28 februari 2010

Batibouw-enquête: Bouwen de Belgen groen?

De Belgen bouwen groen, maar alleen als ook hun portemonnee er wel bij vaart.
Ruim 1.600 Belgen namen deel aan de BATIBOUW-enquête. Deze enquête peilde in de eerste plaats naar hun milieubewustzijn. Hier de opmerkelijkste resultaten:
- Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de respondenten het voorbije jaar bewust anders is gaan omspringen met energie (82%) en zelfs investeerde in energiebesparende maatregelen (89%).
De top-4 van energievriendelijke maatregelen:
-elektrische toestellen die niet worden gebruikt volledig uitschakelen (14%)
-de thermostaat een graadje lager instellen (12%)
-de vaatwasser enkel laten draaien wanneer die volledig vol is (12%)
-zoveel mogelijk koken met het deksel op de potten en pannen (12%).
Op het vlak van milieuvriendelijke investeringen scoren vooral
spaarlampen goed (21%)
isolatiewerken (13%)
aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen (10%).

Maar hoeveel willen Belgische gezinnen dan investeren in een gezond en schoon milieu?
41% van de respondenten is bereid de komende 5 jaar 5.000 € of meer te besteden.
33% van de respondenten geeft aan zelfs meer dan 20.000 € te willen investeren.
Maar wel op één voorwaarde: hun investering moet renderen!
De twee voornaamste drijfveren van onze respondenten om in milieuvriendelijke maatregelen te investeren zijn:
- kunnen genieten van premies (18%)
- op langere termijn (financieel) voordeel uithalen (54%).
Het mooiste bewijs daarvan is dat meer dan één derde van de respondenten kiest voor verwarming met zonnepanelen (34%) of een douche neemt met regenwater (36%).

De enquête onthult eveneens dat de eco-cheques onvoldoende gekend zijn bij het grote publiek.
56% van de respondenten weet niet wat eco-cheques zijn en slechts 2% heeft de intentie om effectief de cheques te gebruiken om ecologische of duurzame producten te kopen.
Er wacht de overheid duidelijk nog een grote communicatietaak.

http://www.batibouw.be/

Database NME "Het Wiel"

http://www.nmeonderzoek.nl/ of
http://www.phys.uu.nl/~hetwiel/

Het Wiel is een database met literatuur over Nederlands onderzoek op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME). De database is vrij toegankelijk en geeft informatie over de inhoud en verkrijgbaarheid van publicaties. Voorzover dat is toegestaan zijn de publicaties te downloaden als bestand (in pdf-formaat).
De database richt zich op Nederlandse vakliteratuur over NME in brede zin. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderzoeksverslagen, wetenschappelijke beleidsadviezen, evaluatierapporten en boeken of bundels op het gebied van NME en leren voor duurzaamheid. De nadruk ligt op de meer recente literatuur. Oudere literatuur en tijdschriftartikelen zijn beperkt en selectief opgenomen.

Het Wiel is bedoeld om de doorstroming van NME-kennis te bevorderen. Al te vaak blijkt dat bestaande kennis uit onderzoek niet of nauwelijks wordt gebruikt in de praktijk. Ook bij de voorbereiding van nieuw onderzoek wordt onvoldoende aangeknoopt bij bestaande kennis. Het Wiel stelt zich ten doel om de beschikbaarheid van kennis te verbeteren. Dan hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden.
Op dit moment is de database nog in opbouw.
Het Wiel wordt beheerd door de NME-groep van Universiteit Utrecht (Bijzondere Leerstoel NME, Leerstoelgroep Didactiek van de Biologie).

27 februari 2010

Revolutionaire micro-windturbines

http://www.pramac.com/United-States/ie/Micro-Wind-Turbines_01-02-2010.asp

De windturbines (ontworpen door Philippe Starck) zien er allesbehalve gewoontjes uit. De Revolutionair-turbines zijn vierkant of gardevormig, een meter tot anderhalve meter groot en beschikken over respectievelijk twee of drie wieken. Ze zijn gericht op gebruik in de tuin van gezinswoningen of voor kleine bedrijven en moeten volgens producent Pramac in 20 tot 60% van de energiebehoefte van een doorsnee gezin kunnen voorzien.
Volgens Pramac zijn de turbines bovendien erg stil, onafhankelijk van de windrichting en hebben ze geen probleem met turbulentie. Daardoor zouden ze dus in een stedelijke omgeving gebruikt kunnen worden. Pramac denkt vooral aan tuinen, maar ook aan gebruik op bijvoorbeeld lantaarnpalen of schepen. De turbines zullen naar schatting respectievelijk 2500 en 3600 euro kosten.
Starckturbines werden in januari 2010 voorgesteld in "La Triennale" in Milaan.
http://www.triennale.it/

Green Order & Green Tender zijn de kompassen naar duurzame logistiek

http://www.duurzamelogistiek.nl/toolbox/green-order/

Green Order
Mars
Nederland introduceert een nieuw duurzaam initiatief in de logistiek: Green Order. Met Green Order de gevolgen van het bestelgedrag van klanten op het milieu voor het eerst meetbaar en zichtbaar voor alle partners in de logistieke keten.
Waar bij duurzaamheid de aandacht vaak uitgaat naar de technische kant, weet Green Order het informeren en signaleren van maatschappelijk verantwoord bestellen door te vertalen in concrete acties. Dit levert zowel voordelen op voor het milieu (minder CO2) en de samenleving (minder files), als voordelen van economische aard (lagere kosten). Zo wordt Green Order volledig geïntegreerd in het reguliere logistieke proces waarbij samenwerking met logistieke en commerciële relaties een belangrijke voorwaarde is voor succes.
Het programma Duurzame Logistiek zet zich in om Green Order te laten uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde standaard. Het doel is om stapsgewijs steeds meer marktpartijen aan te laten haken om de maatschappelijke en economische impact van Green Order te maximaliseren.
Februari 2010 : Na Mars introduceert nu ook de ketchupfabrikant Heinz in Nederland het Green Order concept.

