30 november 2008

2009 : Jaar van de Aarde

Aarde
http://www.yearofplanetearth.org
http://www.jaarvandeplaneetaarde.be

(2007-2009)
Het doel is om wereldwijd extra de aandacht te vestigen op de aardwetenschappen inclusief het klimaatonderzoek. Kennis over aarde, klimaat en milieu is immers van vitaal belang voor de maatschappij.

28 november 2008

Limburgse natuurverenigingen slaan de handen in elkaar

Samenwerking
http://www.limburgs-landschap.be
http://www.werkgroepisis.be
http://www.orchisvzw.be

De drie Limburgse natuurverenigingen Limburgs Landschap, Werkgroep ISIS en vzw Orchis zullen in de toekomst de krachten bundelen. Zo willen ze elkaars tekorten aanvullen en als één front aan natuurbeheer doen. Het takenpakket van de verschillende verenigingen wordt steeds zwaarder en daarom vonden ze de tijd rijp om intensief te gaan samenwerken. Tot hiertoe waren de drie eigenlijk concurrenten en werkten ze volledig onafhankelijk van elkaar. Dat willen ze in de toekomst vermijden.
De drie natuurverenigingen hebben elk hun eigen specifieke domein. Ze zijn onder meer gespecialiseerd in landschapsverwerving, terreinbeheer, natuureducatie en contacten met de verschillende overheden.

Afkicken van e-m@il

E-mail
http://www.emaillozevrijdag.be

E-mail is een grandioze uitvinding. Maar trop is te veel en te veel is trop. Doe daarom op vrijdag 28/11/08 mee aan de eerste "E-mailloze Vrijdag". Eén dag lang leven en werken zonder dat e-mail het leven dicteert.
- Wordt u dagelijks overspoeld door karrenvrachten e-mails?
- Holt u door de permanente e-mailstroom voortdurend achter deadlines aan?
- Ervaart u dat e-mail de werkdruk sterk doet toenemen?
- Verwachten afzenders steevast dat u hun e-post prioritair afhandelt?
- Heeft u het gevoel dat het e-mailprobleem alsmaar verder escaleert?
Wees gerust: u bent niet alleen. Honderdduizenden werknemers in duizenden organisaties ervaren precies hetzelfde. Hoog tijd om samen het tij te keren!
Weetje : in 1971 verzond Ray Tomlinson, programmeur bij het Amerikaanse softwarebedrijf BNN, de allereerste e-mail ooit. Hij was ook de eerste die het @-teken gebruikte voor het adresseren van zijn boodschap.
Tips
1. Controleer je mails niet meer dan 3 keer per dag.
2. Hou je inbox leeg.
3. Wees spaarzaam met 'CC'.
4. Wees héél spaarzaam met 'reply to all'.
5. Gebruik volle onderwerpregels om je bericht samen te vatten.
6. Beperk je bericht zo mogelijk tot de onderwerpregel.
7. Stuur berichten maximaal 2 keer door.
8. Gebruik de telefoon voor dringende zaken.
9. Schrijf je uit voor alle nieuwsbrieven die je niet leest.
10. Verstuur nooit meer dan 30 mails per dag.

26 november 2008

Betaalbaar & confortabel wonen

Batibouw 50
http://www.batibouw.be

Batibouw opent voor de 50ste maal de deuren van 26/02/09 t.e.m. 08/03/09.
Vanaf eind januari kan u op de website terecht voor het volledige overzicht van alle festiviteiten.

Slimme meters besparen energie

Slimme meters
http://www.slimmemeters.be

Onder een slimme meter verstaat de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) een meter die het energieverbruik op het moment zelf (“real-time”) vaststelt en de mogelijkheid biedt om het verbruik zowel lokaal als van op afstand uit te lezen en die tevens kan gebruikt worden om van op afstand het energieverbruik te beperken of de verbruiker aan- en af te schakelen.
http://www.vreg.be

