31 december 2009

Goede voornemens van VN voor 2010


Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wil in 2010 een wettelijk bindend klimaatakkoord. Het akkoord dat uit de voorbije top van Kopenhagen is voortgekomen, is volgens Ban Ki-Moon verre van toereikend.

ColaLife met aidpod in 2010?


http://www.colalife.org/

Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar je niet aan een flesje cola geraakt. Zelfs in de meest miezerige nederzetting in een ontwikkelingsland kan je Coca-Cola op de kop tikken. Blijkbaar werkt de verdeling van het zoete drankje ontzettend goed. Beter dan die van levensnoodzakelijke medicijnen…

Maar met een beetje creativiteit ontstond ColaLife: een project waarbij medicijnen via de klassieke Cola-bak vervoerd worden. Berry, een ex-hulpverlener in Zambia, vroeg in de jaren ’80 al aan Coca-Cola om in elke tiende bak die de firma naar de uithoeken van Afrika stuurde, een zakje ORS in de plaats van één flesje te steken. Die medicatie bevat dehydraterende zouten en mineralen en zijn belangrijk in de strijd tegen kindersterfte. Toen gaf Coca-Cola geen krimp.
Maar Berry gaf niet op en ging verder met het plan. Hij ronselde volk op Facebook en een kort YouTube-filmpje moest het idee verder bekend maken. Coca-Cola hapte toe. Het idee werd al getest in Tanzania, en de resultaten waren zeer goed. In z’n poging om de grootste wereldspeler te worden op het vlak van frisdranken, heeft Coca-Cola misschien ook de sleutel in handen om één van de beste helpers te worden in de hulpverlening.
ColaLife zit nu volop in de ontwerpfase om een verpakking te maken die precies tussen de flessenhalzen past. Het huidige model, de ‘aidpod’, bevat een pakket medicijnen dat door plaatselijke hulpverleners samengesteld wordt, op basis van de noden van de bevolking.

Jaar van de Biodiversiteit


30 december 2009

Gedeeltelijke maansverduistering op 31/12/09


http://www.urania.be/
http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/020.html

De laatste eclips van 2009 is opgespaard voor oudejaarsavond, wanneer er een gedeeltelijke maansverduistering plaatsvindt die zichtbaar is in het hele oostelijk halfrond. De maansverduistering begint op 31/12/09 om 18:16 onze tijd. Op dat moment is er nog niets te zien. Vanaf ongeveer 19 uur zal je bij goed weer kunnen zien dat de zuidoostelijke maanrand ('rechtsonder') donkerder lijkt. Tussen 19:53 en 20:53 valt er een stukje van de kernschaduw van de aarde op de maanschijf. Het maximum van de eclips is om 20:23. De maan staat dan zo’n 33° hoog boven de oostelijke horizon.

Weetjes :
-voor de eerstvolgende totale maansverduistering in België is het wachten tot 28/09/2015
-de vorige maansverduistering op oudejaarsavond in onze contreien dateert van 31/12/1107, lang voor het huidig kalendersysteem werd ingevoerd.
-de volle maan van 31/12 is bovendien een zogenaamde blauwe maan, de 2de volle maan in éénzelfde kalendermaand.

29 december 2009

2009 was het Jaar van ...

Aardede Aarde (2007-2009)
http://www.yearofplanetearth.org/

Pooljaarde Poolgebieden (2007-2009)
http://www.ipy.org/

Year of Sciencede Wetenschappen
http://www.yearofscience2009.org/themes/

Jaar van de sterrenkundede Sterrenkunde
http://iya2009.com/

Charles DarwinCharles Darwin
http://www.darwin200.org/

Natuurlijke vezelsde Natuurlijke Vezels
http://www.naturalfibres2009.org/

YOG2009de Gorilla
http://www.yog2009.org/

Palingde Paling
http://www.cites.org/


Boerenzwaluwende Boerenzwaluw
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=261:boerenzwaluw-2009&catid=66:vogel-van-het-jaar&Itemid=164

de Egel
http://www.jaarvandeegel.nl/

Jaar van de Visdiefde Visdief
http://www.jaarvandevisdief.nl/

Hope+ : Hope + Action = Change


Nieuwe website werd gelanceerd op de klimaattop in Kopenhagen

De Amerikaanse president Barack Obama en Microsoft-oprichter Bill Gates hebben gezamelijk hun naam verbonden aan een website die wereldwijd "sociale politiek" moet bevorderen. De website krijgt de naam 'Hope Plus' en is voornemens online handvatten te bieden bij het opbouwen van sociale projecten. Gedacht kan worden aan het bouwen van scholen en het tegengaan van milieuvervuiling.
Het idee is dat de site een plek wordt waar mensen virtueel “samenkomen en samenwerken aan een andere wereld”.
http://www.hopeplus.org/home

