Voor het tweede opeenvolgend jaar, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Geweest een oproep voor de gemeenten en de Stad Brussel voor het opstarten van lokale Agenda’s 21. Deze oproep wil de lokale overheden ondersteunen in hun inspanningen om een politiek en projecten op te starten die kaderen in duurzame ontwikkeling, gebaseerd op participatie en die op transversale wijze de drie principes van duurzame ontwikkeling integreren: het leefmilieu, de economie en het sociale.
Het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ondersteunt twee types projecten:
Catégorie 1: het opstarten (realisatie, verbetering of versterking) van een lokale Agenda 21 (AG21L): steun van maximum 50.000 €.
Catégorie 2: het opstarten van een project dat ten minste twee van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling met elkaar verbindt waarvan verplicht het leefmilieu: steun van maximum 12.500 €.
De projecten worden ten laatste verwacht op 14/11/08.

27 september 2008

Vis Informatie Systeem

VIS
http://vis.milieuinfo.be

Het Vis Informatie Systeem, of kortweg VIS, is een interactieve databank waarin we zo veel mogelijk gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzamelen en ter beschikking stellen.
Via VIS kan u bijvoorbeeld opvragen welke vissoorten in een bepaalde waterloop aanwezig zijn, of de palingen in uw buurt verontreinigd zijn met zware metalen of wanneer het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) een afvissing uitvoert op een bepaalde plaats.
Visstandbeheerders kunnen zich via een paswoord aanmelden en kunnen de databank aanvullen met hun gegevens. Op deze manier blijft VIS steeds actueel en is het een geschikt instrument om professionele gebruikers en leken te informeren over de toestand van vissen en hun leefomgeving in Vlaanderen.

25 september 2008

MDG's: onze tijd raakt op


http://www.un.org/millenniumgoals/

De millenniumdoelstellingen werden goedgekeurd in 2000 en worden verondersteld gerealiseerd te zijn tegen 2015. Qua timing zijn we dus al halverwege. Jammer genoeg kunnen we niet hetzelfde zeggen van de resultaten. Op vlak van educatie en kindersterfte is er vooruitgang geboekt, maar voor de overige doelstellingen is er nog veel meer werk voor de boeg.

Op 25/09/08 vergaderden de wereldleiders van de VN in New York om de stand van zaken te bespreken. Stakeholder Forum, een multi-stakeholderorganisatie werkzaam rond duurzame ontwikkeling, volgt dit proces van nabij op en organiseert rond de conferentie een reeks radioprogramma’s over elk van de milleniumdoelstellingen. Elke uitzending geeft het woord aan stakeholders, experten, overheidsvertegenwoordigers en VN-medewerkers die de uitdagingen, vooruitgang en barrieres in het bereiken van de milleniumdoelstellingen bespreken. Je kan de radioprogramma’s vanaf 18/09/08 beluisteren op de VODO-website. Het Stakeholder Forum lanceerde ook een consultatierapport voor de 7de Millenniumdoelstelling die op ecologische duurzaamheid slaat.
http://www.vodo.be
http://www.stakeholderforum.org -> MDG 7 (pdf)

22 september 2008

Wetenschatten – vier eeuwen kustonderzoek in beeld

Noordzee
http://www.wetenschatten.be

Het project "Wetenschatten" wil het uniek wetenschappelijk kustpatrimonium redden en de website is dan de schatkamer voor de historische illustraties, foto’s, kaarten en plannen van de eigen mariene regio, en van belangrijke zeeonderzoekers van bij ons. Alle items worden voorzien van de nodige duiding (titel, bron, …) en korte inhoudsbeschrijving. Op deze manier brengt Wetenschatten onze unieke zeedocumentatie terug boven water en legt opnieuw de verbanden bloot tussen beeld en tekst, tussen zien en weten, tussen kijken en kennis. Wetenschatten activeert zo de dialoog tussen zeewetenschappers en het publiek, en kan het verleden en heden van marien onderzoek een nieuwe dynamiek geven.
Je kan door de beeldbank bladeren op basis van thema, auteur van de publicatie of tijdsperiode, of gericht zoeken naar beeldmateriaal via de zoekfunctie. Daarnaast bevat de website ook fiches van historische figuren uit het zeewetenschappelijk onderzoek. Hierin wordt o.a. de levensloop van de wetenschappers en het belang van hun werk voor het kust- en zeeonderzoek besproken.
Wetenschatten, een project van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Klimaatverandering op Google Earth

