30 november 2010

Car of the Year 2011 rijdt elektrisch

http://www.caroftheyear.org/

Voor het eerst in de 47 jaar jonge geschiedenis van de "Car of the Year"-verkiezing komt er een elektrische auto uit de bus. Het is de Nissan Leaf die de eer te beurt valt.
Nissan speelt duidelijk een pioniersrol door deze compacte gezinswagen midden volgend jaar bij ons te lanceren. De Leaf heeft een theoretische autonomie van 160 km met één batterijlading. Via de snellaadprocedure kan je de batterij in amper 30 minuten weer voor 80 % vullen. Hij zal in België zo'n 30.000 euro kosten maar de klant heeft recht op een ecopremie die in het geval van deze Leaf oploopt tot 9.000 euro. Dat bedrag kan de klant het jaar na de aankoop in mindering brengen op zijn belastingaangifte.

Focus op biodiversiteit : van kikker- tot vogelperspectief

Natuur.focus is de jongste tien jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in de wereld van natuurstudie, natuurbeheer en natuurbeleid. Het magazine wil vrijwilligers en professionelen binnen deze boeiende sector informeren, maar ook kritisch prikkelen over theorie en praktijk van het natuurbehoud. Daartoe doet uitgever Natuurpunt beroep op een onafhankelijke redactie en een rits van auteurs.
http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/publicaties/natuurfocus_713.aspx

11/12/10
Katholieke Hogeschool Lessius
Campus De Vest 2800 Mechelen
Met dit symposium op het einde van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit wil Natuur.focus kritisch nadenken over haar eigen rol, maar ook een constructieve bijdrage leveren voor het nadenken over biodiversiteit, wetenschap en maatschappij.
Programma
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/activiteiten/focus-op-biodiversiteit-van-kikker--tot-vogelperspectief_2155.aspx
Inschrijven voor 01/12/10

29 november 2010

Oceans : een nieuwe blik op de wereld van onze oceanen


De Franse cineast Jacques Perrin maakte de meest ambitieuze onderwaterfilm aller tijden. Via de wonderbaarlijke reis van een zeeschildpad neemt ‘Oceans’ je mee op een fabelachtige onderzeese odyssee. Je ontdekt een sprookjesachtige, maar bedreigde wereld, bevolkt met fascinerende wezens, sommigen grappig, anderen een beetje griezelig.

Scholendossier : http://www.klasse.be/vandaag/files/file/Oceanworld%20schooldossier.pdf

29/11/10 : Gratis DVD bij De Morgen + EXTRA redactionele bijlage over de klimaatproblematiek.

28 november 2010

Beurs "Pollutec" : de wereldhoofdstad van het milieu

30/11 tot 03/12/10
Eurexpo - Lyon

http://www.pollutec.com/

Salon International des équipements, des technologies et des services de l'environnement
Lucht, afval, recyclage, reiniging, water en afvalwater, sites en bodems, risico's, analyse, meting, controle, energie, milieubeheer en duurzame ontwikkeling...  De internationale beurs Pollutec brengt een volledig aanbod voor alle sectoren van milieu- en klimaatbescherming.
Om maximaal in te spelen op de verwachtingen van de bezoekers, toont het salon zowel specifieke ontwikkelingen in de traditionele sectoren, als een nieuwe sector voor onderzoek, innovaties en financiering.
Op deze 24ste editie staan 2.400 exposanten uit 42 landen en worden 75.000 bezoekers van over de hele wereld verwacht.
Bron  : http://www.mvovlaanderen.be/

Nationale Parken voor de bedreigde ijsbeer

Er leven wereldwijd nog ongeveer 20.000 tot 25.000 ijsberen in het wild. De populaties staan onder druk, onder meer omdat hun leefgebied afneemt door smeltende ijsmassa's.

Canada - Manitoba
Wapusk National Park

11.475 km2
http://www.greatcanadianparks.com/manitoba/wapusnp/index.htm

De Amerikaanse overheid heeft in 2010 een gebied ter grootte van Spanje aangewezen als beschermd natuurgebied voor de bedreigde ijsbeer.
Het reservaat ligt in de wateren rond Alaska en is 484.000 km2 groot.

Zingen voor het klimaat

28/11/10

Omgeven door muziek, dans en kleur trekken we naar een centraal punt in Brussel waar we ook van ons zullen laten horen. En nog geen beetje : we zullen er massaal zingen voor het klimaat ! Zorg dat je erbij bent.
Om 14u aan het Noordstation in Brussel waar de manifestatie van start gaat.
Om 15u aansluitend aan de Kunstberg in Brussel waar we zullen zingen
.

