26 mei 2010

RoadSafetyAtWork

http://www.roadsafetyatwork.be/

Met RoadSafetyAtWork wil het BIVV het werkgerelateerde verkeersrisico beperken, door de sociale vaardigheden van de werknemers in het verkeer aan te scherpen. Dit wil het BIVV doen door ze te laten nadenken over hun attitudes en opvattingen in verband met verkeer, en hen zo aan te zetten tot een gedragsverandering. Zo worden er onder leiding van ervaren lesgevers oefeningen, groepsgesprekken en didactische demonstraties interactief aangepakt in een divers aanbod van sensibiliseringsworkshops. Deze workshops kunnen zelfs worden aangepast aan de specifieke noden van het bedrijf. Zo worden de 'vastgeroeste' overtuigingen over veiligheidsafstanden, remafstanden, reactietijden, alcohol- of druggebruik, vermoeidheid, stressbeheersing, multitasking en andere factoren in vraag gesteld.
Tijdens de workshop wordt ook de link gelegd met andere campagnes van het BIVV. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat verkeersveiligheid wordt verankerd in de bedrijfscultuur. Dit is ook een positieve boodschap voor het bedrijfsimago.
Ter ondersteuning van de campagne werd de website gelanceerd, die meer informatie en tips bevat.