29 juni 2010

Duurzame vis op de menukaart


Vóór het einde van 2010 moeten tenminste 250 restaurants in Nederland duurzaam gevangen vis op de menukaart hebben staan. Die restaurants moeten dan een het MSC-certifcaat dragen (Marine Stewardship Council).

Dat is de inzet van een campagne van o.a. Wereldnatuurfonds, Stichting de Noordzee en Koninklijke Horeca Nederland.

26 juni 2010

Zes maanden EUTRIO.BE

01/07 tot 31/12/10
http://www.eutrio.be/nl/
Deze website is het zenuwcentrum van de communicatie tijdens het Belgische EU-voorzitterschap en dus de authentieke bron van alle informatie en communicatie.

Duurzame evenementen tijdens EU2010
http://www.sustainablepresidencyevents.be/
Doe de Europa-Quiz
http://euroquiz2010.lodgon.com/j/survey/33/language/50

24 juni 2010

Hoe duurzaam & gezond zijn de muziekfestivals?

Festivals
Tijdens de zomer gaat er in België geen dag voorbij die je niet op een of ander festival kan doorbrengen. Een festival heeft een grote impact op de omgeving en veel organisatoren hebben al stappen gezet naar een meer duurzame organisatie van de festivals, maar het kan altijd beter.

Resultaten Symposium 29/09/09.
http://www.poddo.be/NL/index.php?page=70&detail=563&PHPSESSID=8978b641a3e48d006c345bb2b7f7ecbb


Overleg muziek 01/12/09
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur startte in samenspraak met haar collega Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een overleg op rond luide muziek en de hierdoor veroorzaakte hinder en gehoorschade. Op deze pagina vindt u de documenten terug die naar aanleiding van dit overleg verspreid werden.
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek

Festivalkaart Vlaanderen
http://www.muziekfestivals.be/

22 juni 2010

Chemie is overal

http://www.chemieisoveral.nl/

De chemie maakt, ontdekt, onderzoekt. Chemici zijn voortdurend op zoek naar oplossingen voor mens en milieu en werken veilig en duurzaam. De campagne "Chemie is overal" laat dat met verrassende voorbeelden zien.

Blog met leuke (chemie)weetjes
http://www.chemieisoveral.nl/weblog/
Periodiek systeem der elementen
http://www.chemieisoveral.nl/imagotraject/artikelen/poster-periodiek-systeem-der-elementen.html
De poster is fris en modern vormgegeven en staat vol met tips en informatie. Een must voor in de les, bij het maken van je huiswerk of het uitvoeren van een proefje.

21 juni 2010

NME in beeld! op Podium Wisselwerkdag

22/06/10
Antropia in Zeist (Nederland)

De Wisselwerkdag is een studiedag voor en door het NME-werkveld. De dag wordt georganiseerd met de Wisselwerkcommissie, NME-professionals uit Nederland.
Programma
http://www.podiumonline.nl/index.php?item=17221
16 interessante workshops

Sta even op de klimaatweegschaal

Klimaatweegschaal
http://www.voedingscentrum.nl/EtenEnHerkomst/Milieu/Klimaatweegschaal/

Het Voedingscentrum heeft daarvoor een instrument ontwikkeld. De manier waarop voedselproducten worden gemaakt, bewaard en bereid heeft invloed op het klimaat. Hoeveel invloed verschilt per product. De "Klimaatweegschaal" maakt dat inzichtelijk.
Stel een maaltijd samen. Geef aan hoe je de gebruikte producten bewaart en bereidt. Je ziet direct hoe jouw maaltijd scoort op deze weegschaal.


Online game over kraanwater


Uit onderzoek van Brabant Water blijkt dat jongeren weinig kennis hebben over het product kraanwater. Ook groeit vanuit basisscholen de vraag naar informatie over kraanwater. Brabant Water speelt hier op in door lespakketten aan te bieden met informatie over het belang, de herkomst en het gebruik van water.
De nieuwe website past helemaal bij de digitale wensen van jongeren in de leeftijd tot 12 jaar. De site is één grote avontuurlijke game waar zij spelenderwijs leren over kraanwater en hoe hier bewust mee om te gaan. Bezoekers van de site starten in een virtueel waterproductiebedrijf. Via geheime deuren komen ze bij een waterwingebied en thuis, waar ze onder andere het eigen waterverbruik kunnen bijhouden. Op de nieuwe website is ook een bibliotheek met veel nuttige informatie voor spreekbeurten én voor lesmateriaal te gebruiken door ouders en docenten.
Brabant Water zorgt voor de winning, productie en distributie van kraanwater naar ruim 2,4 miljoen inwoners en het bedrijfsleven in Noord-Brabant. Naast vers en zuiver kraanwater biedt Brabant Water verschillende soorten water voor industriële toepassingen.
http://www.brabantwater.nl/
Lees alles over kraanwater op
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/Pages/default.aspx

