31 mei 2009

Composteerbare verpakkingen

OK-compostlabels
http://www.vlaco.be

Op de markt vindt u meer en meer composteerbare verpakkingen. Het gaat om de zogenaamde bioplastics. Die worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen als vezels (suikerriet, olifantengras), zetmelen (maïs, aardappelen), cellulose (hout, katoen) of bacteriën die zichzelf op natuurlijke wijze omvormen tot bioplastics. In Vlaanderen zijn voor de bioplastics drie labels ontwikkeld.
- OK compost home
Producten die dit label dragen kunnen ook in gewone compostvaten, -hopen of -bakken gecomposteerd worden. Indien het composteringsproces op een goede manier verloopt, vallen ze binnen de 4 maanden uiteen en biodegraderen ze bij 20°C in 6 maanden.
- OK compost
De composteerbare materialen die dit label dragen, vallen in een professionele composteringsinstallatie binnen de 12 weken uiteen. De volledige biodegradatie duurt 6 maanden. Bij deze afbraak is soms een temperatuurspiek nodig. Deze producten kunnen dus niet in een gewone composthoop bij particulieren gecomposteerd worden. --> meegeven met restafval.
- OK biodegradabel
Biodegradatie kan zowel in de bodem als in water. Wanneer een product dit label bezit, dan is het in de bodem binnen 2 jaar voor 90% afgebroken. --> meegeven met restafval.

28 mei 2009

2009 : Griet was Vis van het Jaar

Griet
http://www.vlam.be/

De griet is door de Vlaamse Dienst voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) uitgeroepen tot de Vis van het Jaar 2009. De griet behoort tot de orde van de platvissen en tot de familie van de tarbotachtigen. Een volwassen griet is ongeveer 35 centimeter lang en kan tot 8 kg zwaar worden. De Vlaamse vissers halen de griet op in het zuidelijke deel van de Noordzee en in het Kanaal. Jaarlijks wordt 300 tot 400 ton griet aangevoerd. De griet vormt een nevenvangst. Met de keuze voor griet wil de VLAM de culinaire blik van de Belg bij zijn viskeuze verruimen.
Voedingswaarde par 100 gram : 79 kcal
Beste aankoopperiode : juni -> augustus

27 mei 2009

GPS-rugzakje voor vogels

GPS-rugzakje
http://www.uva.nl

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben een gps-rugzakje ontwikkeld om vogels tijdens hun trek te volgen. Hierdoor kan de vogeltrek volgens de universiteit nauwkeuriger dan ooit worden gevolgd.
De kennis die met het rugzakje wordt opgedaan kan op verschillende manieren worden gebruikt.
-De onderzoekers wijzen erop dat kennis over vliegbewegingen nu al wordt gebruikt om botsingen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen.
-Het rugzakje kan ook een rol spelen bij onderzoek naar de verspreiding van vogelgriep.
-Door een nauwkeuriger beeld van de vogeltrek kan ook worden bepaald waar een windmolenpark op zee het best kan worden geplaatst om zo weinig mogelijk risico voor vogels op te leveren.
Het rugzakje bestaat uit een 'piepklein' gps-systeem met een harde schijf en een zender. Het geheel wordt gevoed door een klein zonnepaneeltje. Alles bij elkaar weegt het 14 gram.

Water centraal in logo van OasISS

OasISS
http://www.esa.int/esaCP/SEMCUSZXDUF_Belgium_du_0.html
http://www.belgiuminspace.be/

Het vluchtlogo van de OasISS-missie toont het ISS en de aarde als oases voor ruimtevaarders en de mensheid. Verder benadrukt het logo het thema 'water' als de basis van het leven, zoals we dat kennen. De aarde wordt voorgesteld als een waterdruppel, gelijkend op onze planeet zoals ruimtevaarders die zien vanuit het ruimtestation. Het belang van water is te zien aan de boom die uit de armen van een man groeit. Hij is verankerd in het ruimtestation en het wetenschappelijk gebruik ervan. Doorheen de armen van de man en de takken van de boom stroomt water.
De afgebeelde raket is de Sojoez die Frank De Winne naar het ISS zal transporteren. De witte ster staat symbool voor de menselijke verkenningsdrang die de mens uiteindelijk naar andere planeten zal leiden.
De ISS-missie ging op 27/05/09 van start. Tijdens zijn verblijf aan boord van het ISS zal De Winne wetenschappelijke experimenten uitvoeren voor onderzoekers uit Europa en andere landen wereldwijd. Hij zal ook technologische proeven doen en een educatief programma uitvoeren.
Meer informatie:
http://www.esa.int/SPECIALS/OasISS_Mission/index.html

26 mei 2009

The Essence of Life in Living Tomorrow


http://www.the-essence-of-life.be/
http://www.livingtomorrow.be/

Water, energie en natuurlijke grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. En de wereldbevolking neemt alsmaar toe. In 2050 zijn we met meer dan 10 miljard. Hoe beantwoorden we de voedsel- en gezondheidsbehoeften van al deze mensen?
De interactieve rondleiding "The Essence of Life" legt u uit wat u elke dag zelf kan doen om onze aarde te behouden. Ze toont eveneens hoe de wetenschap en de industrie hun inspanningen bundelen om oplossingen te vinden voor 5 grote uitdagingen: water, gezondheid, energie, voeding en natuurlijke grondstoffen.
The Essence of Life is ontwikkeld door Living Tomorrow, in samenwerking met Essenscia, de federatie die de Belgische bedrijven in de chemische industrie en life sciences vertegenwoordigt.

