20 december 2009

Meest bedreigde soorten in 2010


http://www.wwf.be/

Tijger
Volgens de meeste recente studies zouden er niet meer dan 3.200 tijgers in het wild overblijven. Waar de dieren vroeger over een groot grondgebied leefden, nemen ze nu nog maar zeven procent van hun oorspronkelijke territorium in. De grootste bedreigingen voor de tijger zijn ontbossing en jacht. Lichaamsdelen van de tijger worden gebruikt in de Chinese geneeskunde. Ook de vacht van een tijger wordt aan hoge prijzen verkocht.
Ook de klimaatverandering kan een belangrijke factor zijn in het verdwijnen van de tijger. Het stijgende zeeniveau vernielt de mangroven, de sterke bomen in de omgeving van de tijger, in India en Bangladesh.
Op 14/02/10 start het Chinese Jaar van de Tijger. Misschien wordt dat een laatste kans om dit prachtige dier van de uitsterving te redden.
IJsbeer
Al jaren is de ijsbeer het symbool van de klimaatverandering. Als de temperatuur blijft stijgen en het ijs in de poolgebied verder smelt, zal de ijsbeer deze eeuw uitsterven. WWF werkt samen met regeringen om de impact van oliewinning zoveel mogelijk te beperken. Lokaal zijn er inspanningen nodig om conflicten tussen mens en ijsbeer te beperken. Door het smeltende ijs komt de ijsbeer steeds vaker in de bewoonde wereld terecht.
Pacifische walrus
De Pacifische walrus is één van de recentste slachtoffers van de klimaatverandering. In september spoelden ongeveer 200 dode walrussen aan op de kust van Alaska. IJsplaten zijn van levensbelang voor walrussen. De dieren rusten uit en planten zich voort op het ijs. In het water zijn de walrussen ook gemakkelijke prooien voor jagers. De Verenigde Staten overwegen de walrus in de Endangered Species Act op te nemen.
Magellaanse pinguïn
Vroeger waren olielekken de grootste bedreigingen voor de Magellaanse pinguïn. Tegenwoordig heeft het dier het steeds moeilijker om voedsel te vinden, aangezien veel vis verdwijnt in de warmere oceanen. Daardoor moeten de pinguïns een stuk verder zwemmen. Vorig jaar spoelden honderden pinguïns aan op de stranden van Rio de Janeiro. De pinguïns komen normaal ten zuiden van Argentinië voor en zijn waarschijnlijk door de warme temperatuur meer dan duizend kilometer afgedwaald. Liefst twaalf van de zeventien pinguïnsoorten zijn bedreigd.
Lederschildpad
De lederschildpad is de grootste zeeschildpad en leeft al honderd miljoen jaar in onze oceanen. In de Stille Oceaan leven nog 2.300 vrouwelijke schildpadden en daarmee is het dier de meest bedreigde zeeschildpad ter wereld. Hoewel het aantal volwassen schildpadden stabiel blijft, worden veel dieren per ongeluk gevangen door vissersboten. De stijgende temperatuur van het zeewater is ook een belangrijke bedreiging, omdat de nesttemperatuur het geslacht van de jonge schildpadjes beïnvloedt.
Blauwvintonijn
De blauwvintonijn is populair op ons bord en daardoor is hun aantal fel afgenomen. Als de overbevissing niet snel stopt, dreigt de blauwvintonijn te verdwijnen. Door een tijdelijk verbod op het verhandelen van de tonijn, zou het dier zich voorlopig moeten kunnen herstellen. WWF vraagt restaurants en handelaars om geen blauwvintonijn meer aan te bieden tot de vissoort er weer bovenop lijkt.
Berggorilla
Met slechts 720 exemplaren is de berggorilla een heel ernstig bedreigde diersoort. Meer dan 200 van de overgebleven gorilla's leven in het Virunga Nationaal Park in Congo. Het park ligt op de grens met Rwanda en Oeganda en oorlog heeft het voor de gorilla's niet gemakkelijk gemaakt. De voorbije 12 jaar is het aantal berggorilla's in het nationale park met veertien procent toegenomen dankzij beschermingsmaatregelen. Toch blijft hun toestand uiterst onzeker.
Monarchvlinder
Ieder jaar vliegen miljoenen monarchvlinders voor de winterperiode van Noord-Amerika naar Mexico. Zowel in Mexico als in de Verenigde Staten en Canada is de leefomgeving heel belangrijk voor de vlindersoort. WWF steunt daarom projecten die de vlinders beschermen tegen extreem weer en andere bedreigingen.
Javaanse neushoorn
Op de Rode Lijst van de IUCN staat de Javaanse neushoorn al genoteerd als een "kritiek bedreigde" diersoort. In het wild bestaan er maar twee populaties meer. Dat maakt dat hun aantal zeker niet hoger ligt dan 60 exemplaren. Neushoorns zijn net als tijgers populair in de Chinese geneeskunde. Vorig jaar werden sporen gezocht van de zeldzame Javaanse neushoorns in Vietnam. Daar zouden maar een tiental dieren meer leven. Met de sporen hopen wetenschappers meer te weten te komen over de verdeling van de geslachten in de kudde.
Reuzenpanda
WWF heeft de reuzenpanda bij zijn oprichting in 1961 als symbool gekozen en ook vandaag blijft de panda een bedreigde en gevoelige diersoort. Met slechts 1.600 dieren in het wild blijft de toekomst van de reuzenpanda heel onzeker. Ongeveer de helft van de habitat van het troeteldier van China is intussen beschermd. Er worden ook pogingen ondernomen om de verschillende populaties zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen.