30 januari 2009

Energiebesparingssimulator voor advies op maat

Informazout
http://www.informazout.be

Naar aanleiding van Batibouw 2009 wordt een nieuwe website gelanceerd. Via deze site kan de consument het hele jaar door zelf berekenen op welke manier het energieverbruik en de factuur voor verwarming verminderd kan worden. De berekening gebeurt op basis van reële parameters die de gebruiker invoert, zoals de keuze van het type hoogrendementsketel of de combinatie met zonnepanelen voor de aanmaak van sanitair warm water of voor de verwarming. Het resultaat geeft het nieuwe verbruik, de besparing zowel in liter en in euro als in CO2-uitstoot. Daarnaast geeft de site concrete tips over efficiënt verwarmen met mazout, de energiebesparingsmogelijkheden door goed te isoleren of de combinatiemogelijkheden van mazout met een hernieuwbare energiebron.

28 januari 2009

Milieucampagne in USA : "Catch of the Day"

Surfrider
http://www.surfrider.org

In hun niet aflatende strijd tegen de almaar toenemende vervuiling van oceanen en kusten, sloegen de milieubeweging Surfrider Foundation en reclamemakers Saatchi & Saatchi de handen in elkaar. Resultaat: de postercampagne "Catch of the Day" ('Vangst van de Dag'). Afval dat op de Amerikaanse kusten werd aangetroffen, ingepakt als zeevruchten. Op die manier hopen ze de boodschap over te brengen dat de vervuiling ook ons voedsel aantast.
The Surfrider Foundation is een non-profit milieuorganisatie die zich inzet voor de bescherming van oceanen, kustgebieden en de mariene fauna en flora.

27 januari 2009

Belgopocket 2009

Belgopocket
www.belgopocket.be/nl/milieu.php

Belgopocket verzamelt concrete informatie in een synthesewerk en helpt de digitale kloof te overbruggen. Zo hebben mensen die geen toegang hebben tot het internet toch toegang tot informatie waarop ze recht hebben. Belgopocket informeert over het dienstenaanbod van de federale overheid. Mensen weten niet altijd dat zij op die of die dienst een beroep kunnen doen, terwijl de dienst er juist voor hen is.
Op de website krijgt de burger de meest recente gegevens. Cijfermateriaal, wetgeving, contactgegevens veranderen immers continu. De site wordt regelmatig bijgewerkt.
Met de Belgopocket geven de federale overheidsdiensten duidelijke, beknopte en concrete antwoorden op tal van vragen op het vlak van gezondheid en sociale zekerheid, werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit, familie, leefmilieu, consumentenbescherming, justitie, pensioen, fiscaliteit, burgerschap en democratie.
Thema : Leefmilieu
-Radiogolven en gsm-gebruik
-Pesticiden
-Etikettering van chemische producten
-Energiebesparing
-Broeikaseffect
-Afvalsortering
-Kwaliteit van het leidingwater
-Dierenwelzijn

24 januari 2009

Milieuzorg op Antarctica

Duurzame energie
Hoewel het ijskoude continent niet meteen aantrekkelijk lijkt, bieden zon en wind er veel mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.
- Antarctica is de winderigste, koudste en droogste plaats op onze planeet. De perfecte test voor de materialen van windturbines.
- Zonlicht kan in de winter een probleem vormen, maar in de zomer is de lucht op Antarctica kristalhelder en bovendien weerkaatst het zonlicht op de sneeuw. Met zonnepanelen kan je op Antarctica op een jaar tijd evenveel energie opwekken als op veel plaatsen in Europa.
Duurzame energie op Antarctica zou niet alleen snijden in de uitstoot door fossiele brandstoffen, het zou ook vermijden dat landen brandstoffen moeten zenden naar hun stations op één van de meest afgelegen delen van de wereld.
De meeste poolbasissen zullen mogelijk zonne-energie boven windenergie verkiezen. Dit om twee redenen : 1) ze beschikken niet over de werktuigen om windturbines recht te trekken en 2) zonnepanelen zijn veel gemakkelijker te installeren.
Het Princess Elisabeth-station hoopt als eerste enkel op wind- en zonne-energie te functioneren. Daarnaast wordt er ook duurzaam omgesprongen met water. Al het gebruikte water zal gezuiverd en opnieuw gebruikt worden.
Lees andere items over Zero Emissie Poolbasis

Adembenemend portret van onze planeet

Earth
http://www.loveearth.com

Earth is een creatie van regisseurs Alastair Fothergill en Mark Linfield. Die filmden met meer dan 40 cameraploegen gedurende 5 jaar op locaties die nooit eerder gefilmd werden. Het resultaat is een van de spectaculairste documentaires ooit.
Door middel van indrukwekkende beelden en landschappen, uitgelicht door een oogverblindende zon, worden we geconfronteerd met de harde realiteit van het leven op onze planeet. Dit adembenemende verhaal is meeslepend mooi ingesproken door Patrick Stewart en gefilmd met HD-camera’s om tezamen een onvergetelijke reis te maken langs de veranderende seizoenen en het dagelijks gevecht om te overleven op wat over is van onze prachtige planeet. Van nog nooit in beeld gebrachte overdonderende landschappen tot het kleinste detail in het leven van de meest geliefde, wildste en meest bijzondere wezens in onze wereld.
Ook beschikbaar op DVD en Blue-Ray en als BBC-documentaire (11 afleveringen).