Waarom deelnemen ?
- In december 2009 in Kopenhagen waren de verwachtingen hoog gespannen. De hele wereld keek mee... om te besluiten dat men niet in staat was om tot een akkoord te komen.
- Eind november 2010 komen in de Mexicaanse stad Cancun de wereldleiders opnieuw bijeen om een klimaatakkoord te sluiten. Dit jaar wordt minder verwacht van de top Cancun, vergeleken met die in Kopenhagen. Toch blijft er nood aan een ambitieus en bindend internationaal akkoord.
Het is opnieuw aan ons om druk uit te oefenen.
Daarom wil de Klimaatcoalitie daags voor de top in Cancun met zoveel mogelijk mensen zingen voor het klimaat. Om een luid signaal te geven aan onze Belgische politici, die de Europese delegatie tijdens de debatten zullen leiden.04/12/10 - Cancun
http://www.globalclimatecampaign.org/

Internationale Niet-Winkeldag

BND
http://www.adbusters.org/bnd
http://www.koopniets.nl/
29/11/10

De Internationale Niet-Winkeldag is een jaarlijks terugkerende actiedag op de zaterdag na Thanksgiving. Het fenomeen Niet-Winkeldag verovert langzaam maar zeker de wereld. Nadat de Canadees Ted Dave in 1992 de eerste Buy Nothing Day uitriep als een min of meer individuele actie, werd het idee in 1993 overgenomen door groepen in de Verenigde Staten, Engeland en Ierland. In de jaren nadien sloten ook groepen in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zweden, België, Nederland, Noorwegen, Duitsland, Finland, Polen en Slovenië zich bij de internationale campagne aan.
De ‘Buy Nothing Day’ is nu in 65 landen een aanklacht tegen de onbeschaamde overconsumptie van het Westen.

27 november 2010

Bazaar Kastaar

Bazaar Kastaar is een tentoonstelling waarin kinderen van het lager onderwijs al spelend leren over de invloed van landbouw op hun leefwereld.

-Bouwt een landbouwer aan het land?
-Hebben koeien een pink?
-Groeien er heksenneuzen in Limburg?
-Loopt er een beer op de boerderij?
-Legt een kip met rode oren bruine eitjes?
-Is een koe om in te bijten?
Op al deze vragen en nog veel meer krijgt u een antwoord. U maakt op een actieve manier kennis met de landbouw en het platteland uit de regio Kempen & Maasland.
In de zomer van 2010 werd de tentoonstelling "Van koe tot koelkast" in 't Zuivelcentrum in Peer, omgebouwd tot een nieuwe tentoonstelling 'Bazaar Kastaar".
Bezoekers krijgen via de educatieve tentoonstelling een eerste actieve kennismaking met de landbouw en het platteland in de regio. Ze kunnen kiezen uit 4 thema’s: zuivel, groeten en fruit, vlees en paarden.
http://www.plattelandscentrumkenm.be/tentoonstelling

Project "Zeeuwse Zonnefabriek"

De Zeeuwse Zonnefabriek is een virtuele fabriek bestaande uit een aaneenschakeling van zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van 110 deelnemende basisscholen.
http://zonopschool.nl/fabriek.aspx

De Zeeuwse Zonnefabriek brengt het belang van duurzame energie nog beter onder de aandacht bij leerlingen (ook uit het voortgezet- en beroepsonderwijs), ouders, (bestuur van) scholen maar ook bij de lokale overheden en het bedrijfsleven. Door ‘vriend’ te worden van de Zeeuwse Zonnefabriek onderschrijven volwassenen het belang van duurzame energie en geven ze het goede voorbeeld aan de jeugd. Door samen deel te nemen aan de zonnefabriek laten we zien dat we met elkaar iets kunnen doen aan duurzaamheid op lokaal, provinciaal en mogelijk zelfs landelijk niveau.

De Zeeuwse Zonnefabriek is een vervolg op het project Zon op School.
http://www.zonopschool.nl/
Zon op School bestaat uit een lespakket over (duurzame) energie dat schoolbreed (groep 1 – 8) kan worden toegepast, een draaiboek met checklist ‘de zonnewijzer’ om leerkrachten te ondersteunen bij het streven naar een meer duurzame school en een educatief afleesvenster voor in het schoolgebouw zodat iedereen de actuele energieopwekking kan aflezen.

Wilde otter is officieel uitgestorven in Vlaanderen

Spot tegen 27/11/10 een otter en win 500 EUR.
Die zoektocht heeft niets opgeleverd.
Er werd beslist om de beloning van 500 euro uit te reiken aan het meest ottervriendelijk natuurgebied en dat werd 'Het Grote Netewoud' (tussen Geel en Lommel).

Veel zoogdieren zijn deels of geheel aan water gebonden, maar de otter spant de kroon. Hij is een uitmuntend visser en is daardoor bij sportvissers niet altijd even geliefd. In de vorige eeuw werd hij ongenadig vervolgd, waardoor de populatie zich – mede door watervervuiling – niet meer kon herstellen. Eind vorige eeuw verdween de otter volledig uit Vlaanderen.
http://zwg.fastfwd.be/ottercampagne/

Educatief pakket : De Europese otter: een speelse spetter.
Leeft een vrij verborgen leven en ook op plaatsen waar hij voorkomt blijft hij voor velen een onbekende. In de meeste landen is de otter sterk bedreigd: "onbekend maakt onbemind". Spijtig, want de otter is een boeiend, speels, leergierig en zeer slim dier.

