31 juli 2009

Zap naar Green TV

Green TV
http://www.green.tv/

Green.tv is een breedband (internet)televisiezender die reportages en korte documentaires over milieuthema's uitzendt. Green.tv heeft 7 kanalen met elk een eigen thema : lucht, aarde, water, klimaatverandering, de mens, verschillende dier- en plantensoorten en technologie.

Spaar het milieu, spaar energie

Ecoproof
http://www.ecoproof.be

ECOPROOF biedt diverse diensten aan welke het milieubewustzijn stimuleren en ons confronteert met, meestal ongewilde, overmatige consumptie van energie.
Door middel van informatiesessies en gepersonaliseerd advies beoogt ECOPROOF voor particulieren, organisaties, bedrijven en scholen energiebesparende maatregelen, ten einde het energiebudget te verlagen en tegelijkertijd ons leefmilieu te ontlasten van zinloos energieverbruik.
-ECO@HOME : energiebesparingsmodellen voor gezinnen
-ECO@WORK : adviesprojecten naar organisaties en bedrijven toe
-ECO@SCHOOL : informatieprojecten via scholen en jongerenorganisaties

30 juli 2009

De aarde : fantastisch in beeld gebracht

Terre vue du ciel
http://www.yannarthusbertrand.org/

Yann Arthus-Bertrand is een van de beste fotografen van vandaag. Hij is internationaal vermaard en heeft zich de laatste jaren toegelegd op luchtfotografie. In 1991 richtte hij het Altitude agentschap op in Parijs en startte zijn grootste project tot op heden: een reportage over de wereld.
Gedurende meer dan 3.000 uur heeft Yann Arthus-Bertrand ruim 100 landen vanuit zijn helikopter gefotografeerd. Dit heeft meer dan 100.000 prachtige luchtfoto’s opgeleverd. Arthus-Bertrand toont zijn werk op originele en toegankelijke wijze aan een breed publiek. Hij confronteert hen zo met de staat van onze planeet.
http://www.yannarthusbertrand2.org/
http://www.altitude-photo.com/
http://www.goodplanet.org/

Eurobarometer-Flash

Eurobarometer
http://ec.europa.eu/public_opinion/

De Eurobarometer is een onderzoek van de Europese Commissie dat in 1973 startte om de houdingen van Europese burgers omtrent de Europese Unie te meten. Een tweede doel van het onderzoek was en is nog steeds het meten van sociale, economische, ecologische en politieke attitudes van Europese burgers. Vele vragen gaan terug naar het begin wat betekent dat we weten hoe de opinie van Europese burgers zich op vele gebieden heeft ontwikkeld in de laatste 36 jaar.

Ecocomsumptie pdf
-Over de hele Europese Unie is 72% van de inwoners voorstander van een etiket met de vermelding van de koolstofvoetafdruk van een product.
-Bij de resultaten van de enquête valt echter op dat maar 37% van de Europeanen het Europese ecolabel kennen. Dat label, dat in 1992 werd gecreëerd, moet consumenten de weg wijzen naar de producten die het milieu het meest respecteren.
http://www.eco-label.com/dutch/
http://www.ecolabel.be

Cursus "Samenwerken en netwerkvorming"

Socius
http://www.socius.be

Op 04/09 en 17/09/09 organiseert SoCiuS een tweedaagse cursus rond samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties. Deze cursus is enkel toegankelijk voor professionele medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd worden in het kader van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
In deze tweedaagse cursus bekijken we het samenwerken tussen organisaties als een strategische keuze om tot resultaten te komen. We staan stil bij de verschillende vormen van samenwerken. En we focussen op de netwerksamenwerking als bijzondere vorm voor de aanpak van complexe problemen. We bieden instrumenten aan om het samenwerkingsverband op te starten en efficiënt te laten verlopen. We behandelen de taak-, relatie- en profileringsdimensie van de samenwerking. In de cursus zijn praktische oefeningen geïntegreerd. Er is ook een huistaak voorzien voor de deelnemers tussen de eerste en de tweede opleidingsdag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben met samenwerkingsverbanden.