Green Tender
InterfaceFLOR, Mars Nederland en Heinz introduceerden op 18/02/10 ‘Green Tender’, een nieuw duurzaam concept voor de logistiek. Green Tender is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en ‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en ‘milieu’ verankeren in de besluitvorming.

26 februari 2010

Low Impact Man

Steven Vrooman
http://www.lowimpactman.be/

In zijn boek gaat Steven Vromman op een overzichtelijke en praktische manier in op concrete mogelijkheden om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Van wieg tot graf, van poetsen tot feesten: alle belangrijke domeinen van het leven komen aan bod. In een oogopslag wordt duidelijk wat je kunt doen voor een beter en vaak ook goedkoper leven mét respect voor onze planeet.
EAN-nummer:9789056178956

dd. 26-02-10
Solden

Ook in de boekenwereld is de levensduur van producten niet zo lang. Boeken zijn snel ‘verouderd’ en worden dan uit de rekken gehaald. Omdat de vraag in de winkels is stilgevallen heb ik nu de mogelijkheid om de resterende boeken aan een interessante prijs aan te bieden.
Voor België: 10 euro/stuk (verzending en BTW inbegrepen)
Voor Nederland: 13 euro/stuk (verzending en BTW inbegrepen)
Bron : http://lowimpactman.wordpress.com/2010/02/26/solden/

Kernwapens : historiek en verspreiding

http://www.globalzero.org/map

Op dit moment hebben 9 landen samen meer dan 23.000 kernwapens. Alhoewel de Koude Oorlog ver achter ons ligt, vormen die nog steeds een gevaar.

Honderd wereldleiders begonnen in 2008 de actie "Global Zero", om nucleaire wapens de wereld uit te helpen.

Bloom Boxe haalt energie uit zand (Silicon Valley)

http://www.bloomenergy.com/
Bloom Energy (Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in nieuwe technologieën) heeft een innoverende brandstofcel onthuld die in staat is schone energie te produceren door het gebruik van zand. Daarnaast wordt de energie ook nog eens geproduceerd aan een schappelijke prijs. De Bloom Boxe werd in het geheim uitgetest door enkele grote bedrijven zoals eBay, Google, FedEx, Wal-Mart en Coca Cola.
De Bloom Box vindt zijn oorsprong in een afgewezen Mars-project van de NASA

25 februari 2010

100 tips om energie te besparen

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/news.aspx?id=24256&langtype=2067

Leefmilieu Brussel heeft deze brochure volledig herzien. De inhoud werd verrijkt met nieuwe wetten en nieuwe technologieën. Zo wordt bv. de EPB-wetgeving aangehaald en is er een uitvoerige passage over verlichting, met vermelding van de hoopgevende LED-technologie en de nieuwe Europese wetgeving.
De recente onderzoeken inzake de analyse van de levenscyclus vinden ook een plaats in de brochure. Bij deze analyses wordt in kaart gebracht wat de impact is van een product vanaf zijn ontwikkeling tot zijn verwerking als afval.

SIEU : innoverend Europees project

Tien partnerorganisaties in Engeland, Frankrijk, België, Spanje, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Bulgarije gaan werken in een net gestart Europees energieproject : Schools for Intelligent Energy Use (SIEU).
2010 : Zes scholen gezocht voor SIEU-project
http://www.sieu.info/
http://www.greenbelgium.org/nl/energie/014/default.asp
- Een leuk project met een innovatieve methodiek voor BSO- of TSO-klassen
- Een visitekaartje voor jouw school, een bijkomende troef voor jouw leerlingen, interessante contacten met bedrijven, overheden, vzw’s, … in jouw buurt
Start begin schooljaar 2010-2011
Duur : 1 semester
Deelname : gratis deelname, inclusief training voor leerkrachten en syllabus

Het SIEU project bouwt voort op de methodologie en bereikte resultaten van het Nederlandse programma "Scholen voor Duurzaamheid". Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (15-21 jaar) worden onderwezen op het gebied van energievraagstukken. Er wordt een brug geslagen tussen middelbare beroepsopleidingen en maatschappelijke organisaties in Europa. Het doel is de betrokkenheid, verantwoordelijkheid, kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van slimme energieoplossingen en energiebesparingen te vergroten. Leerlingen gaan aan de slag met vragen van bedrijven en lokale overheden/gemeenten.
Na deelname aan het SIEU-project zijn de leerlingen uitgerust met kennis, vaardigheden en competenties over energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen (intelligent energiegebruik). Dit is belangrijk voor de leerlingen omdat ze op deze manier beter voorbereid zijn op hun toekomstige loopbaan en een constructieve plaats in de samenleving als geheel kunnen innemen. Leerlingen die up-to-date kennis hebben van energiebesparing en duurzame energiebronnen hebben immers waarschijnlijk een grotere kans tot slagen op de (huidige) arbeidsmarkt. De lessen vanuit het SIEU project zijn praktijk gerelateerd en door de actieve lesmethodologie worden leerlingen gestimuleerd om hun eigen antwoorden te zoeken.
SIEU wordt gefinancierd door het programma Intelligent Energy Europe. De gebruikte methodologie is uitgebreid getest in het succesvolle Nederlandse project Scholen voor Duurzaamheid.
http://www.scholenvoorduurzaamheid.nl/

Muzee toont leven van, op en in de zee

http://www.muzee.nl/

In Scheveningen wordt "Natuur & Cultuur samen onder één dak". Muzee Scheveningen is ontstaan uit het samengaan van het voormalige Museum Scheveningen en het Zeemuseum. Beide musea brachten hun eigen collectie mee, hierdoor is de huidige collectie van Muzee te verdelen in een cultuur-historisch deel en een marien-biologisch deel.

