16 oktober 2013

Alle Vlaamse afvalintercommunales op 1 website


Interafval is de spreekbuis voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid. Het ontstond in 1996 als het samenwerkingsverband van alle Vlaamse afvalintercommunales en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Via Interafval laten de VVSG en de intercommunales de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder klinken, zodat die beter hun stempel kunnen drukken op het Vlaamse afvalbeleid.
https://www.interafval.be/onze-leden