Kies jouw actie!


http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/nl/home_1.aspx

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen op aarde en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, en nog veel meer. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: momenteel verdwijnen soorten aan een alarmerende snelheid... Gelukkig is het nog niet te laat: doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet!
http://enneemmee.blogspot.com/2009/11/366-tips-voor-de-biodiversiteit.html

28 december 2009

In 20 gemeenten zit veel te veel fijn stof in de lucht


http://www.irceline.be/
http://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/luchtvervuilende-stoffen/welke/fijn_stof.html/

Volgens de Europese Unie mag een gemeente jaarlijks maximaal 35 dagen de norm van 50 microgram per kubieke meter fijn stof overschrijden. Dat gebeurde in 2009 in 20 meetplaatsen.

- 13 in Vlaamse Gewest (Roeselare 66, Evergem 62, Ruisbroek 59, Gent 59, Zwevegem 54, Zwijndrecht 54, Sint-Kruiswinkel 54, Zelzate 50, Oostrozebeke 48, Vilvoorde 47, Moerbeke 43, Mechelen [Technopolis] 43, Borgerhout 42)
- 4 in Brusselse Gewest (Haren 66, Neder-over-Heembeek 51, Sint-Jans-Molenbeek 42, Sint-Agatha-Berchem 41)
- 3 in Waalse Gewest (Luik 61, Marchienne-au-Pont 49, Chatelineau 46)

Campagne "GeefomNatuur" in Oost-Brabant


http://www.geefomnatuur.be/

Met deze campagne wil Natuurpunt Oost-Brabant inzetten op vier thema’s:
1) de beheerde natuurgebieden en natuurcomplexen als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving;
2) andere plattelandsaanpak: het landbouwgebied van biologische leegte tot boeiend landschap voor landbouw én biodiversiteit;
3) de chartercampagne en de aandachtssoorten;
4) stadsbossen en natuur in stad en dorp.

Aan GeefomNatuur is ook een fondsenwervingscampagne en vele andere biodiversiteitsactiviteiten gekoppeld. Zo wil Natuurpunt Oost-Brabant in 2010 zelf de handen uit de mouwen steken en beroep doen op inzet en betrokkenheid met als taakstelling € 200 000 voor 100 ha extra natuur in Oost-Brabant.
http://www.natuurpuntoostbrabant.be/

26 december 2009

Milieuramp voor Vlaamse rivieren


Vissterfte in de Zenne, de Rupel en de Schelde is een rechtstreeks gevolg van een dramatisch verslechterde waterkwaliteit, zo blijkt uit metingen van De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Doordat het zuiveringsstation in Brussel-Noord tussen 25/11/09 en 17/12/09 niet werkte  kwam het afvalwater van meer dan een miljoen Brusselaars ongezuiverd in de drie rivieren terecht.
Het waterzuiveringsstation werd op 19/12/09 terug opgestart.

07/01/10 : Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) zal op regelmatige basis de meetgegevens van de twee Brusselse waterzuiveringsstations bezorgen aan het Vlaams Gewest.


Elke 3de dinsdag van de maand, tot juni 2010 organiseert Coördinatie Zenne een begeleide wandeling rond de Zenne, telkens op een andere plaats in het Zennebekken. Een speciale genodigde met kennis van zaken geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de Zenne en het kanaal en in het bijzonder met de plaats waar gewandeld wordt. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering en de rol die de waterloop kan spelen voor stadsontwikkeling, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema’s.
Bekijk de wandelkalender op http://www.coordinatiezenne.be/

24 december 2009

MIVB wordt "groener" in 2010


http://www/mivb.be

De trams en metro's van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zullen vanaf 01/01/10 voor 30% op groene energie rijden. Voordien werkten ze voor 19% op groene energie. De verlichting van de haltes en de ticketautomaten van de MIVB zullen in 2010 zelfs voor 100% op groene energie werken.

De MIVB bedient 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Het MIVB-net omvat 4 metrolijnen, 20 tramlijnen, 50 bustrajecten en 17 nachtbusverbindingen.

