19 maart 2012

Leren van de natuur, inspiratie voor een duurzame toekomst


Leren ván de natuur kan een belangrijk onderdeel worden van educatie voor een duurzame toekomst. Ken Webster en Craig Johnson hebben dit inspirerend beschreven in 'Sense and Sustainability'. Het programma Natuur- en Milieueducatie droeg bij aan het vertalen ervan.

Overgaan naar een duurzame samenleving is noodzakelijk en uitdagend. Het is de gang van de economie van de uitputting naar een rechtvaardige economie geïnspireerd door levende systemen. Het economisch wereldbeeld wordt vervangen door een ecologisch wereldbeeld. Het hoeft niet ‘minder en minder’. We gaan naar ‘anders en beter’. De hedendaagse avant-garde van ontwerp en industrie laat ons zie hoe duurzaam ook wenselijk kan zijn.
Op jonge leeftijd leren over natuur, leidt op oudere leeftijd tot natuur-, milieuvriendelijk en duurzamer attitude en gedrag.
ISBN 978 90 6224 495 9