31 oktober 2008

2009 was het jaar van de Paling

PalingBedoeling is om de vis, die al bijna tien jaar op de rode lijst van bedreigde vissoorten staat, beter te beschermen. De Europese Unie en CITES, de Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten, plannen enkele beschermingsmaatregelen, onder andere op het vlak van de reproductie en commerciële beperkingen. Sinds juni 2007 is paling ook opgenomen op de CITES-lijst van beschermde diersoorten om te voorkomen dat hij uitsterft.
http://www.cites.org/
De paling is een vis die enorme afstanden aflegt en net dat wordt hem vaak fataal. Vooral de vele sluizen die de paling op zijn lange tocht tegenkomt, vormen een groot gevaar, maar ook de overbevissing, de vervuiling en de natuurlijke vijanden van de paling bedreigen het voortbestaan van de soort. De glasaal of jonge paling zwemt van de Sargassozee in West-Europa, waar hij intensief wordt bevist. De vissoort is vooral in trek in Azïe, en meer bepaald in China en Japan, naar waar hij tegen een hoge prijs wordt uitgevoerd.

Wetenschappers van het INBO (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek) gingen in opdracht van MIRA na in welke mate de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen problemen oplevert voor de gezondheid van vissen. Uit de studie blijken alvast een aantal verbanden tussen bepaalde gevaarlijke stoffen en de gezondheid van de palingen.
Sinds ca. 1980 wordt over bijna het ganse Europese continent een steile daling van de palingpopulaties waargenomen en er wordt aangenomen dat de soort zich momenteel buiten de biologische veiligheidsgrenzen bevindt. Er zijn tal van mogelijke oorzaken van deze achteruitgang (migratieknelpunten, overbevissing …).
Recent onderzoek heeft aangetoond dat vervuiling met dioxineachtige scheikundige stoffen (o.a. PCB’s) een grote impact zou hebben op de ontwikkeling en het voortplantingssucces van de Europese paling.
Deze studie beschrijft aan de hand van een literatuurstudie de nadelige effecten van vervuilende stoffen op paling. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste meetgegevens voor paling uit Vlaamse oppervlaktewaters, die getoetst worden aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De dataset van vervuilende stoffen in paling werd ook via een statistisch model geanalyseerd waarbij het mogelijk bleek om verbanden te leggen tussen de fitness (vetgehalte en conditie) van de paling en een aantal milieuvariabelen, waaronder vervuilende stoffen. Met name voor de PCB’s (vooral de hoger gechloreerde) en DDT werd een negatief verband met het vetgehalte aangetoond. Een voldoende hoog vetgehalte is essentieel omdat palingen duizenden kilometers moeten afleggen naar hun paaigebied waarbij ze op hun vetreserves teren.
Lees meer in het Milieurapport
http://www.milieurapport.be/?Culture=nl&PageID=633

Kraak de Kyotocode

Kyotocode
http://www.kyotocode.be

De Kyoto Code is een campagne die je op weg helpt om je eigen energieverbruik aardig terug te schroeven en heel wat euro’s te besparen. Wil jij ook je toekomst, en die van je kinderen, in eigen handen nemen? En liever met velen dan alleen? Geloof je ook dat we samen het verschil kunnen maken? Dan ben je aan het juiste adres!

Ecolife en Vormingplus roepen zoveel mogelijk mensen op om zelf een steentje bij te dragen en hun CO2-uitstoot te verminderen'. Ook de Gezinsbond integreert deze campagne in haar najaarswerking en roept haar leden op deel te nemen.
Wil je meer weten over concrete en haalbare tips die ons energieverbruik verminderen? Schrijf je dan in en voer onmiddellijk je startmeting uit. Na het invullen van je actiemeting krijg je een leuk actieboek thuisgestuurd boordevol tips. Elke deelnemer maakt kans op een leuke prijs!
Atomium
De campagne loopt van 1/11/08 t.e.m. 01/02/09 met als doelstelling : samen 500 ton CO2 besparen. Dat is niet niks. Met 500 ton CO2 kan je 9 maal de 9 bollen bollen van het Atomium vullen.

30 oktober 2008

Afgedankte auto's milieuvriendelijk recycleren

autorecyclage
http://www.febelauto.be

Een auto aan het eind van zijn levensloop milieuvriendelijk en maximaal recycleren is een hele uitdaging. Febelauto coördineert de belangen van iedereen die hierbij een rol speelt: autoconstructeurs, invoerders, autohandelaars, garagisten, erkende centra, slopers, afvalverwerkers, de laatste eigenaar, de overheid...