29 juli 2009

Gaan de zon en El Ninõ de opwarming versterken?

thermometerVolgens de NASA zullen de effecten van
1) een toename van de zonne-activiteit
(11-jarige cyclus)
2) een nieuwe golf van El Niños
(zeestromenpatroon)
in het komende decennium leiden tot "recordbrekende" temperaturen.
Dit is slecht nieuws voor de komende Klimaatconferentie in Kopenhagen.
Lees meer op Planet Watch

Met de klas de boer op

Boerderijeducatie
http://www.metdeklasdeboerop.nl

Het educatieproject 'Met de klas de boer op' is een initiatief van het Nederlandse Platform Boerderijeducatie : een samenwerkingsverbond tussen LTO Nederland, Stichting Educatief Platteland, Stichting Vrienden van het Platteland en Coöperatie Stadteland. Elke organisatie neemt deel vanuit eigen taakverantwoordelijkheid met als gezamenlijk doel de afstemming van vraag (vanuit het onderwijs) en aanbod (op de boerderij) en inbedding in bestaande activiteiten.
Andere websites rond boerderijeducatie zijn :
http://www.klasseboeren.nl
http://www.educatiefplatteland.nl

27 juli 2009

De Wereld vertelt ...

De Wereld vertelt
http://www.dewereldvertelt.be
http://www.natuurpunt.be > Natuureducatie

"De wereld vertelt" is een grote openluchttentoonstelling die vanaf 02/06/09 zal rondreizen langs diverse steden in Vlaanderen. De foto’s zijn van de hand van Lieve Blancquaert, Joeri Vlekken maakte een kortfilm. Daarnaast worden heel wat educatieve activiteiten georganiseerd.
Dit project wil het brede publiek sensibiliseren rond "Duurzame Ontwikkeling" en aanzetten tot actie. Het project zal informeren rond de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling en dit gekaderd binnen de brede thematiek van de millenniumdoelstellingen , de klimaatverandering en de campagnes "2015 De Tijd loopt" en "Countdown 2010".
Partners : 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging ,Oxfam Wereldwinkels , Green vzw en Vormingpluscentra.

Veren in de Benelux

VVVeren
http://www.kvns.be/vvveren-overzicht-veren/

Vrienden van de Vlaamse Veren is een werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon v.z.w. Veren maken deel uit van het landschap. Zij verzorgen de oeververbinding over grote en kleine waterwegen en laten de natuurliefhebber te voet of per fiets op een eenvoudige, rustige wijze het landschap tussen de diverse veerponten verkennen.
Op deze site ook info over veren in Wallonië en Groot-Hertogdom-Luxemburg

Veren NederlandIn Nederland bestaat sinds 1982 een soortgelijke vereniging die het veerwezen ter harte neemt.
http://www.voetveren.nl

Voedselgarantie in een turbulente wereld

Landbouw6 F-en, wissel op de toekomst

http://ewi-vlaanderen.be

Deze studiedag 18/09/09 wil een aanzet geven tot dialoog tussen de verschillende betrokken actoren over de vraag hoe voedselzekerheid straks gecombineerd kan worden met een duurzaam landbouw- en voedselbeleid.
Sinds enkele decennia maken westerse burgers zich weinig zorgen omtrent ‘hun dagelijks brood’ . Vele innovaties bij de verschillende actoren in de agrovoedingsketen garanderen de voedselzekerheid. De vraag is echter of deze voedselzekerheid ook in de toekomst gewaarborgd zal blijven. De groeiende wereldbevolking en bijbehorende voedsel- en energievraag enerzijds en de beperkte productiemiddelen (de competitie om grond, water, energie, …) anderzijds zijn een grote uitdaging voor de agro-voedselproductie om in de toekomst het ‘recht op voedsel’ dat ieder mens toekomt, te realiseren. Bovendien stelt de maatschappij terecht bijkomende eisen op het vlak van polluenten, dierenwelzijn, biodiversiteit, fair trade en een leefbaar platteland.

Nederland : van Precambrium tot Holoceen

Geologische tabel
http://www.geologievannederland.nl

Op deze website is voor het eerst alle kennis over het ontstaan van Nederland samengebracht.