Klimaat op Google
www.futurewater.nl/cc/cc_t_2100.kmz

De Google Earth toepassing is ontwikkeld door FutureWater. FutureWater verbindt wetenschappelijk onderzoek met praktische oplossingen voor waterbeheerders binnen en buiten Nederland. Kwantitatieve methoden, vaak gebaseerd op simulatiemodellen, geografische informatiesystemen en satellietwaarnemingen, vormen de kern van hun expertise.
http://earth.google.com
Deze kaart laat de gemiddelde temperatuursstijging op aarde zien in het jaar 2100. De gegevens zijn gebaseerd op berekeningen van het National Centre for Atmospheric Research in de Verenigde Staten, die gebruikt zijn in het rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

20 september 2008

Takomst foar in Unyk Lânskip

Noordelijke Friese Wouden
http://www.ivn.nl/friesland/
http://nfw.wisl.nl
http://www.klyster.nl/

Op 15/09/08 startte in Friesland het educatieve (proef)project 'Takomst foar in Unyk Lânskip'. In de komende weken maken ruim 750 leerlingen van alle basisscholen in de gemeenten Dantumadeel en Kollumerland kennis met dit veelzijdige en informatieve project. Het project besteedt aandacht aan de specifieke flora en fauna in de elzensingels en houtwallen, maar ook de rol van agrariërs in het beheer en onderhoud van het karakteristieke coulissenlandschap komt duidelijk naar voren. Daarnaast leren leerlingen hoe het cultuurhistorisch landschap is ontstaan en waarom het landschap nu zo waardevol is.
“Noardlike Fryske Wâlden : dit wolle wy graach sa hâlde, foar no en foar de takomst. En dêr hawwe wy jimme foar nedich.”

19 september 2008

Mo.bili, robotvriendje van MIVB-reizigers

Mobili
http://www.mobili.be/
http://www.mivb.be/

Meer dan 600 Brusselse basisscholen kregen bij de start van het schooljaar 2008-2009 een interactieve cd-rom van de MIVB. De cd-rom kan later ook gedownload worden op de campagnewebite MoBili.

Mo.bili is gastheer/-vrouw op de cd-rom en geeft in die hoedanigheid tal van informatie over het openbaar vervoer: hoe moet je een lijnschema en een uurrooster lezen, wat betekenen de pictogrammen in de metrostations, wat doet de MIVB zoal voor het milieu,.. en dies meer.
Deze informatie wordt niet alleen visueel voorgesteld en van tekst voorzien (schriftelijk en audio) voor de kinderen, maar is tevens opgedeeld in een hoekje voor de leerkrachten en eentje voor de ouders. De cd-rom kan met andere woorden ook op school worden gebruikt als didactisch materiaal voor mobiliteitslessen, én thuis om spelenderwijs met het openbaar vervoer vertrouwd te geraken.

Activiteitendatabank Natuurpunt online

activiteitenkalender
http://www.natuurpunt.be

Je vind er een overzicht van de nationale en lokale activiteiten. Met de zoekmachine kan je zoeken op datum, type activiteit, provincie, gemeente en trefwoord.
Vind je niet wat je zoekt? Surf dan naar http://www.natuurpunt.be/nationaleactiviteiten. We werken momenteel met een overgangsregeling omdat nog niet alle activiteiten zijn opgenomen in de nieuwe activiteitendatabank.

