31 december 2010

Nationale Platformen Rio+20

Nationaal Platform Rio2012
http://www.nprio2012.nl/

Vooruitblik op RI0+20
http://www.rioplus20.be/

Doe de KringSwing!

http://www.nl.netlog.com/dekringwinkel.

De Kringwinkel heeft een boon voor jongeren.
Daarom organiseert ze in september een wedstrijd waar muziek in zit. Op de sociale netwerksite Netlog kunnen jongeren festivaltickets ter waarde van 2000 euro winnen, voor het festivalseizoen van 2012.

Doe tijdens de maand september 2011 mee met dee wedstrijd en bewijs dat jij een Kringding (iets uit De Kringwinkel) kan doen swingen.

Actie 12-12 bij de start van het schooljaar 11-12

Stop de honger in Oost-Afrika. Ook als school kan je meedoen met de acties van 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties. Stimuleer je leerlingen om op 1 september 1 euro mee te brengen voor het goede doel.
Als elk schoolkind op 1 september minstens 1 euro mee naar school neemt, kan 1 kind in Afrika 1 dag rekenen op speciale voeding (vol mineralen, zouten en aangepaste voedingsstoffen) en krijgt het zo ook een nieuwe start.

Deelnemen is eenvoudig. Registreer je school op de website 1212. Dan krijg je tips, affiches, flyers en info. Daarmee kun je de ouders enthousiasmeren om hun kinderen minstens 1 euro mee te geven. En iedereen kan het goede voorbeeld volgen. Geef jij je kind, nichtje of buurjongen op 1 september ook 1 euro mee?
Elke dag vind je op http://www.1212.be/ verhalen van deelnemende scholen, ouders en leerlingen.
http://www.1212.be/nl/stophonger/eenkindeeneuro

http://www.klasse.be/leraren/blog.php?q=19653-1-september-geeft-1-kind-1-euro-voor-1-dag

Vlaamse Onderwijskiezer


http://www.onderwijskiezer.be/

Zijn je leerlingen op zoek naar een studierichting die goed bij hen past? Dan kunnen ze terecht op de gloednieuwe netoverschrijdende CLB-website. Op die website vinden ze objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het volledige onderwijslandschap. Ook leraren, ouders en CLB-medewerkers behoren tot het doelpubliek.
Onderwijskiezer biedt informatie over alle studierichtingen in Vlaanderen, alle scholen, hogescholen en universiteiten, over alle niveaus en alle onderwijsvormen en -types, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden en vervolgmogelijkheden. Alle internaten, MPI's en CLB's zijn opgenomen, net als alle infomomenten van alle instellingen. Bovendien zijn er voor verschillende niveaus belangstellingstesten beschikbaar en kan je via die belangstellingen verder zoeken.

Rijden & varen met de "Floating Dutchman"

http://www.floatingdutchman.nl/

Met de bus van Schiphol naar Amsterdam  en daar een rondvaart maken zonder de bus uit te gaan? Het kan met de Floating Dutchman!
Ga op een 2 ¾ uur durende excursie met een amfibibus.  U rijd met de bus vanaf Schiphol  naar de “splash-zone” in het Oosterdok bij NEMO. Hier ‘plonst’ de bus te water voor een fluisterstille rondvaart door de Amsterdamse grachten.
De Floating Dutchman vaart langs diverse highlights in Amsterdam. U bekijkt vanaf het water Nemo, het Scheepvaartmuseum,  de Amstel met de magere Brug en op de terugweg vaart u langs de Hermitage. Bij NEMO rijdt de bus weer het water uit om u terug naar Schiphol te brengen.
Gedurende de excursie is een gids aanwezig en levert uitleg in twee talen (NL en UK). Een leuk uitje vanaf Schiphol dus!
Volwassene: € 39,00
Kind 4-12 jaar: € 19,50

Wij Willen Zon op School (NL)

http://www.wijwillenzon.nl/scholen

Voor alle scholen in Nederland, van basisscholen en voortgezet onderwijs tot HBO en universiteiten, is er nu de speciale zonnepanelenactie "Wij Willen Zon op School". Via een collectieve inkoopactie zonder winstoogmerk van de stichting Wij Willen Zon kan elke school nu een passend pakket aan zonnepanelen aanschaffen voor een bijzonder aantrekkelijke prijs. Deze actie loopt tot 01/11/11.
In samenwerking met Duurzame PABO wordt duurzaam onderwijs ín de school zo mooi gecombineerd met duurzame opwekking van energie óp de school.