-Waar lag ons land op de wereldbol toen de dinosauriërs uitstierven?
-Op welk strand vind je de meeste fossiele haaientanden?
-Wat doet een mineraloog?
-Hoe ontstaat kleigrond?
Niet alleen is het antwoord op deze en honderden andere vragen te vinden, de bezoeker kan zelf ook een bodemmonster nemen in zijn eigen achtertuin of fossielen zoeken met Google Maps.

26 juli 2009

Kajakken in groen Wallonië

Kajakken
http://kayak.environnement.wallonie.be

Wie in Wallonië jaat kajakken, moet zich voortaan aan nieuwe regels houden. Zo mag voorbij een bepaalde waterstand niet meer worden gevaren, kajakkers moeten zich ook aan bepaalde uren houden. Al deze informatie is te vinden op een deelsite van de Waalse milieuportaalsite.

De brede school en groene speelruimte

Brede school en groene speelruimte
http://www.bredeschool.nl

De brochure vraagt aandacht voor het schoolplein en het maken van groene buitenspeelruimte. Bij de bouw van nieuwe brede scholen richt de bouwers zich meestal op het gebouw. Het schoolplein vormt nog al eens de sluitpost. Het gevolg is een strakke tegeltuin waar weinig ruimte is voor natuurlijk buitenspelen. Spelen in een groene buitenruimte is voor veel brede scholen daarom een uitdaging. In de handreiking zetten de auteurs uiteen hoe je tot een mooie buitenruimte komt en waarom dit belangrijk is voor kinderen. Er is veel geschreven over het onderwerp, maar de informatie is niet altijd goed inzichtelijk. De korte handreiking bundelt de belangrijkste inzichten. Handig voor een discussie binnen het docententeam.
De publicatie is hier te downloaden

WAVE & de overstromingsproblematiek

WAVE-Project
http://www.waveproject.eu

"Wave" is niet alleen de Engelse vertaling voor "golf", maar staat tegelijkertijd ook voor de afkorting van het Europese project Water Adaption is Valuable voor Everyone.
Het wijzigende klimaat zet de regionale watersystemen onder druk waardoor het gevaar op overstromingen toeneemt. Met Wave zoeken 6 partners uit 5 landen naar oplossingen voor lokale problemen. Dit kan o.a. door het herstellen van de natuurlijke waterloop en het aanleggen van overstromingsgebieden.
Binnen het Wave-project richt de VMM zich op de overstromingsproblematiek in het Denderbekken. Om scheepvaart mogelijk te maken, wordt het waterpeil van de Dender kunstmatig hoog gehouden. Dit leidt tot afwateringsproblemen voor een aantal zijrivieren, zoals de Molenbeek in Zandbergen, nabij Geraardsbergen. Om de omwonenden beter te beschermen bouwt de VMM drie overstromingsgebieden in Zandbergen, waarvan het grootste binnen het Wave-project wordt gerealiseerd.

25 juli 2009

Seeds for Food

Seeds for Food
http://zadenvoorleven.wordpress.com

Ben je een liefhebber van meloen, papaja of avocado? Bewaar dan de zaadjes die je in de vrucht aantreft en stuur ze op naar professor Willem van Cotthem. Hij neemt ze mee naar vluchtelingenkampen in Algerije om de mensen te leren om er zelf voedsel te verbouwen. De nodige ruimte is er en als een wateropslorpende bodemverbeteraar in de grond wordt gemengd kan er met een kleine hoeveelheid water een continue plantengroei zijn. Wat echter ontbreekt, zijn voldoende zaden van tropische vruchtensoorten. Daarom roept het project ‘Seeds for Food’ op tot solidariteit met de vluchtelingen in de kampen door eenvoudigweg zaden op te sturen. Zo kunnen zij toch genieten van wat sappig voedsel in de heetste tijd van het jaar, wanneer er niets anders meer groeit in de woestijn.
Kijk op de website van Professor Willem van Cotthem voor de adresgegevens en de meest geschikte zaadjes.