Eerste hulp bij energiebesparing = EHBE

Energiebesparen
http://www.energiesparen.be

U wil energie besparen, maar raakte het spoor kwijt in het informatieaanbod? U vraagt zich af of u wel echt energiezuinig bezig bent? U beantwoordt deze vraagjes en wij laten uw pijnpunten zien, wat u prioritair kan doen, hoe dat gaat, wat dat kost, waarvoor u premies kunt krijgen, hoe snel u beterschap kunt verwachten en ... zelfs winst gaat maken. Op de EHBE-site vind je ook tal van links.
Enkele cijfers:
8% van de woningen heeft enkel glas
23% heeft geen enkele vorm van dakisolatie
75% heeft geen vloerisolatie
55% heeft geen gevelisolatie

Nederlandse portaalsite "Natuurinformatie"

Natuurinformatie
http://www.natuurinformatie.nl

Deze website is een vat vol kennis over allerlei onderwerpen i.v.m de aarde, de mens, flora en fauna. Op deze portaalsite vind je naast determinatietabellen en webquests ook info over poolgebieden, natuurlijke hulpbronnen en energie.
Je kunt hier op eenvoudige wijze meer dan 5000 artikels doorzoeken, geschreven door experts van o.a. Naturalis, Ecomare, Vogelbescherming Nederland en TNO Bouw en Ondergrond. Er is ook de mogelijkheid om een vraag te stellen die door een expert op dat gebied behandeld zal worden.
http://www.naturalis.nl
http://www.ecomare.nl
http://www.vogelbescherming.nl
http://www.tno.nl

18 september 2008

2009 was het Jaar van de Natuurlijke Vezels

IYNF
http://www.blogger.com/www.naturalfibres2009.org

Sinds de jaren 1960 is het gebruik van synthetische vezels sterk toegenomen en de natuurlijke vezels hebben veel van hun marktaandeel verloren.
De Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) coördineert het Internationale Jaar van natuurlijke vezels zoals wol, katoen, jutte, linnen, sisal, kokos, hennep, zijde, ...
Het IYNF zal :
- bijdragen tot de ontwikkeling van een efficiëntere en duurzamere landbouwindustrie die gebruik maakt van miljoenen mensen
- een bijdrage leveren aan de voedselzekerheid
- een kans geven aan economische ontwikkeling

NME-beurs met Plug&Play en BioGenieBox

NME-beurs
http://www.werkgroepisis.be

Er is zeer veel educatief materiaal voorhanden om leerkrachten te ondersteunen op het vlak van natuur- en milieueducatie (NME). Bijvoorbeeld: kant en klare lespakketten, illustratief materiaal, ontleningspakketten, begeleide activiteiten, ... . Het is een kwestie van te weten waar het te vinden is. De infobeurs (22 & 23/10/08) toont een zeer ruim aanbod, zowel van de vereniging als van andere organisaties.
Plug&Play : de vogelkist bevat lessen, spellen en didactisch materiaal om in een laatste kleuterklas gedurende 2 weken rond het thema 'vogels' te werken.
BioGenieBox : is ontwikkeld door Technopolis en Genzyme om kinderen van de derde graad lager onderwijs op een toffe manier te laten kennismaken met wetenschap. De box bevat 4 proeven: 'zuren en basen in de keuken', 'kleurstoffen in snoepgoed', 'Hoe ziet DNA van fruit eruit?', 'Pasdarm, hevel en drukfontein'.
http://www.technopolis.be

16 september 2008

Een fascinerende reis door de wetenschap

Science Tunnel
http://www.sciencetunnel.be

Na tussenstops in Tokio, Singapore, Sjanghai, Dresden en Berlijn houdt deze unieke en spectaculaire multimediashow halt in Hasselt. De Science Tunnel is een multimedia-tentoonstelling van het Max Planck Instituut. Over een oppervlakte van 1000 m² kom je in contact met recente wetenschappelijke ontdekkingen en technologieën van morgen. Fascinerende beelden, films en interactieve opstellingen nemen je mee op een reis van microscopisch kleine deeltjes naar verafgelegen sterrenstelsels.
Alle informatie is zowel in Nederlands als in het Engels aanwezig.
De Science Tunnel is nog open tot 10/10/08 in de Studio van de Ethias Arena te Hasselt.

