31 juli 2010

VOET@2010 start op 1 september 2010

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/index.htm

Op 01/09/10 worden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor het secundair onderwijs van kracht.Nieuwe VOETen
De publicatie geeft uitleg over het wat, hoe en waarom van de herziening van de VOET en bundelt de informatie die nodig is om het nieuwe ordeningskader goed te begrijpen en te gebruiken.

28 juli 2010

Wereldagenda 2010-2011 voor 'Groene' Jongeren

http://wereldschoolagenda.nl/

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 13 en 18 jaar zich wel degelijk druk maakt om kwesties als het milieu, dierenwelzijn en mensenrechten. Voor hen is er nu een eigen schoolagenda. De Wereldagenda richt zich op jongeren die geïnteresseerd zijn in manieren waarop ze zich kunnen inzetten voor een betere wereld.

25 juli 2010

Nieuw logo en kustkaart voor de Belgische kust

Het nieuwe logo vervangt de kleurrijke, golvende versie van begin de jaren 2000. Het logo bestaat nu uit een appelblauwzeegroene achtergrond met daarop in fel witte letters 'de Kust' of 'le Littoral'. Het nieuwe logo komt er om de kust een hip en trendy imago te geven. Westtoer speelt zo in op een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin ze de kust willen promoten voor senioren en medioren, maar ook voor tieners en jonge gezinnen met kinderen.
http://www.dekust.org/
Troevenkaart van de Kust : nieuwe kustkaart met daarop staat de plattegrond van alle kustgemeenten met hun toeristische attracties afgebeeld en de kustfietsroute. Op de achterzijde staan 1001 ideeën voor jong en oud om te genieten van de kust. De kaart is gratis verkrijgbaar bij de toeristische diensten of bij Westtoer.

24 juli 2010

Proefproject "NuLKilometermenu"

Vijf Maaslandse restaurants serveren vanaf maart 2010 het Limburgse NulKilometermenu, een menu met louter Limburgse ingrediënten. De bedoeling is een avondje restaurant duurzamer te maken.
De restaurants willen op deze manier de klanten even laten stilstaan bij het aantal kilometers dat de ingrediënten van een gerecht aflegden voor ze op het bord belanden.
http://www.toerismelimburg.be/nulkilometermenu

Lees ook ...
http://www.guidea.be/beter-ondernemen/inspiratie/0-km-menu
Eco-vriendelijke streekgerechten in Limburg geen succes
Het Laatste Nieuws - 27/05/2010

Bijsluiterwoordenboek voor zelfzorggeneesmiddelen

Het bijsluiterwoordenboek geeft een uitleg van moeilijke woorden die u tegen kunt komen in bijsluiters van geneesmiddelen die zonder recept te koop zijn bij apotheker, drogist of supermarkt .
Op de site kunnen patiënten terecht voor uitleg bij lastige medische termen. Zij kunnen de redactie ook zelf om een toelichting vragen bij een woord dat zij moeilijk vinden en dat nog niet in de lijst voorkomt.
De makers van de website houden ook bij welke woorden veel vragen oproepen bij gebruikers van geneesmiddelen. Medicijnfabrikanten kunnen die informatie gebruiken om bijsluiters begrijpelijker te maken.
http://www.bijsluiterwoordenboek.nl/

23 juli 2010

Kempen~Broek: uitdagend grensgeval

Kempen~Broek
Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen~Broek, een grensoverschrijdend landschap dat in zijn omvang uniek is voor Vlaanderen en Nederland. Drager van een mysterieuze geschiedenis van smokkelaars en bokkenrijders. Nu leefruimte van watersnuffels, platbuiken, viervlekjes …. Maar het zijn niet alleen libellen die Kempen~Broek uniek maken. Kempen~Broek is een natuurtalent, grenzeloos veelzijdig. Kempen~Broek strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck en Weert (NL) en Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik (B).
http://www.kempenbroek.be/
Project 'buffer voor het klimaat'
http://www.rlkm.be//uploads/files/FolderNatuuralsbondgenootbijklimaatverandering.pdf