Arctic & Antarctic Matters

http://www.antarcticmatters.org/
http://www.circles.cc/

In twaalf containers toont de reizende tentoonstelling ‘(Ant)Arctic Matters’ de cruciale rol die de ijsvlaktes van de Noord- en Zuidpool spelen in het ecosysteem van onze planeet. Je ervaart met al je zintuigen de gevolgen van de klimaatverandering én je krijgt inspiratie aangereikt om klimaatbewust te leven en te handelen.
Initiatiefnemer Dixie Dansercour nodigde kunstenaars uit om de rijkdom van de poolstreken tot leven te wekken. In de containers ontdek je hun kunstinstallaties naast voorbeelden van groene technologie.
De tentoonstelling heeft als startpunt Brugge (20/11/09). Via Brussel en Wallonië vertrekt ‘(Ant)Arctic Matters’ dan voor de volgende 3 jaar voor een tocht door Europa. Nadien wordt het een permanente tentoonstelling op Belgische bodem.

Soortenbeleid in Vlaanderen

Op deze site vindt u heel wat informatie rond soortenbescherming bij de Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos. Via deze weg willen ze u op de hoogte houden van de nieuwste beleidsontwikkelingen van het soortenbeleid in het Vlaamse Gewest. Tevens willen ze u laten kennismaken met een aantal soorten waarvoor de Vlaamse overheid zich Europees heeft geëngageerd om ze de nodige bescherming te bieden.

http://www.soortenbeleid.be/?p=rodelijsten
Bij het opstellen van rode lijsten worden 2 criteria gehanteerd zijnde de zeldzaamheid van de soort en de trend (achteruitgaand…). Deze criteria worden in een matrixtabel tegenover elkaar uitgezet en naargelang het vakje waarin een soort valt krijgt de soort het label zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd, met uitsterven bedreigd. Hieraan wordt de categorie "uitgestorven" in Vlaanderen toegevoegd. Deze omvat soorten die zich vroeger in Vlaanderen regelmatig voortplantten, maar die recent niet meer werden aangetroffen.
Naast deze Rode lijst-categorieën worden nog een aantal categorieën gehanteerd om de toestand van een soort weer te geven.
De categorie 'achteruitgaand' duidt op soorten die momenteel nog niet bedreigd zijn, maar het risico lopen om op korte termijn in de Rode lijst-categorie 'kwetsbaar' terecht te komen als de factoren verantwoordelijk voor de achteruitgang blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Lijsten beschikbaar voor :
Amfibieën en reptielen
Broedvogels
Dagvlinders
Dansvliegen
Hogere planten
Landslakken
Mieren
Libellen
Paddestoelen (macrofungi)
Spinnen
Sprinkhanen en Krekels
Vissen en rondbekken
Water- en oppervlaktewantsen
Slankpootvliegen
Zandloopkevers en loopkevers
Zoogdieren

Elke dag een vers groen blaadje

Scheurkalender
http://degroenstescheurkalender.nl/

De groenste scheurkalender is de nieuwe natuur- en milieuscheurkalender van 2010. Boordevol humor, gevleugelde uitspraken, illustraties en informatie over natuur en milieu. Soms prikkelend, vaak met een knipoog en een glimlach. De groenste scheurkalender wil zoveel mogelijk mensen bij de natuur en het milieu betrekken: jong en oud. Voor iedereen die van de natuur houdt en ons milieu een warm hart toedraagt. 
ISBN : 9490038016

23 december 2009

Ark van Noach voor bedreigde diersoorten.


http://www.frozenark.org/

Britse wetenschappers slaan sedert 2004 het DNA van bedreigde diersoorten op in een databank. Deze moderne versie van de Ark van Noach kan mogelijk duizenden diersoorten redden van de ondergang.
'Bevroren Ark' is een databank met weefsel en DNA van bedreigde diersoorten waarvan verwacht wordt dat ze door menselijke factoren (zoals vervuiling, oorlog en de vernietiging van hun natuurlijke omgeving) binnen enkele decennia zijn uitgestorven. Als leidraad dient de lijst van de World Conservation Union (IUCN).
De stukjes DNA zijn in de diepvriezers van het National History Museum en het Institute of Zoology (Londen) gestopt. Daar worden ze bewaard bij een temperatuur van -80 graden. Duplicaten van de stalen zullen naar vergelijkbare instituten over de hele wereld gezonden worden.