23 januari 2009

Vlaanderen fietst voor het goede doel

Vlaanderen fietst
http://www.vlaanderenfietst.be

In het weekend van 23/05 en 24/05/09 heeft de 3de editie van “Vlaanderen Fietst” plaats, een initiatief van het ministerie van Sport, Bloso en de Wielerbond Vlaanderen (WBV), in nauwe samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten en de lokale wielerclubs.

Cycle for LifeNieuw dit jaar is dat verscheidene gemeenten en wielerclubs “Vlaanderen Fietst” koppelen aan “Cycle for Life”. Met dit initiatief trachten de organisatoren financiële middelen te verwerven ten voordele van de strijd tegen kanker en het kankeronderzoek aan de Universitaire Ziekenhuizen van Antwerpen, Gent, Jette en Leuven.
http://www.cycleforlife.be

22 januari 2009

LimburgXL gaat voor natuur en milieu

Limburg XL
http://www.limburg.be
http://www.limburg.nl

Tachtig procent van de Belgische en Nederlandse Limburgers willen dat er veel meer over de grens wordt samengewerkt. Ze zien daarvoor vooral kansen op het gebied van toerisme en recreatie, cultuur en natuur en milieu. Dat is één conclusie uit het onderzoeksrapport 'Grenzeloos Limburg' dat op 22/01/09 werd gepresenteerd. Aan dat onderzoek (via een webenquête van het Belang van Limburg) namen bijna 6200 Limburgers deel.
Het overgrote deel van de deelnemers aan de enquête noemt behoud van de natuur en schone lucht als twee van de belangrijkste opdrachten voor de provincies.
[Bron : Het Belang van Limburg]

21 januari 2009

P.L.A.G.E. scholen 2009-2012

BIM
http://www.ibgebim.be >Projectoproep

Met het initiatief "Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie" wil het Brussels Gewest de schoolnetten op zijn grondgebied helpen om op volontaristische wijze een actief beleid voor energiebeheer van het schoolpatrimonium op poten te zetten.
Indiening van de kandidaatsdossiers : uiterlijk op 18/02/09.

Nationaal klimaatplan 2009 - 2012

Klimaatplan
Het Nationaal Klimaatplan bevat de stand van zaken eind 2008 en geeft een overzicht van al de maatregelen die de verschillende Belgische overheden al hebben genomen om de verbintenissen van het Kyotoprotocol na te komen. Het plan vormt de basis voor de strategie voor de periode na 2012. Het is een gezamenlijk plan van de gewesten en de federale overheid dat door de Nationale Klimaatcommissie en de uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu werd voorbereid. Op basis van de evaluatieresultaten van de maatregelen wordt het plan jaarlijks aangepast vanaf 2010.
16/01/09 : het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (CFDD). De tekst moet in maart 2009 definitief worden aangenomen.
Hou volgende websites in het oog
http://www.plan2009.be
http://www.climatechange.be
http://www.lentevanhetleefmilieu.be
http://www.belspo.be/frdocfdd/

Veiligheid van kinderen op de weg

KBS
http://www.kbs-frb.be > Projectoproep

Zet uw school zich op een bijzondere manier in voor de veiligheid van de leerlingen? Werkt u dit schooljaar daarover een project uit? Dien het dan vóór 15/05/09 in bij de Koning Boudewijnstichting (KBS). Een onafhankelijke jury zal de laureaat selecteren. Die sleept een prijs van 5.000 euro in de wacht van het Fonds Dominique De Graeve. Deze prijs bekroont zo een initiatief rond de veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.
Doelpubliek :gemeenten, kleuter- en lagere scholen alsook de ouderverenigingen van de verschillende netwerken van de Vlaamse Gemeenschap.

Energie-uitdaging voor Brusselse scholen

De uitdaging
http://www.ibgebim.be

De uitdaging wil de onderwijsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aansporen om hun energieverbruik te verminderen en wil hen hierbij helpen. Hoe? Door hen simpelweg te informeren over een aantal goede gewoonten die ze zich eigen kunnen maken en enkele eenvoudige maatregelen die ze zelf kunnen treffen om energie te besparen. De beoogde gedragswijzigingen en kleine ingrepen gaan bovendien niet gepaard met enige verplichting, noch met enig verlies van comfort of zware investering, terwijl ze toch een reële impact op het energieverbruik hebben.
Om de scholen te helpen energie te besparen stelt Leefmilieu Brussel twee formules voor "Forté" of "Piano". Daarnaast biedt de website een heleboel thematische tips en pedagogische hulpmiddelen.
De energie-uitdaging is voor een 30-tal Brusselse scholen in september 2008 gestart. Nederlandstalige en Franstalige scholen werken hand in hand samen om hun energiefactuur gedurende een gans schooljaar te doen dalen.