Sleutel voor betere en veilige producten

Clearmark
http://www.clearmark.eu

Clearmark is een online register en zoekmachine voor rechtmatig CE- gemarkeerde producten. Vanaf het voorjaar 2009 is Clearmark actief en wil het zich een positie verwerven als informatiebron van CE-gemarkeerde producten en CE-markering in het algemeen. Daarnaast biedt Clearmark achtergrondinformatie en nieuws rond CE-markering en specifieke productgroepen.

25 mei 2009

Spandoek tegen klimaatverandering op het hoogste niveau

Sherpa Apa
De sherpa Apa, die op 21/05/09 voor de 19e keer de Mount Everest heeft beklommen, en daarmee de absolute wereldrecordhouder is, heeft een spandoek van WWF meegenomen naar de hoogste berg ter wereld. Met die actie wou hij actie vragen tegen de klimaatverandering. Op het spandoek stond te lezen "Stop de klimaatverandering – Laat de Himalaya leven!"
Met de expeditie wou sherpa Apa de wereldleiders wijzen op hun verantwoordelijkheid om de Himalaya te bewaren als werelderfgoed. Daarom roept hij hen op om in december 2009 in Kopenhagen een sterk akkoord te sluiten om de klimaatverandering aan te pakken.
Volgens Apa wordt het steeds moeilijker om de top van de Everest te bereiken omdat het ijs smelt, de rotsen steeds meer bloot liggen en de spleten alsmaar dieper en breder worden. En dat allemaal als gevolg van de klimaatverandering. Om dat aan te klagen, werd de Eco Everest-expeditie van WWF opgezet.
Sommige wetenschappers voorspellen dat de gletsjers over amper 25 jaar verdwenen kunnen zijn als we de klimaatverandering niet onder controle krijgen. Dat en andere gevolgen bedreigen niet alleen de mensen en de biodiversiteit in de regio, maar ook de ontwikkeling van honderden miljoenen mensen in de vallei.

http://maps.google.be/maps?hl=nl&q=mount+everest&ie=UTF8&split=0&gl=be&ei=r3AaSruAApGv-Abu1JjMDg&ll=27.976514,86.926231&spn=0.144324,0.219727&t=h&z=12&iwloc=A

24 mei 2009

Volg de evolutie in je achtertuin

Megalab Slakkenonderzoek
http://www.evolutionmegalab.org

Alle achtertuinen vormen samen eigenlijk één megagroot laboratorium waarin je de evolutie real time kunt zien gebeuren. Door mee te doen aan het "Evolutie Megalab" help je mee aan Europees onderzoek aan de evolutie van de tuinslak. De huisjes van de tuinslak zijn verschillend van kleur. Die kleur is belangrijk voor hun camouflage zodat ze minder snel worden opgegeten. De kleur van het huisje bepaalt ook hoe gevoelig een slak is voor temperatuur. Zijn de kleuren van het huisje veranderd door ons opwarmende klimaat of door milieuverandering?

22 mei 2009

Handen uit de mouwen voor lokale biodiversiteit

Natuur in je gemeente
http://www.tandemweb.be

In deze nieuwe tandembrochure vindt u een overzicht van bestaande biodiversiteitsacties waaraan gemeenten (en verenigingen) kunnen deelnemen om hun inwoners (en leden) aan te moedigen om werk te maken van groene tuinen, straten en wijken. Van 1-2-3-tuinen tot behaagacties, van soortbeschermingsplannen tot cursussen.
Europa wil het biodiversiteitsverlies op eigen grondgebied stoppen tegen 2010 - de zogenaamde ‘Countdown2010’-doelstelling. Om het biodiversiteitsverlies te stoppen mogen we niet alleen rekenen op de uitbouw van natuurgebieden en bossen. Natuurlijk is investeren in meer natuurgebied essentieel. Maar daar mag het niet bij blijven. Elk van ons kan in zijn directe woon- en werkomgeving ruimte creëren voor natuur: van pesticidenvrije tuinen tot insectvriendelijke bermen, van geveltuintjes tot gierzwaluwkasten.
Je kan de brochure op de website downloaden of gratis opvragen.
En ....
http://www.natuurpunt.be Overzichtskaarten
http://www.c-v-n.be Cursus "Leren voor duurzaamheid"
http://www.limburg.be Project "Limburgse soorten"
http://www.countdown2010.be Vlaams-Brabant
Biodiversiteit lokaal BEkeKEN in de provincie Antwerpen