Speciaal voor scholen wordt een extra korting gegeven die Wij Willen Zon heeft weten te bedingen wanneer zij nog een extra bestelling gaan doen. Scholen kunnen kiezen uit pakketten van 6, 12 of 16 panelen voor een schuin of plat dak. Wij Willen Zon zorgt voor inkoop, transport en organiseert goede garantie- en service regelingen.
Duurzame PABO brengt de speciale zonnepanelenactie Wij Willen Zon op School onder de aandacht van alle scholen in Nederland. Tevens heeft Duurzame PABO het bestaande lesmateriaal over duurzame energie verzameld op een speciale pagina op Kennisnet. Zo kunnen scholen duurzaamheid in en op school combineren.
http://duurzaamheidpo.kennisnet.nl/zon

Convenant duurzame visserij

Het convenant berust op 3 pijlers:

Rentabiliteit
Inzetten op duurzaamheid betekent in de eerste plaats dat er een gezonde economische activiteit is die investeringen t.a.v. de andere pijlers mogelijk maakt. Dit vraagt goede afspraken om maximaal te beantwoorden aan de vraag naar de gewenste hoeveelheid in de gewenste kwaliteit met respect voor de maatschappelijke waarden die de consument aan de producten hecht. De consument maakt de keuze, een keuze die beslissend is voor het beleid en voor het noodzakelijke inkomen van de rederijen en uiteindelijk ook van de bedrijven met visserijgebonden activiteiten in Vlaanderen.

Zorg voor het milieu
Vanuit een algemene zorg voor het mariene milieu maar ook om de toekomst en de productiviteit van de visbestanden te vrijwaren, werkt de sector met de verschillende partners actief samen om de ecologische impact van de verschillende visserijtechnieken te minimaliseren. Het mariene milieu is immers de omgeving waarin het product van de visserij leeft en ook voor de visserijsector is het van het hoogste belang dat de milieueffecten van visserijactiviteiten zo laag mogelijk zijn.

Het sociale aspect
De bemanningsproblematiek in de visserij heeft duidelijk aangetoond dat het belangrijk is dat het beroep van visser opnieuw aantrekkelijk, beter bekend en meer toegankelijk wordt. Aan de sociale aspecten van het beroep wordt de nodige aandacht besteed in het overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Het visserijonderwijs heeft hier ook een belangrijke rol te vervullen.
http://www.natuurpunt.be/uploads/Vereniging/actua/documenten/convenantduurzamevisserij_finale_versie_aug2011.pdf

Lesidee : Kernenergie op de weegschaal

Is het mogelijk dat een technische creatie van de mens zo'n verschrikkelijke gevolgen heeft dat die tijd en plaats overschrijden? In Fukushima (11/03/11) leren de gebeurtenissen in de kerncentrale ons (nogmaals) een harde les.
De leerlingen maken met behulp van informatie die ze op het internet kunnen vinden zelf de balans op van kernenergie. Samen komen ze tot de tegelijk hoopvolle en vreselijke vaststelling: tegen een tsunami is misschien niets te doen, maar tegen een kernramp kunnen we ons wel beschermen ... We kunnen er namelijk voor kiezen om géén kernenergie te produceren.
Samen leggen de leerlingen de risico's van een kerncentrale in de weegschaal met de voordelen die de elektriciteitsproductie van kernenergie ons biedt.
http://wereldlesidee.be/nl/graad-3/kernenergie-op-de-weegschaal-465