23 november 2008

EMAS Award voor Belgisch bedrijf

EMAS
http://www.emasawards.eu

Het Belgische bedrijf Imperbel-Derbigum heeft een EMAS Award gekregen van de Europese Commissie voor zijn inspanningen op het vlak van milieubehoud. Het bedrijf, met hoofdzetel in Lot (bij Beersel) en productie-eenheid in Perwijs (Waals-Brabant), produceert waterdichtingsmembranen. Het kreeg de onderscheiding voor zijn lage energieverbruik en voor zijn engagement om de uitstoot van CO2 te beperken.
De EMAS Awards (European Eco-Management and Audit Scheme) worden elk jaar uitgereikt aan verschillende bedrijven en openbare diensten die zich inzetten voor milieubehoud. Het thema dit jaar was het terugdringen van de consumptie en van de uitstoot van broeikasgassen.

22 november 2008

Watermill verandert lucht in water

Watermill
http://www.elementfour.com

De Watermill (Watermolen) zuigt continu lucht door een luchtfilter, laat de aanwezige waterdamp in de lucht condenseren op een koelelement, en zuivert vervolgens het water met behulp van een koolstoffilter. Daarna wordt het water door een ultraviolette sterilisator geleid. Het apparaat is ontwikkeld om zo energiezuinig mogelijk te werken, waardoor het produceren van een liter water enkele centen kost. Op locaties waar drinkwater voor het grootste deel uit plastic flessen komt, heeft een WaterMill een directe impact op de hoeveelheid plasticafval die geproduceerd wordt, en ook is het geproduceerde water goedkoper.
Toekomst : de WaterMill-technologie kan opgeschaald worden zodat het kan worden ingezet voor agrarische doeleinden (voornamelijk druppelirrigatie), op locaties waar geen zoetwater ter beschikking is (bijvoorbeeld op zee), of waar de transportkosten van drinkwater te hoog liggen (afgelegen gebieden in bv. rampgebieden).

21 november 2008

2009 was het Jaar van de Sterrenkunde

Jaar van de sterrenkunde
http://iya2009.com/
http://www.astronomy2009.be/

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2009 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Sterrenkunde (International Year of Astronomy 2009 – IYA2009). IYA2009 is een initiatief van de Internationale Astronomische Unie (IAU) en Unesco.
Het IYA heeft tot doel om burgers het heelal overdag en 's nachts te laten herontdekken en dit gedreven door hun persoonlijke gevoel en verwondering. Alle burgers zouden de impact van sterrenkunde en basiswetenschappen op het dagelijkse leven moeten realizeren en moeten leren dat wetenschappelijke kennis kan bijdragen tot een gelijke en vredige samenleving.
Het IYA is een happening over de ganse wereld voor astronomie en de bijdrage van deze wetenschap voor de maatschappij en de cultuur. In de schijnwerper staat de 400ste verjaardag van het eerste gebruik van de telescoop door Galileo Galilei. De bedoeling van dit jaar is om wereldwijd het interesse in sterrenkunde aan te wakkeren en dit zeker naar jongeren.

20 november 2008

IGLO-toolkit

Internationaal Pooljaar
http://www.ipy.org/
http://www.hetlaatstecontinent.be/

Het vierde Internationale Pooljaar liep tot maart 2009 en legde niet alleen de nadruk op wetenschappelijk onderzoek in de poolgebieden, maar ook op de interactie van de polen met de mens en het milieu.
Het Internationale Pooljaar (IPY) is een initiatief van de International Council for Science (ICSU)
http://www.icsu.org/
en de World Meteorological Organization (WMO)
http://www.wmo.ch/

IGLO (International action on GLObal warming) ontwikkelde een toolkit met video’s, demonstraties, activiteiten, ....
http://atmospheres.gsfc.nasa.gov/iglo/