24 februari 2010

Italië kampt met een ware ecologische ramp


Na sabotage van een voormalige raffinaderij vlakbij Monza kwamen op 24/02/10 600.000 liter  stookolie in de rivier Lambro terecht. De olievlek heeft, ondanks verwoede pogingen van de civiele bescherming, nu ook de Po bereikt, de belangrijkste stroom van Italië.
De kleppen van het depot van de voormalige raffinaderij Lombardi Petroli in Villasanta werden geopend. Volgens de politie bestaat er geen twijfel over dat de stookolie opzettelijk in de rivier werd gelaten. Het motief voor de daad is nog onduidelijk, maar in de buurt van de voormalige raffinaderij zijn er plannen voor grote bouwprojecten. Bouwspeculaties kunnen mogelijk achter de criminele daad staan. De verantwoordelijken van de raffinaderij hebben ook veel te laat alarm geslagen waardoor de olievlek zich al kon verspreiden.
De schade aan de fauna, de flora en de landbouw is niet te overzien.

Pellets : brandstof van de toekomst?

http://www.houtpellets.be/html/waarom.html

Als we de verkopers van pellets en pelletverwamingsinstallaties mogen geloven, zijn pellets de brandstof van de toekomst. Ook volgens het Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen (VIBE) vormen ze een volwassen alternatief voor fossiele brandstoffen, want ze zijn lokaal, goedkoop, CO2-neutraal en hernieuwbaar.
Voor wie niet helemaal mee is: pellets zijn cylindertjes van geperst zuiver afvalhout, vaak zaagsel, die je in pelletkachels, -ketels en -fornuizen kan gebruiken. Nochtans heeft centraal verwarmen met pellets veel voordelen.
- Voor de productie van pellets is slechts 2,7% fossiele energie nodig. Dat is een pak lager dan bij aardgas (10%), stookolie (12%), en LPG (14,5%). Centrale verwarming op basis van pellets is bovendien goed voor een CO2-uitstootvermindering van 80%, aldus VIBE.
- Pellets zijn een lokale brandstof en zijn minder onderhevig aan prijsschommelingen dan stookolie en gas. Van het grote aanbod houtafval in Europa gaat nu nog maar een klein deel naar de verwerking tot pellets. Om de toekomstvoorraad helemaal veilig te stellen: ook suikerbietpulp, maïspulp en soyapulp kunnen dienen als pelletgrondstof.
-Wie investeert in pellets, kan ook financieel een duwtje in de rug krijgen. De Vlaamse overheid geeft een renovatiepremie voor de plaatsing van ‘houtpelletketels die het hele huis verwarmen’. Wie een bestaande centraleverwarmingsketel vervangt door een pelletketel met automatische voeding, mag rekenen op fiscale voordelen.
-Als sfeerelement is een pelletkachel, ook in een kleiner rijhuis, zeker geen slechte keuze., zegt Dirk Verbeeck van Kamp C in Antwerpen, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en

België telt tien pelletproducenten, in Europa zijn er bijna 500 pelletfabrieken. De Europese pellets zijn meestal goed van prijs en kwaliteit, maar er is ook goedkopere concurrentie, met name de Russische, Braziliaanse, Litouwse, Poolse, Letse pellets. Die voldoen vaak echter niet aan de normen. Uit analyses blijkt dat er soms ook voorbehandeld hout en zelfs plasticafval in verwerkt wordt.

Lees meer ...
http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=27628&cHash=455a25560e