Ecolife berekent voetafdruk Vlaanderen

In opdracht van MIRA berekende Ecolife vzw voor het eerst de ecologische voetafdruk van Vlaanderen, voor het jaar 2004. Uit die berekeningen blijkt dat de gemiddelde Vlaming een ecologische voetafdruk heeft van 6,3 gha. De wereldgemiddelde biocapaciteit (de beschikbare oppervlakte landbouwgrond, bosgrond en visgrond) bedraagt 1,8 gha per capita, de Vlaamse biocapaciteit zelfs maar 1,3 gha.
Als iedereen zou leven zoals wij, hebben we dus meer dan drie aardbollen nodig.
Het volledige rapport is te raadplegen op http://www.milieurapport.be/nl/Nieuws/17-juni-2010-ecologische-voetafdruk-van-vlaanderen-we-leven-boven-onze-stand

20 juni 2010

Campagne "Loop warm voor groene energie"

Greensciencefiction
http://www.energiesparen.be/groenewarmte/
21/06 tot 30/09/10

Ontdek drie manieren om duurzaam te verwarmen.
Groene warmte is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Dankzij de verschillende premies zijn deze toepassingen meestal in minder dan 10 jaar terugverdiend.
http://www.animatedexplanations.com/Animation.aspx?animation=521
1) Zonneboilers
Ze komt elke dag gratis op: de zon. Waarom zou je daar dan niet volop van genieten? Met een zonneboiler op je dak verwarm je gemiddeld 50% van het bad- en douchewater dat je op een jaar verbruikt. Er zijn ook systemen die warm water leveren voor je vloerverwarming.
2) Warmtepompen
Zomer of winter, er schuilt altijd warmte in de lucht, de grond of het water. Met een warmtepomp haal je die warmte uit de omgeving en breng je ze op voldoende hoge temperatuur voor huishoudelijk gebruik. Het systeem is bovendien niet groter dan een doorsnee CV-ketel.
3) Houtpelletketels
Bij de verwerking van hout blijft er heel wat restafval over. Dat restafval laten ze drogen en persen ze samen tot pellets: kleine, zuivere houtcilindertjes. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt benut voor de verwarming van je huis.

19 juni 2010

De l’ErE* dans notre assiette

http://www.reseau-idee.be/rencontres/2010/
Rencontres de l’ErE 2010

21/06 tot 23/06/10
Waar? http://www.lesfawes.be/
Charneux (Prov. Luik)

Quelques questions pour faire chauffer la marmite
-Comment impulser des changements en matière d'alimentation ?
-Comment favoriser une alimentation durable au travers de projets collectifs qui repensent et re-créent nos responsabilités ?
-Comment analyser et concilier des enjeux à la fois locaux et globaux, environnementaux et sociaux ?
-Comment élargir nos visions de l'alimentation
-Comment concevoir des projets systémiques qui incluent une compréhension des interdépendances de l'assiette avec le monde ?
-Comment développer une alimentation saine et durable en milieu urbain ?
-Comment revisiter nos rapports au temps et à l'argent
-Comment (re)prendre le temps de cuisiner, planter, goûter, prendre plaisir à ...

Conferentie 'Sustainable Development and Regions'

http://do.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=108
04/10 en 05/10/10
Brussel

In het kader van het Belgische Voorzitterschap zal Vlaanderen (Team Duurzame Ontwikkeling DAR, Departement LNE, Departement EWI en vleva) een 2-daags evenement organiseren aangaande duurzame ontwikkeling. Tijdens dit evenement zal de rol van regionaal beleid voor Europese duurzaamheidscriteria geanalyseerd worden.

- Tijdens de eerste dag zullen Vlaanderen, het nrg4SD-netwerk en andere regio's best practices uitwisselen aangaande regionaal beleid en beleidsindicatoren.
- Op de tweede dag steken Vlaanderen en het Comité van de Regio's de koppen bij elkaar voor een workshop met als focus het actuele debat over indicatoren en beleid voor duurzame ontwikkeling.