Bambini-project voor jonge ouders

http://www.mobile-bambini.eu/

Het doel van het BAMBINI-project is om duurzame mobiliteit bij jonge ouders te stimuleren. Om mobiliteit in de toekomst meer duurzaam en energiezuinig te maken probeert BAMBINI het mobiliteitsgedrag van jonge ouders te veranderen van de auto naar meer duurzame vervoermiddelen. BAMBINI probeert eveneens hun jonge kinderen (in de leeftijd van 0-6 jaar) te beïnvloeden door hen speelgoed, boekjes en projecten over duurzame mobiliteit aan te bieden.
Twaalf partners uit Oostenrijk, Slovenië, België, Nederland, Polen, Roemenië, Italië, Bulgarije, Duitslang, Griekenland en Frankrijk werken samen. Het project wil milieuvriendelijk gedrag in de toekomst op die manier verzekeren.
Bambini doet dit concreet door:
-Duurzame transportmodi naar kinderdagverblijven, crèches en kleuterschool stimuleren
-Cursussen over het thema aanbieden aan ouders, kinderverzorgers en kleuteronderwijzers
-Ontwikkelen van spelmateriaal met als thema duurzame mobiliteit
-Het organiseren van speelstraten in buurten en het draagvlak creëren voor woonzones.

Mobiel 21 ontwikkelde een brochure "Op pad met fiets en kids" vol informatie over hoe u veilig op pad kunt gaan met de fiets en kinderen van 0 tot 6 jaar.
Kinderen kunnen als passagier veel plezier beleven aan een fietstocht. Aarzel dus niet om met uw kinderen te gaan fietsen. Verken al de mogelijkheden, van kinderstoeltje tot kinderfiets, van fietskar tot bakfiets… In de brochure verneemt u waarop u moet letten bij de aankoop, bovendien krijgt u tal van tips om u veilig te verplaatsen in het verkeer.
http://www.mobiel21.be/ (zie publicaties) of
http://www.fietskarinfo.be/downloads/bambini-op-pad-met-fiets-en-kids.pdf

Klas Zero Emissie (CZE) & EducaPoles (International Polar Foundation)

http://www.educapoles.org/

Klas Zero Emissie (CZE) is een interactief atelier, gecreëerd door de International Polar Foundatation en gesteund door de Vlaamse en Waalse gemeenschap. Het atelier speelt zich af in vier themaruimten: klimaatverandering, de poolstreken , wetenschappen & poolexpedities, duurzame ontwikkeling.
http://www.educapoles.org/nl/projects/project_detail/klas_zero_emissie/

Klas Zero Emissie (CZE) opent in oktober 2011 opnieuw zijn deuren!
Diverse pedagogische materialen worden aangewend, zoals 3D-puzzels van de Noord- en Zuidpool, digitale animaties, foto's en filmbeelden van poolgebieden en wetenschappelijke expedities, experimenten, spelletjes, zoekactiviteiten, enz.. Zo willen we de leerlingen de mogelijkheid geven om de problematiek van de klimaatverandering beter te begrijpen, in de huid van een poolonderzoeker te kruipen en vooral om een duurzame levensstijl aan te nemen.
CZE richt zich tot alle leerlingen van het 5e leerjaar lager onderwijs tot het 6e leerjaar secundair onderwijs (10 tot 18 jaar).

EducaPoles is de educatieve website van de International Polar Foundation.
Hij heeft tot doel de jongeren en de onderwijswereld te sensibiliseren voor het belang van de poolstreken en de klimaatverandering door aangepaste onderwijsmiddelen en projecten ter beschikking te stellen.

Nieuwe MOS-themabundel ‘Water’ basisonderwijs


Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de nieuwe MOS-themabundel ‘Water’ voor de MOS-basisscholen gratis beschikbaar.
Hierin staan lessuggesties waarmee leerkrachten samen met hun kinderen op zoek kunnen gaan naar het waterverbruik en -vervuiling op school en thuis en hoe ze dit zonder comfortverlies kunnen verminderen. Met concrete schoolacties kan een school heel wat water besparen, haar steentje bijdragen tot minder watervervuiling, voorkomen van wateroverlast en verdroging.
- Tijdens het spel ‘Virtueel water in onze voeding’ staan de kinderen stil bij de enorme hoeveelheid water nodig voor de productie van onze voedingswaren, met gevolgen ver buiten onze landsgrenzen.
- In deze bundel leggen we linken naar water in het zuiden: één wereldburger op de zes heeft immers geen eigen waterkraan en er sterven dagelijks mensen bij gebrek aan zuiver water.
In de loop van het schooljaar 2011-2012 zullen over deze nieuwe themabundel vormingen aan leerkrachten gegeven worden door de MOS-coördinatie en provinciale MOS-begeleiders.