19 november 2008

Meest bedreigde soorten in 2009

Panda
http://www.wwf.be/

Reuzenpanda
De bergwouden in het zuidwesten van China, de natuurlijke biotoop van de reuzenpanda, zijn klein en verdeeld geworden. Van deze panda - sinds 1961 het symbool van het Wereldnatuurfonds - zijn er nog 1.600, maar ze leven in kleine en geïsoleerde gemeenschappen.
IJsbeer
De grootste bedreiging voor het voortbestaan van de ijsbeer is de opwarming van de aarde. Als de klimaatverandering op de Noordpool aan hetzelfde tempo doorgaat, is het risico groot dat ijsberen in de loop van volgende eeuw niet meer bestaan.
Javaanse neushoorn
Van de Javaanse neushoorn lopen er nog minder dan 60 rond. De toenemende bevolkingsdruk en stropers vormen een ernstige bedreiging voor deze soort, die in twee beschermde gebieden leeft in Indonesië en Vietnam.
Vaquita
In de Golf van Mexico leven nog maar 150 vaquita's, de kleinste walvisachtige soort ter wereld. Deze bruinvissen belanden vaak in visnetten en zouden erg snel kunnen uitgestorven zijn, als er geen beschermingsmaatregelen genomen worden, zoals het gebruik van vaquita-vriendelijke netten en het uitkopen van de lokale vissers.
Cross River-gorilla
In de laatste overgebleven stukjes woud van Nigeria en het westen van Kameroen werd de Cross River Gorilla nog niet lang geleden ontdekt. Het is een ondersoort van de westerse gorilla. Nu de wouden worden opengesteld voor houtbedrijven, komen de jagers dichterbij. Deze gorilla's zijn nog maar met 300 en daarmee de meest zeldzame mensaap ter wereld.
Sumatratijger
De versnelde ontbossing en stroperij zouden het einde kunnen betekenen van de Sumatratijger. Van deze tijgers zijn er nog zo'n 400 à 500. Hun Javaanse en Balinese soortgenoten zijn al uitgestorven. Stropers hebben het gemunt op de tijgers omdat delen van de dieren in de Chinese geneeskunde gebruikt worden en omdat de tijgervellen waardevol zijn.
Grijze walvis
Deze walvis in het noorden van de Stille Oceaan was bijna uitgestorven door de jacht in het begin van de jaren zestig. Hij wordt nog maar zelden gezien en heeft slechte overlevingskansen: botsingen met schepen en olie- en gaswinning voor de kust van Alaska vormen een ernstige bedreiging.
Zwartvoetige fret
Dit zoogdier leeft enkel in de Grote Vlakten in Noord-Amerika en staat onder grote druk omdat zijn voornaamse prooi, de prairiehond, er bijna is uitgeroeid door de boeren. Door kweek in gevangenschap en terug uitzetten van deze fretten is er wat hoop dat de soort het haalt.
Pygmee-olifant
De kleinste van alle olifanten moet het opnemen tegen de kaalkap en de landbouw in de bossen van Borneo. Van deze dieren is nog maar weinig geweten. Het Wereldnatuurfonds probeert hun doen en laten in kaart te brengen met behulp van satellieten.

16 november 2008

One Laptop Per Child

Laptop
http://laptop.org

Een basiscomputer, ontdaan van alle snufjes en technologieën, moet ervoor zorgen dat de digitale kloof tussen Noord en Zuid niet onoverbrugbaar wordt. Het ambitieuse project "One Laptop Per Child" heeft als missie : onderwijs- en ontwikkelingskansen bieden aan jongeren in de Derde Wereld. Deze laptop zou op termijn minder dan 100 euro kosten.

Houd je woudje!

Houd je woudje
http://www.houd-je-woudje.be

Op de "Dag van de natuur" (november) ligt jaarlijks het Zoniënwoud open voor jongeren. Een mooie kans voor jongeren om de groene long van de stad beter te leren kennen, hun steentje bij te dragen aan het beheer en andere jongeren te ontmoeten. Het weekend is gericht op jongeren van 5 tot 18 jaar, die meer willen weten over het Zoniënwoud en willen meewerken aan het behoud van het bos.
Vanuit verschillende trefpunten worden de jongeren verwezen naar allerlei activiteiten in de vorm van workshops: wandelen met een gids, dood hout sprokkelen, een parcours afleggen, zwerfvuil oprapen, hutten bouwen, bomen leren kennen en nog veel andere activiteiten staan op het programma van deze tweedaagse.

