10 januari 2013

Meldpunt Wegen Vlaanderen

Meldpunt Wegenhttp://www.meldpuntwegen.be/

Als burger bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen en u kan ons hierbij helpen. Indien er een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie is die een dringende tussenkomst vereist of indien er iets schort aan de staat van de weg, dan kan u dit via deze nieuwe site signaleren. Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (Gewest, Steden en Gemeenten).

Knelpunten op fietspaden kan u melden via het Meldpunt Fietspaden.
http://www.meldpuntfietspaden.be/