Dender werd zwaar vervuild door zinkchloride


De Dender is vervuild geraakt nadat er zinkchloride in is terecht gekomen. De vervuiling komt van een fabriek in Ath in de provincie Henegouwen waarvan de zuiveringspomp kapot was.
Zinkchloride is een zeer vervuilende stof. De stof is zeer nadelig voor het milieu en voor het visbestand. De vraag is hoe fel verdund het zal zijn wanneer het in Geraardsbergen aankomt. Zinkchloride is een zeer bijtende stof die bij contact op de huid of de ogen kan leiden tot zware irritatie en verbranding.

Natuurfoto van het jaar "Wolf jaagt op kippen"


De Veolia Award is de meest prestigieuze prijs voor natuurfotografie ter wereld.
Een wolf springt 's nachts over een hek om het hoenderhok van een boerderij te plunderen in het noorden van Spanje. Dit is dé natuurfoto van het jaar volgens de internationale Veolia-jury van de BBC en het Natuurhistorische museum in Londen.

Fotograaf José Luis Rodriguez heeft lang gejaagd op deze prent. In Spanje leven nog zowat 1.000 tot 2.000 Iberische wolven, een nevensoort van de grijze wolven. Ze zijn erg schuw want ze worden al eeuwenlang opgejaagd uit bijgeloof en omdat ze de boeren tot last zijn.
Bedrog?
Er zijn twijfels gerezen over de authenticiteit van de foto die werd uitgeroepen tot natuurfoto van het jaar. De wolf op de foto zou een tam dier zijn.

22 december 2009

Brochure "In de bres voor een rijke natuur"


http://www.tandemweb.be/

2010 werd internationaal uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit of natuurlijke soortenrijkdom. Veel planten- en diersoorten hebben het immers moeilijk om te overleven.
De Vlaamse natuur- en milieuverenigingen grijpen dit jaar aan om Vlaanderen in beweging te brengen voor een rijke natuur. Samen met Pasar, de Gezinsbond, KAV, OKRA, Curieus en Heemkunde Vlaanderen roepen wij alle vereniging of lokale afdelingen op om aan de slag te gaan met deze brochure en een eigenzinnig steentje of boompje bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit.
In deze brochure vind je inspiratie en kant-en-klare activiteiten om natuurbelevings- en –beschermingsactiviteiten aan te bieden aan jouw leden. Op die manier kunnen we de natuur in al haar rijkdom (her)ontdekken. Wij geloven dat hoe meer we ons bewust zijn van onze rijke, maar vaak ook erg kwetsbare natuur, hoe beter we er voor zullen zorgen. Onder het motto ‘Samen maken we het verschil’ roepen we op om samen te werken met andere verenigingen en lokale besturen zodat we zoveel mogelijk mensen in beweging kunnen brengen voor meer biodiversiteit.
Lees de brochure door, kies enkele activiteiten op maat van jouw vereniging en afdeling en laat je verwonderen door de prachtige natuur.
Brochure pdf

Op de bres voor biodiversiteit

Op de bres voor biodiversiteit
http://www.biodiversiteit.com/

Biodiversiteit is belangrijk voor onze leefbaarheid, zoals schoon water, schone lucht, schone grond en goed functioneren van kringlopen, maar biodiversiteit is ook gewoon mooi. Biodiversiteit heeft te maken met soortenrijkdom, variatie in leefgebieden en het behoud van deze gebieden. Belangrijk voor ieder levend wezen op aarde! Helaas zijn er ook processen gaande die deze biodiversiteit bedreigen.
Op deze educatieve website kunnen kinderen (van 4 t/m 12 jaar) met behulp van tal van speelse elementen de variatie in de natuur ontdekken en leren ze hoe belangrijk soortenrijkdom is.
Site is gekoppeld aan de Nederlandse site http://bezoekerscentrum.info/