15 november 2008

Stadsjongen (m/v) zoekt groene longen

Who is the bos
http://www.whoisthebos.be

Deze site maakt je wegwijs in de boswereld en belicht diverse bosaspecten : bos in Vlaanderen en de wereld, bosgeschiedenis, bosproducten, duurzaam bosbeheer, biomassa, vermesting en verzuring, verschillende bosfuncties,....
Deze website werd gemaakt door Vereniging Bos in Vlaanderen (VBV) ter ondersteuning van het wetenschapsproject "Stadsjongen (m/v) zoekt groene longen" .

13 november 2008

Leerlijn klimaatverandering en duurzame energie

Klimaatverandering
http://www.leerlijn.info

Klimaatverandering en (duurzame) energie zijn actuele onderwerpen die ook binnen het onderwijs aandacht verdienen. De leerlijn is bruikbaar voor leerkrachten, docenten, schoolcoördinatoren NME , NME-organisaties, onderwijsontwikkelaars en studenten van lerarenopleidingen. De digitale productinventarisatie en de links zijn ook geschikt voor leerlingen van de bovenbouw voor eigen bronnenonderzoek naar klimaatverandering en duurzame energie. De leerlijn is ontwikkeld door SME Advies en IVN en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van VROM.

De film "An Inconvenient Truth" van Al Gore en de film "The 11th Hour" van Leonardo Di Caprio hebben vele wereldburgers de mogelijke scenario’s van klimaatverandering laten zien.
An Inconvenient Truth
http://www.climatecrisis.net
The 11the Hour
http://11thhouraction.com/seethefilm

11 november 2008

Stap-voor-stap naar een ecologische tuin

Ecologische tuin
http://www.velt.be

Veel mensen vragen advies en hulp om hun tuin ecologisch te maken. Voor hen heeft de Vereniging voor Ecologisch leven en Tuinieren (Velt) het vernieuwende boek “Stappen naar een ecologische tuin; aanleg en beheer”. Het boek wil tuiniers helpen om een mooie, milieuvriendelijke en natuurlijke tuin te maken zonder handenvol geld en tijd te verkwisten. Tuinieren met plezier en zonder zorgen, is zoeken naar een natuurlijk evenwicht tussen wat de tuinier wil en wat de (tuin)grond kan bieden.
Om te beginnen moet je goed naar de tuinplek zelf kijken: welk bodemtype is het, hoe vochtig, welke lichtinval, hoe rijk of arm is de grond?
Verder is er een dosis zelfkennis nodig: is tuinieren jouw ding, hoeveel tijd en geld wil je er in investeren. En vooral: wat moet die tuin voor jou doen, moet er speelruimte zijn, wil je iets oogsten of wil je vooral genieten van het uitzicht of de natuur en het leven in je tuin?
Zelfs wie nog nooit in de tuin heeft gewerkt, kan met 'Stappen naar een ecologische tuin' aan de slag. Uiteraard vinden ook gevorderde tuiniers heel wat informatie in dit standaardwerk.

8 november 2008

Schoolvervoerplannen in Brusselse gewest

Mobiel Brussel
http://www.mobielbrussel.irisnet.be

Sinds september 2006 ondersteunt Mobiel Brussel een 90-tal scholen bij de opmaak en uitvoering van hun schoolvervoerplan. Tijd voor een stand van zaken en om nieuwe perspectieven te overwegen. Momenteel hebben 60 scholen hun schoolvervoerplan al opgesteld en hebben ze de acties een permanent karakter gegeven; 30 andere scholen stellen momenteel hun diagnose.
De resultaten zijn voortreffelijk: de deelnemende scholen stellen een diagnose van de mobiliteit van hun leerlingen en hun ouders. Ze richten werkgroepen op en lanceren projecten met de bedoeling deze een permanent karakter te geven.
Het gaat om:
- communicatie (mobiliteitsinformatie in de schoolkrant en op prikborden, toegankelijkheidsfiches)
- opvoeding en bewustmaking (fietsbrevet, week van de zichtbaarheid, autoloze dag)
- organisatie van de verplaatsingen (fiets- en voetgangersrijen)
- infrastructuur (zoenstroken, fietsparkings)
De schoolvervoerplannen bereiken steeds meer scholen en leerlingen van elke leeftijd. Dit jaar werden voor het eerst ook secundaire scholen benaderd. Afspraak in 2009 voor nieuwe resultaten.