Elk pakket bestaat uit :
> een brochure (A4-formaat,vierkleurendruk)
> een kleur-zoekplaat
> een poster (40 cm x 60 cm)
> een kleurige bladwijzer
Eén pakket kost slechts € 2,50
Educatief materiaal te bestellen op http://www.milieueducatie.be/

Samen werken aan een duurzame en verkeerveilige schoolomgeving

Het boek met als werktitel "Samen werken aan een duurzame en verkeerveilige schoolomgeving" komt tegemoet aan de vraag naar een goede handleiding voor de realisatie van een veilige schoolomgeving. Het werkboek zegt hoe de infrastructuur gebruikt moet worden en hoe dit aangeleerd kan worden. Ook krijg je lijsten met goede voorbeelden van aangepaste schoolomgevingen en een methodiek die gebruikt kan worden om knelpunten op de schoolroutes op te lossen.
De drie zogenaamde E’s zijn hier van toepassing in functie van de verkeersveiligheid :
-Engineering (infrastructuur)
-Education (educatie, sensibilisering)
-Enforcement (handhaving)

De Vlaamse overheid wenst de wegbeheerders, de schooldirecties, de leerlingen, de ouderraden, de buurtbewoners, De Lijn en eventueel andere betrokken partijen bij te staan in hun overleg over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.
Het werkboek is digitaal raadpleegbaar op
http://www.wegenenverkeer.be/nl/verkeer-en-mobiliteit/verkeersveiligheid/werkboek-schoolomgeving.html

26 november 2010

Opgepast met overstroomde moestuinen en waterputten

http://www.zorg-en-gezondheid.be/

In vervuild beek- en rivierwater, plus rioolwater en overstroomde septische putten zitten bacteriën, virussen en micro-organismen die achterblijven als het water wegtrekt en die eventueel ziekteverwekkend kunnen zijn. Hetzelfde water kan chemisch vervuild zijn door bv. overstroomde stookolietanks.
Groenten naar containerpark
De groenten uit de ondergelopen tuinen zijn niet meer geschikt voor consumptie. Ze mogen zelfs niet meer gecomposteerd worden. Afvoeren naar een containerpark is dan ook de aangewezen optie.
Bovendien mag de groentetuin in de lente van 2011 niet zomaar opnieuw in gebruik worden genomen. Er moeten eerst grondstalen worden genomen om uit te maken hoe zwaar de eventuele vervuiling is.
Waterputten schoonmaken
Het putwater mag niet zomaar gebruikt worden als drinkwater. De putten moeten worden schoongemaakt, ontsmet en de kwaliteit van het water moet eerst worden geanalyseerd.

Fair Trade voor tussen de lakens

De Nederlandse onlinewinkel Biocosmetica heeft naar eigen zeggen het eerste CO2-neutrale condoom op de markt gebracht.
De kapotjes, die de naam "Lovepack" meekregen en onder de subtitels “Lovemachine” en “Mixture” te koop zijn, werden aangemaakt van rubber uit duurzame bossen, meer bepaald van een fair trade plantage in Zuid-India waar op duurzame manier wordt omgegaan met het milieu en met de rubberbomen. Het bedrijf betaalt voor elke kilo rubber bovendien een “fair trade” meerprijs teneinde de levensomstandigheden van de arbeiders te verbeteren.
De nieuwe condooms zijn volgens Biocosmetica driedubbel verantwoord.
“Safe seks, een faire betaling aan de rubberplanters en zorgzaam voor het milieu”.
http://www.biocosmetica.nl/webshop/fair-trade/voor-tussen-de-lakens.html
http://www.mvovlaanderen.be/over-mvo/nieuws/inspiratie-uit-buitenland-groen-vrijen-met-lovepack

BiodiverCITY : Biodiversiteit trekt door de stad Brussel

Van maart 2010 tot maart 2012 is er een rondreizende tentoonstelling "Biodiversiteit in Brussel" waarin leerlingen (tussen 6 en 12 jaar) op een actieve en creatieve manier ontdekken wat biodiversiteit is.
Aan de hand van logisch redeneren komen de leerlingen zelf tot een definitie en leren ze dat biodiversiteit niet alleen staat voor verscheidenheid van levende organismen, maar ook voor verscheidenheid van individuen van eenzelfde soort en van biotopen en ecosystemen.
(Tentoonstelling trekt door de 19 Brusselse gemeenten)
http://www.natuurwetenschappen.be/active/biodiv2010/biodiv2010_site/programme/bnec

25 november 2010

Ontdek de twintig visitekaartjes van de Nederlandse natuur

http://www.nationaalpark.nl/

Brochure
http://www.nationaalpark.nl/documents/publicaties.xml?lang=nl

De Nationale Parken richten zich op:
- Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap
- Natuurgerichte recreatie
- Educatie en voorlichting
- Onderzoek

Limburgs routenetwerk voor ruiters (met gsm)

http://www.toerismelimburg.be/ruiterplanner

Alle ruiter- en menpaden van het netwerk zijn met elkaar verbonden. De knooppunten, waar de paden elkaar kruisen, zijn genummerd. Onderweg wijzen rechthoekige, bruine bordjes ze duidelijk en in beide richtingen aan. Je rijdt dus gewoon van knooppunt naar knooppunt, van nummer naar nummer. Op de kaart van het netwerk vind je ze bruin omcirkeld terug, samen met de afstanden tot de volgende knooppunten.