Sol'R : luchtschip op zonne-energie

Sol'R Zeppelinprjecthttp://www.projetsolr.com/
Gewicht : 350 kg
Lengte : 22 m lang
Diameter : 5,5 m
Snelheid : 40 km/uur
Brandstof : zonne-energie

Project van een stel Franse ingenieursstudenten wordt voorgesteld op de internationale luchtvaartbeurs van Le Bourget. (juni 2009)
Op 25/07/09 deed de zeppelin exact 100 jaar na de Kanaalvlucht van Louis Blériot (Calais - Dover : 46 km - duur : 37 min) de overtoch over om zo zo de Franse luchtvaartpionier te herdenken.

24 juli 2009

De millenniumreiziger

Millenniumreiziger
http://www.millenniumreiziger.be

Welke rol kan het toerisme spelen in armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling en hoe kunnen reizigers een bijdrage leveren ? Om op die vragen het antwoord te vinden, richten we de schijnwerpers op vormen van toerisme die een stap verder gaan dan pure vakantiepret. Als invalshoeken wordt gekozen voor vrijwilligerswerk, ecotoerisme, inleefreizen, ‘community based tourism’ en kleinschalige projecten.

Natuurparken in G.H. Luxemburg

Vlag Luxemburg


Parc Naturel de la Haut-Sûre/ Naturpark Obersauer
http://www.naturpark-sure.lu/
Parc Naturel de l'Our / Naturpark Our
http://www.naturpark-our.lu/

23 juli 2009

Energiesnoeiers vallen in de prijzen

Energiesnoeiers
http://www.energiesnoeiers.net/

Op 05/06/09 werden de Belgische Energie –en Milieuprijzen toegekend . Die worden toegekend aan Belgen of Belgische organisaties die op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan de uitwerking van een duurzame toekomst.
De Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie (KOMOSIE vzw) kaapte naast de Premium Energy Environment Award (de hoofdprijs) nog twee andere prijzen weg: de Special International Polar Foundation Award en de Institutions Energy Award.

Het project 'Energiesnoeiers' werd bekroond omdat het volgens de jury op een innovatieve en intelligente manier de ecologische, sociale en economische dimensies met elkaar heeft verbonden. Het project wil in de groeiende energiesector tewerkstellingskansen creëren voor personen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De koepel ondersteunt een 30-tal organisaties die eind dit jaar ongeveer 200 Energiesnoeiers zullen hebben opgeleid en tewerkgesteld. De Energiesnoeiers voeren energiescans of kleine energiebesparende maatregelen uit en isoleren zoldervloeren of hellende daken. Bij voorkeur bij een maatschappelijk kwetsbare doelgroep.
Op het terrein wordt er samengewerkt met meer dan de helft van alle lokale gemeenten en OCMW’s in Vlaanderen. Ook andere partners zoals de distributienetbeheerders, maar ook de confederatie Bouw en de Bouwunie, werkten mee aan het project.
http://www.komosie.be/

22 juli 2009

Elektronische maaltijdcheques besparen papier

Maaltijdcheques
In België worden jaarlijks circa 250 miljoen maaltijdcheques gegeven aan 1,3 miljoen werknemers. Die maaltijdcheques bestaan nu alleen maar op papier, wat een aanzienlijke administratieve rompslomp met zich meebrengt voor alle betrokken partijen.
* Zo moet de werknemer de cheques altijd op zak hebben, de vervaldag in het oog houden en mag ze niet verliezen. Bedrijven die maaltijdcheques moeten verdelen onder hun werknemers, ervaren dit als een zware administratieve overlast. En zelfstandige handelaars en de distributiesector moeten de cheques die ze innen ook nog tellen, sorteren, controleren op hun geldigheid en opsturen, waarna ze weken moeten wachten op hun geld.
*De verwerking van maaltijdcheques kost 25 miljoen euro. Bovendien is het gebruik van de papieren maaltijdcheques belastend voor het milieu: jaarlijk is 20 ton papier nodig om ze te maken.
http://www.demorgen.be/
21/07/09

21 juli 2009

Happy Planet Index 2.0 (Juli 2009)

HPI
http://www.happyplanetindex.org
Why good lives don’t have to cost the Earth

De Happy Planet Index vertelt ons hoe efficiënt landen de natuurlijke rijkdommen van de aarde aanwenden om hun inwoners een lang en gelukkig leven te bezorgen. Daarvoor combineert deze index drie gegevens:
1) de ecologische voetafdruk
2) de levenstevredenheid (het welzijn)
3) de levensverwachting.
HPI-formule
Costa Rica staat op nummer 1 in de HPI.
- Hun ecologische voetafdruk is vrij laag met 2,3 ha.
- Het leven schenkt de mensen zeer veel voldoening: een score van 8,5 op 10.
- De gemiddelde levensverwachting is er hoog: 78,5 jaar.

