19 december 2009

COP15 = 12 dagen overleg = een maat voor niets?


Op de klimaattop in Kopenhagen is op 18/12/09 alsnog een beperkt compromis bereikt, maar zonder concrete cijfers en data over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De politici hebben hier duidelijk de afspraak met de toekomst gemist.


Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten uit de tekst, die het Kopenhagen-akkoord is genoemd.

- De opwarming van de aarde moet onder de 2 graden Celsius blijven. In de tekst wordt niet gespecificeerd hoe dat doel bereikt moet worden.

- Alle landen moeten in februari 2010 hun toezeggingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 op tafel hebben gelegd. In de tekst wordt niet gerept over straffen voor landen die hun doelen niet halen.

- De reductiebeloftes van rijke landen komen onder "rigoreus, robuust en transparant" toezicht van het VN-klimaatbureau te staan. Ontwikkelingslanden zullen nationaal rapporteren, op een manier waarop de soevereiniteit van het land gewaarborgd is, maar wel volgens internationale maatstaven.

- Rijke landen beloven 10 miljard dollar (7 miljard euro) tussen 2010 en 2012 om arme landen te helpen omgaan met klimaatverandering. Op de lange termijn (vanaf 2020) moet jaarlijks 100 miljard dollar (68,7 miljard euro) per jaar vrijkomen. In de tekst staat dat dit bedrag bij elkaar kan worden gebracht door publiek en privaat geld, bilaterale en multilaterale afspraken en alternatieve bronnen van financiering.

- In de bijlage van het akkoord wordt gesteld dat alle landen ernaar zullen streven de afspraken op de volgende klimaattop in december 2010 in Mexico te zullen verwerken tot een juridisch bindend akkoord.

De doelstelling om de wereldwijde uitstoot tegen 2050 met 50 procent te verminderen is uit de tekst verdwenen.

http://www.eosmagazine.eu/Portals/0/Achtergrond/Klimaattekst.pdf
Lees "Verklaring van Kopenhagen"

http://www.demorgen.be/
Hier ziet u hoe global warming vandaag al voelbaar is in verschillende delen van de wereld.

http://www.100places.com/en/the100places0/
Bekijk hier 100 plaatsen die in de toekomst kunnen verdwijnen.

http://climateinteractive.org/scoreboard
Digitale thermometer COP15