In België wordt momenteel 89,66 % van alle afgedankte auto's gerecycleerd. Dat is ruim meer dan het door de EU vereiste minimum van 85 %. Dat blijkt uit een recente studie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Ons land telt momenteel 95 erkende centra voor ontmanteling en recyclage van afgedankte voertuigen. In absolute termen is er vorig jaar voor 113.447 ton materiaal afkomstig van afgedankte voertuigen opnieuw gebruikt, gerecycleerd of kreeg het een nuttige toepassing.
De recyclage van de afgedankte voertuigen levert elke dag 393.000 kilogram metalen op die als grondstof dienen in de metaalindustrie: per jaar zou men met de teruggewonnen metalen veertig nieuwe 'Atomiums' kunnen bouwen. Maar ook onderdelen, kunststoffen, glas en andere materialen krijgen een tweede leven dankzij de spitstechnologie bij de bedrijven

29 oktober 2008

Duurzaam bouwen en samenhang

CD-rom Duurzaam Bouwen
www.duurzaambouwen.senternovem.nl

SenterNovem heeft een Cd-rom ontwikkeld met direct bruikbaar lesmateriaal over duurzaam bouwen. De Cd-rom heeft als titel: Duurzaam Bouwen in samenhang. Het lesmateriaal is geschikt voor de hoogste groepen van het MBO en HBO en als basismateriaal voor het WO. Doel van de Cd-rom is de docenten materiaal aan te reiken als hulpmiddel voor het samenstellen van lessen over duurzaam bouwen.
Het materiaal is rechtenvrij te gebruiken en bestaat uit vijf powerpointpresentaties en een hoofdstuk met achtergrondinformatie. De presentaties bevatten bij de meeste dia’s een toelichting om inhoud te kunnen geven aan de studiestof. Ze zijn direct bruikbaar, maar kunnen ook naar eigen inzicht van de docent worden aangevuld en/of aangepast.
De laatste jaren hebben allerlei prikkels bijgedragen aan de overtuiging dat er snel iets moet gebeuren om de klimaatverandering tegen te gaan. De film van Al Gore, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de indicaties dat het klimaat verandert. Duurzaam bouwen staat hoog op de agenda. Denk aan begrippen als klimaatneutraal en Cradle to Cradle. Studenten in het (bouw)beroepsonderwijs van vandaag zijn de ontwerpers en bouwers van de gebouwde omgeving in de toekomst. Om die reden ondersteunt SenterNovem het (bouw)onderwijs met deze Cd-rom.
De Cd-rom is kosteloos te bestellen via de duurzaam bouwen website van SenterNovem.

28 oktober 2008

Praktijkgids voor schoolcatering

Gezond eten op school
http://www.kbs-frb.be/publicaties

Hoe stimuleert u een evenwichtig voedingsgedrag op school zonder de keuzevrijheid van de leerlingen, aanvaardbare prijzen en praktische mogelijkheden uit het oog te verliezen? Twee jaar geleden gaf de Koning Boudewijnstichting (KBS) een impuls aan achtentwintig projecten rond evenwichtige voeding. De resultaten van die projecten vindt u in een praktijkgids over schoolcatering. U krijgt concrete adviezen en praktische tips. Bij elk aspect van gezonde voeding is een checklist opgenomen. Er is eentje rond de 'visie op schoolcatering', 'productie van schoolmaaltijden', 'de schoolmaaltijd', 'de eetzaal'
U downloadt 'Gezond eten op school. Een praktijkgids voor een evenwichtig voedings- en drankenaanbod op school' van de KBS-website of u bestelt gratis een papieren exemplaar.

17 oktober 2008

Sharkmart

Sharkmart
http://www.detijdloopt.be
http://www.sharkmart.be

Dit nieuwe interactief internetspel dompelt je 4 weken onder in de harde realiteit van de wereldwijde arbeidsmarkt. Je speelt Sharkmart individueel tegen alle andere spelers. Maar je kan ook inschrijven met een stel vrienden of met je klas, je jeugdhuis of jeugdvereniging en kijken wie van jullie de hoogste score haalt. Hoeveel je speelt in de loop van de maand bepaal je zelf. Het internetspel loopt van 24/10 tot 22/11/08. Het is aan jou om de juiste beslissing te nemen en te overleven als manager, poetsvrouw, marketeer of arbeider. Maar kijk uit! Elke keuze die je maakt heeft gevolgen, ook voor je collega’s. En voor je het weet sta je op straat en moet je op zoek naar nieuwe job op Sharkmart.

Duurzame landbouw

Wervel
http://www.wervel.be

De brochure "Hoevezuivel" beschrijft hoe Vlaamse boeren creatief soja vervangen door streekeigen producten, met eigen verwerking. Soja-vrije of soja-arme veetelers gebruiken alternatieve gewassen, zoals gras en klaver. Boeren die 'overschakelen', zijn niet alleen alternatief bezig op het vlak van voeder, maar ook op andere vlakken. Het boekje wil klanten informeren over wat ze eten. Dat heeft te maken met de samenstelling van het voeder, maar evenzeer met de bewaring van het voeder en de manier waarop dat voeder is geteeld. Ook heeft het te maken met de zorg voor het melken en de melkbewaring, en met de bewerking die de melk ondergaat voor je ze koopt als hoevemelk, -kaas of -yoghurt.