Stof tot nadenken

Groen textiel
http://www.ecotextile.com

Hoe groot is de ecologische voetafdruk van uw kleerkast? Wil je dat weten, doe dan de on-linetest. Deze Engelstalige vragenlijst peilt naar de omvang van je garderobe. Tel dus alvast hoeveel sokken en onderbroeken je het afgelopen jaar kocht! De lijst vraagt ook naar de materialen, het aantal wasbeurten, de tijd in de droogtrommel en strijkuurtjes. Natuurlijke stoffen zoals linnen, leer en biologisch geteeld katoen zijn bijvoorbeeld minder belastend dan synthetisch textiel. Een uur strijken is al gauw even energieverslindend als zeven uur wassen, dus misschien kan je die handdoeken beter gewoon opvouwen? Ook wassen op 30 in plaats van op 40 graden bespaart energie. En door het weggeven van afdankertjes aan vrienden of een goed doel, scoor je zeer goede punten. Na het invullen van deze vragenlijst krijg je een EDU-score. EDU staat voor Environmental Damage Units. Ben je ‘fashionably unfashionable’ of ‘fashionably obese’? Hoe meer je scoort, hoe zwaarder je ijdelheid weegt op de planeet. Dat geeft je alvast wat stof tot nadenken.

7 november 2008

Bereken je impact op het milieu

Impact op milieu
http://www.testaankoop.be/voetafdruk

In dit rekenprogramma schotelen we u vragen voor over vijf grote consumptiedomeinen: water, energie, vervoer, voeding en aankoop van goederen en tot slot afval.
Met deze eenvoudige berekening van de ecologische voetafdruk ziet u waar u zich bevindt op een schaal. U kunt terugkeren naar uw antwoorden, de "Tips" bekijken en nagaan hoe u uw leefgewoonten op een eenvoudige manier kunt aanpassen.

6 november 2008

Internationale Klimaatactiedag

Act Now
http://www.klimaatcoalitie.be

Op 06/12/08 organiseerde de Klimaatcoalitie een nationale klimaatactiedag. Dit initiatief maakt deel uit van een wereldwijde mobilisatie met als doel alle verantwoordelijke politici te bereiken. Zij moeten dringend noodzakelijke maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de klimaatverandering. Deze klimaatactiedag was daarom een unieke gelegenheid om onze eisen aan de beleidsmakers te laten horen. Ze eisten duidelijke engagementen en doelstellingen op korte termijn die gebaseerd zijn op de laatste aanbevelingen van het IPCC.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch

5 november 2008

Op zoek naar subsidies voor uw milieu- of natuurvereniging?

Subsidies NME-projecten
http://www.lne.be >subsidies/verenigingen

Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid vindt u geüpdate info over het projectsubsidiebesluit. Dit besluit regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende verenigingen voor de uitvoering van projecten met een duidelijke meerwaarde voor natuur en/of milieu in Vlaanderen. Nieuw is de "Richtlijn bij de beoordelingscriteria opgenomen in het projectsubsidiebesluit". Die moet aanvragers duidelijk maken welke de belangrijkste criteria zijn voor de goedkeuring van een dossier. Bovendien werd het aanvraagformulier 2009 online geplaatst en de andere toelichtende documenten geüpdatet.