The Green Wave

The Green Wave
http://greenwave.cbd.int/

The Green Wave is een meerjarencampagne die kinderen en jongeren uit de hele wereld samenbrengt om ze bewust te maken voor biodiversiteit en de noodzaak om het verval ervan te beperken.
De campagne is een uitstekende kans om je leerlingen te laten deelnemen in een leuke internationale milieucampagne. Zo moedig je ze aan om meer te leren over bomen en biodiversiteit, over evenementenplanning en over samenwerken met leden van de gemeenschap, met inbegrip van regeringen, ondernemingen en vertegenwoordigers van de media. Het is tevens de gelegenheid om de initiatieven bekend te maken die je school neemt om de biodiversiteit te beschermen, en om in contact te komen met andere leerkrachten met gelijkaardige ideeën.

21 mei 2009

Real Time Wereldstatistieken

Prognoses
http://www.worldometers.info/nl/

Prognoses voor : Wereldbevolking, Overheid & Economie , Maatschappij & Media, Milieu, Voedsel, Water , Energie en Gezondheid.

Blije Bloemen Mobiel

Blije Bloemenmobiel
http://www.blijebloemen.be

Organiseer je met je organisatie, in je gemeente, voor je werk,... een evenement, markt, festival,... dan kan je de blije bloemenmobiel uitnodigen. Deze ingerichte aanhangwagen geeft heel wat informatie over de Blije Bloemencampagne.
Je kan letterlijk je hoofd eens in het zand steken en de wereld op zijn kop zien. Via eenvoudige steekkaarten wordt de problematiek kort uitgelegd.

2009 was het Jaar van de Gorilla

YOG2009http://www.yog2009.org/

De VN hebben 2009 uitgeroepen tot het Jaar van de Gorilla. De volkerenorganisatie hoopt met extra aandacht voor de zeer bedreigde mensaap het tij te kunnen keren. Drie van de vier gorillasoorten staan op de rode lijst en zijn met uitsterven bedreigd. Stropers en menselijke bezetting van de leefgebieden van de gorilla's hebben de dieren enorm in het nauw gedreven. De VN willen ondertekenaars van een bindend verdrag voor de bescherming van wilde dieren aansporen nu echt betere maatregelen te nemen om gorilla's te beschermen. Het programma moet ook voorzien in betere opleiding van opzichters in reservaten en in het stimuleren van ecotoerisme naar de Afrikaanse landen waar gorilla's leven.
http://www.cms.int/species/gorillas/index.htm
http://www.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=301

Halt aan '20 Vreemde Vogels'

STOP
Sommige uitheemse planten en dieren zijn zo 'agressief' of hebben zo weinig natuurlijke vijanden dat ze woekeren en het voortbestaan van een boel inheemse soorten bedreigen. Om die biodiversiteit te waarborgen, wil de Belgische regering vanaf juni 2009 de toegang tot het land ontzeggen.
8 planten : waterteunisbloem, hottentotvijg, watercassula, egeria, verspreidbladige waterpest, porselein-waterlepeltje, parelvederkruid, ongelijkbladig vederkruid
1 vogel : heilige ibis
2 vissen : zwartbekgrondel, amurgrondel
8 zoogdieren : beverrat, sikahert, Thaise eekhoorn, pallas eekhoorn, grijze eekhoorn, Chinese muntjak, Amerikaanse nerts, wasbeerhond.
1 amfibie: stierkikker

Amphibian Ark

Amphibian Ark
http://www.amphibianark.org
http://www.eaza.net
http://www.iucn.org

De Europese dierentuinen zijn verenigd in European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). EAZA heeft samen met the International Union for Conservation of Nature (IUCN) en dierentuinorganisaties in andere werelddelen de Amphibian Ark (AARK) opgericht om een reddingsactie te organiseren. Wereldwijd is namelijk een derde van de amfibieën met uitsterven bedreigd. Daarom is er dringend verhoogde aandacht nodig voor een van de oudste diergroepen ter wereld.
http://www.waza.org

20 mei 2009

Met Ma naar Antartica

Met Ma naar Antarcticahttp://www.kadapalabra.be
http://www.dehelix.be

De wereld van DALY

Stopcontacten en een computer, meer heeft Franky niet nodig. Via de verhalen van zijn vrienden op Facebook komt hij heel wat van de wereld te weten. Maar ondertussen is zijn moeder ernstig ziek. Zouden die verbrande pizza’s daar voor iets tussen zitten?
-Deze vertelling is gemaakt als een introductie op het thema "Milieu en Gezondheid" naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De wereld van DALY‘ van het NME-centrum De Helix (Grimminge - Geraardsbergen).
-In de bijhorende verwerking worden een aantal verbanden tussen ons dagelijks handelen en milieu en gezondheid aangekaart via een associatie-oefening (1ste graad SO) of een interactieve quiz (2de graad SO). Leerlingen gaan ook actief op zoek naar (deel)oplossingen.

19 mei 2009

Laat je onderdompelen in een muzikaal avontuur!