04/10 : Vlaams-Europees verbindingsagentschap, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel
05/10 : Comité van de Regio's, Zaal VMA 1, Belliardstraat 99-1010, 1040 Brussel

The Great Green Wall of Trees

Groene muur tegen zandstormen en oprukkende woestijnen
http://www.oss-online.org/pdf/imv-en.pdf

Een zogenaamde ‘groene muur’ moet het snelle oprukken van de Sahara tegengaan. De Wereldbank trekt 95 miljoen euro uit om een muur van bomen aan te planten rondom de Afrikaanse zandvlakte.
Het plan voor de aanleg van de ‘groene muur’ bestaat al zo’n vijf jaar, maar wegens geldgebrek was de uitvoering tot nu toe niet haalbaar. Nu de Wereldbank 95 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld hebben Afrikaanse leiders, na overleg in Tsjaad, besloten een bomenmuur van 7715 kilometer aan te leggen van Senegal tot Djibouti. De muur gaat in totaal elf Afrikaanse landen doorkruizen.

18 juni 2010

FoodClick : online marktplaats voor artisanale voedingsproducten

http://www.foodclick.be/
Een gat in de markt?

FoodClick is een nieuwe manier voor het kopen en verkopen van artisanale voedingsproducten. Op het online platform kan je authentieke voedingsproducten in je buurt ontdekken. Consumenten vinden er een bestelmodule en lokale producenten kunnen er een eigen online winkel aanmaken. FoodClick verzamelt deze winkels en vormt ze om tot een online marktplaats voor de consument.
Veel kleinhandelaars en voedingsproducenten hebben reeds een website met informatie en bestelmogelijkheid voor de klant. Maar het internet is een doolhof voor individuele websites waardoor deze weinig bruikbaar zijn voor de consument. Met FoodClick willen we al die gegevens verzamelen en standaardiseren om tot een online marktplaats te komen.
http://www.vilt.be/FoodClick_haalt_streekproduct_met_een_muisklik_in_huis

Cradle to Cradle NL

http://www.cradletocradle.nl/
Het informatieve Cradle to Cradle webkanaal in Nederland

http://www.c2c-supporters.org/
http://www.wiegtotwieg.nl/

17 juni 2010

IPBES = wetenschappelijk panel rond biodiversiteit

http://ipbes.net/

Het "International Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystems" (IPBES) moet de ontbrekende schakel vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek en het beleid, naar het voorbeeld van het internationaal klimaatpanel IPCC.
Net als de klimaatproblematiek is het de wereldwijde achteruitgang van de natuurlijke rijkdom een complex wetenschappelijk probleem, dat voor beleidsmakers moeilijk te vatten is. Het IPBES moet daarom de beschikbare wetenschappelijke gegevens in omvangrijke rapporten gieten, aan bewustmaking doen en aanbevelingen formuleren.
Op de Algemene Vergadering van de VN in september 2010 zullen de plannen voor het nieuwe biodiversiteitpanel verder verfijnd worden, zodat het nog in 2011 de werkzaamheden kan beginnen.

16 juni 2010

Zeeduivel/Lotte is 'Vis van het Jaar' (2010)

http://www.vlam.be/

Zeeduivel is door de sectorgroep visserij van VLAM verkozen tot Vis van het Jaar 2010. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wil met de verkiezing de culinaire blik van de consument verruimen. Rond de verkozen vis worden diverse activiteiten en campagnes opgezet.
Het visvlees van zeeduivel is zeer vast, waardoor er verschillende bereidingswijzen zijn. Zeeduivel wordt omschreven als zeer smakelijk. Omdat de vis erg mager is, past hij heel goed in lijnvriendelijke voeding. In 100 gram zeeduivel zitten 0,6 gram vetten en 24 milligram cholesterol. De energiewaarde bedraagt 67 kcal.
Zeeduivel komt goed verspreid voor langs de Europese kusten, inclusief de Middellandse en de Zwarte zee. De Belgische aanvoer bedroeg de voorbije jaren ongeveer 380 ton en is daardoor van groot economisch belang voor de eigen visserij. Zeeduivel kan via duurzame vistechnieken worden gevangen.
Zeeduivel is geen fraai ogende vis. Zijn lelijke kop wordt daarom al direct na de vangst op de boot verwijderd. Wat overblijft is het staartstuk, vandaar dat zeeduivel ook staartvis wordt genoemd. Lotte is de Franse benaming.
http://www.vlam.be/news/detail_nl.phtml?id=220

Zonnesatelliet Picard gelanceerd

15/06/10
Vanop een Russische ruimtebasis werd de Frans-Belgische zonnesatelliet gelanceerd. De komende jaren zal de satelliet gegevens doorsturen over de activiteit van de zon. Daarmee kan de invloed van de zon op het klimaat bestudeerd worden.
De satelliet is vernoemd naar de Franse astronoom Jean Picard (1620-1682), die in de 17e eeuw de eerste nauwkeurige diameter van de zon berekende.
De Picard-satelliet zal onderzoek doen naar de invloed van de zonneactiviteit op het klimaat op aarde. De 150 kg zware satelliet zal ook een beter inzicht geven in de werking en structuur van de ster in ons zonnestelsel. De satelliet heeft een levensverwachting van ongeveer 3 jaar.
Het Belgische bedrijf Spacebel uit Luik heeft de lancering verzorgd en heeft het grootste deel van de satelliet ontwikkeld voor het Franse ruimtevaartbureau CNES (Centre National d'Etudes Spatiales).