Digitale gids voor parken en tuinen

Groene Gordelhttp://www.groenegordel.be/
of
http://www.toerismevlaamsbrabant.be

De drie deelregio´s van de Groene Gordel omarmen Brussel. In het westen ligt het ´Pajottenland en Zennevallei´, in het noorden de ´Brabantse Kouters´ en in het oosten het ´Dijleland´. Ze hebben elk hun eigen toeristische troeven en samen vormen ze één regio die cultuur, geschiedenis, avontuur en natuur combineert. Waarom nog wachten om de Groene Gordel te ontdekken?

15 september 2008

Duurzaam materialenbeheer

Plan C
http://www.planclanceert.be

Plan C is het Vlaams Transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer. Het doel is het vinden van uitwegen en realiseren van doorbraken op het gebied van duurzaam materialenbeheer. Plan C wil inspireren, motiveren, ondersteunen en bovenal individuen en organisaties met elkaar in contact brengen die samen aan de weg naar een duurzaam materialenbeheer willen timmeren.
Plan C doet hiervoor een beroep op ondernemend Vlaanderen. Heb je frisse ideeën en wil je meebouwen aan een duurzame materialentoekomst voor Vlaanderen? Mis de lancering op 15/10/08 zeker niet.

De challenge van e-learning op school

e-learning
http://www.energypath-conference.eu

Het ABEA nodigt u, op 7/10/08, uit op de conferentie "Energie-educatie, de challenge van e-learning op school". Experts inzake energie-educatie en ICT uit de 3 Belgische Gewesten en andere Europese landen komen toelichting geven bij en met leerlingen en leerkrachten uit het middelbaar onderwijs debatteren over de huidige problematiek van e-learning op het vlak van energie-educatie.

Milieueducatie, en met name energie-educatie, wint voortdurend aan belang, gelet op de uitdagingen die de klimaatveranderingen ons stellen. Dat geldt ook voor het energieverbruik door schoolgebouwen. Er wordt bovendien steeds meer gebruik gemaakt van ICT (nieuwe informatietechnologieën) die voor het onderwijs nieuwe perspectieven inhouden. « E-learning », interactief leren met behulp van een computer die is aangesloten op een informaticanetwerk, biedt heel wat nieuwe kansen, maar levert ook problemen op.
Programma van de conferentie :
-Hoe kunnen energie-educatie en e-learning in de schoolprogramma’s worden ingepast?
-Hoe motiveer je leerlingen om systematisch gebruik te maken van die elektronische hulpmiddelen?
-Hoe bevorder je de samenwerking tussen de studenten en de verschillende scholen via het Internet ?
De conferentie zal de nadruk leggen op :
-de wijze waarop de huidige e-platformen aan de initiële noden beantwoorden
-de uitdaging voor de initiatieven inzake e-learning om energie en leefmilieu te -ontwikkelen, om de educatie toegankelijk, interactief, gebruiksvriendelijk en goedkoop te maken. Hoe kan het gebruik van het Internet in een lessituatie worden ingepast?
De conferentie zal een algemene stand van zaken opmaken van het gebruik van e-learning in de scholen en zal refereren aan enkele van de beste praktijken inzake energie-educatie en e-learning in de scholen.
De conferentie zal plaatsvinden in het kader van het Europese project Energy Path (simultane vertaling Frans-Nederlands-Engels).
Waar? Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel.