Download rapport en xls-bestand met data van 143 landen

20 juli 2009

40 jaar na de eerste maanwandeling

Maan - voetafdrukVeertig jaar geleden zetten twee mensen voet op de maan. Vanaf 20/07/2009 kan iedereen die over 'Moon in Google Earth' beschikt in hun voetstappen treden," aldus productmanager Michael Weiss-Malik.

Precies 40 jaar geleden, op 20/07/1969, keek de wereld in spanning toe terwijl de bemanning van de Apollo 11 de eerste menselijke stappen op het maanoppervlak zette. Om deze historische gebeurtenis te vieren, introduceert Google 'Moon in Google Earth', een interactieve en driedimensionale maanatlas.
Gebruikers van 'Moon in Google Earth' kunnen een virtueel maanlandschap verkennen, een virtuele rondleiding volgen met audiocommentaar van de astronauten Buzz Aldrin (Apollo 11) en Jack Schmitt (Apollo 17), panoramische foto’s met hoge resolutie raadplegen, nog nooit eerder gepubliceerd videomateriaal van het maanoppervlak bekijken en nog veel meer.
Om 'Moon in Google Earth' te ontdekken, open je Google Earth 5.0, ga je naar de bovenste werkbalk en schakel je de modus in van 'Earth' naar 'Moon'.
Google Earth 5.0 kan worden gedownload op http://earth.google.com/


http://webwereld.nl/video/61907/google-zet-gebruikers-op-de-maan--video-.html

Symposium "Koop de toekomst"

DHO Nederland
http://www.duurzame-inkoper.nl

Uit onderzoek blijkt dat duurzaam inkopen tot nu toe slechts beperkt onderdeel is van opleidingen binnen universiteiten en hogescholen. Daarom organiseert stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) het Symposium: "Koop de Toekomst" op 07/10/09 .
U kunt die dag:
-Luisteren en meedenken over de rol van hoger onderwijs & onderzoek
-Inspiratie opdoen en ontmoeten
-Werken aan onderwijsmateriaal: uitwerking van twee casussen
De dag is bedoeld voor opleidingsmanagers en docenten (Hoger Onderwijs) voor wie duurzaam inkopen relevant is, zoals commerciële economie, facilitair management, small business and retail management, international business and management studies, MBA’s, (technische) bedrijfskunde en logistiek. Daarnaast zijn mensen die vanuit het bedrijfsleven, de overheid of maatschappelijke organisaties direct te maken hebben met de praktijk van (duurzaam) inkopen van harte welkom.
Waar? Kasteel Nyenrode, Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25, Breukelen (NL)

De 12 Landschappen van Nederland

12 Landschappen
http://www.de12landschappen.nl

Twaalf natuurbeschermingsorganisaties, voor elke provincie één. Ieder met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur en landschap bij u in de buurt.
Dat bos, die plas, die schaapskooi... ze redden het niet alleen. De 12 provinciale Landschappen zetten zich in voor de natuur. Zij kopen natuurgebieden aan, richten ze in en stellen ze veilig voor de toekomst. Maar dat is nog niet alles. We helpen bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. En ze zetten zich in voor het cultureel erfgoed. Want het landschap is meer dan natuur alleen. Ook een landgoed, kasteel of boerderij kan gezichtsbepalend zijn.
Met ruim 100.000 hectare vol natuur en landschap, verdeeld over meer dan 700 natuurgebieden, behoren de 12 Landschappen tot de drie grote natuurbeheerders van Nederland.
-Het Groninger Landschap
-It Fryske Gea
-Het Drentse Landschap
-Landschap Overijssel
-Het Flevo-landschap
-Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
-Het Utrechts Landschap
-Landschap Noord-Holland
-Het Zuid-Hollands Landschap
-Het Zeeuwse Landschap
-Brabants Landschap
-Limburgs Landschap