Europese wind, Vlaamse bries

http://www.limburgwindt.be/

Wind is een zuivere en schone energiebron. Ze brengt bij de productie van elektriciteit geen vervuilende stoffen in het milieu. Bovendien is ze onuitputbaar. Hierdoor vormt windenergie een onmisbaar element in het Europese klimaatplan.
Europa treedt op tegen de klimaatverandering. Het Europese klimaatplan hanteert de 20-20-20-strategie. Tegen 2020 moet Europa:
20% minder CO2 uitstoten;
20% besparen in energieverbruik;
20% van haar energie halen uit hernieuwbare energiebronnen.

Dit betekent dat Vlaanderen tegen 2020 13% van haar elektriciteit moet halen uit hernieuwbare energiebronnen. Zoals windenergie. Windmolenparken in de Noordzee volstaan niet. Er moeten er ook op land komen. Ook in Limburg. Door de ingewikkelde regelgeving is het in België niet evident om zomaar ergens een windmolenpark in te planten. Zelfs niet op landbouwgebied. Om de weg vrij te maken, is eerst grondig onderzoek vereist. Limburg win(d)t zorgt hiervoor.

15 juni 2010

België regeert Europa

http://www.ryckevelde.be/
De vormingsmodule is beschikbaar vanaf schooljaar 2010-2011.

-Wat betekent de EU in je dagelijkse leven?
-Hoe zit het met België en het EU-voorzitterschap?
-Wat is de rol van Herman Van Rompuy?

Een educatief medewerker van Ryckevelde vzw komt naar je toe om gedurende 2 uur deze en andere vragen met je leerlingen van de derde graad (alle niveaus) te bespreken (met veel praktijkvoorbeelden) tijdens de interactieve vormingsmodule ‘Belgisch EU-voorzitterschap 2010’.

Je betaalt 5 euro per leerling of (voor twee modules op dezelfde dag) 8 euro per leerling.
http://www.ryckevelde.be/nl/vorming/onderwijs-28.html

Vuvuzela tast gehoor aan

Het is dé accessoire tijdens het WK in Zuid-Afrika: de vuvuzela, een plastic hoorn met een geluid sterker dan dat van een trom of kettingzaag. Experts maken zich dan ook ernstige zorgen. Zoveel decibel kan het gehoor in korte tijd permanent aantasten. Volgens de deskundigen produceert de vuvuzela een geluid van zo’n 127 decibel.
Uitgebreide blootstelling aan 85 decibel kan al permanent gehoorverlies veroorzaken. Geluiden van 100 decibel of meer kunnen al binnen vijftien minuten voor gehoorverlies zorgen.

14 juni 2010

Bio-Award 2010

http://www.bioweek.be/
Toegekend op 13/06/10

Bedrijven of organisaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de promotie of innovatie van bio, verdienen een duwtje in de rug. Daarom reikt BioForum elk jaar tijdens de Bioweek de Bio-Award uit. Dit jaar staat het thema van de biodiversiteit centraal. Een vakjury maakte een keuze uit de kandidaten en duidde vijf genomineerden aan.
De vijf genomineerden voor de Bio-Award 2010 waren:
-Biobedrijf BioFresh
http://www.biofresh.be/
-Biokribbe De Biotoop
http://www.debiotoop.be/
-Natuurboerderij het Bolhuis = WINNAAR
http://www.bolhuis.be/
-Delhaize Group
http://www.delhaize.be/
-Instituut Ter Groene Poorte
http://www.tergroenepoorte.be/

13 juni 2010

Vogels op trek : fotowedstrijd National Geographic


Wie maakt de mooiste foto van de vogeltrek?
Doe dan mee aan de vogelFOTOwedstrijd van National Geographic en Vogelbescherming Nederland. Iedereen die op amateurniveau fotografeert kan meedoen.
Laat u inspireren door trekvogels die op eigen kracht grote afstanden afleggen. Die alleen of in een groep vliegen, onderweg rusten of foerageren; die in onze streken komen broeden of juist komen om te overwinteren.
U kunt maar één foto opgeven. Insturen kan t.e.m. 15/06/10.
De winnende foto wordt geplaatst in National Geographic Magazine en het blad Vogels. Daarnaast worden onder alle deelnemers 10 prachtige vogelgidsen verloot.
http://www.vogelbescherming.nl/flyways/actueel/nationalXgeographic/