Op een proper fietspad naar school

Red het fietspadBij de start van het schooljaar 2008-2009 organiseerde de VVSG deze actie voor het eerst. Steden en gemeenten werden opgeroepen om de fietspaden van en naar scholen een extra veegbeurt te geven. In totaal werd tussen 18/08 en 12/09/08 zo 5.422 km fietspad langs gewestwegen schoongemaakt. Hierbij werd 620 ton afval ingezameld. Over het aantal km fietspaden langs gemeentewegen dat aangepakt werd zijn echter geen cijfers bekend.
Minister Crevits wil de actie in 2009 overdoen omdat de vorige campagne sensibiliserend werkte zowel voor de overheid als de weggebruikers en ook de aandacht voor de fietsers verhoogde bij het begin van het schooljaar. Daarnaast heeft de actie geleid tot een stijgende aankoop van veegmachines en de aandacht doen toenemen voor de openbare netheid. Bij de nieuwe actie in 2009 zal extra aandacht gevraagd worden voor de verbetering van veiligheidsaspecten.

Ken je een fietspad in erbarmelijke staat? Is je gemeente een toonbeeld van fietsveiligheid? Je kan meewerken aan het Vlaamse fietspadenrapport door goede en slechte voorbeelden van fietspaden te mailen. Het is vooral de bedoeling om abnormale toestanden te melden die fietsers effectief in gevaar brengen.
http://www.meldpuntfietspaden.be

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Decade EDO
Portaalsite van de Verenigde Naties
http://portal.unesco.org/education/

19 januari 2009

Creatief met klimaat

Laureaten WvhB2008
http://www.weekvanhetbos.be

Omdat de Week van het Bos in 2008 haar 30ste verjaardag vierde werd er een wedstrijd uitgeschreven om alle leerkrachten en leerlingen in Vlaanderen extra te motiveren om tijdens deze week het bos te ontdekken en beleven.
Klik op bovenstaande link en je kan meegenieten van de artistieke en creatieve werken van de 9 winnaars. Als beloning gaan ze in het voorjaar 2009 met de hele klas op stap.

Jeugd GePoSitioneerd

Jeugd GePoSioneerd
http://www.jeugdgepositioneerd.be

In dit project werken jeugdverenigingen en consulenten van gemeentes samen om de verkeersonveiligheid in de buurt van jeugdhuizen, sportclubs, woonomgevingen, in kaart te brengen. Jeugdverenigingen trekken er met GPS en fototoestel op uit om in kleine groepjes de knelpunten in hun omgeving op te sporen en te kijken waar het gevaar schuilt: kruispunt zonder oversteekplaats, geen fiets- of voetpad, te hard rijdende auto's. Daarna denken ze na over mogelijke oplossingen, die kunnen bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid. De resultaten van hun onderzoek stellen de jongeren voor aan de gemeente en worden geregistreerd op deze GIS-website. Dit maakt een verdere opvolging mogelijk. Gemeentes hebben immers ook de kans om veranderingen of genomen maatregelen op de aangegeven knelpunten in te brengen op website.
Jeugd GePoSitioneerd is een project van Mobiel21, IMOB (Universiteit Hasselt) en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten vzw (VVJ).

Earth Alert

Earth Alert WWF
http://www.wwf.be

Het nieuwe magazine voor de jongeren van WWF zal om de 3 maanden verschijnen. Het zit boordevol informatie, spelletjes en leuke knutselideeën voor kinderen. De dynamische vormgeving nodigt kinderen uit de natuur op positieve wijze te benaderen. Hebt u kinderen of kleinkinderen van jonger dan 14 jaar? Geef hen een abonnement cadeau.

17 januari 2009

Carpoolen op schoolformaat

Schoolpool
http://www.schoolpool.be

Te jong voor de fiets?
Te moeilijk met de bus?
Te ver te voet?
Dan biedt schoolpool een oplossing. Je spreekt met een aantal ouders af om de kinderen samen naar school te brengen. Op die manier zijn er minder auto's onderweg en kan je de drukte aan de schoolpoort beperken. De verkeersveiligheid in de schoolomgeving vaart er wel bij.

16 januari 2009

Tips voor een milieuvriendelijke rijstijl

Emis
www.emis.vito.be/autoverbruik/

Emissies van een voertuig in het reëel verkeer zijn niet enkel verbonden met de voertuigtechnologie, maar worden ook in belangrijke mate bepaald door het rijgedrag van de chauffeur en de verkeersomstandigheden.
Een aantal aanbevelingen voor een energiezuinig gebruik van je wagen:
- Rijstijl & Rijgedrag
- Starten & Stoppen
- Bandenspanning & Onderhoud
- Toebehoren
- Belading
- Ritvoorbereiding
- Registratie van je brandstofverbruik

Bespaar energie en red ons klimaat

Climate Savers
www.climatesaverscomputing.com

Earth911
http://earth911.com

Wist u dat een gemiddelde desktop de helft van alle energie die hij verbruikt aan warmte verliest? Door te zorgen dat uw PC automatisch "inslaapt" wanneer u hem een tijdje niet gebruikt, kunt u al flink wat stroom sparen. Bent u niet van plan uw PC binnen het uur te gebruiken, schakel die dan volledig uit. Laat ook uw printer pas draaien wanneer u hem echt nodig heeft.