14 september 2008

EMSU Conferentie 2008

EMSU
http://www.emsu.org/www/

De vijfde conferentie van EMSU, de Environmental Management for Sustainable Universities, zal van 15 tot 17/10/08 plaatsvinden in Barcelona, getiteld "A new knowledge culture. Universities facing global changes for sustainability".

GIS-o-TOPO-lis

Gisotopolis
http://www.flagis.be/GISoTOPOlis/

15/10/09 Tour & Taxis, Brussel

GIS-o-TOPO-lis is een jaarlijks wederkerend event waarmee we de markt informeren omtrent nieuwe GIS & TOPOGRAFIE-ontwikkelingen, met als belangrijkste doelstelling de ontwikkeling en verspreiding van geografische data. Aanbieders en gebruikers van GIS & TOPOGRAFIE-oplossingen verenigen op één dag, op één plaats.

GIS-o-TOPO-lis is een interessante, educatieve en verrassende uitstap voor de leerlingen en leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs en studenten en docenten van het hoger onderwijs.

10 september 2008

Charter jeugd, natuur en bos

Charter Jeugd, Natuur en bos
Minister van Jeugd Bert Anciaux en minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits ondertekenden op 29/08/08 het charter voor jeugd, natuur en bos. De partners scharen zich achter de doelstelling om meer kansen te creëren voor natuurbeleving door kinderen en jongeren via jeugdrecreatie in natuurgebieden en bossen. De partners erkennen het recht van het kind en van het jeugdwerk op de beleving van bos en natuur. Het spel in bos en natuur is een belangrijke activiteit met grote educatieve betekenis; de ontmoeting met de verscheidenheid aan levensvormen en gebeurtenissen in de wilde natuur is essentieel voor de ontwikkeling en de responsabilisering van kinderen en jongeren.

9 september 2008

Wat je eet als kleuter, heb je voor het leven beet

123 aan tafel
http://www.123optafel.be

Kinderen brengen veel tijd door op school. Als het om gezonde voeding gaat, speelt ook de kleuterjuf of meester een belangrijke rol. Zij kunnen er bijvoorbeeld leuke lesjes over geven. Voedings- en gezondheidseducatie maakt trouwens deel uit van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs. Theorie is heel erg nodig, maar vergeet ook de praktijk niet. Goede voorbeelden zijn voor kleuters het allerbelangrijkste en duizend keer meer waard dan allerlei geboden of verboden. Kinderen imiteren het gedrag van ouders, grootouders en anderen uit hun omgeving en blijven het levenslang onthouden. Jong geleerd is oud gedaan.
U kunt van alles doen op school. Probeer bijvoorbeeld te ijveren voor schoolmelk in plaats van een frisdrankenautomaat. Zorg voor een dagelijks fruitmoment of start een groentetuintje. Voorzie een gezond voedingsaanbod en evenwichtige en gevarieerde schoolmaaltijden.

6 september 2008

Draag zélf bij tot een ecologische wereld

Water in nood
http://www.waterinnood.be

"Water in nood" is een universeel gegeven. De focus van deze blog ligt op enkele waterprojecten in Afrika, maar de problematiek is niet gebonden aan geografische grenzen. Ook jijzélf kan bijdragen tot een beter milieu. Hieronder vind je enkele interessante links met praktische tips om ook jouw eigen steentje bij te dragen tot een ecologischer wereld.
Deze website kadert in het Internationale jaar van de Sanitatie.
De Water in Nood-campagne mondt uit in een waterhappening op 26 - 27 en 28/09/08, waarbij verschillende organisaties tijd en ruimte krijgen om hun project uitgebreid voor te stellen en waarbij sprekers en kunstenaars samenkomen rond het thema "Water".