Opvangcentra voor vogels en wilde dieren

De Vlaamse opvangcentra worden overkoepeld en gecoördineerd door Vogelbescherming Vlaanderen. Ze vervullen een zeer waardevolle educatieve taak, vooral wanneer het erom gaat mensen te motiveren. Ruim 26.000 in deze centra binnengebrachte vogels en andere wilde dieren per jaar staan gelijk aan minstens zoveel mensen die in contact komen met een ziek of gewond dier. Daardoor geraken zij op een indringende wijze betrokken bij factoren die onze wilde dieren bedreigen (verkeer, vervuiling, jacht, vogelvangst, ...) en bij de inspanningen van honderden vrijwilligers ten voordele van de vogelbescherming.
Openen hun deuren voor het publiek
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=566:opvangcentra-openen-deuren&catid=14:persberichten&Itemid=105

Adressenlijst
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=188

Duurzaamheidsspellen: spelenderwijs omgaan met duurzaamheid

U kunt MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) op verschillende manieren omzetten naar praktijk. En die hoeven niet altijd even droog of theoretisch zijn. Wat dacht u van spellen die duurzaamheid promoten? Die kunnen namelijk zeer interessant zijn voor zowel bedrijfsleiders, werknemers als familie.

Er bestaan in talrijke spellen in verschillende landen.
Hier vindt u links naar enkele bordspellen en internetspellen.
http://www.mvovlaanderen.be/over-mvo/nieuws/duurzaamheidsspellen-spelenderwijs-omgaan-met-duurzaamheid

Zelfevaluatie van het gezondheidsbeleid op scholen

De voorbije jaren werkte de school intensief aan de uitbouw van een gezondheidsbeleid.
- Projecten werden uitgevoerd
- Beleidsplannen opgesteld
- Het voedingsaanbod onder de loep genomen, …

Er werd gebruik gemaakt van beleidsinstrumenten en didactische pakketten, een werkgroep is actief en de ouders gemobiliseerd.
Maar waar staat de school nu? Hoe kunnen we als school het eigen gezondheidsbeleid analyseren, hieruit sterktes en aandachtspunten distilleren en prioriteiten formuleren?
Dag 1 (26/10/11): Introductie van zelfevaluatie van het gezondheidsbeleid op school
Dag 2 (17/11/11): Terugkomdag ‘Plannen van de zelfevaluatie’
Dag 3 (30/11/11): Terugkomdag ‘Resultaten interpreteren en prioriteiten selecteren’

http://www.vigez.be/opleiding/zelfevaluatie_van_het_gezondheidsbeleid_op_school_najaar_2011.html?b19471c0a8a40528c8e589b097cc00ff064f1768=d8825f692f263db236e14e7572f7d64c

Landbouwles in de buik van de superkoe van Kalmthout

Schooljaar 2011-2012

Om op een originele manier de relatie tussen de Landelijke Gilde van Kalmthout en het lokale onderwijs te versterken en de plaatselijke Hoevefeesten op te fleuren, kwam men met een wel erg origineel idee: de Landelijke Gilde maakte een kopie van het 'paard van Troje'! Aangezien Kalmthout een gemeente is van hardwerkende boeren, werd echter geen paard maar een superkoe geknutseld. In de buik van de koe zit een klein klaslokaal waar de kinderen op een speelse manier kunnen leren over de landbouw.
Vanaf september 2011 kunnen kleuter- en basisscholen uit de buurt de koe bestellen.
http://www.landelijkegildekalmthout.be/
http://www.weidepoort.be/p_213.htm

Watts Clever : alle batterijen worden oplaadbaar

http://wattsclever.com/

De Smart Battery Charger laadt vrijwel alle oplaadbare- en gewone, wegwerpbatterijen op, afhankelijk van de kwaliteit en type batterij kunnen de meeste gewone batterijen tot wel 20 keer worden opgeladen. Dit is natuurlijk een groot voordeel wat de normale oplader niet biedt. Dankzij de verschillende veiligheidsfuncties, ingebouwd in de lader, worden oververhitting en andere problemen met de batterijen voorkomen.
De batterijoplader is zeer makkelijk in gebruik. De batterijen worden in de oplader geplaatst en de Smart Battery Charger in het stopcontact. De LED-lampjes geven aan wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.
De Smart Battery Charger laadt de AA en AAA alkalinebatterijen op, maar daarnaast kunnen ook de Ni-CD, Ni-MH en RAM batterijen veilig worden opgeladen. De batterijen kunnen per type of gemixed gelijktijdig worden opgeladen.
http://www.handigbesparen.nl/batterijen-opladen/smart-battery-charger.html

Laat het gras maar groeien!