15 januari 2009

Groen Licht Vlaanderen

LED
http://www.groenlichtvlaanderen.be

Het project "Stimuleren van energie-efficiënte verlichtingstoestellen en installaties" is een project in het kader van Thematische Innovatie Stimulering (TIS) van IWT Vlaanderen. Het project heeft als doel het gebruik van en het onderzoek rond energiezuinige verlichting te stimuleren. Het project zal uitgevoerd worden door een consortium dat bestaat een twintigtal bedrijven voornamelijk uit de verlichtingssector en een aantal non-profit organisaties. Dit consortium zal de naam "Groen Licht Vlaanderen" krijgen. "Groen Licht Vlaanderen" moet het Vlaamse kenniscentrum voor energiezuinige verlichting worden.

14 januari 2009

Het is ONS afval!

Het is ons afval
http://www.leefmilieubrussel.be

In het verlengde van de tentoonstelling “Het is onze aarde” (http://www.expo-terra.be) stelt Leefmilieu Brussel u een tentoonstelling voor die gericht is op afval. Deze tentoonstelling behandelt belangrijke vragen op een moderne, ludieke en positieve manier.
-Hoeveel afval produceren wij?
-Wat zijn de gevolgen voor het leefmilieu?
-Wat kunnen de oplossingen zijn?
-Wat kunnen wij in het dagelijkse leven doen om dingen te veranderen?
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het openbaar onderzoek “Afvalplan van het Brusselse gewest".
Waar ? Tour & Taxi.
Wanneer ? Van 15/11/2008 tot 26/04/2009.

13 januari 2009

Travel Calculator for Kids

Travel Buster
http://www.travelbuster.org.uk

De Travel Buster-site laat kinderen van het basisonderwijs op een leuke wijze ontdekken wat de effecten zijn van hun verplaatsingen naar school. Zo ontdekken ze zelf dat lopen of fietsen naar school gezonder is voor hen en hun directe omgeving. (luchtvervuiling, geluidsoverlast)

Met de fiets naar school, werk of winkel

Uitweg BFF
http://www.uitweg.be/uitweg65/

De meeste fietsers kennen ongetwijfeld de vele toeristische fietsroutes. Maar kent u ook het functioneel fietsroutenetwerk? Fietsen doen we niet alleen voor het plezier. Het kan ook met een duidelijk doel: naar het werk, naar school, naar de winkel. Om meer mensen voor de fiets te doen kiezen zijn er veilige fietsverbindingen nodig die samen het functioneel fietsroutenetwerk vormen. Sinds 2001 maken de gemeenten, de provincies en de Vlaamse overheid daar werk van. Ze bouwen samen aan een groot netwerk van fietspaden tussen woonkernen en zogenaamde 'attractiepolen', dat zijn bestemmingen die veel verkeer aantrekken zoals scholen, winkels en grote bedrijven. Dat netwerk van fietspaden wordt het 'bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk' genoemd, of kortweg BFF.

Verzin en win
"Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk", geef toe, het bekt niet zo lekker. Daarom is de Vlaamse overheid op zoek naar een nieuwe benaming, die korter en krachtiger is. Hebt u een betere naam? Mail uw idee (of ideeën) dan vóór 01/02/09 naar wedstrijd@uitweg.be en leg kort uit hoe u bij die naam gekomen bent. U maakt kans op een stijlvolle fiets van Oxford ter waarde van 475 euro!

Recytyre : een band met de toekomst

Recytyre
http://www.recytyre.be

Het organisme voor bandenbeheer, Recytyre, opgericht in 2005, werd gesticht door de zes grootste bandenproducenten. Dit systeem van financiering en inzameling van afvalbanden ligt in de lijn met de regionale reglementeringen. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de drie Gewesten.
Er bestaan meer dan 6000 ophaalpunten en 447 containerparken in België. In totaal recycleert Recytyre elk jaar zo’n 65.000 ton afvalbanden.
Op 01/02/09 zal Recytyre het bedrag van bepaalde milieubijdragen, die van toepassing zijn bij de verkoop van nieuwe banden, wijzigen.

