30 september 2009

Maak de natuur beter : sponsor een vierkante meter!


http://www.opdebankenvoormeernatuur.nl/

Doe mee en ga met Natuurmonumenten op de banken voor meer natuur! Dat is hard nodig want de natuur staat onder druk. Om te voorkomen dat veel dier- en plantensoorten uitsterven, moet er snel meer en aaneengesloten natuur bijkomen. Sponsor daarom zoveel natuur als u wilt! Dat kan al voor € 5,00 / m2.
Als heel Nederland donkergroen kleurt, kunnen we werk maken van meer en aaneengesloten natuur.

29 september 2009

Egels zijn bijzonder geschikt om milieuvervuiling te meten


http://www.zoogdiervereniging.nl/node/791

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen waarvan de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift "Zoogdier" van het Nederlandse Natuurpunt werden gepubliceerd.
De wetenschappers onderzochten een egelpopulatie in Hoboken, op ongeveer 1 kilometer van een metaalverwerkend bedrijf en 6 egelpopulaties ten noordoosten van Hoboken. De verste populatie bevond zich in Zoersel, op 20 kilometer van de vervuilingsbron.
In totaal werden 178 egels gevangen en met een chip gemerkt. Van 83 egels werden haar en stekels verzameld en geanalyseerd op zware metalen. Uit de resultaten blijkt dat egels die dichter bij het metaalverwerkende bedrijf leven, meer zware metalen opgestapeld hebben. De concentraties van zilver, arseen, cadmium en lood lagen tientalen keren hoger dan het gemiddelde.
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/zoogdieren/egels_1683.aspx

The Tasty Bunch


http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/

Meer dan twintig miljoen Europese kinderen kampen met overgewicht. Daarom trekt de Europese Commissie vanaf 28/09/09 naar de scholen met een nieuwe campagne om de leerlingen op het belang van gezonde voeding te wijzen. Onder de slogan 'Eet, drink, beweeg' zullen drie teams 2 maanden lang Europa doorkruisen met educatieve activiteiten en spelletjes.
Mevrouw Koe rijdt in België en Frankrijk met een busje van de Tasty Bunch rond. Ze zal aan de scholen stoppen en met spelletjes aan de kinderen duidelijk maken wat gezond eten is. In andere landen zal een wortel of een appel worden gebruikt om een gezond voedingspatroon te promoten.

Trekvogelpad van 380 km

Trekvogelpad
www.mijnvogelactie.nl/trekvogelpad/

Loop mee op 03/10 en/of 04/10/09 en help trekvogels beschermen! Loop alleen of met je team het trekvogelpad, een schitterend 380 kilometer lang afstandspad van Enschede naar Bergen aan Zee.
Trekvogels hebben onze hulp nodig, want ze krijgen het steeds zwaarder. Ze draaien hun pootje niet om voor soms wel 10.000 kilometer vliegen, maar dan moet de flyway wel goed beschermd zijn. Met moerassen, oases en rijke weidegebieden waar ze kunnen rusten, fourageren en broeden.En zonder jacht, obstakels op de routes, verschralende landbouw en verwoestijning.
Loop voor de trekvogels, een stukje of het hele pad!
Vogelbescherming Nederland organiseert dan de grootste vogeltelling ter wereld.

28 september 2009

Doet de laatste het licht uit?


http://www.vlaamsenergiecongres.be/

Op 20/10/09 verzamelen de energieprofessionals voor het eerst op het eerste Vlaams Energiecongres in Flanders Expo te Gent. De Vlaamse energiesector vormt zich en wil zich nadrukkelijk tonen aan het grote publiek. Op dit congres worden toonaangevende sprekers aan het woord gelaten over de nieuwste ontwikkelingen in de energiesector.
Maar in de eerste plaats wordt er naar de toekomst gekeken. De verwachtingen zijn hoog gespannen!
Het eerste Vlaams energiecongres is een organisatie van OVED, in samenwerking met Power-Link, Agoria en Ode Vlaanderen.

"No 2 waste"


http://no2waste.ilva.be/

"No 2 waste" is een gratis lessenpakket voor leraren secundair onderwijs over de afvalproblematiek. Voor basisscholen bestaat zoiets al jaren, maar voor de toch wat moeilijker bereikbare tieners uit de secundaire scholen lijkt het nieuwe aanbod een primeur. Het project kwam tot stand in het kader van het Vlaamse initiatief "indevuilbak.be" om zwerfvuil te voorkomen.
In 7 thema's confronteer je je leerlingen op een eigentijds geïllustreerde manier met deelaspecten van het afvalprobleem in hun leefwereld, zowel op kleine als grote schaal. Voor elk thema zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen vakoverschrijdende activiteiten en doeopdrachten. Je kan het lessenpakket gratis raadplegen én downloaden als je je registreert op de website van ILva, wat staat voor Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu.
1. De vuilbak van Adam, Eva, Caesar en Co
2. De school: afvalarm en leerrijk
3. Afval: een afdruk van jezelf
4. De wereldwijde vuilnisbelt
5. Giftig afval infiltreert in milieu
6. Grondstof wordt afval wordt grondstof
7. Afval beheren op een ladder

De Toekomst van Onze Aarde


Aan Kinderen Verteld

Yann Arthus-Bertrand zet met dit boek het project verder dat hij begon met "De aarde vanuit de hemel". En dat is: dankzij foto's een duidelijke boodschap overbrengen, namelijk dat duurzame ontwikkeling nodig is opdat de toekomstige generaties een leefbare planeet zouden erven.