Wie weet brengen we over enkele jaren allemaal het gras van onze tuin naar een vergister in de buurt? En verwarmen we, (vaat)wassen en strijken met schoon biogas gemaakt van gras. Wil je meer weten over de fascinerende groene kracht van gras?  Surf dan naar http://www.graskracht.be/

Dertien partners - elk met hun specifieke expertise - richtten met de Europese steun van EFRO, het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling, het project Graskracht op.
Coördinator van het project is het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB). Voor een perfecte symbiose tussen theorie en praktijk zijn partners uit een breed werkingsveld betrokken bij dit project.

Wacht niet tot het kriebelt

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen/

Iedereen kan luizen krijgen. Dat heeft niets met hygiëne te maken: luizen hebben geen voorkeur voor slecht gewassen haar. Ze verplaatsen zich vooral van het ene hoofd naar het andere door direct hoofdcontact. Kinderen zijn daardoor de eerste slachtoffers van hoofdluizen. Ook bij huisgenoten van een kind met hoofdluizen is de kans groter. Gemeenschappelijk gebruik van haarborstels, mutsen, sjaals, hoofddeksels, handdoeken, bedlinnen of knuffels dragen ook bij tot verspreiding van luizen.

Als je luizen vindt, kun je het best kiezen voor een behandeling zonder hoofdluismiddelen via de nat-kammethode. Luizen zijn immers niet schadelijk en hoofdluismiddelen zijn insecticiden die nevenwerkingen kunnen veroorzaken.
Meer informatie over luizen en de behandeling ervan vind je in de nieuwe folder ‘Luizen te lijf’. Je kunt de folder gratis aanvragen via de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Op die website vind je ook een TV.Klasse-filmpje over de nat-kammethode
http://www.klasse.be/tvklasse/13248-Pak-luizen-aan
Handleiding & brieven die scholen kunnen gebruiken in negen talen.
http://www.klasse.be/leraren/13291

Pauzehappie aanbevolen voor schoolverkoop

http://www.pauzehappie.be/

Logo Oost-Brabant lanceerde in april 2011 deze website die de verkoop van gezonde dranken en snacks in secundaire scholen aanbeveelt.
De website is een hulpmiddel voor scholen om het aanbod gezonder te maken. Je vindt er o.a. productenlijsten van dranken, zuivel, koeken en fruit en vruchtensappen. Deze werden geselecteerd op basis van criteria op het vlak van vet-, suikergehalte, portiegrootte, ...
Scholen die graag deze oefening door een externe deskundige laten gebeuren, kunnen bij ons terecht. We kunnen een beroep op diëtisten die ter plaatse komen, de verkoop van drankjes en snacks in jouw school inventariseren en gratis een advies formuleren.
Naast het advies en de productenlijsten bevat de website ook een lessenpakket voor de leerlingen en een brief om de ouders in te lichten.

Eco & Zo : bio-ecologische beurs rond bouwen, wonen en leven

http://www.ecoenzo.be/
28/08/11
- afvalvrije beurs
- biocatering
- ecologisch drukwerk

ECO&ZO is een bio-ecologische beurs, maar meer dan dat is ECO&ZO zeker ook een event op zich, uniek voor Limburg! De leuke gevarieerde standen volgen binnen én buiten een unieke route rond de Waterburcht van Millen. Je kan ook deelnemen aan tal van activiteiten, workshops en events, allemaal in het teken van eco en bio!
Voor de organisatie werken we samen met lokale verenigingen. Voor de cateringhoek gingen we op zoek naar lokale producten, zo veel mogelijk van biologische teelt. Op die manier verminderen we voedselkilometers en beperken we de ecologische voetafdruk van ECO&ZO.
De stad Bilzen, de stad Tongeren en de gemeente Riemst hebben zich geëngageerd om CO2-neutraal te worden. ECO&ZO kadert perfect in deze visie. Er zijn enkel standhouders en verenigingen aanwezig die op de een of andere manier hun steentje bijdragen om minder milieubelastend te leven.