Het belang van Speelnatuur

Speelnatuur
http://www.speelnatuur.nl

In een land met een hoge verstedelijkingsgraad is spelen in de natuur steeds minder een vanzelfsprekendheid. Ruige speelplekken hebben plaatsgemaakt voor bebouwing of bestrating. De combinatie van natuur en speelplaatsen is daarom een goed alternatief.
Waarom?
-je maakt natuur van dichtbij mee en bouwt er een band mee op
-je ontwikkelt een ‘natuurlijk’ verantwoordelijkheidsgevoel voor natuur en prikkelt betrokkenheid: het besef dat behoud van natuur en milieu belangrijk is in het leven
-natuurervaringen gaan een heel leven mee
-natuurlijke speelplaatsen vervullen een belangrijke natuureducatieve functie
-natuurlijk spelen werkt positief op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen

11 januari 2009

Levenslang leren voor duurzame ontwikkeling

Leren coor DO
www.kuleuven.be/lerenvoorleefmilieu

De KU Leuven biedt heel wat interessante vakken aan over natuur, ecologie en duurzame ontwikkeling.

Inleiding in de ecologie en evolutie * Wetenschap van de kosmos * Interdisciplinair college duurzame ontwikkeling * International Environmental Politics and Sustainable Development * Klimatologie * Hernieuwbare energie * Boskunde * Groenbeheer * Bouwkunde, milieu en duurzame ontwikkeling * Milieu-economie.

Het aanbod richt zich deels naar een breed publiek, deels naar specialisten. Er kan voor elk vak apart worden ingeschreven. Alle info over de inhoud, de startdata, de toelatingsvoorwaarden en de inschrijving vindt u op de website.

9 januari 2009

Londense Routemasters komen terug

DubbeldekkerDe legendarische Londense dubbeldekkers (om op- en af te springen) zullen vanaf 2011 weer te zien zijn in de Londense straten. Een nieuwe, milieuvriendelijke versie wordt terug ingevoerd.

Bespaar energie met een groendak

Groendak
http://www.natuurenbos.be

Een groendak is een dak waarop levende planten groeien. Deze plantensoorten zijn goed bestand tegen wind, hitte, vorst en uitdroging, zoals mossen, vetplantjes, kruiden, grassen, struiken of heesters.
Een groendak biedt een aantal voordelen:
-De beplanting beschermt het dak tegen UV-straling en biedt een extra isolatie in de winter. De dakbedekking gaat daardoor langer mee en het energieverbruik is lager.
-Het dak houdt regenwater vast. Dit vermindert de hoeveelheid regenwater die naar de riolering afvloeit. Een groendak met 5 cm substraat (grondlaag) kan tot 30% water vasthouden.
De Vlaamse overheid moedigt de aanleg van groendaken aan door middel van subsidies. Deze subsidies worden gegeven via de gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid hebben gesloten om milieuvriendelijke maatregelen zoals groendaken financieel te ondersteunen.
http://www.samenwerkingsovereenkomst.be > Thema Natuur

C2C = Cradle to Cradle

C2C
http://www.youtube.com/watch?v=V4iPHyw8Z-s

Anders dan recyclage, dat de afvalberg zo klein mogelijk maakt, is Cradle to Cradle (C2C) een productiemethode waarbij er geen afval ontstaat.

De C2C-filosofie.
-Alle gebruikte materialen en stoffen kunnen na hun leven in het ene product nuttig worden ingezet in een ander product.
-Alle ingrediënten moeten na gebruik van het product volledig gescheiden kunnen worden.
-De natuurlijke materialen moeten volledig afbreekbaar zijn en kunnen dienen als voedsel voor natuurlijke organismen (de biologische kringloop).
-De niet-afbreekbare stoffen moeten volledig bruikbaar zijn als hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten (technologische kringloop).
-Tijdens de fabricage van een product mogen geen schadelijke afvalstoffen ontstaan.
-Diversiteit moet gerespecteerd worden: niet alleen biodiversiteit maar ook van plaats en cultuur, van behoeften en wensen.
-Het erkennen van onderlinge afhankelijkheden is belangrijk. De vitaliteit van ecosystemen hangt af van relaties.
-Er moet gewerkt worden met lokale materialen.
-Er moet gekozen worden voor natuurlijke hernieuwbare energiestromen zoals zon en wind.
-Water moet bewust beheerd worden met aandacht voor gebruik, kwaliteit en een gezonde omgeving.
http://www.cradletocradle.nl/home/321_wat-is-cradle-to-cradle.htm

Eco-fashion & ecologische schoenafdruk

Dacca Bootshttp://botasdacca.blogspot.com

De milieubewuste Chileense ontwerpster Camila Labra maakt de mooiste schoenen uit afgedankte plastic zakken. De "Dacca Boots" zorgen voor heel wat oproer in de modewereld. Voor ongeveer 40 euro loop jij ook rond met deze trendy én ecologisch verantwoorde enkellaarsjes. De ontwerpen bestaan namelijk bijna volledig uit gerecycleerd plastic, maar ze voelen helemaal niet zo aan. In elk paar schoenen gaan 8 zakken en ze zijn waterbestendig. Camila Labra kwam op het idee in haar laatste jaar aan de modeschool, waar ze de opdracht kreeg een ontwerp te maken uit ongewone materialen.