Met de kaart stippel je snel een lus op maat uit.
Op de kaart staan alle knooppunten van het netwerk, hun onderlinge afstand, de ruitervriendelijke horeca, … In het bijbehorende infoboekje vind je alle praktische info. Je kunt de kaart kopen bij de toeristische infokantoren of online bestellen.
http://www.toerismelimburg.be/ruiterenmenroutenetwerk

24 november 2010

Wereldleiders hebben zware CO2-voetafdruk

De Amerikaanse president Barack Obama was in 2010, in vergelijking met zijn collega's, verantwoordelijk voor de hoogste uitstoot van CO2-equivalent. Tussen 1 januari en 31 oktober 2010 waren de verplaatsingen van Obama aan boord van Air Force One verantwoordelijk voor de uitstoot van 20.000 ton CO2-equivalent. Zo'n 150.000 kilometer werd afgelegd boven de Verenigde Staten en 50.000 kilometer in het buitenland, zo blijkt uit berekeningen van het magazine, dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkeling.
Wie doet het minder slecht?
2/ Felipe Calderón = 7 120 ton eq. CO2
3/ Luiz Inácio Lula da Silva = 7 033 ton eq. CO2
4/ Hu Jintao = 7 025 ton eq. CO2
5/ Angela Merkel = 5 138 ton eq. CO2
6/ Nicolas Sarkozy = 2 900 ton eq. CO2
Opgesteld door het magazine Terra Eco.
http://www.terra-economica.info/Classement-des-presidents-les-plus,13805.html

Milieukeur : logo voor een duurzame keuze

24/11/10

Het Milieukeur verschijnt met een vernieuwd logo.
Het keurmerk voor duurzaam geproduceerde producten zegt iets over grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval, gewasbescherming, meststoffen, dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid. Met het vernieuwde logo wil Stichting Milieukeur benadrukken dat het niet alleen om milieu gaat, maar om meerdere duurzame kenmerken.Er zijn Milieukeurcriteria voor voedingsmiddelen, gebruiksartikelen en diensten, zoals groenten, bier, brandblussers, slagers, groene elektriciteit en autowasstraten.
Het Milieukeur bestaat sinds 1992. Onafhankelijke certificerings organisaties controleren of een product aan de duurzaamheidseisen voldoet.
http://www.smk.nl/nl/s357/SMK/Programma-s/Milieukeur/c324-Milieukeur

Wedstrijd "De Gouden Dobbelsteen"

http://www.goudendobbelsteen.be/
http://spelinfo.be/DGD/

Werkte jij een educatief of informatief spel uit? Schreef je vernieuwende ideeën over spel neer in een publicatie (thesis, eindwerk, boek)? Wil je die bekendmaken bij het grote publiek? Stel je dan kandidaat voor 'De Gouden Dobbelsteen 2011', waarmee het Centrum Informatieve Spelen vzw (CIS) vernieuwend werk rond spel als vormingsmethode bekroont.
De winnaar zet een 'Gouden Dobbelsteen' op zijn schouw en 1000 euro op zijn rekening.

Vergeet niet je spel of schrijfsel voor 24/12/10 op te sturen. De nominaties worden bekendgemaakt op 04/03/11.

23 november 2010

BIOzaden dragen bij aan de instandhouding van de biodiversiteit

http://www.biozaden.be/
http://www.biozaadgoed.be/

Het moment om biozaden te bestellen is weer daar! Velt-leden kunnen dankzij een samenwerking van Velt en Biosano – verdeler van biologisch zaadgoed – zaden bestellen met een mooie korting. In de zadenlijst vind je vertrouwde groentezaden, plant- en pootgoed, broed voor paddenstoelen, groenbemesters, kiemgroenten, kruiden en eenjarige bloemen.
Net zoals vorig jaar kun je ook voor enkele vergeten groenten (o.a. aardbeispinazie en amarant) bij Biosano terecht. Nieuw op de lijst zijn de oude regionale variëteiten van o.a. witlof, prei en tomaat. http://www.velt.be/
http://www.biosano.be/

Waterdragers : Water for all, all for Water!

