14 mei 2010

Expo "Consumo ergo sum"

poddo expo
http://www.poddo.be/

Met deze tentoonstelling willen de POD Duurzame Ontwikkeling en de andere federale overheidsdiensten de federale medewerkers informeren en sensibiliseren rond duurzame productie en consumptie.
De titel van de tentoonstelling verwijst naar de bekende stelling van René Descartes “Cogito ergo sum – ik denk, dus ik ben”. Hiermee bedoelde Descartes dat het typische aan de mens zijn kritische zin is: zijn vermogen om zich vragen te stellen en zichzelf daarbij in vraag te stellen. We merken vandaag dat consumenten deze kritische ingesteldheid kwijt zijn. Ze zijn onvoldoende geïnformeerd of misleid door de reclame.
Deze tentoonstelling is opgebouwd rond vier concrete voorbeelden : gsm, fastfood, wagen en jeans. Door de bezoekers te informeren over de knelpunten in de productie, distributie en consumptie van deze producten, hopen we dat de bezoekers bij een volgende aankoop een bewustere keuze zullen maken.
Deze tentoonstelling loopt tot eind 2010.