28 maart 2012

CRIE: Centre Régional d’Initiation à l’Environnement

CRIEhttp://www.crie.be

De Regionale Centra voor Milieueducatie (CRIE) verzekeren in Wallonië een openbare dienst voor informatie, sensibiliseren en vorming op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling.
De verschillende CRIE liggen verspreid over het hele Waalse grondgebied wat het rechtstreekse contact met de bevolking aanzienlijk bevordert. Deze gespreide inplanting heeft er bovendien toe bijgedragen een werking te kunnen uitbouwen via plaatselijke netwerken, wat niet alleen leidt tot een uitbreiding van de activiteiten, maar tevens bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van het milieu als thema en de voordurende verbetering van de praktische toepassingen inzake milieueducatie.
CRIE d’Eupen, CRIE d’Harchies, CRIE d’Anlier, CRIE de Liège, CRIE de Mariemont, CRIE de Modave, CRIE de Mouscron, CRIE de Namur, CRIE de Spa, CRIE de Villers, CRIE du Fourneau St-Michel.