Kinderboek "Dora ondersteboven"

Vleermuizen staan bekend als griezelig. Maar wie "Dora ondersteboven" heeft gelezen, zal er anders over denken. Dit kleurrijke kinderboek beschrijft een jaar uit het leven van een grootoorvleermuis. Zij leeft in een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een leuk verhaal met extra achtergrondinformatie in korte intermezzo’s. Lichaamsbouw, echolocatie, winterslaap: op een speelse manier maken kinderen vanaf 8 jaar kennis met deze bijzondere zoogdieren. Ook erg leuk voor ouders en leerkrachten! Het boek staat vol verbazingwekkende weetjes.
ISBN: 9789050114011
http://www.debeterewereld.nl/rubriek/Natuur_en_milieu/4246/Een_jaar_uit_het_leven_van_een_vleermuis

Young Masters Programme on Sustainable Development

http://www.goymp.org/

Deze website richt zich tot alle studenten secundair onderwijs en hun leerkrachten.
Het Young Masters Program (YMP) nodigt jullie uit op een uitdagende manier aan de slag te gaan rond duurzame ontwikkeling.  Als deelnemer krijg je zowel online als real life uitdagingen die je individuele ranking omhoog halen en nieuwe uitdagingen deblokkeren.  Tijdens je expedities kun je met andere deelnemers (waaronder klasgroepen uit alle uithoeken van de wereld) ideeën en projecten uitwisselen.
Het project is volledig gratis, makkelijk te besturen, en vlot bruikbaar met lage bandbreedte.

Natuurdag Deluxe met natuurbeheersspel

Natuurdag Deluxe
Natuur Deluxe is een speelse afwisseling tussen zich uitleven in een actief wedstrijdje tussen twee teams en zich toeleggen op het ontdekken en het beschermen van een eigen stukje natuur-op-speldoek.
Het Natuurbeheerspel is de smaakmaker, waarin spelers op een zeer visueel attractieve manier kennismaken met de achtergronden van natuur en natuurbehoud. De hoofdbrok bestaat uit een halve dag natuurbeheer. Hier kunnen de werkers zich uitleven ‘in het groen’ en aan den lijve ondervinden dat natuur beschermen inspanningen kost. De dag wordt afgesloten met een ontdekkingstocht die bestaat uit natuurbeleving: waterbeestjes scheppen en een sporenzoektocht behoren tot de mogelijkheden.
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeheer/educatief-natuurbeheer---natuurdag-deluxe_2073.aspx

Milieueducatieve boottochten in Brussel

Van 04/10 t.e.m. 7/10/11
Nederlandstalige tochten
Van 10/10 t.e.m. 27/10/11
Franstalige tochten

De milieueducatieve boottochten in Brussel zijn een originele en boeiende manier om de thema’s waterlopen en water in de aandacht te brengen. De jonge Brusselaars leren over de oorsprong van hun stad op een eiland in de Zenne en gaan het belang van het ‘Zennekanaal’ en de haven voor Brussel begrijpen. Al varend ontdekken ze de verschillende functies van de waterweg. In het ruim van het schip bekijken ze de watercyclus in Brussel en worden ze geconfronteerd met de uitdagingen voor een goed waterbeheer. De boottocht wil hen ook helpen om het effect van hun eigen gedrag op het leefmilieu in te schatten.
‘Brussel langs het water ontdekken’ is een project van Coördinatie Zenne i.s.m. De Milieuboot
http://www.coordinatiezenne.be/