20 december 2009

Meest bedreigde soorten in 2010


http://www.wwf.be/

Tijger
Volgens de meeste recente studies zouden er niet meer dan 3.200 tijgers in het wild overblijven. Waar de dieren vroeger over een groot grondgebied leefden, nemen ze nu nog maar zeven procent van hun oorspronkelijke territorium in. De grootste bedreigingen voor de tijger zijn ontbossing en jacht. Lichaamsdelen van de tijger worden gebruikt in de Chinese geneeskunde. Ook de vacht van een tijger wordt aan hoge prijzen verkocht.
Ook de klimaatverandering kan een belangrijke factor zijn in het verdwijnen van de tijger. Het stijgende zeeniveau vernielt de mangroven, de sterke bomen in de omgeving van de tijger, in India en Bangladesh.
Op 14/02/10 start het Chinese Jaar van de Tijger. Misschien wordt dat een laatste kans om dit prachtige dier van de uitsterving te redden.
IJsbeer
Al jaren is de ijsbeer het symbool van de klimaatverandering. Als de temperatuur blijft stijgen en het ijs in de poolgebied verder smelt, zal de ijsbeer deze eeuw uitsterven. WWF werkt samen met regeringen om de impact van oliewinning zoveel mogelijk te beperken. Lokaal zijn er inspanningen nodig om conflicten tussen mens en ijsbeer te beperken. Door het smeltende ijs komt de ijsbeer steeds vaker in de bewoonde wereld terecht.
Pacifische walrus
De Pacifische walrus is één van de recentste slachtoffers van de klimaatverandering. In september spoelden ongeveer 200 dode walrussen aan op de kust van Alaska. IJsplaten zijn van levensbelang voor walrussen. De dieren rusten uit en planten zich voort op het ijs. In het water zijn de walrussen ook gemakkelijke prooien voor jagers. De Verenigde Staten overwegen de walrus in de Endangered Species Act op te nemen.
Magellaanse pinguïn
Vroeger waren olielekken de grootste bedreigingen voor de Magellaanse pinguïn. Tegenwoordig heeft het dier het steeds moeilijker om voedsel te vinden, aangezien veel vis verdwijnt in de warmere oceanen. Daardoor moeten de pinguïns een stuk verder zwemmen. Vorig jaar spoelden honderden pinguïns aan op de stranden van Rio de Janeiro. De pinguïns komen normaal ten zuiden van Argentinië voor en zijn waarschijnlijk door de warme temperatuur meer dan duizend kilometer afgedwaald. Liefst twaalf van de zeventien pinguïnsoorten zijn bedreigd.
Lederschildpad
De lederschildpad is de grootste zeeschildpad en leeft al honderd miljoen jaar in onze oceanen. In de Stille Oceaan leven nog 2.300 vrouwelijke schildpadden en daarmee is het dier de meest bedreigde zeeschildpad ter wereld. Hoewel het aantal volwassen schildpadden stabiel blijft, worden veel dieren per ongeluk gevangen door vissersboten. De stijgende temperatuur van het zeewater is ook een belangrijke bedreiging, omdat de nesttemperatuur het geslacht van de jonge schildpadjes beïnvloedt.
Blauwvintonijn
De blauwvintonijn is populair op ons bord en daardoor is hun aantal fel afgenomen. Als de overbevissing niet snel stopt, dreigt de blauwvintonijn te verdwijnen. Door een tijdelijk verbod op het verhandelen van de tonijn, zou het dier zich voorlopig moeten kunnen herstellen. WWF vraagt restaurants en handelaars om geen blauwvintonijn meer aan te bieden tot de vissoort er weer bovenop lijkt.
Berggorilla
Met slechts 720 exemplaren is de berggorilla een heel ernstig bedreigde diersoort. Meer dan 200 van de overgebleven gorilla's leven in het Virunga Nationaal Park in Congo. Het park ligt op de grens met Rwanda en Oeganda en oorlog heeft het voor de gorilla's niet gemakkelijk gemaakt. De voorbije 12 jaar is het aantal berggorilla's in het nationale park met veertien procent toegenomen dankzij beschermingsmaatregelen. Toch blijft hun toestand uiterst onzeker.
Monarchvlinder
Ieder jaar vliegen miljoenen monarchvlinders voor de winterperiode van Noord-Amerika naar Mexico. Zowel in Mexico als in de Verenigde Staten en Canada is de leefomgeving heel belangrijk voor de vlindersoort. WWF steunt daarom projecten die de vlinders beschermen tegen extreem weer en andere bedreigingen.
Javaanse neushoorn
Op de Rode Lijst van de IUCN staat de Javaanse neushoorn al genoteerd als een "kritiek bedreigde" diersoort. In het wild bestaan er maar twee populaties meer. Dat maakt dat hun aantal zeker niet hoger ligt dan 60 exemplaren. Neushoorns zijn net als tijgers populair in de Chinese geneeskunde. Vorig jaar werden sporen gezocht van de zeldzame Javaanse neushoorns in Vietnam. Daar zouden maar een tiental dieren meer leven. Met de sporen hopen wetenschappers meer te weten te komen over de verdeling van de geslachten in de kudde.
Reuzenpanda
WWF heeft de reuzenpanda bij zijn oprichting in 1961 als symbool gekozen en ook vandaag blijft de panda een bedreigde en gevoelige diersoort. Met slechts 1.600 dieren in het wild blijft de toekomst van de reuzenpanda heel onzeker. Ongeveer de helft van de habitat van het troeteldier van China is intussen beschermd. Er worden ook pogingen ondernomen om de verschillende populaties zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen.