Eco-sneakerhttp://www.simpleshoes.com

Schoenen gemaakt van petflessen, autobanden, natuurlijke latex en hennep. Wie zijn eologische schoenafdruk wil beperken kan opteren voor een paar Simple Shoes. Dit Amerikaanse merk produceert schoenen die volledig biologisch afbreekbaar zijn. In de collectie zit o.a. de Eco Sneaker, een natuurlijke en leuke gymp. Hun slogan is "Shoes for a happy planet".

8 januari 2009

Naturalis viert Darwin's verjaardag

Naturalis & Darwinjaar
http://www.darwinjaar2009.nl
http://www.naturalis.nl

In het Darwinjaar 2009 herdenken we dat Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, 200 jaar geleden is geboren. Ook is het 150 jaar geleden dat hij zijn beroemde boek 'On the origin of species' publiceerde, waarin hij de evolutietheorie formuleerde. In Naturalis draait bijna alles wat we doen om biodiversiteit en evolutie.
Op de campagnesite vindt u alle informatie over de activiteiten tijdens het Darwinjaar 2009.

7 januari 2009

Websites rond NME & EDO

ThinkQuestLeerlingen van 9 tot 19 jaar bouwen een educatieve website over een onderwerp naar keuze. Daarvoor mogen ze verschillende technologieën of creatieve vormen gebruiken. Gaandeweg doen de deelnemers vaardigheden op zoals samenwerken, kritisch denken, zelfstandig werken, problemen oplossen plus een boel technologische competenties.
Aan de ‘ThinkQuest Website Competition 2009’ namen scholen uit zo’n 60 landen deel. Alle websites komen ook in de ‘ThinkQuest Library’.
http://www.thinkquest.org >Winnaars 2009

Initiatiefnemer Oracle Education Foundation wil leren door middel van technologie bevorderen.
http://www.oraclefoundation.org
Webquests over duurzaamheid voor het basisonderwijs
http://duurzaamheidpo.kennisnet.nl/webquests
WWW = Word Web Wonder
http://www.wordwebwonder.be

6 januari 2009

Ecocare : interne milieuzorg in de zorgsector

Ecocare
http://www.ecocare.be/

De eerste stap is het uitvoeren van de Milieugedragsscan. Een aangepast meetinstrument om bij alle stakeholders te polsen naar de houding en het concrete gedrag met betrekking tot milieuzorg op het werk.
De tweede stap is het opstarten van een EcoTeam. Een groep van 6 tot 10 collega's die gedurende 5 bijeenkomsten van 2u werken rond thema's als afval, energie, papier, water, vervoer en aankoopbeleid.
Via deze website kunnen organisaties naast het uitvoeren van de ecoscan gebruik maken van een kant-en-klaar aanbod bestaande uit een gebruiksvriendelijk online communicatiepakket, een volledig set van praktische werkfiches met betrekking tot de verschillende milieuthema's, een forum om tussen zorginstellingen onderling ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen en informatie te verspreiden en een elektronische nieuwsbrief.

Koop kantoorapparaten met erkende energielabels

Energy StarEnergy Star
Energy Star is een keurmerk van het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) en wordt sinds begin 2002 ook door de landen van de EU ondersteund. Energy Star stelt eisen aan energiegebruik tijdens slaap- of stand-by stand. De apparatuur moet beschikken over powermanagement en dit moet bij aflevering geïnstalleerd zijn. Beeldschermen met Energy Star moeten in de slaapstand 50 procent minder energie verbruiken dan een conventioneel beeldscherm. Daardoor gaan ze ook langer mee.
http://www.energystar.gov

GEEAGEEA
In Europees verband is het vrijwillige energiekwaliteitslabel GEEA (Group for Energy Efficient Appliances) ontwikkeld voor elektrische apparaten, vooral voor grijs- en bruingoed apparaten, zoals TV's, videorecorders, audioapparatuur en computerapparatuur. Hierbij worden onder meer eisen gesteld aan het stand-by verbruik. Apparaten voorzien van een GEEA-label behoren tot de 30% zuinigste apparaten op de markt.
http://www.efficient-appliances.org

TCOTCO label
Het TCO-label is een Zweeds keurmerk dat naast eisen aan energieverbruik van de monitor, ook eisen stelt aan straling. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke normen die gelden voor straling. (de MRP-II norm).
http://www.tcodevelopment.com

EcolabelEcolabel
De criteria van Ecolabel zijn februari 1999 vastgesteld en liggen vooral op het terrein van energiebesparing en levensduurverlenging.
http://www.europeesecolabel.nl
http://www.ecolabel.be