http://www.waterdragers.be/

Vandaag...
•hebben 0,9 miljard mensen geen drinkbaar water
•beschikken 2,5 miljard mensen niet over behoorlijke sanitaire voorzieningen
•sterven 10.000 mensen, waarvan 5.000 kinderen onder de 6 jaar, door ziektes veroorzaakt door dit watertekort
•gaan naar schatting 18 miljoen kinderen niet naar school omdat ze water moeten halen voor hun familie
•is water nog steeds niet erkend als mensenrecht!
Om water bovenaan de politieke agenda te plaatsen van Vlaanderen, België, Europa en de Verenigde Naties, lanceerde GREEN vzw op Wereldwaterdag 2009 de campagne Waterdragers. Het doel van de campagne is de erkenning van water als fundamenteel mensenrecht. Om deze eis kracht bij te zetten probeert GREEN in België 100.000 handtekeningen te verzamelen.
Word nu een Waterdrager en help mee water als een mensenrecht te laten erkennen!

Water for all, all for Water!
Wanneer? 26/11/10 van 13u tot 14u30
Waar? Atomiumsquare, Eeuwfeestlaan - Brussel
Waarom? Omdat nog steeds, elke dag, overal ter wereld, 5000 kinderen onder 6 jaar sterven aan ziektes veroorzaakt door een gebrek aan drinkbaar water.Onder het oog van pers en beleidsmakers verzamelen 5000 kinderen en jongeren, gekleed in het blauw,  op het plein voor het Atomium. Zij willen aandacht voor hun waterboodschappen, een signaal dat er nog veel werk aan de winkel is!

Gezond imago van groenten en fruit wordt vaak misbruikt

Freshfel Europe stelt dat het gezond imago van groenten en fruit vaak wordt misbruikt door andere voedingsmiddelen. Freshfel liet 207 producten onderzoeken die afbeeldingen van groenten en/of fruit op de verpakking dragen. Amper 13,5% van de onderzochte producten is niet in strijd met de EU-regels omtrent misleiding van de consument.


Het onderzoek werd uitgevoerd door een Iers marketingbureau in opdracht van Freshfel, de organisatie die de belangen behartigt van importeurs, exporteurs en groothandels in groenten en fruit. Producten die met een afbeelding dan wel middels tekst op de verpakking refereren aan groenten en fruit, werden geanalyseerd op hun daadwerkelijke hoeveelheid groenten of fruit. Met de komst in 2006 van de EU-richtlijn met betrekking tot voedingswaarde en gezondheidsclaims op voeding wordt het gebruik van afbeeldingen die kenmerken van producten suggereren, maar die eigenschappen niet bezitten, niet langer toegestaan.
Van de producten die werden geanalyseerd :
- bevatte 18% helemaal geen fruit
- bevatte 32%  minder dan 10% fruit ondanks de overvloedige afbeeldingen van fruit op de verpakking
- bevatte 17% van de producten  50% fruit of meer.
- bevatte 29% meer dan 15 gram suiker per 100 gram of mililiter.
Ook van de producten met meer dan 50% fruit, bevatte 20% meer dan 15 gram suiker per 100 gram of ml.
Deze studie toont aan dat consumenten in Europa bij veel van hun dagelijkse aankopen worden misleid door informatie op de verpakkingen.
Bron
http://www.vilt.be/Gezond_imago_van_groenten_en_fruit_wordt_misbruikt

22 november 2010

Blackle : een ecologisch geïnspireerde zoekmachine


Een zwart scherm verbruikt minder energie dan een wit scherm.
Voor CRT-schermen klopt dat maar niet voor LCD-schermen.

Go Greener : techniek die bespaart

http://go-greener.eu/
Go-Greener wint de 1e prijs
Duurzame Dinsdag!
Nederland

Go Green maakt gebruik van bewezen en eenvoudig toe te passen technieken en bespaarproducten. Gecombineerd toegepast geeft dat een maximaal besparingseffect.
Energie-zuinige en longlife LED verlichting, bandenspanningskleurventielen, brandstofadditief, airtwister, uitwasbare luchtfilters, fijnfiltering van motorolie, eco tuning, enz... Allemaal gericht om de motor beter te laten presteren en zuiniger met brandstof en materialen om te gaan.
Afhankelijk van de Go-Greener uitvoering kunnen voertuigen tot 15% zuiniger rijden. Met behoud van comfort en zelfs verbetering van prestaties. Zo kunt u op een verantwoorde wijze langer met uw huidige auto doorrijden. Go-Greener laat u groener rijden en direct geld besparen. Dat past in een tijd van recessie. Waarom een nieuwe auto kopen als u uw huidige auto veel goedkoper kunt vergroenen.

21 november 2010

Met de fiets naar de unief

http://www.metdefietsnaardeunief.be/

Aan de Universiteit van Hasselt is de campagne 'Met de fiets naar de unief' van start gegaan. Met deze campagne wil de Studentenraad de huidige werknemers en voornamelijk de werknemers van morgen, de studenten, sensibiliseren met de fiets naar de universitaire campus langs de Agoralaan in Diepenbeek te komen. De huidige parkings zijn namelijk overbezet, ook door studenten die in de nabijheid van de universiteit op kot zitten.