12 juni 2010

"Sea the Truth" & "De huilende zee"

World Ocean Day België
http://www.worldoceanday.nl/

De documentaire "Sea the Truth" gaat in première op 13/06/10 in de Antwerpse Zoo.
http://www.youtube.com/watch?v=NzoC9npbuHA

De Antwerpse onderwaterfotograaf Dos Winkel heeft een documentaire gemaakt over de catastrofale achteruitgang van het leven in zeeën en oceanen. In de film wordt duidelijk gemaakt dat er geen 'verantwoorde' vis meer bestaat. Als we in het huidige tempo vis blijven eten, zijn de oceanen en zeeën over 40 jaar leeggevist. Ook de mythe van de visolie moet de wereld uit. Vissen produceren zelf geen omega-3, maar krijgen ze binnen door het eten van algen.
Het is een film over de verschrikkelijke bedreigingen van de onderwaterwereld en een waarschuwing voor wat de ergste ramp voor de mensheid wordt. Verzuring zorgt voor het verdwijnen van plankton, waardoor de voedselkringloop op zee stopt, net als 70% van de zuurstofproductie op aarde.

Voorstelling van Winkels nieuwe boek "De huilende zee"
EAN-nummer:9789038920030
Van elk verkocht exemplaar gaat 5 euro naar de "Sea First Foundation".
http://www.seafirst.eu/
De Sea First Foundation komt bij u in de klas om een inspirerende les te verzorgen over het behoud van de oceanen en alles wat daarin leeft. In overleg kan de les ook in het teken staan van het thema of project waar de leerlingen mee bezig zijn.

10 juni 2010

Natuurparken in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika kent een unieke flora en fauna en behoudt deze o.a. via de National Parks.

South African Biodiversity Institute http://www.sanbi.org/biodiversity
Natuurparken
http://www.sanparks.org/parks/

...
http://www.zuid-afrika.nl/id/1/50/national_parks.html
http://www.gozuidafrika.com/parken/parken.php

Hoe groot is de olievlek in Golf van Mexico?

http://www.ifitwasmyhome.com/

We hebben het al weken over een gigantische olievlek in de Golf van Mexico. Maar die regio is heel groot en het valt moeilijk voor te stellen welke oppervlakte door het olielek is aangetast.
Deze website schetst je een beeld van de oppervlakte die bedekt zou zijn als wij er middenin zaten. Je geeft je woonplaats in en de olievlek wordt over een Google Map van jouw regio geschoven. Als we Brussel als stad invoeren, wordt al meteen duidelijk dat de vlek groter is dan heel België. Zelfs van de Lage Landen zou niet veel meer overblijven.

Biosfeerreservaten van de UNESCO

Biosfeerreservatenhttp://portal.unesco.org/
http://whc.unesco.org/en/list

http://www.unesco.org/mabdb/bios1-2.htm

Biosfeerreservaten zijn voorbeelden bij uitstek van de nieuwe benadering van natuurbehoud waarbij een geïntegreerde aanpak verschillende ecologische, politieke, economische, culturele en sociale belangen met elkaar in harmonie brengt en duurzaam gebruik van grondstoffen leidt tot duurzame ontwikkeling.

Via haar Mens en Biosfeer Programma (MAB) bouwt de UNESCO een wereldwijd netwerk van dergelijke biosfeerreservaten uit: gebieden waarvan de ecosystemen beschermd worden en waar een evenwichtige relatie tussen mens en natuur wordt ontwikkeld.
Elk biosfeerreservaat moet drie complementaire basisfuncties vervullen:
1) bijdragen tot het behoud van landschappen, ecosystemen, soorten en genetische diversiteit
2)economische ontwikkeling bevorderen die zowel op ecologisch als socio-cultureel vlak duurzaam is
3)onderzoek, toezicht, vorming en informatieuitwisseling in verband met globale problemen inzake natuurbehoud en duurzame ontwikkeling op lokaal, regionaal en wereldvlak verzekeren.
2010
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_announces_selection_of_13_new_biosphere_reserves/

Greening the Blue

http://www.greeningtheblue.org/

Naar aanleiding van de World Environment Day op 05/06/10 heeft de VN een nieuwe website gelanceerd.
‘Greening the Blue’ is een VN initiatief gelanceerd in samenwerking met UNEP (UN Environment Programme) & UNEMG (UN Environment Management Group).