Koop lekkere appels van bij ons

Jonagold, Jonagored, Kanzi, Golden Delicious, Belgica, Pinova, Rubens, Greenstar

TIPS
• Let er bij het kopen van appels op dat ze er gaaf uitzien en geen gekneusde plekken vertonen.
• Bewaar appelen in een plastic zak in het fruitvak van uw koelkast, zo ver mogelijk verwijderd van bananen. Als ze nog niet helemaal rijp en te hard zijn, kunnen ze in de fruitkorf nog wat narijpen.
• Koop geen kist appelen voor een maand. Hoe langer je appelen bewaart, hoe minder sterk hun smaak wordt.
• Eet appels fris, maar niet te koud, want dan gaat een groot deel van de smaak en het aroma verloren.
• Gebruik wat citroensap om de bruinkleuring van het vruchtvlees tegen te gaan.
Appelfiches
http://www.vlam.be/homepagenews/files/Appelfolder.pdf

Laat je flitsen op de E-zines van Natuurpunt

Flis e-zines
http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/e-zines_1411.aspx

Benieuwd naar het wel en wee van Vlaanderens grootste natuurvereniging, op zoek naar nieuws uit hun natuurgebieden of wil je alles weten over paddenstoelen, vlinders of zoogdieren?

Natuur.flits
Natuureducatie.flits
Beleid.flits
Studie.flits
Paddenstoelen.flits
Zoog.flits
Ongewervelden.flits
Biodiversiteits.flits
Planten.flits
Hyla.flits
Vogel.flits
Vlinder.flits

Internationale dag van de ozonlaag

http://ozone.unep.org/
16/09

Sinds het Internationaal Geofysisch Jaar (1957) bestudeerden wetenschappers de ozonlaag boven Antarctica. Met een ophefmakend artikel in Nature beschreven ze in 1985 hoe sinds het midden van de jaren 70, elke lente opnieuw, de concentratie ozon in de stratosfeer boven Antarctica verdunde. Ze toonden aan hoe CFK's (uit koelkasten en spuitbussen) en hCFK's (uit brandblussers) in de winter de ozonmoleculen afbraken.

Verdrag van Montreal
Na zes herzieningen onderschreven ondertussen 181 staten het akkoord. Door de jaren heen bleek het gat boven Antarctica spectaculair te groeien, maar ook in de noordelijke hemisfeer verdunde de ozonlaag met 10% tot 15%. De ozonlaag beschermt mens, plant en dier tegen de schadelijke UV-B stralen van de zon. De ozonlaag bevindt zich in de stratosfeer op 20 km boven de aarde.

Waarop letten bij de aankoop van een energiezuinige lamp?

Een nieuwe led- of spaarlamp kiezen is even wennen. Dan helpt het gratis ‘Advies op maat zuinige lamp kopen’ van Milieu Centraal.
 
Na het invullen van 6 korte vragen krijgt u een boodschappenlijstje met alle eigenschappen van de lamp die u wilt. Ook krijgt u een indicatie van de kosten van de nieuwe lamp en hoeveel dat scheelt met de gloeilamp.
Het oude peertje gaat niet erg efficiënt om met het omzetten van elektriciteit in licht. Dat doen de nieuwe, zuinige lampen beter. Wel moet u op nieuwe termen letten, zoals lumen en kelvin. Zo komt u zonder miskoop thuis.
http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=zuiniglicht

Fiesta Solar = duurzaam festival!

http://www.fiestasolar.be/groene-energie/

Op 27/08/11 gaat in het Keizerpark te Gent Fiesta Solar door. Het eerste festival dat zowel voor het podium als voor de bar op 100% groene energie zal draaien. De groene energie zal afkomstig zijn van 48 zonnepanelen voor het podium en 18 zonnepanelen voor de bar. De dranken zullen hoofdzakelijk Fair Trade zijn.
Solar Zonder Grenzen, de organisator van Fiesta Solar, is een project dat ontwikkelingslanden helpt door het plaatsen van zonnepanelen voor gemeenschapsdoeleinden zoals ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, watervoorzieningen, etc. in dorpen waar geen - of zeer gebrekkig - elektriciteit aanwezig is.
http://www.solarzondergrenzen.be/

GeoParksConference 2011

http://www.geanor.no/eng/EGN-conference
16/09 tot 20/09/11
Sustainability through Knowledge
Communicating Geoparks

Gastheer : Gea Norvegica Geopark

Netwerk omvat 43 Geoparken - 17 Europese landen.
http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp

Derde Egelweekend in Nederland

http://www.jaarvandeegel.nl/
17/09 & 18/09/11

Iedereen die iets wil organiseren over egels kan zich bij dit evenement aansluiten. Doel is om tenminste 1 maal per jaar alle aandacht aan de egels te geven en een platform te bieden voor onderzoekers, beschermers en opvangers van egels. Bovendien wil de Zoogdiervereniging het weekend gebruiken om mensen op te roepen wederom massaal hun waarnemingen van egels door te geven op het internet.