23 februari 2010

Vliegen zonder bij te tanken

http://alaska.usgs.gov/science/biology/shorebirds/barg_updates.html

Vogels leggen tijdens de trek gigantische afstanden af en dat is nu ook daadwerkelijk gemeten met behulp van miniatuursatellietzenders. De rosse grutto is tot hiertoe de recordhouder ‘duurvliegen’ met een gemeten afstand van 11.680 km. Voldoende om van hun broedgebieden in Alaska naar hun overwinterplaatsen in Nieuw-Zeeland te vliegen. Zonder bij te ‘tanken’!
Onderzoekers van de Alaska Science Center (USGS) , i.s.m collega’s uit Nederland en Nieuw-Zeeland, zijn er nu in geslaagd om de volledige trek via satellietzenders te volgen. Zij volgden zo de trektocht van 9 rosse grutto’s van Alaska tot Nieuw-Zeeland. Er werden afstanden gemeten van 7.000 tot 11.680 km, afgelegd in 5 tot 9 dagen en met snelheden van  70 km/u. Dat is een behoorlijke prestatie! Ze maken hierbij wel gebruikt van een stevige staart-wind, maar desalniettemin blijft het een sterk staaltje ‘duurvliegen’. Grutto's gebruiken geen zweefvlucht, maar een actieve' klapvlucht' waarbij de vleugels continu op-en-neer bewegen. Ook de afwezigheid van tussenstops is opmerkelijk. Grutto's leggen de hele afstand in één keer af, zonder stoppen, en moeten daarvoor leven op hun aangelegde vetreserves (tot 40% van hun lichaamsgewicht).
De onderzoekers bogen zich ook over de vraag waarom de grutto’s kiezen voor een trans-oceanische vlucht, waarbij tussenstops zo goed als uitgesloten zijn en er geen gebruik gemaakt kan worden van thermiek. Ook voor de navigatie is dit moeilijker omdat bij een trans-oceanische vlucht de vogels de kustlijn niet kunnen volgen. Maar, door continu boven de oceaan de vliegen, reduceren de grutto’s contact met parasieten en predatoren, die daar quasi afwezig zijn. Dit is een belangrijk voordeel aangezien grutto’s 5-9 dagen vliegen op hun aangelegde reserves en dus met een sterk verzwakt immuunsysteem te kampen hebben. Infectie met parasieten zou hierdoor nefast kunnen zijn.

De hele wereld in één winkel

http://www.oww.be/wereldwinkels

Wie, wat, waar, wanneer? ->  zoek per provincie.

Oxfam-Wereldwinkels : een netwerk van meer dan 200 wereldwinkels in Vlaanderen, gerealiseerd door 7500 vrijwilligers. Elke wereldwinkel brengt een wereld vol eerlijke handel naar je toe. Loop er gerust eens binnen, de deuren staan open voor iedereen die vrijblijvend wil snuisteren of kennismaken.

22 februari 2010

Rondreizende tentoonstelling 'Biodiversiteit in Brussel'

De educatieve workshop reist vanaf april 2010 gedurende 2 jaar Brussel rond!

‘Biodiversiteit in Brussel’ is een rondreizende tentoonstelling waarin leerlingen tussen 6 en 12 jaar op een actieve en creatieve manier ontdekken wat biodiversiteit is. Aan de hand van logisch redeneren komen de leerlingen zelf tot een definitie en leren ze dat biodiversiteit niet alleen staat voor verscheidenheid van levende organismen, maar ook voor verscheidenheid van individuen van eenzelfde soort en van biotopen en ecosystemen.
Met behulp van enkele interactieve doe-opdrachtjes worden ze geconfronteerd met factoren die de biodiversiteit positief en negatief kunnen beïnvloeden en onderzoeken ze of biodiversiteit overal bestaat. Tenslotte ondervinden ze aan de hand van een interactief eindspel hoe ze zelf kunnen bijdragen tot het behoud van het gevoelige evenwicht waarover bij biodiversiteit soms sprake is. Ook deze keer begeleidt een animator van het Museum voor Natuurwetenschappen de leerlingen in hun zoektocht naar biodiversiteit in Brussel.
Met de steun van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en van de Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beheers je verkeer

http://www.bivv.be/

Met een innovatief lespakket voor leraren 3de graad secundair wil het BIVV die leeftijdsgroep sensibiliseren om zich veilig in het verkeer te gedragen. Het pakket "Beheers je verkeer" bestaat uit een dvd en een pedagogisch dossier. Drie types van ongevallen komen aan bod: een fiets-, bromfiets- en auto-ongeval. Bij elk soort ongeval gaan de jongeren mét hun leraar op zoek naar factoren die mogelijk een rol speelden bij het ontstaan ervan. Naast de getuigenissen van de personages geven ook experts tips over hoe de verschillende ongevallen en mogelijke ernstige letsels vermeden kunnen worden.

Alle 1100 secundaire scholen in Vlaanderen krijgen een gratis exemplaar. Op die manier wil het BIVV, i.s.m. de Vlaamse overheid, scholen ondersteunen in hun taak om verkeersveiligheid bij adolescenten onder de aandacht te brengen. Verkeersveiligheid is immers een belangrijk maatschappelijk thema en moet dat ook blijven. Het pakket sluit aan bij de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen.

Vegetarisch milieuvriendelijker dan vlees

De Britse studie "How Low can we go", uitgevoerd door Cranfield University (VK) moest op vraag van WWF de CO2-uitstoot van het Britse voedsel onderzoeken, en diverse scenario’s formuleren om deze tegen 2050 voldoende te beperken.

In de eindconclusie van het rapport leest men o.a. dat de maatregel die de grootste impact zou hebben ter vermindering van de CO2-uitstoot, een vleesvrij voedingspatroon is. Een dergelijke wijziging in wat de Britten eten, zou resulteren in 20% minder uitstoot (tot 38% wanneer men ook veranderingen in landgebruik als gevolg van vlees- en zuivelproductie in rekening neemt).
http://www.wwf.org.uk/news_feed.cfm?uNewsid=3666
http://www.fcrn.org.uk/researchLib/researchlib.php?id=14

http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=857

Bijdrage aan klimaatverandering
(in kg CO2 Eq./kg)
Vleesproducten
- Rundvlees Brazilië: 59,0
- Rundvlees Ierland: 38,3
- Lamsvlees: 16,3
- Rundvlees vleesvee Nederland: 15,9
- Rundvlees melkvee: 8,9
- Kalfsvlees wit: 6,3
- Varkensvlees: 4,5
- Kippenvlees Brazilië: 2,6
- Kippenvlees Nederland: 2,6
Ei en zuivelproducten:
- Kaas: 8,9
- Ei: 2,0
- Melk: 1,2
Vleesvervangers:
- Valess: 6,2
- Quorn met 4% kippenei-eiwit: 2,6
- Tofu: 2,0
- Vegaburger (gemiddeld): 1,6
- Tempé: 1,1
- Vegaburger plantaardig: 1,1
- Meatless (tarwe): 0,5
Sojamelk:
- Sojamelk: 0,6