19 december 2009

101 tips (en meer) om je voetafdruk te verkleinen


http://www.ecolife.be/

Een handige brochure van 50 pagina’s met achtergronden, weetjes en tips over wonen, mobiliteit, voeding en afval.
U kan hier de brochure downloaden.
http://www.ecolife.be/downloads/VerkleinJeVoetafdruk_boekje.pdf
U kan ze ook bestellen bij Ecolife voor 2 euro.

COP15 = 12 dagen overleg = een maat voor niets?


Op de klimaattop in Kopenhagen is op 18/12/09 alsnog een beperkt compromis bereikt, maar zonder concrete cijfers en data over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De politici hebben hier duidelijk de afspraak met de toekomst gemist.


Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten uit de tekst, die het Kopenhagen-akkoord is genoemd.

- De opwarming van de aarde moet onder de 2 graden Celsius blijven. In de tekst wordt niet gespecificeerd hoe dat doel bereikt moet worden.

- Alle landen moeten in februari 2010 hun toezeggingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 op tafel hebben gelegd. In de tekst wordt niet gerept over straffen voor landen die hun doelen niet halen.

- De reductiebeloftes van rijke landen komen onder "rigoreus, robuust en transparant" toezicht van het VN-klimaatbureau te staan. Ontwikkelingslanden zullen nationaal rapporteren, op een manier waarop de soevereiniteit van het land gewaarborgd is, maar wel volgens internationale maatstaven.

- Rijke landen beloven 10 miljard dollar (7 miljard euro) tussen 2010 en 2012 om arme landen te helpen omgaan met klimaatverandering. Op de lange termijn (vanaf 2020) moet jaarlijks 100 miljard dollar (68,7 miljard euro) per jaar vrijkomen. In de tekst staat dat dit bedrag bij elkaar kan worden gebracht door publiek en privaat geld, bilaterale en multilaterale afspraken en alternatieve bronnen van financiering.

- In de bijlage van het akkoord wordt gesteld dat alle landen ernaar zullen streven de afspraken op de volgende klimaattop in december 2010 in Mexico te zullen verwerken tot een juridisch bindend akkoord.

De doelstelling om de wereldwijde uitstoot tegen 2050 met 50 procent te verminderen is uit de tekst verdwenen.

http://www.eosmagazine.eu/Portals/0/Achtergrond/Klimaattekst.pdf
Lees "Verklaring van Kopenhagen"

http://www.demorgen.be/
Hier ziet u hoe global warming vandaag al voelbaar is in verschillende delen van de wereld.

http://www.100places.com/en/the100places0/
Bekijk hier 100 plaatsen die in de toekomst kunnen verdwijnen.

http://climateinteractive.org/scoreboard
Digitale thermometer COP15

18 december 2009

Waarom staat de wereld op zijn kop?

http://zeus.chem.kuleuven.be/olympiade
Finales : 24/04/10
BiologieFysicaChemie
De leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs die in hun programma biologie, chemie en fysica hebben, kunnen deelnemen aan de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Deze “Olympische” wedstrijden hebben als doelstelling leerlingen te motiveren en te stimuleren om zich verder in de natuurwetenschappen te verdiepen. Tevens worden de beste laureaten afgevaardigd om Vlaanderen te verdedigen tijdens de Internationale Olympiades, voor biologie in Korea, voor chemie in Japan en voor fysica in Kroatië.
De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen worden ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie, een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Cadeautip "Onze ecologische voetafdruk"


Overal op aarde laat de mens zijn voetafdruk na zonder rekening te houden met de grenzen van het milieu. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar. Vooral vanuit de lucht. Dit boek brengt u echter geen doemscenario, maar biedt filosofische en wetenschappelijk onderbouwde reflecties over de nieuwste inzichten inzake global change. Toch spreken vooral de beelden boekdelen. Enerzijds onthullen de satelliet- en ruimtefotos en de 3D-beelden met vlijmscherpe precisie de sporen die de mens achterlaat. Anderzijds schenken ze een verrassend esthetische ervaring die laat zien hoe mooi onze aarde is. En vooral, dat we onze planeet moeten koesteren!
ISBN-nummer: 9789055447558