•de schitterende beelden nemen je mee op een rond reis door de wereld
•over duurzame ontwikkeling: de invloed van de mens op het milieu is vaak schokkend
•dit informatieve fotoboek gaat in op actuele problemen én biedt ook oplossingen
voor iedereen die milieubewust mee wil bouwen aan de toekomst van onze planeet
ISBN : 978-90-209-5697-9

Naar een maximumvolume voor mp3


http://www.dontlosethemusic.com/

Mp3-spelers die evenveel lawaai kunnen maken als een vliegtuig dat opstijgt: het is geen uitzondering. Er zijn exemplaren die 120 decibel kunnen produceren, maar binnenkort zijn die verboden. De Europese commissaris voor Consumentenzaken legt de limiet van mp3-toestellen nu op 80 decibel.
Ter vergelijking: regen is 50 decibel, een gesprek 60, discotheken zitten vaak boven de 100 decibel. Terwijl een verhoging met 10 decibel betekent dat je tien keer zo luid gaat.
Volgens wetenschappers is acht uur lang naar 80 decibel luisteren de maximale veiligheidsgrens voor je oren. Omdat oortelefoontjes vaak echt ín de oren zitten, zijn ze nog gevaarlijker.
Met de website dontlosethemusic.com roept men mensen op om voorzichtig om te springen met mp3-spelers en concertbezoeken.

26 september 2009

WWW ontdekken en gebruiken in de klas

ICT
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
1ste graad secundair onderwijs

De leerlingen ...
1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6. kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
9. kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-toepassingen.
10. zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik.

Kleuters op verkenning


http://www.kleutersopverkenning.be/

De kleuterklas staat niet stil! Voortdurend zijn de kleuters aan het onderzoeken, experimenteren, ervaren, bewegen, handelen, beleven,… Daarnaast komen ze zowel met techniek, taal, natuur, wetenschap, informatica, erfgoed, … in aanraking.

De opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool stelt jullie graag haar projecten voor. Deze projecten vertrekken vanuit verschillende invalshoeken en willen op deze manier bijdragen tot het verkennen van de wereld door kleuters (of brede leeromgeving). Binnen de projecten werden heel wat materialen, activiteiten en vormingen ontwikkeld.

Design, ecologie en millenniumdoelstelling 2


http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/our_responsibility/ikea_social_initiative/sunnan_lamp_campaign.html

De Sunnan-bureaulamp heeft een oplaadbaar zonnecelpaneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. Volledig opgeladen levert het voldoende energie om het led-lampje 3 tot 4 uur te laten branden. Van elke bureaulamp die je koopt, schenkt de Zweedse meubelgigant er eentje aan UNICEF. UNICEF geeft deze op zonnecellen werkende lampjes aan kinderen in de Derde Wereld. Waar geen elektriciteit is kunnen dan kinderen ook na zonsondergang lezen, schrijven of tekenen. Zo wordt een kleine bijdrage geleverd aan de realisatie van Millenniumdoelstelling 2 : Basisonderwijs toegankelijk maken voor iedereen.

Help het milieu niet naar de duivel

Smeerduivel
http://www.valorlub.be/

Wist u dat één kleine druppel gebruikte motorolie maar liefst 1000 liter water kan vervuilen? Afschrikwekkend, niet? Gebruikte smeerolie is inderdaad een afvalstof die niet alleen bedreigend is voor het water, maar ook voor de bodem en de fauna en flora. Gelukkig kan u daar wat aan doen : breng uw gebruikte smeerolie altijd naar het containerpark voor recyclage. Zorg er wel voor dat u ze niet mengt met andere afvalstoffen, want dat maakt de recyclage moeilijk. De afgifte op het containerpark is gratis voor huishoudens én onbetaalbaar voor het milieu.
Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven en erkend of aanvaard door de drie regionale overheden.

25 september 2009

Meester op de fiets


http://www.meesteropdefiets.be/

Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse portie gezond bewegen, is milieuvriendelijk en geeft kinderen een zelfstandige actieradius.
Met het project ‘Meester op de fiets’ kan de school een ‘fietsmeester’ uitnodigen die samen met de leerkracht praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Meester op de fiets wil leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer. Op die manier wil ‘Meester op de fiets’ de fietsvaardigheid van de leerlingen bevorderen

Duurzaam licht voor donker continent

Lighting Africa
http://www.lightingafrica.org/

De doelstelling van het "Lighting Africa"-project van de Wereldbank is om tegen 2030 te zorgen dat 's avonds 250 miljoen Afrikanen licht hebben in hun woning. Het project moet investeerders warm maken voor de enorme markt die Afrika biedt voor innovatieve vormen van verlichting die niet afhankelijk zijn van het stroomnet. Wachten op de uitbreiding van het stroomnet is in de huidige omstandigheden geen optie voor het zwarte continent. Oplossingen op basis van zonne-energie kunnen hier echt het verschil maken.
Inspanningen van Philips : zij verwachten in de herfst van 2009 een lichtgewicht lampje te kunnen presenteren dat met een oplaadbare batterij op zonne-energie tot 9 uur lang licht kan geven. Zo kunnen de kinderen na zonsondergang hun huiswerk maken.