22 juli 2010

Sensibiliseringsborden voor Haspengouwse fruitplantages

De fruitboeren vragen de toeristen om geen fruit meer te plukken en geen afval achter te laten in de plantages.
In de fruitstreek worden binnenkort sensibiliseringsborden geplaatst langs het fietsroutenetwerk en de ruilverkavelingswegen.
De 4 thema's zijn:
-Ik kijk waar ik fiets
-Ik blijf op het pad
- Ik neem mijn afval mee
- Ik laat de appeltjes hangen
http://www.hbvl.be/limburg/wellen/wellense-voedselproducentenraad-plaatst-infoborden-langs-toeristische-veldwegen.aspx

Bespaar energie en win een feest voor het hele bedrijf!

Een spannende en inspirerende wedstrijd voor Nederlandse bedrijven waarin kantoren met elkaar de strijd aangaan om de meeste energiebesparing.
01/11/10 tot 31/03/11
Daarbij is alles toegestaan! Deelnemers worden niet afgerekend op wat niet kan, maar beloond voor wat wél lukt. Het winnende kantoor gaat er vandoor met de titel "Klimaatkantoor 2011" en een fantastisch personeelsfeest.
In de eerste plaats draait het Klimaatkantoorfeest om het besparen op energieverbruik en mobiliteit. Daarmee geven kantoren niet alleen concreet invulling aan hun MVO-beleid en een boost aan hun imago, ze besparen er ook kosten mee. Daarnaast levert het Klimaatkantoorfeest ook veel positieve energie op! Medewerkers en management gaan namelijk samen aan de slag om de meeste punten te scoren en dat zorgt voor veel actie en gezelligheid op de werkvloer. Uiteraard is er een mooie prijs te winnen voor iedereen in het bedrijf: een waanzinnig kantoorfeest, landelijke bekendheid en eeuwige roem als Klimaatkantoor 2011.
http://www.klimaatkantoorfeest.nl/

21 juli 2010

CleanTeam-Karavaan op weg voor schonere stranden in Nederland

Zwerfafval op de stranden vormt een groeiend probleem: het is niet alleen onprettig voor de strandbezoeker maar het vormt ook een gevaar voor het leven in zee. Daarom gaat het Clean Team op pad om samen met kinderen zwerfafval van de stranden te verzamelen.
Negen kustgemeentes doen mee aan ‘Zwervend Langs Zee’.
http://www.zwervendlangszee.nl/
Kleurwedstrijd
http://www.zwervendlangszee.nl/images/pdf/kleurplaat.pdf

19 juli 2010

MDG 2000 -> 2005 -> 2010 -> 2015

20/09 tot 22/09/10
New York
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
Tweede VN Millenniumtop in New York: regeringsleiders komen bij elkaar om de resultaten en uitdagingen van de millenniumdoelen met elkaar te bespreken. De doelen lopen achter op schema en lijken voor veel landen geen leidraad meer in het ontwikkelingsbeleid. De situatie in arme landen is echter door klimaat- en economische crises meer dan urgent.
http://www.undp.org/mdg/summit.shtml

Ruhr2010 : industrieel verleden, groene toekomst

http://www.ruhr2010.de/

In het jaar 2010 is het Ruhrgebied onder de officiële naam 'RUHR.2010, Essen voor het Ruhrgebied' culturele hoofdstad van Europa. Daarmee heeft voor het eerst een hele regio, een conglomeratie van 53 steden ca. 40 kilometer ten noorden van Düsseldorf, de titel 'Culturele Hoofdstad van Europa' gekregen. Honderden highlights en evenementen op fascinerende locaties bieden verrassende nieuwe impressies.
Het Ruhrgebied als legendarisch voormalig kolen- en staalgebied met kolenmijnen, cokesfabrieken en industriecomplexen presenteert zich tegenwoordig als een samengroeiende, contrastrijke cultuurmetropool midden in Europa. De plaatsen waar vroeger zwaar lichamelijk werk werd verricht, veranderden in locaties voor culturele ontmoetingen en plekken voor cultuur en recreatie. 5,3 miljoen inwoners uit 170 landen drukken hier tegenwoordig hun stempel op de samenleving.
Veel fabrieken, hoogovens en schachtliften in deze steden zijn omgebouwd tot culturele en toeristische attracties en zeker een bezoekje waard tijdens het Ruhr 2010 jaar.