4 november 2008

Duurzaam naar school

Duurzaam naar school
http://www.mobielvlaanderen.be

Schoolbuurten moeten infrastructureel zo goed mogelijk afgestemd worden op voetgangers en fietsers. Maar ook de mentaliteit van ouders en leerlingen moet worden aangepakt. De Vlaamse overheid subsidieert gemeenten om hun schoolbuurten in beide opzichten te verbeteren via het mobiliteitsconvenant en het nieuwe project ‘Duurzaam naar school’.
- Nog te weinig leerlingen uit het basisonderwijs komen met de fiets of te voet naar school. Ook gemeenten kunnen meewerken aan een mentaliteitswijziging. Via het project 'Duurzaam naar school' kunnen Vlaamse gemeenten subsidies krijgen.
- Met de module 10 van het mobiliteitsconvenant kan een gemeente subsidie krijgen voor de herinrichting van een schoolbuurt aan een gewestwegen.
-Via het Octopusplan biedt de Voetgangersbeweging gemeenten begeleiding aan bij het samenstellen van een maatregelenpakket ten voordele van leerlingen die duurzaam naar school komen.
http://www.octopusplan.be
-Een Kiss and Ride-strook in de schoolomgeving.
http://www.bivv.be
- Met de nieuwsbrief Veilig naar School houdt de VSV alle basisscholen, gemeenten, politiezones en verkeersouders op de hoogte van de laatste nieuwtjes op educatief vlak voor het basisonderwijs.
http://www.verkeerskunde.be/onderwijs/nieuwsbrief/

3 november 2008

Conferenties over energie

BIM
http://www.leefmilieubrussel.be

Energie is niet goedkoop en de fossiele en nucleaire energiebronnen worden langzaam maar zeker zeldzaam. Hoog tijd dus om de energieconsumptie te verminderen. Hoe begint u hieraan? Welke investeringen houdt dit in? Kan u ook besparingen realiseren zonder te investeren?
Kom de antwoorden op al uw vragen te weten in 7 conferenties, georganiseerd door Leefmilieu Brussel.
Waar? Jeugdherberg Jacques Brel - Zavelput 30 - 1000 Brussel.(19 uur)
05/11/08 : Hoe kan ik mijn verwarmingsfactuur verlagen?
03/12/08 : Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
15/01/09 : Verwarmen met hernieuwbare energiebronnen
04/02/09 : Hoe kan ik mijn elektriciteitsfactuur verlagen?
19/03/09 : Zonne-energie : fotovoltaïsche en thermische systemen
22/04/09 : Grijze energie : hoe kan ik hiermee rekening houden?
13/05/09 : Hernieuwbare energie in collectieve huisvesting

Kopieerzaken kiezen voor gerecycleerd papier


http://www.bblv.be/fenix

Niet minder dan 35 kopieerzaken hebben besloten deel te nemen aan het Fenix-project van Bond Beter Leefmilieu. Dat betekent dat zij het gebruik van gerecycleerd papier gaan stimuleren. De kopieerzaken zullen de prijzen van een kopie op gerecycleerd papier gelijkstellen met die van niet gerecycleerd papier. Ook gaan ze standaard gerecycleerd papier aanbieden in de kopieermachines en gaan ze promotie voeren voor het gebruik van gerecycleerd papier.

http://ecocampus.lne.be

1 november 2008

Klimaat, water en ontwikkeling

Protos
http://www.protosh2o.org

De directe gevolgen van de opwarming van de aarde zijn het hardst merkbaar via water: te veel water in een te korte periode op één plaats, te weinig water gedurende een langere periode in andere regio’s. Integraal Waterbeheer dringt zich op als methode om voldoende capaciteit bij de bevolking in het Zuiden te verkrijgen om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situaties. En als een aangepaste individuele levensstijl ook de norm wordt, betekent dit veel meer dan de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat!
Brochure kost 5 euro (zonder verzendingskosten) en kan besteld worden bij PROTOS.

Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking
http://www.11.be
http://www.cncd.be
http://www.oxfamsol.be
http://hierbeginthet.be

Het Noorden zorgt voor de opwarming van de aarde en daar ondervindt het Zuiden het meeste nadeel van. Internationale akkoorden moeten de rijke landen met hoge uitstoot van broeikasgassen verplichten om minder uit te stoten. Tegelijk moet de groei van ontwikkelende land best gebeuren zonder bijkomende uitstoot. Deze broeikasgassen zijn voor het grootste deel afkomstig van de verbranding van fossiele energie (petroleum, gas, steenkool, …). Er is dus dringend nood aan een andere ontwikkeling, die niet gebaseerd is op steeds meer verbruik van deze fossiele grondstoffen.