Trashbeatz
http://www.trashbeatz.be

Trashbeatz is opgericht met als doel mensen op een speelse, creatieve manier kennis te laten maken met de thema’s muziek en ecologie.

Muziek maken met afval
Gedurende enkele uurtjes , een namiddag of een weekend leer je op een creatieve manier omgaan met afval. Allereerst krijg je de tijd om je eigen drum samen te stellen. Met 2 drumstokken, lepels, potten, pannen, blikjes, ketels,... in de hand werken we rond ritme en dynamiek. Eens dat goed zit, gaan we over tot het samenspel. Samen boksen we een nummertje in elkaar waarvan we een geluidsopname maken.

Iets met niets
We gaan back to basics. Muziek is zo veel meer dan instrumenten. We gaan onze voorouders achterna: we trekken de 'jungle' in en gaan op zoek naar toffe geluiden. Al snel creéeren we onze eigen oersong.

BBL kiest voor een groener, leefbaarder en welvarender Vlaanderen

BBL Vlaanderen
Als koepel van de Vlaamse milieu- en natuurverenigingen kiest Bond Beter Leefmilieu er voor om samen met de andere maatschappelijke actoren de hand aan de ploeg te slaan om oplossingen te bedenken, te verdedigen en te realiseren. Die oplossingen moeten Vlaanderen sterker uit de crisisperiode laten komen. Economisch sterker, sociaal sterker en ecologisch sterker.
Je kan het memoradum met 61 voorstellen downloaden op de beleidsb@BBeL van BBL Vlaanderen.
http://www.bondbeterleefmilieu.be

17 mei 2009

Europees Salon van de Fair Trade

Fair Trade Salon
http://www.salon-europeen-commerce-equitable.org/
3ème édition du Salon européen de commerce équitable : Rendez-vous fin 2011

Equi’Sol (Organisatie ter promotie van Fair Trade) organiseert met zijn Europese partners (waaronder het Trade for Development Centre) van 02/10 tot 04/10/09 het tweede Europees Salon van de Fair Trade in Europa.
Voor deze editie 2009 worden 300 exposanten en 20.000 bezoekers verwacht. Een goede gelegenheid om de situatie rond Fair Trade op te maken, de professionelen van de sector te ontmoeten, nieuwe producten te ontdekken, uit te wisselen met de producenten uit het Zuiden, deel te nemen aan conferenties omtrent actuele onderwerpen in de Fair Trade wereld.
Trade for Development Centre vervangt Fair Trade Centre
Op initiatief van de Belgische minister voor Ontwikkelingssamenwerking evolueert het programma ter bevordering van de eerlijke handel van BTC, het Fair Trade Centre. Het verandert van naam en wordt “Trade for Development Centre”, het centrum voor ontwikkelingshandel.
http://www.befair.be/

16 mei 2009

Plonzenweekend in Nederland

Amfebieën
http://www.plonzenweekend.nl/

Het Plonzenweekend is het nationale telweekend van amfibieën. Het wordt georganiseerd door Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON).

-Wanneer? Op 15, 16 en 17/05/09.
-Voor wie? Iedereen! U hoeft geen kikkerkenner te zijn om mee te kunnen tellen.
-Waar? Gewoon in uw eigen achtertuin of bij een poel/sloot bij u in de buurt.
-Waarom? Amfibieën vertellen u iets over uw omgeving. Het zijn boeiende, nuttige dieren en belangrijke indicatoren van een gezonde leefomgeving.
Op volgende website leest u meer over de soorten die in Nederland voorkomen.
http://www.ravon.nl/Soorten/Amfibieën/tabid/116/Default.aspx

15 mei 2009

Informatie over waters en frisdranken

VIWF
http://www.fieb-viwf.be

VIWF is de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie. Wij vertegenwoordigen de bedrijven die niet-alcoholische dranken op de Belgische markt brengen, meer bepaald alle types flessenwater (natuurlijk mineraalwater, bronwater en tafelwater), het uitgebreide gamma frisdranken evenals energie- en sportdranken.
Ons doel is om de gemeenschappelijke belangen van de sector te verdedigen en om onze leden te informeren en te adviseren over cruciale dossiers zoals voedingsbeleid, productkwaliteit, fiscale maatregelen, verpakkingen en milieu. Tenslotte willen wij positief communiceren en informeren over onze producten: hun eigenschappen, hun bijzonder karakter, hun gunstige effecten.