Voetzoekers in de klas 2 (2009-2010)


http://www.voetzoekers.be/

Het WWF lanceert opnieuw de actie 'Voetzoekers' voor leerlingen van de drie laatste jaren van het secundair onderwijs. De natuurbehoudsorganiatie nodigt de scholen uit hun ecologische voetafdruk te berekenen en hun impact op het milieu concreet te verminderen. Dit jaar nog worden de beste projecten beloond met een bedrag van 2.500 euro. De ecologische voetafdruk drukt uit hoeveel aardoppervlakte nodig is om onze levensstijl mogelijk te maken.
Op de website van de campagne kunnen klassen hun eigen voetafdruk meten en worden ze aangemoedigd om die te verkleinen. Op de site staat ook een blog waarop de jongeren de acties met hun klas kunnen voorstellen en commentaar kunnen geven op de acties in andere scholen. Daarbij kunnen de leerlingen eveneens het totale aantal gespaarde vierkante meter aardoppervlakte van alle deelnemers volgen.
Voor de nieuwe campagne kunnen de klassen of scholen hun projecten voorleggen tot 31/05/10.

Tijdens de campagne van 2008-2009 konden de 200 deelnemende klassen op die manier een oppervlakte gelijk aan 20 voetbalvelden sparen.
http://enneemmee.blogspot.com/2008/08/voetzoekers-in-de-klas.html

24 september 2009

Protos : Dé Noord-Zuidreferentie in water


http://www.protos.be/

PROTOS is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet voor een beter waterbeheer. Een eerlijke toegang tot voldoende water is een fundamenteel mensenrecht. Water is naast bron van leven ook DE hefboom tot economische en sociale ontwikkeling voor kansarme groepen in het Zuiden.
PROTOS ondersteunt processen en projecten rond participatief, rechtvaardig en duurzaam waterbeheer. De uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale NGO's, boeren- of gebruikersorganisaties en plaatselijke overheden. De programma’s sluiten nauw aan bij de plaatselijke sociale omstandigheden en cultuur.
Vanuit haar ervaring met water komt PROTOS ook op voor meer rechtvaardige Noord-Zuidrelaties. Dit gebeurt via vorming, bewustmaking, netwerking en beleidsbeïnvloeding.

Wat van Fair komt… een culinaire wereldreis


http://www.puurgezond.nu/boekendvds/boekdvd/article/wat-van-fair-komt-een-culinaire-wereldreis-237.html
Augustus 2009

Van Thailand tot Zuid-Afrika en van India tot Guatemala. In het kader van het 50-jarig bestaan van Fair Trade Original ging Ramon Beuk op zoek naar de gezichten achter dit eerlijke label. De lange reis bracht hem bij lokale boeren en producenten van rijst, koffie, suiker en andere levensmiddelen. Overal waar hij kwam, ontmoette, proefde en kookte hij. Naast de persoonlijke verhalen van de mensen achter het Fair Trade-product staan in dit boek de smaken en producten uit de bezochte landen centraal. Ramon goot klassieke recepten in een geheel eigen vorm: makkelijk te bereiden, vernieuwend gepresenteerd en altijd smaakvol. Wat van Fair komt… is een boek vol pure smaken en overweldigende beelden. Een boek voor iedereen die eerlijke handel een warm hart toedraagt.
Wat van Fair komt… een culinaire wereldreis
Ramon Beuk i.s.m. Fair Trade Original
ISBN 9789059563179, 191 pagina’s, € 19,95

23 september 2009

Nodig de Post Kyoto Duif uit


http://www.vredesweek.be/
Het vredesweekthema 2009
Het verband tussen de klimaatsopwarming en conflict.

Volgens de organisatoren van de Vlaamse Vredesweek zorgen onze huidige levensstijl en de hedendaagse manier van omgaan met onze planeet voor een klimaat van conflict. Met hun campagne willen ze mensen er op wijzen dat de klimaatsverandering een feit is en dat ze nu reeds bestaande wrijvingen aanwakkert, conflicten verscherpt en nieuwe spanningen in het leven roept.
Tijdens de Vlaamse Vredesweek vinden allerlei activiteiten plaats die de problematiek in de kijker plaatsen zoals educatieve activiteiten, filmvoorstellingen, debatten, .... De rode draad doorheen deze activiteiten is de "Post Kyoto Duif". Die fietst gedurende de vredesweek van provinciestad naar provinciestad en van activiteit tot activiteit om iedereen aan te sporen tot een klimaat van vrede.
Op zijn weg brengt hij folders en informatiebrochures naar scholen, gemeenten en socio-culturele verenigingen om hen op weg te zetten naar ecologisch leren.

Een mooier landschap, maak het mee


http://www.mooierlandschap.nl/

Bijna 16,5 miljoen mensen wonen, werken en recreëren in Nederland op een oppervlakte 41.528 km2. De laatste decennia staat het landschap steeds meer onder druk. Dat betekent dat we de ruimte goed moeten verdelen om alle functies die het landschap heeft goed te kunnen vervullen. D.w.z. dat we zorgvuldig om moeten gaan met nieuwe ontwikkelingen in het landschap. Landschappen die mooi zijn, willen we mooi houden. Dat is niet alleen een opgave voor de overheid maar voor iedereen.
"Een mooier landschap, maak het mee" is de centrale boodschap en heeft 3 betekenissen :
• "beleven"
• "meedoen en cocreatie"
• "het gaat gebeuren"
Naast deze website brengt de campagne het landschap op andere manieren onder de aandacht. Er komen advertenties in kranten en bladen, posters op treinstations en lijnbussen, zelfs heteluchtballonnen vliegen tijdens de campagne boven Nederland. Vanuit de ballonnen is het landschap op een bijzondere manier ‘mee te maken’.