21 februari 2010

Ruim 190 vogelsoorten zullen het jaar 2020 niet halen

http://www.birdlife.org/

Als er niet snel wordt ingegrepen, zullen 192 vogelsoorten 2020 niet halen. Met die boodschap wilden Natuurpunt en BirdLife International op 20/02/10 tijdens de Belgische Vogeldag de focus op de uitstervende vogelsoorten leggen.
BirdLife International is een koepelorganisatie die zich wereldwijd inzet voor bedreigde vogels en waarvan Natuurpunt de Vlaamse partner is. BirdLife maakte in een recent rapport een trieste balans op: 192 vogelsoorten worden met uitsterven bedreigd. De voornaamste reden hiervoor zijn het oprukken van de landbouw, houtkap en de introductie van invasieve soorten.
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/pers/-vogelsoorten-halen-mogelijk--niet_296.aspx

Green Line : 20 jaar duurzaam ondernemen bij Colruyt

http://www.colruytgroup.com/colruytgroup/static/milieu_charter_be-nl.shtml

De Colruyt Group startte op 21/02/1990 met het Green Line-programma. Het is ontstaan uit een totaal engagement van alle Colruyt-medewerkers en van de Colruyt-directie om milieuvriendelijker te werken en, waar mogelijk, milieuvriendelijke initiatieven te nemen.
In 1998 heeft Colruyt een Transport-Charter opgesteld, waarmee men zich daadwerkelijk wil inzetten voor meer veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer. Om de Colruyt-winkels te bevoorraden gaan er dagelijks tot 180 chauffeurs de weg op. Na de verschillende initiatieven voor meer veiligheid op de weg, die we in het kader van ons Green Line-programma hebben genomen, gaan we met dit Transport-Charter nog een stap verder.
Mobiliteit en transport zijn belangrijke thema’s voor de Groep Colruyt. Met zoveel werknemers die elke dag van en, naar het werk op de baan zijn, is het logisch dat er ook aandacht is voor het fileprobleem en milieuvervuiling. Daar proberen we iets aan te doen met initiatieven zoals de carpooldatabank, fietsvergoedingen, een scooterproject,  ‘Bike to work’-programma.

Met het Charter omtrent kinderarbeid en werkomstandigheden willen Colruyt en DreamLand een bijdrage leveren tot: de vermindering van kinderarbeid en de verbetering van de werkomstandigheden bij de producenten van goederen die we te koop aanbieden.  Daarom hebben Colruyt en DreamLand samen een gedragscode opgesteld waaraan de producenten moeten beantwoorden. Die code bevat specifieke maatregelen om kinderarbeid te verbieden en om de werkomstandigheden van jongeren, en van de werknemers in het algemeen, te verbeteren.

20 februari 2010

"Climate Refugees" : klimaatvluchtelingen in de kijker

http://www.youtube.com/watch?v=e2ULoJYTsrM&feature=player_embedded

Klimaatverandering bedreigt de mens, maar niemand weet exact wat dit voor ons leefgebied kan betekenen. De Amerikaanse regisseur Michael Nash ging op onderzoek uit en presenteerde zijn bevindingen in de documentaire 'Climate Refugees'.
In de documentaire laat hij niet alleen wetenschappers en politici aan het woord, maar toont hij ook de fysieke gevolgen van mensen die vanwege de extreme weersomstandigheden elders hun heil hebben moeten zoeken.
Nash, die lang met het idee rondliep om de gevolgen van klimaatverandering voor mensen in beeld te brengen, verbaasde zich over het feit dat er zo weinig informatie over dit nieuwe migratieproces te vinden was.

Mobiliteitswebsite voor 55-plussers

http://www.mobiplus.info/

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft een mobiliteitswebsite op maat van 55-plussers gelanceerd. Op de website vinden ze niet enkel tips en weetjes over verkeer en mobiliteit maar kunnen ze zich ook inschrijven voor lopende Mobipluscursussen in hun buurt.
Mobiplus is een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers, die gegeven wordt in samenwerking met rijscholen. In de opleiding komen onder andere nieuwe verkeersregels en dagelijkse rijsituaties aan bod. Dankzij deze bijscholing zijn 55-plussers in staat om langer op een verantwoorde manier mobiel te blijven.
 
Vandaag is zowat 40% van de bevolking 50-plusser. In 2025 zal 33% van de bevolking 60-plusser zijn. Mensen van boven de 60 jaar vertegenwoordigen 13% van de verkeersslachtoffers en 21% van de verkeersdoden.

19 februari 2010

Copernicum (Cp) : zwaarste element ter wereld


Het vorig jaar ontdekte tot nu toe zwaarste element ter wereld gaat copernicum heten. De internationale vereniging van chemici IUPAC heeft met dit voorstel van de ontdekkers ingestemd.  Aan de ontdekking deden 21 wetenschappers uit Duitsland, Finland, Rusland en Slowakije mee.
Een copernicumatoom is 277 keer zwaarder dan een gewoon waterstofatoom.
Het atoomnummer (aantal protonen per atoom) van copernicum is 112.
Het cymbool wordt Cn.
Het element is vernoemd naar de astronoom Nicolaus Copernicus (1473-1543), de grondlegger van het moderne heliocentrische wereldbeeld, waarbij de aarde rond de zon draait.