14 mei 2009

Klimaatverandering wordt bedreiging voor gezondheid

TheLancet
http://www.thelancet.com

De verandering van het klimaat vormt de grootste bedreiging voor de wereldwijde gezondheid in de 21ste eeuw. Dat schrijft het medisch vakblad The Lancet (mei 2009) in een rapport (te downloaden op de website) dat het samen met de universiteit van Londen uitgeeft. Als we nu niet in actie komen en volgende generaties met de lasten opzadelen, schrijven de auteurs, zullen zij met dezelfde verontwaardiging op ons terugkijken als wij neerzien op de generaties die de slavernij lieten bestaan.
Lees meer op http://www.trouw.nl

13 mei 2009

Siracusa Charter on Biodiversity

IUCN
http://cmsdata.iucn.org > carta_di_siracusa_on_biodiversity.pdf

Milieuministers die deelnamen aan de G8 bijeenkomst in Siracusa (Sicilië) van 22/04 tot 24/04/09, hebben een sterke politieke boodschap over biodiversiteit en klimaatverandering afgegeven met de ondertekening van de "Siracusa Charter on Biodiversity".
De charter omvat onder andere de belofte om te kijken naar investeringen in groene infrastructuur en definiëert de eerste biodiversiteitdoelstellingen voor de periode na 2010.
De 'Carta di Siracusa' wordt ondersteund door de G8 en 11 andere landen, evenals senior medewerkers van relevante internationale organisaties zoals IUCN en UNEP
http://www.iucn.nl

12 mei 2009

Dring Dring in Brusselse Gewest

Dring Dring
http://www.dringdring.be/

Hét fietsevenement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt elk jaar de dagelijkse fietsers samen. Voor minder doorwinterde fietsers is deze fietsweek dé kans om het verkeer te trotseren. Want eens je de fietsmicrobe te pakken hebt, raak je er moeilijk van af! In 2009 loopt Dring Dring van 11/05 tot 17/05/09.

11 mei 2009

"Start to Know" voor jonge wetenschappers

Start to know - EOS
http://www.eos.be

EOS bestaat 25 jaar. Dat wordt gevierd met "Start to Know", een bijlage bij EOS waarin de lezer wordt ingewijd in vijf basisdisciplines in de wetenschap. Stapsgewijs maakt de lezer kennis met elk van deze wetenschapstakken (klimatologie, kosmologie, evolutie, genetica en ICT). Je krijgt een grondige uitleg over de basisbegrippen en je kunt je verdiepen in de geschiedenis van elke discipline. De informatie komt overigens uit de eerste hand, want het is telkens een jonge onderzoeker die van jou een expert maakt in zijn wetenschapstak. "Start to Know" is ideale breingymnastiek voor leergierige jongeren (16-24 jaar) die hun basiskennis willen bijspijkeren.

Egel bedreigde soort?

http://www.jaarvandeegel.nl

De Nederlandse Zoogdiervereniging maakt zich zorgen over de egel en heeft 2009 tot Jaar van de Egel uitgeroepen. In een grootschalige onderzoekscampagne waaraan alle Nederlanders mee kunnen doen, wil de vereniging te weten komen hoe het precies met dit bijzondere zoogdier gaat en of de egel op de "Rode lijst" van bedreigde zoogdieren moet komen. Ook pleit de Zoogdiervereniging voor een egelvriendelijker beheer van tuinen en parken.

Magda-Quiz


www.steunpuntjeugd.be/publicatie/

Kampvuurtje stoken. Hout sprokkelen in het bos. Dammen bouwen in de beek. Vrij spelen in de natuur. Een spel in de duinen. Mag dat eigenlijk wel?
Er wordt verwacht dat jeugdwerkers heel de wetgeving en de daarbij horende rechten en plichten kennen. Maar door de overvloed aan regels en wetten is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Fris je kennis op van de spelregels in het bos en de natuur met deze Magda-quiz.
Download dit vormingspakket (27 quizfiches) en vouw elke bladzijde dubbel. Zo krijg je als echte quizmaster fiches met telkens een vraag en 3 antwoordmogelijkheden. Op de achterkant staat het antwoord en eventueel nog wat meer uitleg.
Veel quizplezier!

10 mei 2009

Project Duurzame Jeugdwerkinfrastructuur

VIBE
http://www.vibe.be

VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen) lanceerde het Project Duurzame Jeugdwerkinfrastructuur in samenwerking met Locomotief en met de steun van de Vlaamse overheid. Hiermee wil VIBE zowel de lokale jeugdgroepen en overheden als de nationale koepels van het jeugdwerk en de betrokken bouwprofessionelen informeren en bijstaan om zo een meer toekomstgerichte jeugdinfrastructuur te ontwikkelen.
Het project leverde documentatiemateriaal op dat architecten, aannemers e.d. met interesse voor de meest geïntegreerde vorm van 'duurzaam bouwen' zeker zal aanspreken.

Hoeveel kilometers bevat je bord?