22 september 2009

Theaterfeest met groene inslag

Tegen de lamp
http://www.tegendelamp.be/
http://www.rataplanvzw.be/
http://www.lowimpactman.be/

De volledige omkadering en realisatie van "Tegen de lamp" wordt zo milieuvriendelijk mogelijk opgevat. De kostuums zijn gerealiseerd uit recycleerde stoffen, met energiefietsen worden de theaterspots van de nodige electriciteit voorzien en het decor bestaat uit biologisch afbreekbare materialen. Acteurs en decor verplaatsen zich met 1 enkele bestelwagen die op puur plantaardige olie rijdt.
Zowel door deze aanpak als door de thematiek van de voorstelling zelf tracht men het publiek bewuster te laten nadenken over het milieu. Via omkadering (gaande van een aparte website over een op maat gemaakte workshop tot kortingbonnen voor milieuvriendelijke aankopen en investeringen) wordt getracht een mentaliteits- en gedragswijziging te realiseren.
De theatervoorstelling "Tegen de lamp" gaat op 23/09/09 in première in Rataplan en toert vervolgens langs de Vlaamse schouwburgen.

European Union Science Olympiad 2010


http://www.euso.dcu.ie/euso/members/belgium.htm
Göteborg (Zweden) van 11/04 tot 17/04/10.

De EUSO is een jaarlijks weerkerende wetenschapsolympiade voor jongeren uit de E.U. Meer dan 20 landen vaardigen telkens twee ploegen van drie deelnemers af. Deze ploegen moeten dan twee opdrachten uitvoeren, waarbij het accent niet zozeer ligt op theoretische voorkennis, maar wel op vaardigheden voor de vakken biologie, chemie en fysica. Bij de EUSO primeert de ploeggeest op de individuele prestatie.
Enkel leerlingen van een lidstaat van de Europese Unie, die op 31/12/09 nog geen 17 jaar zijn, mogen deelnemen aan de EUSO. Dit is dus de geknipte wetenschapsolympiade voor leerlingen die nog iets te jong zijn voor de ‘grote’ olympiades, of voor leerlingen die op meerdere paarden willen wedden...

21 september 2009

Evenementen en openbaar vervoer


http://www.uitp.org/publications/

De internationale organisatie van openbaar vervoer, UITP, heeft een cd-rom uitgebracht met een aantal tools voor vervoerders en overheden om de inzet van openbaar vervoer bij grote evenementen succesvol te maken. Op de cd-rom staat een checklist met vragen die bij de voorbereiding van grote evenementen komen kijken, maar ook een aantal casestudies.
De cd-rom is verkrijgbaar in het Engels, Frans, Spaans en Duits.

20 september 2009

Startdagen van Jeugd, Natuur en Milieu (JNM)

JNM-Startdagen
http://www.jnm.be/

Oog in oog kijken met een alpenwatersalamander, een lieveheersbeestje aaien, vleermuizenecho's horen, actie voeren voor een beter milieu, vogels bespioneren met een telescoop, hooien in natuurreservaten, slapen onder de sterren... Dit is maar een greep van wat je bij JNM te wachten staat.
De startdagen (september) zijn het officiële startschot van een nieuw werkjaar.

Speciale serie ‘Verhitte aarde’ bij de NOS


Bij de NOS krijgt de problematiek rondom klimaatverandering speciale aandacht. Twee belangrijke fysieke gevolgen van het veranderende klimaat op aarde zijn afsmelting en verwoestijning. Door deze twee fenomenen in één serie op te nemen, wordt duidelijk dat het probleem wereldwijd speelt en dat de gevolgen ook zeer divers kunnen zijn.
Van 21/09 tot 25/09/09 zendt de NOS speciale reportages uit tijdens het NOS Journaal om de kijker en luisteraar te voorzien van de laatste informatie rondom de gevolgen van klimaatverandering. In de reportages gaan de verslaggevers niet alleen in op de fysieke kant van een veranderend klimaat, maar ook op de maatschappelijke en sociale gevolgen.
Op de NOS-site is uitgebreid te lezen over de ervaringen van de verslaggevers, zijn er foto’s te bekijken van hun reizen en is er verdere achtergrondinformatie te vinden over de thema’s.

10/10 voor duurzame voeding

Duurzame voeding
http://www.velt.be/10op10/index.php


http://www.milieuzorgopschool.be/
http://www.kleurbekennen.be/

Velt vzw, MOS Vlaams-Brabant en Kleur Bekennen dagen 10 basisscholen in Vlaams-Brabant uit om dat in 2009-2010 te doen. Gaat jouw school de uitdaging aan?
Wil jij op jouw school werk maken van duurzame voeding? Kies dan 3 principes uit het onderstaande lijstje en ga er volgend schooljaar mee aan de slag. Originele les- en praktijkideeën over de volgende thema’s krijgen elke maand een plekje op de website die voor dit project wordt ontwikkeld:
1. Meer groenten, minder vlees.
2. Fruit van hier, of ingevoerd met de boot.
3. Zoek de boer in de buurt op (lokale producten).
4. Vier seizoenen, altijd anders.
5. Boodschappen in een tas, en je lunch in een brooddoos.
6. Energiearm koken – wees zuinig met energie.
7. Gezonde variatie op je bord.
8. Zelf gemaakt is vers en lekker.
9. Fairtrade: solidariteit met boeren in het Noorden en het Zuiden
10. Geef de voorkeur aan bio.
We organiseren een wedstrijd voor scholen waarbij leerlingen, leerkrachten en (groot)ouders betrokken worden. Misschien krijgt jouw school wel een 10 op 10 voor duurzame voeding.
Startmoment op 23/09/09 in de Paddenbroek in Gooik
Medewerkers van Velt, MOS-Vlaams-Brabant en Kleur bekennen zijn de coaches voor jouw school.