Voor de campagne kregen de studenten o.a. de medewerking van het project 'EcoCampus' van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse Overheid  http://ecocampus.lne.be/  alsook van Mobidesk Limburg, de Provincie Limburg, de gemeente Diepenbeek en het Fietsfonds.

20 november 2010

Donderdag Veggiedag-kookboek

http://www.vegetarisme.be/

Ervaren chefs Miki Duerinck en Kristin Leybaert ontwikkelden 52 heerlijke, originele en eenvoudige veggie hoofdgerechten. De gerechten volgen de seizoenen, zijn door iedereen makkelijk te bereiden en bevatten geen ingrediënten waarvoor je je hele dorp of stad moet afrijden. Bij elk recept staat er bovendien een prachtige foto van Heikki Verdurme.
Of je nu een beginner bent of al jaren vegetarisch kookt, dit boek is een must voor elke zichzelf respecterende veggie chef!
ISBN 9789002235801

19 november 2010

Voetzoekers Junior & Senior

NIEUW : Schooljaar 2010-2011
Voetzoekers Junior is een educatieve kit voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.
Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de geheimen van de ecologische voetafdruk en berekenen ze de voetafdruk van de klas. Via actiekaarten worden haalbare acties voorgesteld om de klasvoetafdruk te verkleinen.
Wat zit er in de kit?
- een uitdagend spel
- een educatieve poster
- een dynamische voetafdrukmeter
- een overzichtelijke handleiding met verwijzing naar de eindtermen
- 4 verdiepingsactiviteiten rond eerlijke noord-zuidhandel, duurzame ontwikkeling en de impact van onze levensstijl op de biodiversiteit.
Een campagne over de ecologische voetafdruk voor klassen van het secundair onderwijs.
Bij ‘Voetzoekers’ wordt de voetafdruk berekend per klas. Er wordt gewerkt met zeven verschillende thema’s: ruimte, energie, water, mobiliteit, papier, afval en voedsel. Werken rond maar één of enkele thema’s is natuurlijk ook mogelijk!

Aan de campagne Voetzoekers is een projectenfonds verbonden.
Klassen die actief hebben deelgenomen aan ‘Voetzoekers’ kunnen een eigen project indienen om de voetafdruk van hun klas/school nog verder te verkleinen. De meest interessante en originele projecten zullen gefinancierd worden, met een maximum van 2.500 euro per project.
Inzenden van projecten kan tot 31/05/11.

Slechte klaslucht heeft invloed op de leerprestaties

Om de klaslucht zelf te verbeteren verspreidt het onderwijstijdschrift Klasse 11 tips voor een gezonde klaslucht
"Help, ik stik!"
http://www.klasse.be/leraren/blog.php?q=14583-Meer-zuurstof-in-de-klas

De koude winter is geen gunstige factor voor een gezond binnenklimaat in Vlaamse klassen. Uit angst voor de kou vragen veel leerlingen om het raam dicht te houden waardoor de opgestapelde CO2 en bijhorende geurtjes het lokaal niet kunnen verlaten. Zowel in de kleuterklas als secundaire school waar Klasse met een CO2-meter naartoe trok, overschreed de CO2-meting ruimschoots de 1000 parts per million (ppm).
Vanaf 1200 ppm dreigen vermoeidheid, hoofdpijn, een pijnlijke keel en last van ogen en neus. Ook de concentratie verslapt, wat wil zeggen dat het leren lijdt onder de slechte klaslucht.
In de hogeschool was de toestand in het algemeen beter omdat de school met een centraal gestuurde ventilatie werkt. In één lokaal was die ventilatie defect waardoor de CO2-waarden ook daar de hoogte inschoten.

http://www.mmk.be/regio.cfm
Elke regio in Vlaanderen heeft een medisch milieudeskundige bij wie scholen terechtkunnen voor educatief materiaal én om een CO2-meter te ontlenen om zelf de kwaliteit van de klaslucht te meten.

Flamingoplant : Bureauplant van het Jaar 2010

De Flamingoplant (Anthurium) is gekozen vanwege de verschillende kleuren, stylingmogelijkheden en de eenvoudige verzorging. De plant zuivert de lucht en kan tegen een stootje.
Doordat de Flamingoplant tevens in grotere maten verkrijgbaar is, kan de plant in huis en op kantoor ook op de grond geplaatst worden. De kleinere maten zijn juist uitstekend geschikt om op het bureau naast het beeldscherm te zetten. Een belangrijke plek, want onderzoek heeft juist aangetoond dat iedereen die langer dan vier uur per dag met een beeldscherm werkt, zich aantoonbaar prettiger voelt en productiever is dankzij planten op de werkplek. De Flamingoplant is een echt kantoormaatje.