Op stap met een bosrugzak

Bosrugzak
http://www.weekvanhetbos.be

De rugzak bevat verschillende attributen die helpen om tijdens het gidsen iets te vertellen over:
- wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor onze bossen en de planten en dieren die in het bos leven?
- welke invloed hebben bossen op dit mondiale probleem?
Wil je deze info graag gebruiken dan kan je de handleiding en de infofiches downloaden op de website.
Deze educatieve rugzak werd uitgewerkt n.a.v. de Week van het Bos 2008 in het teken van "Bos en Klimaat" voor gidsen en wachters die regelmatig mensen rondleiden in het bos.

18 juli 2009

G8 en de millenniumdoelstellingen

MDG L'Aquila
De leiders van de G8 (Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland en de Verenigde Staten) hebben op de top in het Italiaanse L'Aquila (juli 2009) afgesproken om de volgende drie jaar minstens 14 miljard euro uit te trekken om de landbouw in ontwikkelingslanden te stimuleren.
De G8 kiest voor een beleidsverschuiving: het is de bedoeling om minder de nadruk te leggen op voedselhulp en meer op het stimuleren van de landbouw in ontwikkelingslanden, zodat die zichzelf van voedsel kunnen voorzien.
De som is bedoeld om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te verzekeren, maar wel met de vastberadenheid om voedselhulp in noodsituaties te bieden.
De deelnemers aan de G8-top kondigden ook aan dat ze de toegang tot drinkbaar water op het Afrikaanse continent willen verbeteren.

17 juli 2009

Docu "Human Footprint"

Human Footprint
http://channel.nationalgeographic.com/

Deze documentaire maakt het allemaal zeer concreet en heel aanschouwelijk. Tijdens zijn 2.475.526.000 seconden op aarde verbruikt de gemiddelde Amerikaan 4376 broden, een massa sinaasappelen, 6.500 liter melk en 43.000 blikjes frisdrank. Het begint al in de wieg: een westers kind verbruikt zo'n 4.000 luiers, gemaakt van 1000 liter olie, 350 kilo plastic, en de pulp van 4 bomen. Herbruikbare luiers dan maar? Om die te wassen heb je zo'n 10.000 liter water nodig. Een gemiddelde Amerikaan rijdt in heel zijn leven ongeveer 900.000 kilometer. Als hij een huis bouwt, gebruikt hij daarvoor zo'n 64 bomen en 17 ton beton. En tegen de tijd dat hij sterft, heeft hij ruim 64 ton afval achtergelaten.

14 juli 2009

Countdown 2010 : (g)een haalbare doelstelling

Countdown 2010
Doelstelling in 2001 : omdat we steeds meer gebruik maken van ecosystemen (bossen, moerassen, zeeën) en natuurlijke rijkdommen, gaat biodiversiteit verloren in een alarmerend tempo. We zien nu al dat ecosystemen ontregeld raken, en dat dit negatieve gevolgen heeft voor menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toenemen als we geen actie ondernemen om biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken. Daarom hebben de Europese landen in 2001 afgesproken om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen.
http://www.countdown2010.net

Vaststelling in 2009 : de Europese Commissie publiceerde op 14/07/09 een verslag over de situatie (de zgn. “staat van instandhouding) van 1182 dier- en plantensoorten en 216 habitattypes beschermd door EU-wetgeving. Het gaat om de meest omvattende studie van de biodiversiteit in de EU ooit ondernomen.
Uit het verslag blijkt dat we de teloorgang van de biodiversiteit nog lang geen halt hebben toegeroepen, in tegendeel. Het staat dus vast dat de Europese doelstelling om het biodiversiteitsverlies in Europa tegen 2010 een halt toe te roepen, niet zullen halen.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

13 juli 2009

Wat is het warm hè!

Klimaatgids
http://www.warmhe.nl

Warm? Zeg maar gerust heet. Niks op tegen, maar het moet toch echt niet erger worden. Vinden Harry Vermeegen en Natuur en Milieu. Ze maakten daarom de eerste klimaatclip van Nederland.
http://www.klimaatgids.nl
Help mee de klimaatverandering te stoppen. Geef nu een tientje en je krijgt meteen de Klimaatgids toegestuurd zodat je kunt beginnen met energie besparen.