Plat du jour
http://www.observ.be > dossier.pdf

De jongste decennia is het aanbod van voedingsproducten in de supermarkt enorm gestegen. Van een beperkt aanbod van lokale seizoensgroenten
veranderde de situatie langzamerhand tot de huidige stand van zaken : een breed gamma aan (verwerkte) producten afkomstig uit alle continenten aanwezig gedurende het hele jaar. Deze producten zijn afkomstig van lange en complexe transportketens en leggen een groot aantal transportkilometers af vooraleer ze op ons bord terechtkomen. De consumenten hebben zich aan deze vernieuwde marktsituatie aangepast en hebben er hun voedingsgewoonten op afgestemd. Geconfronteerd met de huidige milieuproblemen moeten we durven stil te staan bij de invloeden die onze voedingskeuze heeft op het leefmilieu. Daarnaast moet worden bekeken hoe we de impact op het milieu tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperken. Hierbij moet rekening worden gehouden met een juiste verdeling van de beschikbare grondstoffen, zowel voor de huidige als de toekomstige generaties.
CO2-uitstoot van de verschillende transportvormen.
Boot : 15 tot 30g/ km ton
Trein : 30g/ km ton
Auto : 168 tot 186g/ km ton
Vrachtwagen : 210 tot 1430g/ km ton
Vliegtuig : 570 tot 1580g/ km ton
(De eenheid van deze getallen is de kilometer ton, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot om 1 ton levensmiddelen over een afstand van 1 km te vervoeren)

9 mei 2009

Drijvende afvalstorten in de oceanen

Plastic Soep
http://www.jessegoossens.nl/boeken/plastic.html
ISBN: 978 90 477 0177 4 (174 pagina’s)
http://www.ted.com/index.php/talks/capt_charles_moore_on_the_seas_of_plastic.html
Het drijvende afvalstort werd in 1997 bij toeval ontdekt toen oceaanonderzoeker Charles Moore tijdens een zeilrace enorme hoeveelheden plastic in het gebied ontdekte.
Vooral plastic vervuilt onze wateren. Dat blijkt uit een nieuw bericht van UNEP (08/06/09), het milieuprogramma van de Verenigde Naties. Plastic zakken en PET-flessen maken in het onderzoeksgebied (Baltische Zee, de Caraïben en de Middellandse Zee) tot 80% van het afval uit. Het afval vormt een bedreiging voor het maritiem ecosysteem.
Zo verwarren zeeschildpadden de plastic zakken vaak met kwallen, een lievelingsgerecht voor de dieren. Na een 5 jaar durend onderzoek bij noordse stormvogels bleek dat 95% van de dieren plastic in de maag had. Plastic verbreekt na verloop van tijd in stukken waardoor zelfs de kleinste organismen in de voedselketen de giftige stukjes opeten.
Lees meer ...
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=589&ArticleID=6214&l=en

Pacifieke Oceaan
Oceanografen hebben 2 drijvende ‘vuilnisbelten’ gelokaliseerd , elk ter grootte van de Verenigde Staten !!! De drijvende troep bestaat volgens de wetenschappers voor het grootste deel uit plastic, van voetballen tot kapotte kajaks, legoblokjes en allerlei soorten verpakkingsmateriaal. Het afval wordt min of meer bij elkaar gehouden door zeestromingen.
Lees meer ... http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=2160
Atlantische oceaan
In 2009 ontdekte een wetenschappelijke expeditie dat ook in de Atlantische Oceaan, voor de kust van Florida, een enorm plastic tapijt drijft.

Regenwouden dringend toe aan bescherming

Prince Charles
http://www.youtube.com > Campagnevideo

Prins Charles heeft zijn strijd tegen het kappen van het regenwoud nu ook op het internet gelanceerd. Via MySpace doet de Britse prins een oproep aan surfers om op te komen voor de schatten van de natuur die bovendien noodzakelijk zijn om te overleven.
De prins lanceerde zijn project twee jaar geleden met de bedoeling "bomen levend meer waard te maken dan dood, zodat er geen reden meer is om ze te kappen". Via het internet hoopt hij een beweging op gang te brengen zodat surfers politici onder druk kunnen zetten de regenwouden te beschermen. Verschillende celebs, royals en zelfs de Dalai Lama leverden hun bijdrage tot de video van Charles.
Hierboven kan je de campagnevideo van de film bekijken. Neem zeker de tijd om te wachten tot na de introductie van de prins, want dan overspoelen de beroemdheden je scherm. Ze vertellen hun boodschap in het gezelschap van een kikker, die uiteraard de prins moet symboliseren. Wie Charles wil steunen, kan dat doen op http://www.rainforestsos.org

8 mei 2009

Earth, our common home

Eath, our common home
http://www.5weec.uqam.ca/EN/

Van 10/05 t.e.m. 14/05/09 vond in het Canadese Quebec het 5de Wereldcongres Milieueducatie plaats. Milieueducatie is een essentieel onderdeel in het leerproces hoe we hier op onze planeet zouden moeten leven. Vanuit dit perspectief kunnen deelnemers vanuit alle continenten deelnemen en er hun visie en ervaringen delen.
De congresthema's zijn:
-Relationships between ecology and economy: the issue of sustainability
-Questions of fairness in socio-ecological issues
-Environmental health
-Urban challenges
-Ecologizing colleges and universities
-School and community
-Learning in society
-Heritage interpretation
-Indigenous knowledge and practices
-Ethics, environmental thought, and worldviews
-Art: imagination, creativity, and meaning
-Ecological identity