Greeningtheblue.org toont welke acties gaande zijn om de VN werkplek duurzamer te maken.
De website geeft advies aan het personeel hoe zij kunnen bijdragen om hun ecologische voetafdruk op het werk te verminderen.
Hoewel greeningtheblue.org vooral gericht is naar VN werknemers, is deze toch publiek toegankelijk opdat het iedereen kan informeren over de duurzame stappen die de VN onderneemt. En misschien kan deze website ook jou motiveren om een steentje bij te dragen?

9 juni 2010

Naar een duurzame organisatie van het EU Voorzitterschap

http://www.poddo.be/NL/eu_voorzitterschap/i583.html

Van 01/07/10 t.e.m. 31/12/10 zal België voor 6 maanden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overnemen. Als voorzittend lidstaat heeft ons land, naast belangrijke inhoudelijke taken, de verantwoordelijkheid over de praktische organisatie van verschillende evenementen.
Door een duurzame organisatie van dit voorzitterschap te realiseren wil België zich plaatsen in het rijtje van voorgaande organisatoren die al aandacht hadden voor de ecologische impact van hun voorzitterschap. België wil de focus echter uitbreiden van een ecologische naar een duurzame benadering, met naast aandacht voor leefmilieuaspecten ook aandacht voor de sociale en de economische context.
Checklist
http://www.poddo.be/NL/eu_voorzitterschap/instrumenten/checklist#item_579

8 juni 2010

PLADO & DHO21: duurzame ontwikkeling en het hoger onderwijs

http://www.plado.nl/
http://www.dho.nl/

Plado.nl is het platform voor DO in HO.
Een platform waar professionelen in een serieuze netwerkomgeving contacten kunnen leggen en kennis kunnen uitwisselen over onderwerpen rond duurzame ontwikkeling en hoger onderwijs.
Deze website is daarom het domein van docenten en onderzoekers van universiteiten en hogescholen en van professionals die werkzaam zijn bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Be Fair & Sustainable Awards 2010

http://www.befair.be/
Deelnamedossiers moeten ten laatste op 09/09/10 om 12u binnen zijn.
De winnaars van 2009 waren :
- Het beste duurzame initiatief met de ontwikkelingslanden
FSC Belgium (duurzaam bosbeheer)
http://www.fsc.be/
- De beste nieuwe fairtrade onderneming/organisatie
Ethiquable
http://www.ethiquable.com/
- Het beste nieuwe fairtrade merk
Puro Fairtrade Coffee (100% fairtrade koffie en thee)
http://www.purocoffee.com/
- De beste organisatie van Zuid/Zuid eerlijke handel
MDI Vietnam (verkoop en sensibilisatie)
http://www.mdivietnam.com/

Milieuvriendelijke oplader voor op de fiets

De Finse telefoonproducent Nokia heeft de Nokia Bicycle Charge Kit onthuld. Het gadget komt op de markt in een kit met oplader, dynamo en houder om op de fiets te monteren. De oplader werkt als een fietslamp. De wrijving tussen de dynamo en het wiel wekt elektriciteit op, waardoor de gsm wordt opgeladen.
De oplader kan gebruikt worden voor alle Nokia-toestellen met een laderopening van 2 millimeter. Dit zijn bijna alle telefoons die de fabrikant de voorbije jaren heeft uitbracht.
De Nokia Bicycle Charge Kit zal vanaf eind 2010 in de winkel en op het internet verkocht worden en zal 15 euro kosten. De kit zal nuttig zijn in landen waar veel gefietst wordt of voor mensen met beperkte toegang tot elektriciteit.
http://europe.nokia.com/find-products/accessories/all-accessories/power/chargers/nokia-bicycle-charger-kit

Duurzame transitie in de praktijk

http://www.transitiepraktijk.nl/

De manier waarop we bv. het mobiliteitssysteem, de voedselproductie, het waterbeheer, de ruimtelijke ordening, zorg of energievoorziening hebben ingericht brengt hardnekkige problemen met zich mee. Om die op te lossen is meer nodig dan alleen nieuwe technologie of simpele nieuwe regels. Duurzame ontwikkeling vraagt om nieuw denken, nieuw handelen, andere structuren en een andere cultuur. Dat noemen we een transitie of systeeminnovatie.
Deze site bundelt praktische inzichten over transitiewerk, die zijn gebaseerd op praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. U vindt o.a. welke competenties nodig zijn, hoe u een visie vormt, aan veranderingsgerichte coalities kunt werken, omgaat met een dynamische omgeving en alert moet zijn op het verankeren van systeeminnovatieve innovaties. Allemaal tussenhaltes op de weg naar duurzame ontwikkeling.