Europese nacht van de onderzoeker

Nacht van de onderzoeker
http://www.nachtvandeonderzoekers.be

In heel Europa, en ook in Zwitserland en in Israël, organiseert de Europese Commissie een gratis evenement waarop je kennis kan maken met het beroep van onderzoeker.
In België werken de universiteiten (ULB, VUB, UG, UCL, ULG) samen met het Planetarium van Brussel, onder de leiding van het Federaal Wetenschapsbeleid aan een avond met zeer uiteenlopende manifestaties.
Editie 2008 : Aardbevingen, zelfs in België komen ze voor!
http://www.planetarium.be

3 september 2008

De appel valt ver van de boom

Appel valt ver van de boom
http://www.wervel.be

In het kader van deze campagne "Denk globaal, eet lokaal" verspreidt Wervel een massaposter met de boodschap "de appel valt ver van de boom". De poster spoort mensen aan om lokale producten te eten. Ons voedsel legt meer kilometers af dan ooit tevoren, maar wordt het daar ook lekkerder van? De massale import en export van voedsel legt wereldwijd een zware druk op het milieu. Lokale boeren krijgen het steeds moeilijker, terwijl juist zij de basis vormen voor een duurzame en gezonde landbouw.
Op de website kan je de poster downloaden of bestellen.

WaterWeerWind

WaterWeerWind
http://www.waterweerwind.be

Objectieve informatie is dikwijls moeilijk te onderscheiden van sensationele prietpraat. Bij 'WWW-WaterWeerWind' bent u aan het goede adres voor ongekleurde rechtoe-rechtaan informatie over weer en klimaat. Het "Climate Education Program" wil de thema's weer en klimaat boeiend maken voor de jeugd. Hiermee wil men de jongeren gevoelig maken voor de hele problematiek van de klimaatverandering, zodat ze kunnen opgroeien tot mensen die milieu- en klimaatbewust leven.

2 september 2008

Energiewinstcalculators

Energiewinst
http://www.energiesparen.be/energiewinst

Bereken je energiewinst voor energiebesparende maatregelen met een van de volgende calculators:
-De terugverdientijd voor het isoleren van een niet-geïsoleerd hellend dak
-De terugverdientijd voor de vervanging van een oude stookketel (> 20 jaar oud) door een condensatieketel
-De terugverdientijd voor de vervanging van glas met hoogrendementsglas
-De terugverdientijd voor de plaatsing van een zonneboiler
-De terugverdientijd voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen

Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie

Navigator
http://navigator.emis.vito.be

De Navigator Wetgeving LNE bouwt verder op de sinds 1998 gelanceerde succesvolle Vlaamse Navigator Milieuwetgeving. Zowel inhoudelijk als technisch werden een aantal verbeteringen doorgevoerd. In de eerste plaats wil de Navigator alle wetgeving binnen deze domeinen ontsluiten. Naast Vlaamse wetgeving vind je er eveneens internationale wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks van toepassing is in Vlaanderen.

EESD Conferentie 2008


http://eesd08.tugraz.at

Van 22 t.e.m. 24/09/08 ging in Graz (Oostenrijk) de conferentie "Engeneering Education in Sustainable Development" plaats. Centraal stond de implementatie en integratie van de principes van duurzame ontwikkeling in de ingenieursopleidingen. Tussen verschillende stakeholders, binnen de opleidingen en tussen de huidige opleidingen en de uitdagingen van de 21ste eeuw moeten bruggen worden geslagen.

1 september 2008

Geen kleine lettertjes meer toegestaan

adverteerCO2
http://www.adverteerCO2.be

De Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie (Febiac) en de Raad voor de Reclame hebben een vernieuwde, vrijwillige deontologische code inzake autoreclame uitgewerkt. De code treedt vanaf 01/09/2008 in voege en moet er voor zorgen dat elk reclamedrukwerk de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe auto's opvallend en duidelijk leesbaar vermeld. Voor de meest courante reclameformaten worden minimale karaktergroottes opgelegd, die een vlotte leesbaarheid verzekeren, en maken dat deze belangrijke consumenteninformatie voldoende opvalt in het geheel van de reclameboodschap. Ook voor reclame op websites werden richtlijnen geschreven.