Ontdek tijdens je natuurtrips hoeveproducten

Hoeveproducten
http://www.hoeveproducten.be

Het seizoen om uitstapjes te maken en via landelijke wegen ons eigen land te ontdekken is volop aan de gang. Een tussenstop bij een hoeve die aan thuisverkoop doet, kan het uitje extra interessant maken. Onderzoek leert trouwens dat steeds meer Belgen aankopen op de hoeve doen. Vorig jaar steeg de omzet van hoeveproducten met 25%.
Wie op zoek is naar hoeveproducten kan terecht op de vernieuwde site over hoeveproducten van de VLAM. Hierop kan u per regio opzoeken welke "Erkende Verkooppunten Hoeveproducten" er zijn in Vlaanderen. U kan daarbij ook opgeven welke producten u zoekt en welke teeltwijze u verkiest. Meteen krijgt u het assortiment van hoeveproducten van de hoeve, de openingsuren, een beetje achtergrondinformatie over de hoeve en enkele foto’s.

7 juli 2009

58 Nationale Parken in de USA

National Parcs USA
http://travel.nationalgeographic.com/

http://www.nps.gov/index.htm


Acadia National Park
Arches National Park
Badlands National Park
Big Bend National Park
Biscayne National Park
Black Canyon of the Gunnison National Park
Bryce Canyon National Park
Canyonlands National Park
Capitol Reef National Park
Carlsbad Caverns National Park
Channel Islands National Park
Congaree National Park
Crater Lake National Park
Cuyahoga Valley National Park
Death Valley National Park
Denali National Park
Dry Tortugas National Park
Everglades National Park
Gates of the Arctic National Park
Glacier Bay National Park
Glacier National Park
Grand Canyon National Park
Grand Teton National Park
Great Basin National Park
Great Sand Dunes National Park
Great Smoky Mountains National Park
Guadalupe Mountains National Park
Haleakalā National Park
Hawai Volcanoes National Park
Hot Springs National Park
Isle Royale National Park
Joshua Tree National Park
Katmai National Park
Kenai Fjords National Park
Kobuk Valley National Park
Lake Clark National Park
Lassen Volcanic National Park
Mammoth Cave National Park
Mesa Verde National Park
Mount Rainier National Park
National Park of American Samoa
North Cascades National Park
Olympic National Park
Petrified Forest National Park
Redwood National Park
Rocky Mountain National Park
Saguaro National Park
Sequoia and Kings Canyon National Parks
Shenandoah National Park
Theodore Roosevelt National Park
Virgin Islands National Park
Voyageurs National Park
Wind Cave National Park
Wrangell-St. Elias National Park
Yellowstone National Park
Yosemite National Park
Zion National Park

6 juli 2009

Grootste kaart van het aardoppervlak

Wereldkaart
http://www.nasa.gov

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft de tot nu toe grootste digitale kaart van het aardoppervlak laten zien. Hij bestaat uit 1,3 miljoen aparte beelden die met een Japans toestel werden genomen aan boord van de Terra-satelliet.
De kaart, die gratis te downloaden is op de NASA-website, bedekt zowat 99% van de aardoppervlakte. De tot gisteren grootste kaart toonde maar 80%.
Volgens de NASA zullen wetenschappers van verschillende disciplines de nieuwe kaart goed kunnen gebruiken.

Biodiversiteit voor en door jongeren

Biodiversity
http://www.biodiversitymatters.org/
Symposium : 05/07 tot 09/07/09

Jongeren zijn de actoren van morgen. Zij hebben dan ook de sleutel in handen om :
1)het verlies aan biodiversiteit af te remmen
2)het leven op aarde veilig te stellen.

Dit symposium in Ottawa (Canada) wil jongeren uitnodigen en hen vragen projecten voor te stellen die de biodiversiteit een handje helpen.