Milieusticker in Duitse stadscentra
In steeds meer Duitse stadscentra, waaronder die van de Ruhr 2010 steden, worden vervuilende auto's geweerd. Deze stadscentra (Umweltzone) zijn alleen toegankelijk met een milieusticker. NB: deze regeling geldt ook voor buitenlandse toeristen.
Het aantal steden wordt geregeld uitgebreid. Kijk voor een actueel overzicht van steden met Umweltzones en hun omvang op de website van het Duitse Umweltbundesamt.
http://www.umweltbundesamt.de/umweltzonen/

17 juli 2010

Communiceren over biodiversiteit

Drie vragen staan centraal in de biodiversiteitscommunicatie:
-Wat wil je bereiken?
-Wie wil je bereiken?
-Waarover wil je communiceren?
http://chm-root.eea.europa.eu/chm_nl/communiceren_over_biodiversiteit

Meekoppelen kan ook!
Er bestaan in de praktijk veel mogelijkheden om in biodiversiteitcommunicatie aan te sluiten bij communicatie over andere thema’s: meekoppelen. Biodiversiteit heeft namelijk raakvlakken met veel andere terreinen, zoals klimaat, natuur, water, armoedebestrijding, handel etc.

16 juli 2010

Vlaanderen Hotspotgids

Zo veel mooie plekjes, zo veel verborgen pareltjes... Vlaanderen heeft veel om trots op te zijn. De Vlaanderen Hotspotgids op Facebook verzamelt de beste en mooiste plekjes. (16/07/10)
Ken jij een gezellig bruin cafeetje of de perfecte locatie voor een romantische wandeling? Wat moet je zeker gezien hebben in Vlaanderen? Welk pleintje heeft jouw hart gestolen? Zet het op de Vlaanderen Hotspotgids en deel jouw plekje met de rest van de wereld.
http://www.facebook.com/pages/Vlaanderen-hot-spot-gids/307779141088
Elke week wordt de post die de Facebookbezoekers het leukst vinden, beloond met een geschenk.

14 juli 2010

Visie- en beleidsnota Natuur- en Milieueducatie 2009-2014 (Vlaanderen)

Deze visie- en beleidsnota Natuur- en Milieueducatie 2009-2014 geeft de krijtlijnen weer waarbinnen de NME-dienst de komende jaren haar taken en opdrachten zal ontplooien. De visie- en beleidsnota kadert binnen de wijzigende internationale maatschappelijke context en biedt zelf een referentiekader waaraan de NME-dienst met haar initiatieven en projecten in de toekomst kan getoetst worden
Vanuit een eigen missie voor de NME-dienst worden in deze publicatie in de visie 4 richtinggevende principes geformuleerd:
- de pedagogische benadering van NME
- de emancipatorische invalshoek
- NME als levenslang en levensbreed proces
- Duurzame Ontwikkeling als richtinggevend kader.
Elk werkingsjaar wordt een actieplan opgemaakt teneinde de strategische en operationele doelstellingen uit deze visie- en beleidsnota te realiseren.
De NME-dienst draagt door de eigenheid van haar methodiek, gekoppeld aan natuur- en milieuthema’s, bij aan de draagvlakverbreding voor natuur en milieu. Door het verhogen van het natuur- en milieubewustzijn en/of het stimuleren van een kritische/bewuste houding terzake levert de NME-dienst een bijdrage, zij het niet altijd rechtstreeks en eerder op lange termijn, aan het realiseren van de Vlaamse natuur- en milieudoelstellingen.
Met de Decade van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van UNESCO (2005-2014) is er voluit voor gekozen om educatie voor duurzame ontwikkeling als richtinggevend kader te hanteren voor natuur- en milieueducatie. De NME-dienst schakelt zich volledig in in de Decade van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en zal door het realiseren van de strategische doelstellingen uit deze visienota haar specifieke bijdrage leveren aan het Vlaams Implementatieplan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.
Dienst NME
http://milieueducatie.lne.be/
Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen (AMIS)
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Verenigingen voor Verkeersveiligheid : in de bres voor meer verkeersveiligheid