7 mei 2009

BIObabbel : een avondje proeven en praten

biobabbel
http://www.velt.be

Vormingssessies waarbij je leert :
-Hoe je een biologisch product herkent en waarom je deze producten zou verkiezen bovenop de gangbare
-Waarom biologische producten vaak duurder zijn, maar wel gezonder
-Wat een biologisch product is en of het anders is dan een hoeve- of natuurproduct
-Wetgeving en controle van bio en waarom bedrijven niet zomaar het woord 'bio' mogen gebruiken

Velt kijkt achter de schermen bij de bioboer en op het veld. Aan de hand van een powerpointpresentatie krijg je zicht op de technieken die een bioboer toepast, hoe hij kan produceren zonder chemische pesticiden en wat de veeboer doet om dieren te kweken zonder preventieve antibiotica.
Een biokenner brengt een boodschappentas mee, boordevol biologische producten die je kan proeven en kan voelen. De heerlijke kazen of de sappige groenten zijn niet te versmaden. Het assortiment wordt steeds uitgebreider.

Doe mee met Fairtrade@Work

Fairtrade@work
http://www.maxhavelaar.be/work

Voor de derde keer op rij organiseert Max Havelaar Fairtrade@Work. In 2009 gebeurde dit op 07/05/09.

Bedrijven, gemeenten, organisaties,... worden aangemoedigd om op deze dag Fairtradeproducten aan te bieden aan hun werknemers. De voorwaarde tot deelname is eenvoudig: jij en je collega’s consumeren minstens één Fairtradeproduct op 7 mei op de werkvloer, en je zorgt ervoor om hierover intern of extern te communiceren. Je kadert dit in een leuke actie. Misschien wordt jouw bedrijf zelfs uitgekozen door de jury als winnaar van één van de 10 Fairtrade@Work Awards. De sleutelcriteria zijn de creativiteit van het Fairtrade@work-initiatief alsook de impact voor het Zuiden (het gegenereerde volume voor het Zuiden).

Vélib' in Parijs

Vélib Paris
http://www.velib.paris.fr

Vélib’ (“vélo libre”= "vrije fiets") is een openbaar verhuurprogramma voor fietsen in Parijs dat op 15/07/07 van start ging. Er zijn 20.000 fietsen en 1450 uitgiftepunten aanwezig. Dit witte fietsen-systeem is eigendom van en wordt beheerd door de gemeente. Het wordt medegefinancierd door JCDecaux, een advertentiebedrijf. De fiets kan het eerste half uur gratis gebruikt worden, daarna kost het 1 tot 4 euro per elk opeenvolgend half uur. Doordat een langere huur relatief duurder wordt, zorgt men ervoor dat de fietsen in circulatie blijven.
Het Parijse fietsverhuurproject Vélib gaat uitbreiden met nog eens 300 stations en 3300 fietsen. Het vandalismeprobleem gaat men aanpakken door een nieuwe fiets te ontwikkelen. De uitbreiding van het netwerk - voor het eerst tot buiten de stadsgrenzen - kost Parijs € 8 miljoen.

6 mei 2009

Doe jezelf een plezier, varieer in het verkeer!

Wegenwerken
http://www.varieerinhetverkeer.be/

Van 04/05 tot 01/06/09 ziet u daarover affiches langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen.

Klimaat is (g)een Spel

Aarde
http://www.klimaatisgeenspel.nl/

Klimaat is (g)een Spel is een schoolproject over klimaatverandering voor middelbare scholen in Nederland en wordt uitgevoerd door de Provincie Utrecht en SOM onderwijs- en milieuprojecten. Het project draait om energiebesparing en bewustwording. De deelnemende scholen gaan in en rond het gebouw structureel energie besparen. Daarnaast heeft het project tot doel dat de leerlingen zich bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering en hun eigen rol daarin.

Tumultueus voorjaar voor de natuur

Oranjetipje
http://www.natuurkalender.nl

De winterachterstand in de natuur is dit voorjaar volledig ingehaald en in de extreem warme aprilmaand deels omgezet in een voorsprong.
-Bomen en kruiden bloeien uitbundiger maar korter en ruim twee weken vroeger dan normaal.
-Door de droogte zijn minder dan 50% gewone padden overgezet in vgl. met 2008.
-Mezen missen mogelijk een deel van de rupsenpiek.
-Er worden opvallend veel exemplaren van de vlinder oranjetipje gezien, ook op plaatsen waar ze al meer dan tien jaar niet zijn waargenomen.
-In de Zeeuwse delta wordt een ongekend groot aantal jonge zeepokken en een explosie van rose sterslakken gezien.