Buitenideeën voor het hele gezin

Zomerfun
De meesten van ons kunnen zich de zomers uit hun jeugd nog goed herinneren. Hutten bouwen, bloemenkettingen rijgen, theepartijtjes op het gras en ga zo maar door. Zomerfun brengt dit ultieme gevoel terug, maar dan helemaal in de tijd van nu. Met onder meer de mooiste boomhutten, de leukste waterspellen voor in de tuin, tuiniertips voor kinderen en bijzondere ideeën om in de natuur op onderzoek uit te gaan. En wie weet hoe je in een handomdraai een tipi bouwt en welke picknicksnacks je samen met de kids kunt maken?
ISBN: 9789021545622
Prijs: € 14,95
http://www.kosmosuitgevers.nl

4 juli 2009

Wereldkamp voor een betere wereld

Wereldkamp
http://www.kabaal.be/
06/07 tot 11/07/09 Hoge Rielen - Lichtaert

Het Wereldkamp is al meer dan 20 jaar dé ontmoetingsplaats voor jongeren tussen 16 en 25 die vinden dat de wereld vaak vierkant draait. Het is een tentenkamp waarop honderden jongeren zich een week lang verdiepen in het themaland, van gedachten wisselen en samen ontdekken hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Open staan voor de diversiteit van verschillende culturen, kritisch zijn en niet vies zijn van het woord solidariteit is een absolute voorwaarde om mee te gaan!
Het Wereldkamp is een vormingsinitiatief van Broederlijk Delen. Dit is een NGO die vindt dat mensen in het zuiden het recht hebben om hun plannen waar te maken en die vindt dat jongeren een sleutelrol spelen om solidariteit waar te maken.
Dit jaar brengen we de verhalen van mensen uit Bolivia. Het land van fanfares, bolhoeden, cocabladen, Evo Morales, carnaval, Quechua’s en Aymara’s, Andes en selva. Hun verhaal, hun cultuur, hun manier van leven, hun geloof,... het komt allemaal aan bod. Van hen leren we wat de klimaatchaos écht betekent. Duurzaamheid en ecologisch bewustzijn wordt door hen geïllustreerd. We nemen onder de loep hoe wij als jongeren ons leven een duurzame schwung kunnen geven.

3 juli 2009

Computergames Millennium Goals (HoWest)

Image Cup 09
http://imaginecup.com/CompetitionsContent/MDG.aspx
This year's theme is "Imagine a world where technology helps solve the toughest problems facing us today." The United Nations has identified some of the hardest challenges in the world today in its Millennium Goals. This year the Imagine Cup uses these ambitious challenges as a guiding light to inspire change all over the world. Learn more about the eight United Nations Millennium Goals. We can't wait to hear about the innovative solutions you create!
http://www.mdgmonitor.org/
http://www.digitalartsandentertainment.com/#/nl/Pers/Imagine_Cup_Egypt_09/

http://www.howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=836
10 studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk mochten begin juli naar Egypte. Met 2 zelf ontwikkelde computergames namen ze daar deel aan de finale van de Microsoft Imagine Cup.
- In het spel ‘Balanced’ moeten spelers de aarde in evenwicht houden.
http://www.runtime-error.be/
- In het puzzelspel ‘Shift’ staan wereldproblemen armoede en waterverontreiniging centraal.
http://www.shiftgame.net/
En winnaars werden ....
Goud : Brazilië
Zilver : Verenigde Staten
Brons : Verenigd Koninkrijk

1 juli 2009

Jonge Europeanen en het milieu

Europa & Milieu
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_nl.html
http://www.europamorgen.nl/9353000/1/j9vvhjdld5qbiyg/vg9pjk198axu

Op deze website kun je zelf, of samen met je vrienden en klasgenoten, ontdekken wat het milieu is en wat met ons milieu gebeurt. De site belicht vier thema's die heel belangrijk zijn en waarop de Europese Unie besloten heeft zich te concentreren tijdens de komende 10 jaar: lucht, water, afval en natuur.

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_nl.htm
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar ieder van ons kan het verschil uitmaken. Zelfs kleine veranderingen in ons dagelijks gedrag kunnen broeikasgasemissies vermijden, zonder onze levenskwaliteit te verminderen. We kunnen er zelfs geld mee besparen.