18 september 2009

Hoe duurzaam is uw wijn?

Vino Mundo
http://www.ethics-wine.org/

Een producent van duurzame wijn bekommert zich niet enkel om de kwaliteit van zijn wijn, maar ook om de kwaliteit van de wereld waarin die wijn gedronken wordt. Hij betaalt zijn medewerkers een eerlijk loon, gebruikt milieuvriendelijke teeltmethodes, grondstoffen en houdt de hele productieketen nauwgezet in de gaten. Die inzet herken je aan hun Fair Trade of bio-label. Duurzame wijn drink je daarom met smaak én met een gerust hart.
Vino Mundo - Pure wijnen, puur genot!
De selectie gebeurt binnen 2 specifieke categorieën:
-biologische wijnen (natuurvriendelijke en gezonde wijnen)
-fair trade wijnen (eerlijke handelspraktijken in nieuwe wijnlanden zoals Chili, Argentinië en Zuid Afrika).
http://www.vinomundo.be/

"Green Car Plan" en "Natuur en Milieu"


http://www.athloncarlease.nl/
http://www.natuurenmilieu.nl/

Werknemers zonder leaseauto kunnen nu voor een laag bedrag een superzuinige auto leasen. Voorwaarde is dat ze hun privé-auto, die ze gebruiken voor woon-werk verkeer, verkopen.
Dit initiatief van Athlon Car Lease is samen met Stichting Natuur en Milieu uitgewerkt en zij roepen dan ook alle werkgevers in Nederland op om aan dit plan mee te doen.
Binnen het initiatief ‘Green Car Plan’ betalen zowel werkgever als werknemer maandelijks 150 euro. De kosten zijn inclusief wegenbelasting, verzekering, brandstof, reparatie, onderhoud en banden.
Athlon Car Lease heeft milieuadviesbureau CE Delft gevraagd de milieuwinst te onderzoeken.
Conclusie: per jaar kan een werknemer met een gemiddelde auto zo’n 800 kg CO2 besparen door in een Green Car te gaan rijden.

17 september 2009

Dossier "Mobiliteit"

Hier in pdf te downloaden
De mobiliteitsbijlage is een realisatie van Mediaplanet i.s.m De Standaard.

De krant De Standaard gaf op 17/09/09, naar aanleiding van de mobiliteitsweek, een speciale mobiliteitsbijlage uit. De extra krant geeft vanuit verschillende invalshoeken een kijk op de mobiliteit van vandaag.
Bron : http://www.mobimix.be/

De egel : daar steek je wat van op!

egel
http://www.eha.be/
Egel-nieuws

Antwerpen vindt het behoud aan biodiversiteit in de stad heel belangrijk. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen. Meer verscheidenheid duidt op een betere kwaliteit van de leefomgeving. Die is van levensbelang maar gaat snel achteruit. Daarom besteedt de stad Antwerpen elk jaar aandacht aan één bepaalde soort. In 2009 is dat de egel. Dit stekelige diertje is een wettelijk beschermde diersoort en verdient onze aandacht.
In dit egeljaar staan er verschillende activiteiten op het programma, zoals wandelingen, voordrachten en workshops.
Tijdens het "Egelweekend" van 18/09 tot 20/09/09 zijn er vele activiteiten over egels in Nederland.
http://www.jaarvandeegel.nl/

Weetjes
Januari :Winterslaap
Februari: Nog steeds winterslaap maar de reserves zijn verbruikt
Maart :Sommige egels ontwaken, speciaal in zachte winters
April :Ze worden weer actief, nieuwe reserves worden opgebouwd
Mei: Mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaar: paringstijd
Juni: Geboorte van de jongen; voorlopig nog in het nest
Juli: Moeder en jongen verlaten het nest
Augustus: Jongen gaan bij de moeder weg en worden zelfstandig
September: (Te) laatgeboren egels worden vaak herfstwezen
Oktober: Winternesten gemaakt en vetreserves opgebouwd
November: De meeste egels zijn aan hun winterslaap begonnen
December: Winterslaap, soms even wakker om wat bij te eten

http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/educatief-materiaal/pakketten
Je hebt er zeker al gezien, maar meestal alleen in een flits vanuit de wagen als een stekelig plat kussentje op de rijweg. Jammer, want wie het geluk heeft bij valavond een egel gade te slaan of er zelfs een in de tuin heeft wonen, ontdekt één van de merkwaardigste en boeiendste dieren uit onze streken.
Pakket bestaat uit :
> een brochure (A4-formaat,vierkleurendruk)
> een kleur-zoekplaat
> een poster (40 cm x 60 cm)
> een kleurige bladwijzer
Eén pakket kost slechts € 2,50

(Re)creatief op en langs het water!

Waterrecreatie
http://www.waterrecreatie.be/

Magazine waterrecreatie
Om zo veel mogelijk Vlamingen tot waterrecreatie aan te zetten, heeft PBV in 2009 een nieuw magazine uitgebracht. Je kan het magazine downloaden op de website.

16 september 2009

Test je eigen CO2-voetafdruk

http://www.doemaarduurzaam.nl/

Doemaarduurzaam heeft in samenwerking met de opleiding Industrial Ecology van de TU Delft en de Universiteit van Leiden een nieuwe test ontwikkeld. Met deze test kan iedereen zijn of haar persoonlijke CO2 voetafdruk uitrekenen. De test is op de "Dag van de Duurzaamheid" (09-09-09) gelanceerd.