17 december 2009

Maak een schooltuin aan!


http://www.weidepoort.be/p_153.htm

Het spannende aan samen tuinieren is wel weten waar je begint, maar niet waar je eindigt. Iedereen komt met ideeën, er wordt uitgeprobeerd, er zijn dingen die mislukken. Met deze bundel geeft Plattelandsklassen vzw je een jaar tuinwerk: van grondbewerking tot zaaien en van planten tot zaad verzamelen.

Hoe deelnemen? Vul het aanvraagformulier in vóór 31/12/09. Na afloop van het tuinseizoen verstuur je het evaluatieformulier vóór 15/09/10.

Koolstof: publieke vijand nummer één


Public Enemy no. 1: Carbon
Gaat in première op de Belgische televisie op 17/12/09 op La Une om 22:45

Carbon behandelt niet alleen de boosdoeners van de klimaatveranderingen, maar reikt ook oplossingen aan. Volgens de film moeten zowel wetenschappelijke innovatie als een verschuiving in individueel gedrag bijdragen tot de oplossing.
Regisseur Koutsikas noemt de film ‘een discussie-instrument’. Deze Griekse milieuactivist maakt geen documentaires voor het gratuite vermaak van ’s werelds bevolking. Volgens de cineast moet Carbon ‘het bewustzijn verhogen en discussies in gang zetten.’
De film brengt wetenschappers van over heel de wereld samen om hun visie op de klimaatveranderingen en de rol van koolstof(dioxide) te analyseren. Daarom is de documentaire niet voor iedereen even toegankelijk. Koutsikas is zich daarvan bewust en wijst op de gevaren van die complexiteit: ‘Hoe meer mensen erin voorkomen, hoe kleiner de kans dat hij vertoond zal worden. In elke documentaire moeten keuzes gemaakt worden.'
Carbon is het resultaat van een coproductie tussen de European Broadcast Union (EBU), nationale omroepen, waaronder de Belgische RTBF, en het onderzoeksprogramma van de Europese Commissie.
Carbon werd gefilmd in de aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen (COP 15) om de discussie over de klimaatveranderingen te bevorderen. Maar ondertussen hebben Koutsikas en Poulle al nieuwe projecten op stapel staan. Een daarvan is een vervolgfilm getiteld Carbon 2.0 over de resultaten, of non-resultaten, van COP 15.
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=26992&cHash=2b1725368a

De meeneem-tuin van Gionata


http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/8207/gionata-gatto-urbanbuds-portable-garden.html

De Italiaans-Nederlandse ontwerper Gionata Gatto heeft een creatieve en leuke manier bedacht om groente te verbouwen: Urban Buds. Dit kan je het beste een mobiele tuin noemen; het zijn een soort koffers op wielen. Gevuld met grond en bekleed met stof kunnen er zowel horizontaal als verticaal groente en fruit op en uit groeien. Volgens de maakster kunnen er wel 36 verschillende soorten op verbouwen.
De koffers zien er aantrekkelijk uit, maar zijn ook handig; je kunt bv. je groentetuin in de zomer op je balkon zetten en in de winter binnen voor het raam. Bij een verhuizing kan de groentetuin gewoon mee. Gatto hoopt dat de koffers in de openbare ruimte gebruikt worden en daarmee eenheid en samenhorigheid creëren in de grote stad.

Melkautomaten in secundaire scholen


http://www.vlam.be/

VLAM zal tegen eind 2009 111 melkautomaten geplaatst hebben in secundaire scholen in Vlaanderen. In de ‘gezonde automaten’ – zoals ze worden genoemd – zitten 2/3 zuivelproducten en 1/3 waters en sappen. Over 5 jaar wil VLAM 300 toestellen geplaatst hebben.
Vorig jaar startte de zuivelsector van VLAM met een project om gratis gevulde koelautomaten met melk en melkdranken aan secundaire scholen aan te bieden. Op die manier wordt het consumeren van melk aangemoedigd bij jongeren en wordt melk gepositioneerd als eigentijdse drank die past in een evenwichtige voeding. Met de automaten wordt ook het gezondheidsbeleid dat verplicht is in elke school, ondersteund.
Gespot op : http://www.vilt.be/

Vlaams Minister van Leefmilieu organiseert videoconferentie met jongeren vanuit Kopenhagen


Minister Joke Schauvliege voert op 17/12/09 vanop de Klimaattop in Kopenhagen een dialoog via een videoconferentie met klimaatbewuste jongeren in België.
Leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut Zottegem en studenten lerarenopleiding van de Hogeschool Gent gaan via een videoconferentie vragen aan de minister stellen. Beide scholen leveren al jarenlang inspanningen voor het leefmilieu.