Kubiki : groen leerinstrument voor kinderen

Kubiki
http://www.kubiki.nl/

Kubiki is een platform waarop educatief materiaal ontwikkeld kan worden. Het doel is de basisscholen kostenloos toegang te geven tot zoveel mogelijk interactief lesmateriaal. Daarnaast is het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules snel en eenvoudig.
Er zijn een aantal didactische uitgangspunten die aan Kubiki ten grondslag liggen:
-werken met interactieve 'hands-on' opdrachten
-werken in groepjes (van 2 of 3)
-het spelelement
Zowel de website om de modules te ontwikkelen, als ook de lesmodules die de scholen gaan gebruiken, worden gratis ter beschikking gesteld. De ontwikkelaars trachten samen met de Haagse Hogeschool als opdrachtgever steeds meer onderwerpen interactief online te krijgen.

7 juni 2010

Test-Aankoop onderzoekt voor de eerste keer... de politici

http://www.test-aankoop.be/interactief/elections/nl/

Voor de eerste keer in zijn bestaan onderzoekt Test-Aankoop aan de hand van zijn verkiezingsmemorandum de kandidaten voor de federale verkiezingen van 13/06/10. In dit memorandum worden tien concrete dossiers waarin Test-Aankoop vraagt naar oplossingen onder de aandacht gebracht.
Kandidaten voor de komende verkiezingen krijgen via een online enquête de mogelijkheid de voorstellen van Test-Aankoop al dan niet te onderschrijven. De resultaten van het onderzoek zullen nog voor 13 juni gepubliceerd worden.

De tien eisen die Test-Aankoop formuleert voor de toekomstige regering zijn:
1. De invoering van een groepsvordering
2. Betaalbare autoverzekeringen
3. Strengere wet op de hypotheekleningen
4. Meer concurrentie op de energiemarkt
5. Meer concurrentie op de telecommarkt
6. Een consumentvriendelijkere reiswetgeving
7. Een begrenzing van de ereloonsupplementen
8. Gezonde voedingskeuzes eenvoudiger maken
9. Veiligere producten voor consument en milieu
10. Geen criminalisering van de consument op internet
Het volledige memorandum vindt u op de website.

Test-Aankoop geeft de kandidaten die op 13 juni opkomen de mogelijkheid zich uit te spreken over deze tien punten. Vandaag worden de eerste drie effectieven van elke lijst, de lijstduwer en de eerste opvolger, uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen. Andere kandidaten kunnen uiteraard ook deelnemen. De resultaten van deze enquête zullen nog voor de verkiezingsdag gepubliceerd worden.
http://www.test-aankoop.be/verbruik-en-handelspraktijken/test-aankoop-onderzoekt-voor-de-eerste-keer-de-politici-s650683.htm
Resultaten
http://www.test-aankoop.be/verbruik-en-handelspraktijken/de-weg-ligt-open-naar-een-consumentvriendelijke-regering-s652213.htm

Fairchild Challenge Nederland

http://www.fairchildchallenge.nl/

Fairchild Challenge NL is een uitdagend, multidisciplinair milieueducatie-programma voor scholen in de regio Haaglanden. Het is ontworpen om leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het hele voortgezet onderwijs de kans te geven te schitteren.
Fairchild Challenge NL nodigt kinderen en jongeren uit om de lastigste milieuonderwerpen te verkennen en te onderzoeken en op ieder niveau te komen tot vindingrijke en effectieve oplossingen.
Fairchild Challenge NL doet dit door hen aan te spreken op hun aangeboren creativiteit en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen.
http://www.fairchildgarden.org/

Wereldstatistieken

http://data.worldbank.org/

De Wereldbank heeft een belangrijke nieuwe website gelanceerd. Deze site biedt vrije toegang tot meer dan 2000 statistieken over financiën, handel, gezondheid, economie en menselijke ontwikkeling en is beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans en Arabisch.
Je hebt er niet alleen vrije toegang tot heel wat ontwikkelingsindicatoren die vroeger uitsluitend voor abonnees beschikbaar waren, je kan er ook volledige gegevensbestanden van een specifiek land of een specifieke indicator downloaden, snel toegang krijgen tot onverwerkte gegevens, via een knop commentaar geven op de gegevens en gegevens e-mailen of met anderen delen via sociale media. Deze gegevens komen van verschillende bronnen waaronder de 186 lidstaten van de Wereldbank en meer dan 30 internationale agentschappen, private en ngo-partners.
De Wereldbank sloot onlangs ook een overeenkomst met Google om 34 indicatoren beschikbaar te maken via de Engelse zoekmachine en 58 indicatoren in de Public Data Explorer tool: http://www.google.com/publicdata/home

6 juni 2010

Biolandbouw is zijn geitenwollensokkenimago kwijt

http://www.biozoektboer.be/

Het project "Bio zoekt boer" heeft als doel geïnteresseerde boeren en tuinders te informeren, te begeleiden en individueel te ondersteunen bij hun omschakeling naar biologische land- en tuinbouw.