Groen is trendy op New York Fashion Week 2010

http://www.mbfashionweek.com/newyork/
11/02 tot 18/02/10

De New York Fashion Week is de plek waar trends ontstaan, daarom kunnen we nu met zekerheid zeggen dat groene mode stijlvol is.
De sponsor van de Fashion Week Mercedes-Benz organiseerde voor het eerst een CO2-neutraal evenement en verschillende ontwerpers legden de nadruk op organische materialen en duurzame creaties.
De organisator sponsorde projecten om zo de CO2-uitstoot van de verwarming van de gigantische tenten waarin de modeshows plaatsvinden te neutraliseren. Volgens experts is een groene modeweek een teken is dat ecologische bewustheid niet langer voor mensen met geitenwollen sokken is. Ook werden er waterfonteintjes geïnstalleerd zodat er geen plastic flesjes meer moesten uitgedeeld worden.
Veel designers gingen eveneens groen, ze bewijzen dat ecologisch ook chic kan zijn. Ontwerpers  gebruiken gerecycleerde en duurzame stoffen.
Ook is groen letterlijk een trend op de catwalk, de kleur overheerste tijdens tal van shows. Sommige modejournalisten beweren zelfs dat groen volgende winter het nieuwe zwart wordt.

ECO-babystoel uit karton

http://www.abc.net.au/tv/newinventors/txt/s2702342.htm

The Belkiz Feedaway is het nieuwste eco-vriendelijke babygadget, ontworpen in Australië. De babystoel bestaat uit stevig karton dat, net als een doos, compleet in elkaar kan gevouwd worden.
Wie een babystoel wil meezuilen, weet hoe moeilijk hanteerbaar het ding meestal is. Met deze variant, geschikt voor kinderen tot 20 kg, is dit verleden tijd. De opvouwbare babyzit kan makkelijk in een koffer of tas gestoken, ideaal voor een vakantie-uitje of tripje naar het restaurant. De Feedaway voldoet aan stricte veiligheidsnormen. De veiligheid is gegarandeerd tot 180 keren gebruik. Nadien wordt het, volgens de ontwerper, beter ingeruild voor een nieuw exemplaar. De stoel weegt een luttele 1,9 kg. Het stevig karton werd van een non-toxic laagje
voorzien om makkelijk restjes te reinigen met een schoteldoek.

World Environment Day 2010 : "Many Species. One Planet. One Future"

05/06/10

Rwanda gastheer voor WED 2010
Het United Nations Environment Programma (UNEP) heeft de Rwandese hoofdstad Kigali als epicentrum van de World Environment Day aangeduid, omwille van de ecologische rijkdommen van het land en de inspanningen die het heeft geleverd voor een groene economie.
De keuze voor Rwanda sluit aan bij het thema van dit jaar “Many Species. One Planet. One Future.”, aangezien het land enorme ecologische rijkdommen heeft en enkele zeldzame diersoorten herbergt, waaronder de berggorilla. Hun populatie wordt amper op 700 geschat. Berggorilla’s komen enkel voor in Rwanda, Oeganda en Congo en zijn daarmee de meest bedreigde aapsoort.
Ook het feit dat Rwanda grote inspanningen levert voor een groen beleid, ondanks de vele uitdagingen waar het land voor staat, is bepalend geweest voor de landkeuze. Volgens UNEP is het partnerschap van Rwanda met de WED een boeiende en inspirerende alliantie die aantoont dat alle landen, rijk en arm, in Noord en Zuid, in staat zijn om het pad van de duurzame ontwikkeling te volgen.

De 25 meest bedreigde primaten in de wereld

http://www.primate-sg.org/critical.htm

Een comité van primatologen heeft een nieuwe lijst opgesteld van de 25 meest bedreigde primaten in de wereld. Op de lijst staan o.a. orang-oetans, langoeren, gibbons, galago’s, tarsiers, lori’s (Azië), laaglandgorilla’s, rode colobussen, lemuren (Afrika en Madagascar), spinapen en wolapen (Zuid-Amerika). Eerder werd ook al bekendgemaakt dat bijna de helft van de 634 huidig levende primatensoorten met uitsterven is bedreigd.
Belangrijkste oorzaak van de penibele toestand van het primatenbestand is ontbossing. De meeste primaten leven in tropische regenwouden, en het is net dit habitat die aan een razendsnel tempo verdwijnt. De situatie is het meest alarmerend in Zuid-Oost-Azië, waar dagelijks vele hectaren bos plaats moeten maken voor uitgestrekte palmboomplantages. Indonesië is de koploper met een ontbossingstempo van 51 hectare (of zowat 100 voetbalvelden) bos per dag, goed voor opgename in het Guinness Book of World Records! Palmolie is een veelvuldig gebruikt product, het zit in 10% van de supermarkproducten, van chocolade en ijs tot cosmetica en diervoer, meestal onder de algemene noemer ‘plantaardige olie’. De afzetmarkt is zodanig groot dat vele ontwikkelingslanden resoluut voor palmboomplantages opteren. Ook de zogenaamde bio-brandstoffen spelen hierin een belangrijke factor. Jammergenoeg het is allemaal niet zo bio als het klinkt.

