27 februari 2010

Green Order & Green Tender zijn de kompassen naar duurzame logistiek

http://www.duurzamelogistiek.nl/toolbox/green-order/

Green Order
Mars
Nederland introduceert een nieuw duurzaam initiatief in de logistiek: Green Order. Met Green Order de gevolgen van het bestelgedrag van klanten op het milieu voor het eerst meetbaar en zichtbaar voor alle partners in de logistieke keten.
Waar bij duurzaamheid de aandacht vaak uitgaat naar de technische kant, weet Green Order het informeren en signaleren van maatschappelijk verantwoord bestellen door te vertalen in concrete acties. Dit levert zowel voordelen op voor het milieu (minder CO2) en de samenleving (minder files), als voordelen van economische aard (lagere kosten). Zo wordt Green Order volledig geĆÆntegreerd in het reguliere logistieke proces waarbij samenwerking met logistieke en commerciĆ«le relaties een belangrijke voorwaarde is voor succes.
Het programma Duurzame Logistiek zet zich in om Green Order te laten uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde standaard. Het doel is om stapsgewijs steeds meer marktpartijen aan te laten haken om de maatschappelijke en economische impact van Green Order te maximaliseren.
Februari 2010 : Na Mars introduceert nu ook de ketchupfabrikant Heinz in Nederland het Green Order concept.

Green Tender
InterfaceFLOR, Mars Nederland en Heinz introduceerden op 18/02/10 ‘Green Tender’, een nieuw duurzaam concept voor de logistiek. Green Tender is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en ‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en ‘milieu’ verankeren in de besluitvorming.