Vrijwilligerswerk op een bio-boerderij

http://www.wwoof.org/

Wil je graag met je eigen ogen zien hoe biologische groenten geteeld worden, hoe het er aan toe gaat op een biologische boerderij of hoe permacultuur nu in de praktijk inéén zit. Dan is WWOOF misschien iets voor jou.
Via WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) kun je op vele duurzame boerderijen aan het werk binnen België, Nederland, Europa of waar je eigenlijk maar wilt. Het idee is dat je iets van 4 tot 6 uren meewerkt op een boerderij en daarvoor krijg je gratis kost, inwoning en gelegenheid om te leren over een ecologische levenstijl. WWOOF is een leerrijke en leuke manier om je vakantie in te vullen, waarbij je kennis maakt met de ecologische landbouw.

15 september 2009

De Buskerbrigade is bio-tiful!


Jeugdauteur Marc De Bel en kledingketen C&A slaan de handen in elkaar voor een beter milieu. Sinds begin september 2009 ligt een speciale biokatoen-kledinglijn rond de figuurtjes "De Boeboeks" in de winkels van C&A.
Marc De Bel : "Ik hoop dat kinderen zich vragen gaan stellen over welke materialen voor hun kleding gebruikt worden en waarom biokatoen niet méér gebruikt wordt. Onrechtstreeks kunnen de kinderen meehelpen om de wereld minder te vergiftigen. Als ze daarover al eens een paar minuutjes nadenken, heb ik mijn doel bereikt. Bio is bio-tiful!'

In de Buskerbrigade leren de kinderen, samen met Pit en Puf, hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan het milieu. Naast een "fantastimastisch" Boeboeksverhaal krijgen ze ook interessante tips waarmee ze zelf aan de slag kunnen. In de klas kan het boekje perfect gebruikt worden tijdens een projectweek rond het milieu.
De komende weken worden 60.000 gratis exemplaren van "De Buskerbrigade" verspreid in Vlaamse en Waalse scholen.
ISBN: 90-02-21321-2

14 september 2009

Olierampen zijn nefast voor natuur en milieu

Oliepollutie
http://www.eowconference09.org/
Congres : 05/10 tot 09/10/09 (Tallinn)

Juli 2009 : Een Chinees schip is vastgelopen op de kust van Noorwegen. Olie heeft ondertussen al een groot deel van een natuurreservaat Lille Såstein bedekt en gevreesd wordt dat de fauna in het gebied ernstig is getroffen.

Augustus 2009 : Heel wat zeldzame planten- en diersoorten worden in het natuurreservaat Coussols de Crau, nabij Saint-Martin-de-Crau, in de Camargue bedreigd t.g.v. een lek in een pijpleiding tussen Frankrijk en Duitsland.
http://www.parc-camargue.fr/

September 2009 : Een reusachtig olietapijt bedreigt het zeeleven voor de Australische Noordwestkust. De olie spuit sinds weken ongecontroleerd uit een boorput onder het platform Montara op de zeebodem. Het olietapijt bevindt zich ongeveer 200 kilometer uit de kust en is rond de 46 kilometer breed en 130 kilometer lang. Volgens de natuurbehoudsorganisatie WWF is de regio een van de belangrijkste migratiegebieden voor zeedieren. Voor bultruggen vormt de regio voor de kust van Kimberly de kinderkamer. Vissers hebben volgens milieubeschermers al met olie besmeurde schildpadden in de omgeving opgemerkt.
http://www.oiledwildlife.eu/
http://www.sea-alarm.org/

Space Week

Space Week 2009
http://www.spaceweek2009.com/

Het jaar 2009 is niet alleen het “International Year of Astronomy”, het is ook het jaar waarin ESA-astronaut Frank De Winne opnieuw naar het internationaal ruimtestation ISS vliegt en er zes maanden zal verblijven. Tijdens de Space Week 2009 organiseert Euro Space Society samen met heel wat partners een erg rijk programma voor jong en oud om nog meer glans te geven aan deze historische gebeurtenis. Het is een initiatief van Burggraaf Dirk Frimout, de eerste Belgische astronaut.

Het programma voor de Space Week 2009 (14/09 tot 18/09/09) is niet alleen ambitieus, het is eveneens een getrouwe weerspiegeling van wat er allemaal leeft in België op het gebied van ruimtevaart. En dat is heel wat! Zo zijn er lezingen en debatten met astronauten en cosmonauten in de belangrijkste kenniscentra van ons land.

Geen Space Week zonder bijhorende wedstrijden. En dit jaar wordt de lat heel hoog gelegd met een wedstrijd voor jongeren en met nooit geziene prijzen! Denk je heel wat af te weten van de ruimtewetenschappen? Neem dan alvast een kijkje naar de vragen...

Love MEATender

http://www.at-production.com/

We zijn vandaag met 6,8 miljard op deze planeet en in 2068 zal dit 12 miljard zijn. Indien we onze levensstijl niet wijzigen zal dit catastrofale gevolgen hebben voor het milieu.
De landbouw, gebaseerd op intensieve veeteelt, is nefast voor ons klimaat : bv. de consumptie van vlees, voor een enkele dag, over de ganse wereld heen, vertegenwoordigt in termen van CO2 het equivalent van een vliegtuigreis van 90 miljoen personen, van Los Angeles naar New York.
De film Love MEATender is opgezet vanuit een grondig onderzoek dat zich zal verdiepen in een aantal vragen over ons voedinsgpatroon en trachten antwoorden aan te reiken. Docufilm met medewerking van Jane Goodall(primatoloog en antropoloog), Rejandra Kumar Pachauri (Nobelprijs voor de Vrede in 2007),e.a.
http://www.planete-vie.org
[Bron : http://www.duurzameontwikkeling.be/praktijk/1/news/1545]