5 januari 2009

Duurzame voetafdruk

Duurzame voetafdruk
http://www.sustainablefootprint.org

De "voetafdruk van onze leefstijl" heeft gevolgen voor mensen in andere landen en toekomstige generaties. Sommige van die gevolgen zijn blijvend. In het "Sustainable Footprint project" worden jongeren gestimuleerd om zelfstandig – bv. via internet - te onderzoeken wat die gevolgen zijn en hoe je kunt zorgen dat jouw leven iets positiefs oplevert voor anderen.
In dit project willen we leerlingen laten werken aan het idee dat we de mogelijkheid hebben om iets positiefs achter te laten, een wereld, die een beetje beter is dan wij hem aantroffen. Maar dat als we niets doen, de kans bestaat dat we de wereld met 'onze' voetafdruk achterlaten. We hebben tot op zekere hoogte een keuze, door onze leefwijze meer of minder 'duurzaam' te maken. Een duurzame levenswijze zou op zijn minst geen voetafdruk in de wereld mogen nalaten.
Op deze site vind je verder nog een aantal lessuggesties gebaseerd op allerlei 'casussen', situaties uit het dagelijks leven. Het kan gaan over energie, over ontbossing, over water, over kleding en nog veel meer.
Speel de online-quiz "MyFootprint" en kom meer te weten over de 'duurzame voetafdruk'. Informatie worden afgewisseld met online-vragen en surf-opdrachten. Daarnaast moet je manieren bedenken om je eigen voetafdruk te verkleinen.

Databank "passief en energiezuinig bouwen"

PHP-databank
http://www.passiefhuisplatform.be

-Projecten: technische informatie over projecten in België, Duitsland, Nederland en Frankrijk
-Producten: informatie van producten en producenten die gerelateerd zijn aan het passief bouwen
-Bedrijven: alle soorten bedrijven die met passiefhuizen te maken hebben, dus architecten, aannemers, studiebureaus, verdelers, fabrikanten,...
-Subsidies: een overzicht van beschikbare financiële steun
-Vacatures: vrije vacatures in de sector
-Innovatiepartners: lijst van innovaties van onze innovatiepartners
-Literatuur: technische (isolatie, luchtdichtheid, schrijnwerk, ventilatie) en inhoudelijke publicaties over passief bouwen
-Links: enige informatie bij nuttige internetlinks over technische en inhoudelijke onderwerpen
-Downloads: informatieve documenten die u kan downloaden

Vlaanderen 2050: Kiezen voor transitie

Transitie
http://www.kiezenvoortransitie.be

Meer dan ooit dringen structurele maatschappelijke veranderingen zich op. Iedereen is het er over eens dat het anders moet. Maar hoe? Welke stappen moeten we doorlopen?
Diverse elementen van het transitieproces dat zich op vlak van milieu- en energiemanagement in Europa manifesteert.
- Transitie: nood aan een langetermijnvisie?
- Ontwikkeling van slimme netten in Vlaanderen
- SuperSmartGrid, een toekomstbeeld
- Cradle-to-cradle
- Duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen: durfdoeners gezocht
- De economische context van transitie

4 januari 2009

Ontwerp en bouw van natuurlijke speelomgevingen

Speelmij
http://www.speelmij.nl

Spelen in de natuur is in ons digitale tijdperk voor kinderen geen natuurlijke zaak. Hutten bouwen in struiken en bomen, zandkastelen maken op het strand; dammetjes opwerken met rotsblokken in een riviertje of verstoppertje spelen in een maïsveld.
De natuur moet steeds nadrukkelijker roepen ”SPEEL MIJ”.
SPEELMIJ heeft een manier bedacht om kinderen (en hun ouders) ertoe te verleiden de natuur in te trekken. Wij ontwerpen en maken avontuurlijke speellandschappen en speelbossen. Zo helpen wij kinderen en hun ouders een handje om de natuur spelenderwijs te verkennen, te begrijpen en te waarderen.

Schrap je uit het telefoonboek en red het milieu

Telefoonboek
http://www.1207.be

Bent u een fervent internetter en wenst u liever geen papieren telefoongids te ontvangen? Dat kan : laat het ons weten en uw naam wordt geschrapt van de distributielijst voor de volgende edities van de Witte Gids en de Gouden Gids. Daarna ontvangt u geen papieren telefoongids meer en bent u enkel nog te vinden op de website van de Witte en Gouden Gids.
Weetje : Het maken van de zo vertrouwde Gidsen kost maar liefst 5625 ton (weliswaar gerecycleerd) papier en zorgt ervoor dat bijna 3 miljoen CO2 in de lucht terecht komt.

3 januari 2009

Adrien Victor Joseph de Gerlache (15/02/1899)