Wervel maakte per provincie ook een folder "Koning auto en keizer hesp", over twee topsymbolen van onze samenleving met zware ecologische impact: privémobiliteit en hoge vleesconsumptie. In de betreffende folders staan, telkens per provincie, alternatieven zowel rond duurzame landbouw in eigen streek als rond mobiliteit.

Educatief spel "Koop minder afval"

Afvalarm winkelen
http://www.koopminderafval.be
http://www.afvalarmwinkelen.be

De provincie West-Vlaanderen bedacht samen met de afvalintercommunales en de lokale besturen het spel “Koop minder afval“. Bedoeling is om alle jongeren en andere speelvogels te stimuleren om afvalarm te winkelen. Het spel is alvast een goede oefening om dit principe straks, als je echt gaat shoppen, toe te passen.
In dit spel loop je doorheen een fictieve winkelruimte en moet je binnen een mum van tijd een boodschappenlijstje zien af te werken. Hoe meer afvalarme producten je selecteert, hoe meer punten je scoort. Aan de kassa ziet de speler zijn eindscore en krijgt hij enkele handige tips mee. Daar zal ook blijken dat je met afvalarm winkelen ook geld bespaart. En dat komt in het echte leven zeker van pas!

15 oktober 2008

Minder vlees eten kan de wereld sparen

Veggiedag
Wereldvegetarismedag 1/10
http://www.worldvegetarianday.org

Minder vlees eten is niet alleen goed voor de gezondheid, ook de planeet vaart daar wel bij. De wereldwijde vleesconsumptie vereist jaarlijks drie miljoen hectare bos – dat blijkt uit cijfers van de FAO. Dat bos moet wijken voor de productie van veevoeder en voor graasland. Op die oppervlakte, die precies even groot is als België, ofwel zes miljoen voetbalvelden, staan zo’n anderhalf miljard bomen. Op Wereldvegetarismedag benadrukt EVA (Vlaamse vegetarische organisatie) het belang van vleesvermindering. Mede door de enorme ontbossing voor veeteelt, is de vleesproductie verantwoordelijk voor 18% van het broeikaseffect. Het verdwijnen van het regenwoud laat zich overal ter wereld voelen, tot op de Noord- en Zuidpool.

Veggiegids
Vegetarische Gids
De "Vegetarische Gids" was EVA's allereerste publicatie, en is nu al aan z'n derde druk toe. De nieuwe versie van de Vegetarische Gids is een brochure van een 40-tal pagina's over het hoe en waarom van vegetarisme. Je vindt er algemene informatie over vegetarisme, culinaire tips, een aantal recepten, een uiteenzetting van de voornaamste argumenten voor vegetarisme, vegetarische voedingsleer met een bespreking van de voornaamste nutriënten, info over vegetarische baby's, enz...Van deze gids werden reeds 60.000 exemplaren gedrukt. Hij wordt gratis verspreid aan geinteresseerden.
http://www.vegetarisme.be

10 oktober 2008

Eten varkens bananen?

Eten varkens bananen?
http://www.etenvarkensbananen.be

Heb jij enig idee welke biotechnologische technieken er dagelijks met je groenten en vlees op je bord liggen? De grote witte rijstkorrel, het malse varkenshaasje, de goudgele banaan, allemaal dragen ze biowetenschap in zich. Stel je je vragen over de veiligheid, de duurzaamheid, de eerlijkheid van deze technieken? Doe dan met je klas uit de 3de graad van het secundair onderwijs mee aan het wetenschaps-informatieproject 'Eten varkens bananen?'. Dit project wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse overheid.

8 oktober 2008

Wat is de herkomst van onze snijbloemen?

Duurzame snijbloemen
http://www.blijebloemen.be

De helft van de bloemisten zou bij hun aankopen rekening houden met de herkomst, ecologische of sociale aspecten van snijbloemen. Hoewel een minderheid van dezelfde bloemisten (30 %) denkt dat hun klanten zich niet door dezelfde motieven zouden laten leiden, wil toch een ruime meerderheid (70 %) hierover communiceren in hun winkel. Momenteel is het voor bloemisten niet duidelijk waar en in welke omstandigheden snijbloemen die zij verkopen, geteeld zijn. De Blije Bloemencampagne is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken, FIAN, Velt en Max Havelaar. De campagne wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

Goed energiebeheer in de scholen


Raadpleeg de omzendbrief NO/2008/06- Rationeel energiegebruik in scholen
http://www.ond.vlaanderen.be