18 november 2010

I Love IT

http://www.i-love-it.be/

Jongeren ontdekken en bedenken de technologie van de toekomst met 'I love IT', een wedstrijd voor leerlingen 2de en 3de graad secundair onderwijs (ASO, TSO en KSO).

Erasmushogeschool Brussel, VUBrussel, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen organiseren interessante workshops ter aanvulling van de lessen informatica, economie, wetenschappen, technologie en wiskunde. Of je leerlingen werken een opdracht ('industry case') uit die recht uit het bedrijfsleven komt en waarin IT of technologie centraal staan.
‘Ontwerp een intelligent kledingstuk', ‘Maak digitale televisie groener'... zijn maar enkele voorbeelden. De resultaten zie je in mei 2011 op de 'I love IT'-Technologiebeurs.

Workshops en wedstrijd vinden plaats tussen januari en april 2011
Deelnemen is gratis
Inschrijven via de site (tot 31/12/10)

Dossier "duurzaam ondernemen" bij De Standaard

Rep u op 18/11/10 naar de krantenwinkel, want dan publiceert Mediaplanet een uitgebreid dossier duurzaam ondernemen bij De Standaard.
Mediaplanet hoopt ondernemend Vlaanderen te bereiken met thema’s als technologie, cradle to cradle, recyclage, duurzaam bouwen, facility management, duurzame mobiliteit en hernieuwbare energie.

http://www.mvovlaanderen.be/over-mvo/nieuws/deze-donderdag-dossier-duurzaam-ondernemen-bij-de-standaard

17 november 2010

Donderdag Veggiedag in de klas

Basisonderwijs
Donderdag Veggiedag in de klas is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten die in de klas of op school rond Donderdag Veggiedag willen werken. De map bevat kant-en-klaarmateriaal zodat leerkrachten er onmiddellijk mee aan de slag kunnen: prenten, kijk-en voelzakjes, posters, een stempel, lesblaadjes ….
De inhoud van het pakket focust vooral op onze eetgewoonten en legt uit waarom eenmaal per week veggie eten zo goed is voor onze gezondheid én de gezondheid van onze planeet. De activiteiten sluiten dus perfect aan bij het gezondheidsbeleid en de MOS-werking op school.
Het pakket richt zich tot de leerlingen van de derde kleuterklas en alle leerlingen van het lager onderwijs.
http://www.donderdagveggiedag.be/scholen/basisonderwijs/donderdag_veggiedag_in_de_klas

Nieuw Nederlands project : "Green Teams"

http://www.theyoungexperts.nl/

Jongeren in de regio Nijmegen kunnen zich nu aanmelden als Young Expert voor het enige echte GreenTeam: een groep jongeren (15 tot 18 jaar) die hun leeftijdgenoten vertellen hoe het nou écht zit met het milieu.
De jongeren in het GreenTeam krijgen gratis zes trainingen. Daarin leren ze leuke lessen geven en natuurlijk van alles over het milieu.  De jongeren kunnen na de training zelf lessen of voorlichting geven aan hun leeftijdsgenoten. Ze bedenken waar en wanneer ze dat doen : school, vereniging, ...
SOM Nijmegen is een stichting die projecten ontwikkelt en coördineert op het gebied van duurzaamheid. The Young Experts© is een van die projecten.
http://www.somnijmegen.nl/greenteam.html

16 november 2010

Avatarbossen in de Lage Landen

Filmregisseur James Cameron Cameron besloot een deel van de opbrengst van de rolprent Avatart te besteden aan de aanplant van een miljoen bomen wereldwijd en richtte daarvoor The Avatar Home Tree Initiative op. In 15 landen zullen op zijn kosten bossen worden aangeplant.
http://www.avatarmovie.com/hometree/

Hollywood plant Avatarbossen
in Nederland
Op 17/11/10 planten Amsterdamse jongeren in het Diemerbos bomen, die gezamenlijk tot een heuse Avatar-Hometree zullen uitgroeien. Aansluitend worden ook in Nieuw Vennep en Zoetermeer bomen aangeplant. Vervolgens wordt in april 2011 - in het Bentwoud - een uniek Avatarbos gerealiseerd, compleet met zwerfpaden, droomplekken en landschapskunst.
http://www.avatarbos.nl/

in België
De locaties worden het Oost-Vlaamse Waasmunster en het Limburgse Tongeren, waar in de lente van 2011 10.000 bomen worden aangeplant.
http://www.1miljoenbomen.be/

De Dender is een rivier met twee gezichten.