Nieuw onderzoek toont aan dat de handel in bushmeat een minstens even belangrijke factor is. Russell Mittermeier, president van Conservation International en voorzitter van één van de werkgroepen van het IUCN, zegt dat “primaten in vele landen letterlijk worden gegeten tot ze uitsterven”. Niet enkel primaten, maar ook andere dieren, zoals duikers en antilopes, eindigen als bushmeat. Primatenvlees is echter bijzonder gegeerd omdat er hoge sommen voor worden betaald omwille van het statussymbool dat in vele gebieden aan het eten van primatenvlees verbonden is.

Speciale editie "Klimaat"

http://www.elsevier.nl/web/Bestellen-Elsevier-Speciale-Editie-Klimaat.htm

De afgelopen jaren is in de media het onderscheid tussen begrippen als klimaat, natuur en milieu vrijwel weggevallen. Want dit staat volgens veel wetenschappers en politici vast: het gaat de verkeerde kant op met milieu, natuur, klimaat, en de mens is verantwoordelijk. Is dat echt zo?

In de speciale editie 'Klimaat' blijft de Elsevier-redactie ver van de emoties, die het debat over klimaat en milieu sturen. Feitelijk wordt geanalyseerd wat het klimaat eigenlijk is (en wat milieu en wat natuur), op welke gegevens de hedendaagse wetenschap is gebaseerd en of het wel waard is om honderden miljarden euro's te investeren in het tegengaan van opwarming van de aarde op grond van onzekere modellen.
Overvloedig geïllustreerde artikelen, fotoreportages, interviews, wetenschappelijke achtergronden, grote grafische producties, u vindt het allemaal terug in de 100-pagina dikke, duurzame, klimaatneutrale Speciale Editie.

Word schandalig duurzaam… en verrijk je leven!

Schandalig duurzaam
http://www.schandaligduurzaam.be/

Vanaf september 2009 
Gemeenten en verenigingen in Vlaams-Brabant kunnen de tentoonstelling ontlenen voor allerlei evenementen zoals de wekelijkse markt, een duurzame driedaagse, een festival, een sportevenement, een opendeurdag van een duurzame school…
Word schandalig duurzaam… en verrijk je leven! is geen loze slogan. In de expo kom je te weten welke maatregelen écht een impact hebben.
Onderzoek wees uit dat heel veel mensen achter het idee ‘duurzaamheid’ staan, maar hoe begin je nu aan een schandalig duurzaam leven? De expo behandelt enkel maatregelen die een groot effect hebben. (Tips rond de thema's : bouwen, energie, mobiliteit, voeding)
Het is natuurlijk belangrijk dat bij welke maatregel je ook neemt, je comfort behouden blijft, of zelfs verbetert.

18 februari 2010

Dimensie 3 : Biodiversiteit

http://www.dgci.be/nl/publicaties/dimensie3/index.html

Inhoud van Dimensie 3 nr. 2010/1 (januari-februari 2010)

Klimaat, biodiversiteit, landbouw: drie essentiële componenten van duurzame ontwikkeling
-Ecotoerisme moet Congolese natuur beschermen
-Tussen wolken en chacra's
-"Vraag naar woudvlees blijft hardnekkig"
-Thematische fiche: Op de bres voor biodiversiteit
-Lege netten voor de kleine Marokkaanse vissers
-Onze man in Kopenhagen
-De Afrikaanse boer, hoeder van de biodiversiteit
-Bananen, meer dan een smakelijk tussendoortje?
-De vele dimensies van voedselzekerheid
-Bewuster omgaan met natuur in Niger
-Een grondwet voor de natuur
-DRC, nadruk op goed bestuur en effectiviteit
-Haïti. Na de aardbeving: de noodhulp en de wederopbouw

Groene gadgets

Greener Gadgets
http://www.greenergadgets.com/
25/02/10 New York

De "Greener Gadgets Design Competition" promoot het ontwikkelen van groene apparaten. Het is een hele leuke competitie waarmee designers van over de hele wereld worden aangezet tot een andere manier van denken en een andere manier van ontwerpen.

Milieuvriendelijke varkensteelt in combinatie met tomatenteelt in Pig City

Een Deense varkenshouder en een student architectuur sloegen de handen in elkaar om een innovatieve, milieuvriendelijke varkensstal te creëren. Hun winnend ontwerp "Pig City" , waarin ze varkensproductie met tomatenteelt combineren, zou volgend jaar gerealiseerd worden in samenwerking met de Deense instelling Realdania. Tegen eind 2012 moet het futuristische gebouw er staan.

Het systeem integreert een varkenshuisvesting annex slachthuis met enorme serres voor tomatenteelt. De kassen komen in een verdieping boven de varkensstallen. De mest die vrijkomt bij de productie van de varkens wordt door middel van vergisting en omzetting in stroom, warmte en water gebruikt voor de tomaten.
"Dat moet resulteren in een CO²-neutrale en geurloze varkenshouderij", zegt initiatiefnemer en varkensboer Soren Hansen."Bovendien elimineren we op die manier ook nog eens problemen zoals amoniakvervuiling, het leveren van mest op de velden en een hoog energieverbruik".
Er is ook een sociaal voordeel. Het project voorziet in jobrotatie, wat de werknemers ten goede moet komen. Omdat er ook een slachthuis op de site aanwezig is, hebben de varkens geen last van stress tijdens het transport. Dat resulteert in een betere vleeskwaliteit.
Pig City laat zien hoe landbouw kan gecombineerd worden met respect voor dier, mens en milieu zonder aan winstcapaciteit te moeten inboeten.
Milieu- en dierenrechtenorganisaties in Denemarken zijn alvast heel erg te spreken over het initiatief.
http://www.thepigsite.com/articles/4/waste-management/2962/using-pigs-to-grow-tomatoes-with-biogas

17 februari 2010

Nanovezellamp wordt de opvolger van de spaarlamp

We zijn nauwelijks begonnen aan de omschakeling van gloeilampen naar spaarlampen, of er is al een nieuwe kaper op de kust.