In 2008 krijgen scholen en centra voor volwassenenonderwijs, basiseducatie e.d. opnieuw 500 euro om gratis een energieboekhouding te installeren. Energieboekhouden betekent de verbruiksgegevens over elektriciteit, aardgas, stookolie en water registreren, verwerken, analyseren en rapporteren. Uit onderzoek blijkt dat dit het energiebewustzijn verhoogt en zo al een energiebesparing oplevert. Dit maakt van een energieboekhouding een essentieel instrument voor goed energiebeheer in schoolgebouwen.
In het Vlaams Gewest gaat het bedrag naar de distributienetbeheerder die bevoegd is voor de school, in het Brussels Gewest naar de school zelf.
Wil u in aanmerking komen? Dien dan vóór 15/11/08 een intentieverklaring in via energieboekhouding@ond.vlaanderen.be.

4 oktober 2008

Klimaatverandering in de verf

Klimaat in de verf
http://www.planetfuture.org

Hoe reageren leerlingen van 5 tot 13 jaar op de opwarming van onze aarde? Welke concrete acties stellen ze voor? Neem kleurpotlood of verfborstel en doe mee aan de Europese tekenwedstrijd ‘De klimatologische verandering: onze uitdaging!’ De resultaten moeten uiterlijk 15/01/09 toekomen op het regionale kantoor van ‘United Nations Environment Programme’ (UNEP). Op 22/04/09 kiest UNEP de regionale laureaten. Die krijgen een geldprijs én een duoticket voor de Internationale Jeugdconferentie van Tunza 2009. Tijdens de conferentie duidt een internationale jury ook de ‘wereldwinnaar’ aan. De Verenigde Naties en Planetfuture EU staan in voor de organisatie.
Info voor Vlaamse scholen via wvc@planetfuture.org.

Tunza
http://www.unep.org/tunza/children/

Klimaatverandering - Biodiversiteit - Bossen - Ozon - Urbanisatie - Sport & Leefmilieu

3 oktober 2008

Aanpassing aan klimaatverandering dringt zich op

Klimaat
http://www.milieurapport.be

Eind september stelden het Europees Milieuagentschap (EMA), het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek van de Europese Commissie (JRC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een nieuw onderzoeksrapport voor. Dit rapport brengt de klimaatverandering en de gevolgen daarvan binnen Europa in kaart aan de hand van 40 sleutelindicatoren.

Het Europese rapport komt tot de bevinding dat de klimaatverandering al duidelijk aan de gang is : oplopende temperaturen, wijzigende neerslagpatronen, een stijgend zeeniveau, meer intense en meer frequente extreme weersfenomenen (bv. stormen of hittegolven) en smeltende gletsjers. Dit gaat gepaard met een verhoogd risico inzake overstromingen en droogtes, verlies aan biodiversiteit, aantasting van de volksgezondheid en belemmeringen voor diverse economische sectoren (vooral energieproductie, transport, bosbouw, landbouw en toerisme). Naast emissiebeperkende maatregelen dringen zich dan ook maatregelen op die anticiperen op verdergaande klimaatverandering.
Ook het MIRA-team van de VMM volgt de klimaatverandering in Vlaanderen/België op de voet. Jaarlijks worden heel wat indicatoren geactualiseerd en voorzien van de nodige duiding.
Wie meer wil weten over de klimaatverandering in Europa en het nieuwe rapport in het bijzonder, "Impacts of Europe’s changing Climate – 2008 indicator based assessment" kan hiervoor terecht op de websites van :
EMA : http://www.eea.europa.eu
JRC : http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
WGO : http://www.euro.who.int

1 oktober 2008

Duurzame Ontwikkeling aan de andere kant van de taalgrens

DO in Waalse en Brusselse Gewest
http://www.capasseparmacommune.be

De bezorgdheid voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau is langs beide zijden van de taalgrens even groot. In oktober maken de lokale groepen en de partners van de campagne "ca passe par ma commune" de balans op van de vooruitgang die de Waalse en Brusselse gemeenten concreet geboekt hebben op het vlak van duurzame ontwikkeling. Meteen een gelegenheid om te kijken naar goede praktijkvoorbeelden in die gemeenten. De voorbije lente kregen alle gemeentebesturen een enquête in de bus met vragen rond 15 thema's, gebundeld rond 3 pijlers: ‘verantwoorde consumptie’, ‘beheer en planning’ en ‘burgerschap en internationale solidariteit’. De resultaten zullen per gemeente aan de pers voorgesteld worden in oktober.
“Ca passe par ma commune” is de Franstalige versie van de ‘Fair Trade Gemeenten” campagne.
In Vlaanderen organiseert SLA 21 met de duurzaamheidsspiegel een gelijkaardige oefening. De spiegel is echter meer dan een meetinstrument, het is vooral een methode voor een participatieve dialoog.
http://www.fairtradegemeenten.be
http://www.duurzaamheidsspiegel.be