Meestal stroomt hij rustig door het landschap, om dan bij hevige regenval plots te veranderen in een van de snelst stromende rivieren van Vlaanderen. De Kelten noemden hem dan ook Tanera of Tanara: de woelige, bruisende rivier.
NME-centrum De Waterkant
http://www.dewaterkant.org/
De Waterkant is een centrum in Aalst voor educatie, vorming en opleiding over water, waterlopen, natte natuur en integraal waterbeheer in het Denderbekken.
Samen met de bewoners, natuur- en milieuverenigingen, besturen en beheerders wil het Centrum zijn ‘milieusteentje’ bijdragen tot een beter en gecoördineerd grensoverschrijdend beheer van de Dender.
De Waterkant organiseert educatieve activiteiten voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Water, waterlopen en natte natuur, gelinkt aan de Dender, vormen daarbij de leidraad.
Educatieve boottocht met de  Milieuboot (najaar 2012)
http://www.milieuboot.be/
Lees ook ...
http://www.lin.vlaanderen.be/awz/waterstanden/hydra/publicaties/dender-brochure.pdf
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer-GSNB-51-52/NL/GSNB51-52_t4.htm

Bijzondere Groentegids voor bioboer, biowinkelier en bioconsument

Met deze gids wil Velt
1) bioboeren met rechtstreekse verkoop en biowinkeliers ondersteunen bij de promotie en afzet van biologische groenten.
2) de nieuwe of afwachtende bioconsument aansporen om (nieuwe) biogroenten uit te proberen.

De 25 bekende en minder bekende groenten werden geselecteerd op basis van wat we zelf aantroffen in groentepakketten, groentetuinen en natuurvoedingswinkels. Dat aanbod verschilt wezenlijk van wat dagelijks in de supermarkt te vinden is. Groenten als koolrabi, spitskool en warmoes vind je nagenoeg niet in het reguliere groentecircuit. Ook vertrouwde groenten zoals wortel en courgettes kregen een plaats in de brochure. Consumenten weten vaak niet hoe ze deze groenten kunnen bewaren en bereiden tot smakelijke gerechten.'
ISBN: 9789081612807
De Bijzondere Groentegids kwam tot stand via samenwerking tussen Velt, Bioforum Vlaanderen en Voedselteams .

Tips voor energiezuinig wonen en verwarmen

http://www.ikbenecoist.be/

Ontdek de energietips in de woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en kelder van het ecoïstenhuis.

15 november 2010

Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer


Loopt er in jouw organisatie een innovatief milieuproject dat leidt tot minder afval of energieverbruik? Het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), wil zulke projecten ondersteunen. Het gaat bij voorkeur om projecten met een multiplicatoreffect, die tot stand zijn gekomen met andere partners.
Selectiecriteria
-Een actie- of sensibilisatieproject dat leidt tot een beter energie –en/of materialenbeheer
-Met een blijvend en concreet milieueffect
-Voorkeur gaat uit naar projecten die vernieuwend zijn en een multiplicatoreffect hebben
Dit kan betekenen: een nieuwe doelgroep bereiken, een nieuwe actie ondernemen (kan ook binnen bestaande activiteit), een partnerschap aangaan (bvb. tussen een vereniging en een gemeente), het uitbreiden van een bestaande actie op een bredere schaal…
Uiterste datum indiening dossiers: 15/02/11

14 november 2010

Biodiversity Hotspots

http://www.biodiversityhotspots.org/

De biodiversiteit is niet gelijkmatig over de aarde verdeeld. In sommige gebieden is de verscheidenheid aan soorten groter dan in andere gebieden (= hotspots)
De meeste hotspots liggen in de tropen, omdat tropische ecosystemen bijzonder rijk zijn aan soorten. Het tropisch regenwoud en koraalriffen zijn het allerrijkst. Naar de polen toe neemt de biodiversiteit af, dus ook het aantal hotspots.

11 november 2010

Vlaanderen Lekker Land serveert "hopas"

http://www.sweetflanders.eu/

http://www.vlaanderenlekkerland.be/

Wat betekent onze Vlaamse gastvrijheid in Europa? En welke invloed heeft Europa op onze keuken? Je kan dit ontdekken via een Hopas! (hop + tapas)
Als HOP krijg je een Belgische streekbier voorgeschoteld.
De TAPAS bestaat uit een combinatie van Vlaamse streekproducten .
Samen heb je de perfecte HOPAS
HOPAS wordt uitgewerkt in samenwerking met Week van de Smaak en VLAM-Streekproducten.

Gastland 2010 : Spanje
Ontdek er de 116 streekproducten in België

World Usability Day & Awards4WWW

Naar aanleiding van World Usability Day worden wereldwijd evenementen georganiseerd rond gebruiksvriendelijkheid.
11/11/10
http://www.worldusabilityday.org/

België : Awards voor de meest gebruiksvriendelijke websites.
http://usability-awards.be/
http://www.agconsult.be/

De website van de Antwerpse Karel de Grote-Hogeschool  heeft de publieksprijs van de Usability Awards 2010 gewonnen.
http://www.kdg.be/
 
De meest gebruiksvriendelijke bedrijfs- of commerciële website was die van KrisKras een reisbureau dat jongerenreizen aanbiedt.
http://www.kriskras.be/

De prijs voor de meest gebruiksvriendelijke overheids- of non-profitwebsite ging naar 'UiT in Vlaams-Brabant', een online evenementenkalender van de provincie. http://www.uitinvlaamsbrabant.be/