Tips om groener naar het werk te gaan

Tips1. "Ik Kyoto" mobiliseert
2. Thuis werken
3. Abonnement op Cambio-autodelen
4. Software werkt parkeerprobleem weg
5. Carpoolen
6. Telewerken
7. Op de fiets
8. Stimuleer de trein
9. Vier dagen werken
10. Elektrische wagen
11. Mobipack: bedrijven denken samen na
12. Premie voor wie verhuist
13. I-bus voor de haven
14. Milieuvriendelijker rijden
15. Op de Vespa
http://www.nieuwsblad.be

Kijk uit op de fiets

Kijk uit
http://www.kijkuitopdefiets.be

Een kwart miljoen leerlingen gaat met de fiets naar school. Elk jaar raken zowat 8 000 fietsers betrokken in een ongeval. Gegevens van ziekenhuizen tonen aan dat vooral jonge fietsers tussen 11 en 14 jaar erg kwetsbaar zijn. In die leeftijdsgroep lopen jongens bijna dubbel zoveel risico dan meisjes.
Dat toont onderzoek in de vorige jaren aan de KULeuven aan. Samen met het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) werd een online interactief programma ontwikkeld om vooral die jongeren te leren hoe ze beter risico's kunnen inschatten in het verkeer.

5 mei 2009

Zingend naar 2015

Mens,Milieu,Muziek
http://www.amazonemmm.be

Tot 2015 kunnen je leerlingen zingen over de millenniumdoelstellingen, met een stevige knipoog naar andere culturen, met een spelende zangeres, met een ukelele of een accordeon, met een echte gitarist of banjospeler. Hilde Frateur van vzw Amazone MMM toert langs de scholen met workshops zoals
-‘No time to lose’
-‘Groen fabriek’
-‘Spaar water’
-‘Marok ‘n Roll’
-‘De meester van de compost’

4 mei 2009

SPAM produceert massa's CO2

SPAMSpam zorgt wereldwijd voor evenveel uitstoot van broeikasgassen als 3,1 miljoen wagens, nl. 17 miljoen ton CO2.
Verder wordt de stroom die jaarlijks verbruikt wordt bij het versturen, verwerken en filteren van de ongewenste e-mail geschat op 33 miljard kWh. Dat is genoeg om 2,4 miljoen huizen van stroom te voorzien, concludeert een onderzoek van ICF International in opdracht van antivirusbedrijf McAfee.

Koeien kunnen een pak milieuvriendelijker

Koeien
Al in 2006 stelden de VN in een rapport dat de snel groeiende koeienpopulatie in de wereld een grote bedreiging vormt voor het klimaat, voor de bossen (die plaats moeten maken voor weilanden) en voor de diersoorten die voor de veeteelt moeten wijken. Runderen zijn goed voor bijna 20% van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen. Dat is meer dan auto’s, vliegtuigen en alle andere vormen van transport samen. Er is de laatste tijd heel wat te doen over zuinige auto’s, maar ook koeien kunnen een pak milieuvriendelijker. Canadese wetenschappers werken aan nieuwe koeienrassen die minder voedsel nodig hebben en minder methaan uitstoten.

1 mei 2009

Hoe groeit er MOS op je school?

NatuurVerkeerWaterEnergieafval
natuur/vergroening - verkeer/mobiliteit - water - energie - afval/materialen

http://www.milieuzorgopschool.be/
Met behulp van 5 themabundels kunnen alle Vlaamse scholen werken rond Milieuzorg Op School (MOS)
Stappenplan
-Aan de slag
-Hoe gebruik je het lespakket?
-Sensibilisatie
-Inventarisatie van de milieusituatie en opsporing van de milieuknelpunten
-Bepalen van maatregelen
-Invoeren van gekozen maatregelen
-Tussentijds meten en registreren
-Beoordeling en terugkoppeling

Bizarre verdwijnziekte bij de bijen

honingraat
Eind 2006 stierven in het oosten van de VS massaal bijenvolken door een onduidelijke oorzaak. De westkust volgde later. Inmiddels is het verschijnsel ook geregistreerd in Europa.
Het verschijnsel werd "verdwijnziekte" gedoopt, in de VS heet het "colony collapse disorder" (CCD), en heeft volgende kenmerken :
-de bijen sterven niet alleen, maar ze verdwijnen spoorloos. Dat maakt onderzoek moeilijk, omdat wetenschappers vaak geen slachtoffers hebben om te ontleden.
-bij bijen die toch worden gevonden, worden soms tot wel 6 verschillende ziekten aangetroffen
-de koningin en de larven lijken onaangetast te blijven
-de aangetaste volken worden niet aangevallen (ze worden 'gemeden als de pest')
-het blijkt dat biologisch gehouden bijen er geen last van hebben

Over de oorzaken van de bijensterfte lopen de meningen sterk uiteen:
-gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen
-gebruik van bestrijdingsmiddelen
-gebruik van antibiotica in de voeding van de bijen
-overbelasting van industriële bijen die veel groter zijn dan natuurlijke bijen en over grote afstanden worden verplaatst om maar zo veel mogelijke velden te kunnen bestuiven
-ziekten, zoals de Varroa mijt, virussen, of schimmels
-weersomstandigheden als lange winters en natte lentes
-mobiele telefoons
Informatiecentrum voor bijenteelt / Univ. Gent
http://www.honeybee.be Onder "Links" vindt u tal van WWW'tjes.
http://www.bijenteeltmuseum.be (Kalmthout)