Het project wil verenigingen omkaderen en ondersteunen, zodat ze mee kunnen bouwen aan een veilig verkeer voor iedereen. Daarom wordt momenteel druk gewerkt aan vier deelprojecten:
1. Aanbod van bestaande acties en publicaties bundelen op één website
Op deze website kan je snel en gemakkelijk snuisteren in het bestaande aanbod van publicaties en initiatieven rond verkeersveiligheid. Je zal er praktische informatie en praktijkvoorbeelden van andere verenigingen en mobiliteitsorganisaties kunnen downloaden, die je dan kan toepassen tijdens je activiteiten. Makkelijk, toch?
2. Een gids voor verenigingen die meer inspraak willen rond verkeersveiligheid
3. Een pilootproject bij de koepels van sport- en seniorenverenigingen
4. Financiële steun voor lokale verenigingen

12 juli 2010

* Zonzoo : verkoop je oude GSM en lever direct een duurzame bijdrage!


Telefoons zonder waarde in Europa (Verenigd Koninkrijk, Spanje, Nederland, Portugal, Duitsland, Oostenrijk en België) worden ontmanteld met hergebruik van componenten en grondstoffen.

Mensen in ontwikkelende landen krijgen laagdrempelige toegang tot mobiele communicatie. Goede doelen krijgen standaard 5% van de opbrengst overgemaakt.
http://www.zonzoo.com/
http://www.zonzoo.be/

10 juli 2010

WK-voetbaltruitjes uit gerecycleerd plastic

Nike maakte voor de Wereldbeker 2010 in Zuid-Afrika voetbaltruitjes uit gerecycleerd plastic. Brazilië, Portugal, Nederland, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Servië en Slovenië zullen in de nieuwe uitrusting spelen.
http://www.footy-boots.com/nike-national-team-kits-2010-8986/

Nike recycleerde ongeveer 13 miljoen flessen en vermeed zo naar eigen zeggen 254.000 kg wat overeenkomt met een afvalberg gelijk aan 29 volle voetbalvelden. De polyester flessen zouden anders op vuilnisbelten in Japan en Taiwan terechtgekomen zijn.

Greenwashing is een relatief nieuw begrip waarmee in eerste instatie het fenomeen dat bedrijven of instanties meer geld spenderen aan het adverteren hoe "groen" ze zijn dan dat ze daadwerkelijk uitgeven aan groener produceren of handelen werd bedoeld.
De betekenis van greenwashing is inmiddels uitgebreid en behelst tegenwoordig alle PR-middelen (persberichten, eventsponsorship, milieujaarverslagen, verstrekken van onderwijsleermiddelen) die bedrijven inzetten om de indruk te wekken dat het bedrijf alles doet om zijn ecologische verantwoordelijkheid te nemen.

2 juli 2010

Groene Zeepbel 2010 voor Shell

Groen zijn is helemaal van nu en daar spelen bedrijven graag op in door zich als duurzaam te profileren. De consument wordt steeds bewuster en kritischer als het gaat om de producten die zij koopt, de verzekering die zij afsluit en de manier waarop zij haar huis verwarmt. Een positieve tendens die helaas ook een keerzijde heeft.
Marketingcampagnes worden steeds vernuftiger om de consument voor zich te winnen, waarbij er in sommige gevallen een loopje wordt genomen met de realiteit of relevante informatie die het tegendeel bewijst wordt verzwegen. (Greenwashing)
http://www.studentenvoormorgen.nl/groenezeepbel/

1 juli 2010

Gezocht: jongeren voor de fruitpluk

De tuinbouwsector in België stelt jaarlijks ruim 38.000 seizoensarbeiders tewerk. De helft daarvan zijn mensen met een vreemde nationaliteit. Dat stelt de fruittelers voor problemen in verband met huisvesting en taalproblemen. Dit doet fruittelers steeds vaker naar eigen land kijken voor de rekrutering van arbeidskrachten.
vb. Linter
http://www.linter.be/website/14363-www.html?branch=1&language=1