De spaarlamp of "compacte fluorescentielamp" (CFL), is een zegen voor het milieu in vergelijking met een traditionele gloeilamp.
- de lamp heeft een veel lager energieverbruik
- de lamp gaat 4 tot 10 tien keer langer mee.
Maar ze heeft ook nadelen:
- veel mensen ervaren het licht als minder aangenaam
- de lampen springen niet meteen
- de lampen zijn ook wat duurder
- ze bevatten giftige kwikdamp waardoor ze niet bij het gewoon afval kunnen.
De nanovezellamp lost die problemen stuk voor stuk op.
- De lamp is net als CFL's veel zuiniger dan een gloeilamp, maar bevat geen giftige stoffen.
- De nanovezels zijn dunner dan een menselijk haar en geven een warm wit licht op basis van een LED-lampje.
- De vezels optimaliseren het licht van de LED en genereren op die manier 55 lumen per watt, waardoor ze vijf keer zuiniger zijn dan een gloeilamp.
- De lamp bevat geen gas of glas, waardoor ze ook veiliger is dan haar voorgangers.
http://www.rti.org/page.cfm?objectid=4709DD21-5056-B172-B869E9328CBED59F
De lamp werd ontwikkeld door RTI International met steun van het Amerikaanse ministerie van Energie. De lancering van de lamp is echter nog niet voor morgen. De lamp bevindt zich nog in de testfase en zal volgens de fabrikant ten vroegste over 3 tot 5 jaar in de winkelrekken liggen.

Dieren sterven in Florida door zuidelijke Polar Jet Stream

Ook in de Verenigde Staten blijft de winter ijskoud. Zelfs in de anders zo zonnige staat Florida is het al weken koud. Veel wilde dieren hebben te lijden onder de kou en worden zelfs dood aangetroffen op straat.
Op sommige plaatsen in Florida viel het voorbije weekend al voor de tweede keer dit seizoen sneeuw. Dat zijn veel ingeweken dieren, zoals leguanen en pythons, niet gewend. De dieren vriezen dood in een boom en vallen bewusteloos op de grond. Volgens dierenspecialisten zou mogelijk de helft van de populatie leguanen deze winter al gestorven zijn.
Helaas zijn ook de lokale dieren van Florida de extreme winter niet gewend. Zo stierven er al tientallen krokodillen en vorige maand werden ongeveer 4.000 zeeschildpadden uit het ijskoude water geplukt. Zij mogen de winter doorbrengen in iets warmere omstandigheden.  Zeeschildpadden zijn immers een bedreigde diersoort.

Expo 2010 : "Betere stad, Beter leven"

Expo 2010
http://en.expo2010china.com/
http://en.expo.cn/

(01/05 tot 31/10/2010)

De eerste expo vond plaats in London in 1851. De Wereld Expo's zijn belangrijk voor economische, wetenschappelijke, technologische en culturele uitwisseling. Het is een onmisbaar platform voor het uitwisselen van innovatieve ideëen, kijken in de toekomst, tentoonstellen van ervaringen uit het verleden.
Expo 2010 Shanghai China zal het stadsleven van de 21ste eeuw gaan onderzoeken. In het jaar 2010 zal 55% van de wereldbevolking in steden leven. Gedurende 184 dagen zullen deelnemers ideëen en ervaring uitwisselen omtrent stadsontwikkeling, levensstijl en werkomgeving. Tevens biedt de Wereld Expo 2010 in Shanghai een platform om een eco-vriendelijke gemeenschap te ontwikkelen.

De Chinese overheid verhuist 10 reuzenpanda's naar de Wereld Expo. De panda's zijn geboren in de provincie Sichuan die in 2008 getroffen werd door een dodelijke aardbeving.

Mobiliteitsproblemen op de Brusselse "Grote Ring" oplossen

http://www.modalshift.be/

Modal Shift is een platform van verenigingen die werk willen maken van een andere aanpak van de mobiliteitsproblemen op de Brusselse Grote Ring. Uitbreiden is het probleem uitstellen. Wij gaan voor echte oplossingen.
Modal Shift wil op een constructieve manier mobiliteitsoplossingen genereren die zowel echt duurzaam en rechtvaardig zijn.

Toekomst tijger heel onzeker

Vijf bedreigde soorten
-Bengaalse tijger (India, Bangladesh, Nepal) : 3200 tot 4500
-Indo-Chinese tijger (Maleisië, Thailand, Vietnam) : 1200 tot 1700
-Siberische tijger (Rusland, China, Noord-Korea) : 360 tot 400
-Sumatraanse tijger (Sumatra) : 400 tot 500
-Zuid-Chinese tijger (Zuid-Chinese gebergte) : 20

Drie soorten zijn reeds uitgestorven
-Balinese tijger ( Bali) sinds 1940
-Kaspische tijger (Rusland en Oost-Turkije) sinds 1960
-Javaanse tijger (Java) sinds 1970