de Gerlache
http://www.hetlaatstecontinent.be

Op 16/08/1897 vertrok de Belgica vanuit de Antwerpse haven naar Antarctica. Het was de bedoeling van de Gerlache eerst de Weddellzee te onderzoeken, vervolgens koers te zetten naar Victoria Land. Aanvankelijk liep de expeditie zoals gepland : de wetenschappers hielden zich bezig met het meten van de temperatuur van het water en deden dieptepeilingen.
Begin februari 1898 bereikte de Belgica het Antarctisch schiereiland. Er werd een zee-engte ontdekt tussen het schiereiland en de kleinere eilandjes (waaronder Anvers-eiland en Brabant-eiland) ten westen ervan. De straat staat nu bekend als de Gerlachestraat. Vele malen gingen de wetenschappers aan land om onderzoek te doen. De hele streek werd in kaart gebracht. Er werden nieuwe planten- en diersoorten ontdekt.
In de hoop nieuw land te ontdekken, voer de Belgica in zuidwestelijke richting langs pakijs. Toen de Gerlache op 18/02/1898 wel een doorgang naar het zuiden vond, was de verleiding natuurlijk erg groot. Hoewel de wetenschappers er niet erg happig op waren, besloot de Gerlache het risico te nemen in de hoop grote ontdekkingen te doen in de open zee die achter het pakijs lag.
Maar op 06/03/1898 kon de Belgica niet meer voor- of achteruit. De expeditie zat op 70° zuiderbreedte ingesloten in het pakijs en daar de winter voor de deur stond, was de kans op bevrijding zo goed als nihil. De Gerlache raakte niet in paniek, integendeel. Hij leek zeer tevreden over de gang van zaken. Voor het eerst overwinterde een expeditie op het Antarctische pakijs. Een buitenkans voor de wetenschap. Of zoals de Gerlache het later uitlegde: "Dankzij onze overwintering beschikt de wetenschap ten minste over meteorologische waarnemingen die uur na uur werden gedaan gedurende een volledige cyclus van 365 dagen".
Op 18 mei ging de zon onder om zich enkele maanden niet meer te laten zien: de poolnacht was ingetreden. De expeditie leed erg onder de omstandigheden.
Tijdens de zomer werd er alles aan gedaan om de Belgica te bevrijden: met springstoffen trachtte men het ijs te doen breken, met zagen probeerde men een vaargeul te maken, maar allemaal tevergeefs. Het uitgezaagde kanaal vroor onmiddellijk terug dicht. Nu raakte de Gerlache wel in paniek. Een tweede overwintering zou fataal zijn. Maar op 15/02/1899 opende het kanaal zich opnieuw. Al het werk was dus niet vergeefs geweest. De Belgica bereikte op 14/03/1899 volle zee.

Millenniumdoelstelling nr. 2

MD2
http://show.mappingworlds.com

De weg naar de millenniumdoelstelling ‘Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs in 2015’ is nog lang.
Wereldwijd gaan 50 miljoen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken om te overleven, gediscrimineerd worden, omdat school te duur is of hun land in oorlog is. Nigeria is de trieste recordhouder met 8 miljoen kinderen, India volgt met 7,2 miljoen, Pakistan met 6,8 miljoen en Ethiopië met 4,5 miljoen.
Klik op de website een land aan op de wereldkaart en ontdek hoeveel kinderen er niet naar school gaan.

2 januari 2009

Hoe EDO integreren in het onderwijs?

EDO in onderwijs
http://hoger.uitgeverijdeboeck.be

Het begrip duurzame ontwikkeling heeft vandaag een prominente plaats verworven in berichtgeving en beleidsdocumenten. Steeds meer wordt het belang onderstreept van het zoeken naar een evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving; van het streven naar solidariteit, niet alleen tussen ‘hier’ en ‘elders’, maar ook tussen ‘nu’ en ‘later’.
Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op deelname aan het maatschappelijk leven waarin de idee van duurzame ontwikkeling steeds meer op de voorgrond zal treden. Het thema moet dan ook een prominentere plaats krijgen in het schoolcurriculum.
Dit handboek wil in de eerste plaats voorbeelden aanreiken om ‘educatie voor duurzame ontwikkeling’ een plaats te geven in het curriculum van de lerarenopleiding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het thema ‘duurzame ontwikkeling’ in de lespraktijk van de leraar lager en secundair onderwijs kan worden geïntegreerd. Het biedt ook inspiratie voor schoolleiders om ‘duurzame ontwikkeling’ een plaats te geven in het pedagogisch project van de school.

Label voor duurzaam vissen

MSC-label
http://www.msc.org

Net als voor vlees en groenten, bestaat er voor visserij een betrouwbaar eco-keurmerk. Dat is het keurmerk van het Marine Stewardship Council (MSC). MSC is in 1997 opgericht door WWF en Unilever, maar is sinds 1998 volledig onafhankelijk.
MSC vindt drie zaken erg belangrijk wil een visserij duurzaam zijn .
1) Gaat het goed met de doelsoort, de vis, schaal- of schelpdier die de visserij wil vangen?
2) Beperkt de visserij de schade aan het ecosysteem?
3) Is het beheer van de visserij goed georganiseerd, houdt het beheer rekening met alle aspecten (o.a. biologie, technologie, sociale waarden en economie) en voldoet de visserij aan alle wettelijke eisen?

Viswijzerhttp://www.goedevis.nl

Hoe duurzaam is de vis die u het liefst eet? Vissen en schaal- en schelpdieren die in Nederland en België te koop zijn, zijn beoordeeld op duurzaamheid en ingedeeld in drie kleurcategories: groen, oranje en rood.
Tip : stop de viswijzer in je tas als je boodschappen doet.