"Bio zoekt Boer" is een gezamenlijk initiatief van
Boerenbond (BB)
http://www.boerenbond.be/
Algemeen Boerensydicaat (ABS)
http://www.absvzw.be/
BioForum
http://www.bioforum.be/

300 ligstoelen in de Brusselse parken om even weg te dromen

01/06 tot 15/09/10
Wat doet meer aan vakantie denken dan een ligstoel? Zon, rust… en natuur!
De Brusselaars (en toeristen) kunnen even komen ontspannen in 7 parken van het Gewest zonder daarvoor de stad uit te moeten. In het Woluwepark, Tenbosch Park, Jubelpark, Dauwpark, Gaucheretpark, Sobieskypark en de tuin van de Kunstberg staan namelijk 300 ligstoelen klaar voor al wie zin heeft in zalig nietsdoen. Een première!
De ligstoelen zijn door een kunstenaar geïllustreerd en zijn gemaakt uit biokatoen en hout met een FSC-label. Op de ene ligstoel staat een bij afgebeeld, op de andere een parkiet, eikelmuis, kikker of libel … allemaal inwoners van de Brusselse groene ruimten. Kan het nog symbolischer in het internationaal jaar van de biodiversiteit.
Wat is de bedoeling van dit evenement? Even komen genieten, natuurlijk, maar de Brusselaars ook nieuwsgieriger maken en hen stimuleren om de groene plekken anders te gaan gebruiken. Ook wil dit evenement de parken gezelliger maken en de band tussen de wandelaars en de parkwachters versterken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Brusselaars de parken als hun eigen tuin gaan beschouwen.
De ligstoelen staan gratis ter beschikking van 10 tot 20 uur.
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=1830&detail=tab1

Footprint Forum: Meet the Winners of the 21st Century

http://www.footprintnetwork.org/
07/06 tot 12/06/10
Colle di Val d’Elsa, Italyhttp://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_forum_the_opportunity_of_limits

2 juni 2010

Lespakketten "Hoe werkt de EU?"

Direct bruikbaar didactisch materiaal om je leerlingen op een informatieve, afwisselende en toegankelijke manier vertrouwd te maken met de werking van Europa vind je op
http://www.europarl.be/view/nl/Ep_teachers/kit_didactique.htmlEureka Europa! is een pakket voor het basisonderwijs.
-Een beetje geschiedenis
-Op verkenning door de landen van de EU
-Wie heeft het in Europa voor het zeggen?
-De EU in je dagelijks leven
-Wat doet de EU?
zijn de vijf thema's die aan bod komen. Een leuk stripverhaal trekt de aandacht van de kinderen en geeft al meteen wat informatie over elk hoofdstuk. Daarna volgen de opdrachten die modulair uitgewerkt zijn en dus los van elkaar behandeld kunnen worden. De leerkracht kan terugvallen op een uitgebreide leerkrachtenhandleiding.

Het NiEUwste Blad richt zich op de 3de graad van het secundair onderwijs.
In tien thema's, die los van elkaar kunnen worden behandeld, wordt de Europese Unie in de kijker gezet. Zo kan je kiezen uit historiek, EU-instellingen, cultuur, studeren en reizen in de EU, handel, interne veiligheid, milieu, Europa in ons dagelijks leven en Europa in de wereld.
Elk thema bevat een inleiding met basisinformatie, een krantje met artikels, cartoons, cijfergegevens en een aantal opdrachten. Uiteraard is ook hier een uitgebreide leerkrachtenhandleiding beschikbaar.

FairTrade@Work Award 2010

http://www.maxhavelaar.be/work

Award Creativeit:
Adhoc Communication, communicatieadvies, eenpersoonsbedrijf, Brussel
Credal SCRL-FS, alternatieve kredietinstelling, 34 werknemers, Louvain-La-Neuve
Katholieke Hogeschool Leuven, hoger onderwijs, 300 werknemers, Leuven
Stad Brugge, overheid, 1700 werknemers, Brugge
Sinergiek-Kanaal 127, sociale economie, >50 werknemers, Kortrijk

Award Impact:
Electrabel, Groep GDF SUEZ, energievoorzieningen, 6 200 werknemers, Brussel
Sodexo, catering & facilities management, 4 000 werknemers, Oudergem
Fair Trade Original, alternatieve handelsorganisatie, 9 werknemers, Bierbeek
Carglass, herstel en vervanging van autoruiten, 700 werknemers, Hasselt
BNP Paribas Fortis, bank, 25 000 werknemers, Brussel