- Het PTI-Zottegem is een MOS-school en nam deel aan de Klimaatwijken, bracht met de leerlingen het water-, gas- en elektriciteitsverbruik in kaart en realiseerde een daling van 12%. Er zijn ook projecten van isoleren en de school heeft een eigen containerpark.
http://www.pti-zottegem.be/
- Het departement Ledeganck Lerarenopleiding van de Hogeschool Gent mag zich sinds vorig academiejaar Ecocampus noemen. Ecocampus is een milieuzorgproject van de Vlaamse overheid, op maat van het hoger onderwijs met drie pijlers: milieuzorg op de campus, in de curricula en in het studentenleven. Aan de HoGent volgen de studenten van de tweede bachelor lerarenopleiding biologie een vak 'project Ecocampus'. Papierverbruik en automaten worden onder de loep genomen. Het departement organiseert ook milieudebatten en bewustmakingscampagnes.
http://lera.hogent.be/

http://www.milieuzorgopschool.be/
http://ecocampus.lne.be/

16 december 2009

Dance for the Climate

The Bog Ask 2
http://www.dancefortheclimate.org/
http://www.thebigaskagain.be/

In 2010 zal de clip te zien zijn op de Wereld Expo in Shanghai in het klimaatpaviljoen Meteo World.
http://en.expo2010.cn/a/20090514/000004.htm

Ze verwachten er zes maanden lang elke dag 100.000 bezoekers.
In meerdere landen willen weermannen en organisaties een eigen Dance For The Climate-evenement organiseren.

Videoclip Dance for the Climate (The Big Ask again)
op jouw televisie, de bioscoop en het internet.
http://www.youtube.com/watch?v=uxRRAySWzPc&feature=player_embedded

In samenwerking met klimaatcoalitie.
http://www.coalitionclimat.be/

Prototype 'Kopenhagen Wiel' : een fiets met toekomst?


Op de milieutop werd het 'Kopenhagen Wiel' voorgesteld: een rode schijf die - zodra het prototype op punt staat - aan het achterwiel van elke fiets kan worden bevestigd en die een duwtje in de rug geeft als het bergop gaat.
Het tuig werd ontworpen door de wereldbefaamde MIT-laboratoria van Boston en vangt in een batterij de kinetische energie op die anders verloren gaat bij het afremmen, bv. bij het afdalen van een steile helling, waarna een elektrische hulpmotor diezelfde energie kan omzetten in extra stuwkracht als dat nodig is. Dit is hetzelfde principe als wat er gebeurt in een Prius-hybride wagen: ook daar wordt stroom aangemaakt en opgeslagen bij het afremmen, die daarna kan worden omgezet in extra snelheid.
Doelstelling : meer stedelingen aan het fietsen krijgen.

Earth Hour in Kopenhagen op 16/12/09


De lichten gaan in Kopenhagen tussen 19 uur en 20 uur even uit. Daarmee houdt WWF in de Deense hoofdstad een eigen Earth Hour. Dat uurtje zonder licht is in maart over de hele wereld een traditie geworden. De boodschap van Earth Hour mag dan ook niet ontbreken op deze historische klimaattop.

VN-secretaris Ban Ki-moon zal een zilveren wereldbol krijgen met verhalen van mensen uit de hele wereld. De bol is vertrokken in Sydney (waar Earth Hour ontstond) en is met de Climate Express in Kopenhagen aangekomen. In het midden van de bol zit een harde schijf met voldoende ruimte voor het vervolg van de verhalen. En dat ligt in de handen van de onderhandelaars op de VN-top.

Klimaatgroeten


http://www.greetings.cop15.dk/

Hier kun je nog een berichtje (max 150 karakters) naar Kopenhagen sturen. De klimaatgroeten zijn te zien op grote schermen tijdens de conferentie. Maar ook op andere plekken in Denemarken en de rest van de wereld zullen jouw woorden te lezen zijn.