12 september 2009

Bevolkingsgroei brengt millenniumdoelstellingen in gevaar

MDG1
MDG7
Verdubbelingstijd = 70 / jaarlijks groei%
Volgens cijfers van het Population Research Bureau zal de wereldbevolking groeien tot 7 miljard, tegen 2015, een jaar eerder dan voorspeld.
- Sinds 1975 is het bevolkingsaantal elke 12 jaar met ongeveer één miljard aangegroeid.
- Van de groei tussen 1999 en 2011, is 95% toe te schrijven aan de ontwikkelingslanden.
http://www.prb.org > worldpopulationclock2009.aspx
Dat schept een probleem voor de MDG's omdat met name in de minst ontwikkelde landen steeds meer mensen nood hebben aan diensten als onderwijs en gezondheidszorg. Er moet dus heel wat geïnvesteerd worden om de bevolkingsgroei bij te houden. Daardoor zijn minder middelen beschikbaar om de kwaliteit te verbeteren en de verschillende millenniumdoelstellingen te bereiken.
MDG 1 en 7, de strijd tegen armoede en de bescherming van een duurzaam leefmilieu, zijn het meest kwetsbaar. Als de agrarische productiviteit niet snel stijgt, zullen meer mensen moeten wedijveren voor beperkte landbouwgrond. Daardoor is er minder voedsel per wereldburger en dus minder voedselzekerheid. Met de snelle bevolkingsgroei zal tegelijk de druk op de bossen toenemen en zal de uitstoot van broeikasgassen stijgen.

11 september 2009

Vergroen de omgeving van je school of jeugdlokaal

http://vergroening.lne.be/

Vlaanderen verstedelijkt. Velen zijn sterk aan het vervreemden van hun milieu en hun natuurlijke omgeving. Een goede band met onze omgeving is nochtans de basis om verdere natuur- en milieueducatie succesvol te laten verlopen. Die band verwerf je door als kind spelenderwijs in contact te komen met natuur. Maar waar kan dit nog? De werking vergroening wil mensen handelingsvaardig maken om in hun eigen omgeving daar iets aan te doen.
Scholen, jeugdterreinen, private tuinen en publieke terreinen vergroen je samen. Zo sla je twee vliegen in één klap: meer groen én meer betrokkenheid.

Kunstzinnige natuurbeleving in Brussel

LAnd Art
www.natuurgidsenbrussel.be/buitenzinnig/

In het Nederlandse taalgebied is het vrijwel onontgonnen terrein: creatie als natuur- en milieueducatie. Wat hierbij centraal staat is niet de ecologische kennis, evenmin de wetenschappelijke observatie en studie, maar het creatief proces.
Landschapskunst is ontstaan aan het eind van de jaren '60. Kunstenaars zochten een plek voor hun kunst buiten de galerie- en museummuren. De natuur werd de bron van inspiratie, tevens het materiaal en de plek voor hun kunsten.
Het herschikken van bladeren, takken en twijgen tot een kunstzinnig geheel. Met oog voor licht en zwaar, warrelend en zwevend, voor soepel of stevig, voor nerven en texturen. Een beeld vastleggen op de gevoelige plaat. Een bescheiden compositie achterlaten in het groen, als stille getuige van een kunstzinnige interactie met de natuur. Het wekt verwondering en affectie in de hand en verhoogt de betrokkenheid met de natuurrijke buitenruimte.

10 september 2009

Themalessen "Klimaatopwarming"

NAtuur.Kalender
http://www.natuur-kalender.be/klimaat/
http://www.natuur-kalender.be/scholen/

Voor basisonderwijs en secundair onderwijs zijn er volgende dossiers beschikbaar:
-Klimaatverandering in de krant
-Mutatio climatis op het net
-Vertwijfeling troef? Goede bedoelingen of slechte wil?
-Heb jij het ook zo warm?
-Klimaatverandering, wat houdt het precies in?
-Klimaatspecial: eenvoudige artikels over klimaatverandering.
-Argumenten in het debat

WanneBEcoolhttp://www.wannabecool.nl/

Samen met KlasseTV heeft Natuur en Milieu het digitale lespakket WannaBeCool? gemaakt. Je leert op een leuke manier wat de gevolgen van jouw keuzes zijn voor het klimaat. En je leert hoe je het anders kunt doen, zodat het klimaat er beter van wordt.
Het WannaBeCool lespakket bestaat uit zes lessen. Vijf lessen gaan over de oorzaken en gevolgen van de opwarming van het klimaat en mogelijke besparingen. Daarnaast is er de mediales waarin het het zelf campagne voeren centraal staat. Iedere les bevat een introductie (film). Die staat in de player bovenaan de lespagina en bevat meestal een "verder" knop waarmee u zelf het tempo van de film kunt bepalen.

Ozon(alarm) op de werkvloer

Groen in bedrijf en school
http://gezondheidsnet.rnews.be/medisch/

Het ozongas, uitgestoten door kantoortoestellen, reageert met de olieverbindingen in de huid. Slechts een deel van de substanties die op die manier ontstaan komen opnieuw in de lucht terecht. De overige substanties blijven in het lichaam en de onderzoekers vrezen dat sommige van die stoffen wel eens kwalijke gevolgen voor de gezondheid zouden kunnen hebben. Dat publiceerden Oostenrijkse onderzoekers in het vakblad "Proceedings" van de Amerikaanse academie voor wetenschappen.
Ozon heeft een doordringende geur, maar wie op kantoor zit went snel aan de geur en merkt die na verloop van tijd niet meer op. Omdat bv. oudere kopieermachines en laserprinters de uitstoot van O3 bevorderen pleiten de experts er voor om dergelijke toestellen nooit in een onverluchte ruimte te plaatsen.

