10 juni 2009

Klimaatvluchtelingen

Klimaat
http://www.hier.nu/klimaat/klimaatvluchtelingen.html

Internationale klimaatconferentie
(Bonn - 01/06 tot 12/06/09)
http://unfccc.int/2860.php

Tegen het jaar 2050 kunnen ongeveer 200 miljoen mensen hun habitat verliezen en op de vlucht slaan, verklaarden de verschillende organisaties op basis van het rapport 'In Search of Shelter'. Het fenomeen kan voor nooit geziene problemen inzake veiligheid en het statuut van de vluchtelingen zorgen.
Nu reeds heeft klimaatswijziging (o.a. stormen, droogte, overstromingen) een steeds grotere invloed op de beslissing van mensen om hun heimat te verlaten. Alleen al in 2008 hebben natuurrampen als gevolg van de opwarming van de aarde zowat 20 miljoen mensen dakloos gemaakt of van hun habitat verjaagd. Volgens het rapport , gebaseerd op een in 23 landen uitgevoerd onderzoek, zouden er tegen het einde van dit decennnium al 25 tot 50 miljoen klimaatvluchtelingen kunnen zijn.
Mensen in ontwikkelingslanden en eilandstaten zouden als eerste en het zwaarst getroffen kunnen zijn. Vooral de mogelijke gevolgen van een stijgend waterpeil in de oceanen zijn alarmerend.
- Rapport "In Search of Shelter"
http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=393
- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
http://www.iom.int/