Leren balanceren op twee wielen

MOSmobi
De scholen die zich voor MOSmobi willen inzetten moeten om te beginnen actief zijn binnen de MOS-werking.
(http://www.milieuzorgopschool.be/)

De specifieke inhoud van het project en de communicatie hieromtrent (ouders, leerlingen,...), wordt sterk mee bepaald door de verkeerscontext van de school. De MOSmobi-begeleiding helpt de school hierbij op weg.
Een belangrijke leidraad is de MOSmobi-indicatorenlijst, waarop de scholen aanduiden wat hun beginsituatie is, wat ze dat schooljaar willen verwezenlijken en wat er uiteindelijk verwezenlijkt is. Aan de hand van hun verwezenlijkingen kunnen zij een aanvullend MOSmobi-logo verdienen. Dit logo kent 3 stappen, met ieder logo is het de bedoeling dat de verplaatsingen van thuis naar school milieuvriendelijker en veiliger worden.
Voor dit project is het ook mogelijk om een subsidie aan te vragen. Het maximumbedrag is 1500 euro en dit met een minimum van 500 euro. Ook vraagt de provincie steeds een minimumbijdrage van de school van 20% aan het te verwezenlijken project. De school staat ook zelf in voor de voorfinanciering.
http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/voor-scholen/mosmobi/wat-is-mosmobi/index.jsp

8 september 2009

2015 : Huit fois oui!

Huit fois ouihttp://www.huitfoisoui.fr/
Videoclip

Les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
09/09/09 : 14u - 20u - la Maison de l’Europe (Paris).

YOUTH : duurzame energie en mobiliteit

http://www.youth-project.eu/lang/nl


YOUTH is een platform voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Binnen dit platform kunnen jongeren deelnemen aan het debat over gewoontes op het gebied van verkeer en transport in en rond steden, de lopende energiecrisis en milieuproblemen die zich in heel Europa voordoen.
Jongeren kunnen hun zegje doen over hernieuwbare brandstoffen en efficiënt gebruik van energie voor verkeer en transport. Jongeren in Berlijn (Duitsland), Boekarest (Roemenië), Gdynia (Polen) en Rotterdam (Nederland) werken mee aan beleidsontwikkeling met jonge ideeën en aanbevelingen voor lokaal vervoerbeleid en stedelijke ontwikkeling. Jongeren dragen hun ideeën over hernieuwbare brandstoffen en efficiënt gebruik van energie zelf uit naar hun leeftijdsgenoten en volwassen, en ook de media, het publiek en beleidsmakers.
Leerlingen ontwikkelen ideeën en projecten vanuit hun eigen belevingswereld binnen de context van een wedstrijd. Als YOUTH reporters maken zij artikelen, presentaties en filmpjes.

Buiten spelen in Vlaanderen

Buiten spelen (onderzoek)
http://www.k-s.be/

Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen het buiten spelen van kinderen en de (on)beschikbaarheid en kwaliteit van de bespeelbare publieke buitenruimte. Het belang en de noodzaak van voldoende en bereikbare groene ruimte komt hierin sterk naar voor. Ook blijkt dat jeugdbewegingen, door het organiseren van groepsspellen en zoektochten, een belangrijke context vormen voor kinderen om bos en andere groene ruimte te ontdekken en te beleven.
- De KULeuven herhaalt enquête-onderzoek bij kinderen over buitenspelen, gezondheid en ontwikkeling (vergelijking met gegevens uit 1979 en 1989).
- Kind & Samenleving herhaalt een studie van de NDO (voorloper van K&S) uit 1983, waarbij het spel van kinderen in diverse wijken wordt geobserveerd en aan de woonomgeving wordt gekoppeld.
Op basis van de onderzoeksresultaten zal het project zoeken naar aanbevelingen waarmee het (m.n. lokale) beleid het buiten spelen kan stimuleren.
Nieuwsbrief Kind en Ruimte
Deze nieuwsbrief geeft actuele informatie over kinderen en tieners in de publieke ruimte. (verschijnt ongeveer 5 keer per jaar)

7 september 2009

Urbanisatie en overstromingen

http://www.floodresiliencity.eu/nl/frc/

Van 22/09 tot 25/09/09 vindt in Orléans een internationale bijeenkomst plaats in het kader van het Europese samenwerkingsproject FloodResilienCity (FRC).  In dit project zoeken 11 verschillende partners - waaronder de VMM - oplossingen voor het omgaan met overstromingen in grote steden. Voor Vlaanderen worden er concrete initiatieven uitgewerkt Leuven en Brussel
Tijdens deze vierdaagse bijeenkomst wisselen de partners informatie en ervaringen uit. Zo kan iedere partner er een update meegeven van de geboekte vooruitgang in zijn project en komen de verschillende werkpakketten aan bod. De derde dag krijgt dit alles een vervolg in een seminarie "Urbanisatie en overstromingen" en op de laatste dag is er een terreinbezoek aan het project in Orléans.

6 september 2009

Revisie van tweedehands toestellen

Revisiehttp://www.revisie.be/

Revisie is een initiatief van de kringloopsector om de kringloopwinkelklanten betrouwbare en degelijke tweedehands elektrische en elektronische toestellen aan te bieden. Kwaliteit is hierbij het sleutelwoord.