Europarc Conferentie 2011

http://www.europarc.org/conference-2011/

Van 21/09 tot 25/09/11 wordt de Europarc Conferentie “Quality counts – Benefits for Nature and People” gehouden in het Swabian Alb Biosphere Reserve Bad Urach, in Duitsland.
Als gastheer treedt de Duitse deelstaat Baden Würtemberg op. De conferentie staat in het teken van het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van beschermde gebieden in Europa. Deze conferentie biedt een prima gelegenheid om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen met vertegenwoordigers van andere nationale parken in Europa.
De Conferentie bevordert de samenwerking tussen de parken.
http://www.europarc.org/who-we-are/our-members

Hoe gezond zijn onze bossen?


Het bosvitaliteitsonderzoek leert ons dat in 2010 ongeveer 16 % van de bomen in de steekproef beschadigd is.
Dit zijn bomen waarvan meer dan een kwart van de kroon blad- of naaldverlies vertoont. Bij alle onderzochte boomsoorten komen beschadigde exemplaren voor, maar populier, Corsicaanse den en zomereik vertonen de slechtste kroonconditie. Over de jaren heen zien we bij de meeste boomsoorten wel een geleidelijke verbetering van de gezondheidstoestand. Er is bij verschillende boomsoorten een duidelijke invloed van biotische factoren op het blad- of naaldverlies (schimmels, insecten).
De voorbije 20 jaar zijn de concentraties van zwavel en stikstof in de lucht respectievelijk met de 50% en 33% gedaald, waardoor minder zwavel en stikstof op onze bossen terechtkomt. Toch volstaat die positieve trend niet meteen om onze bossen weer gezond te maken. Doordat decennialang teveel vervuiling op het bos terechtkwam, blijven de bodems in onze bossen ook nu nog verder verzuren en gaan gevoelige plantensoorten en bosgebonden fauna verder achteruit. Bovendien blijft de uitstoot van stikstof te hoog door de almaar toenemende verkeersdrukte.
Om een duurzaam herstel van onze bossen te kunnen realiseren zijn dus nog meer maatregelen nodig die de uitstoot verder doen dalen.
http://www.inbo.be/docupload/4646.pdf

Shaken voor de Millennium Development Goals

http://www.shaketheworld.org/
http://www.rainbowcollection.nl/

Rainbow Collection lanceert in 2011  haar 2de fair trade campagne "Shake the World". Rainbow Collection heeft zichzelf ten doel gesteld 1.000.000 MDG-armbandjes in een jaar te verspreiden en daarmee de kritische massa om de wereld te Shaken te bereiken.
Set van 8 armbandjes: rood, rose, geel, oranje, licht groen, donker groen, donker blauw, licht blauw
http://www.goodforall.eu/shake-the-world-set-rood-oranje-452.html

Groene Voeten : denken, spelen, doen

Groene Voeten
http://www.at-a-lanta.nl/groenevoeten.html

Een spel met vraagkaarten, verzamelkaarten ('basisbehoeften' en 'groene voeten') en pestkaarten ('grote voeten'). Een spel over milieu, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering en de mondiale voetafdruk. Een spel om realistisch te spelen (welke keuzes maak jij en maak ik in het dagelijks leven en welke gevolgen hebben die voor onze voetafdruk?), of niet-competitief (gezamenlijk binnen het spel bepalen welke keuzes tot de meest wenselijke wereld leiden) - of 'gewoon' om de punten.

Hoe het spel ook gespeeld wordt, het gaat niet om goede of foute antwoorden op de vragen, maar om creatief denken over mogelijkheden en verbeteringen, individueel en samen. Denken, spelen, uitproberen, en toepassen in het dagelijks leven.
ISBN 978-90-73034-45-7

Milieuonderwijs "Leren om te keren"

Leren om te keren
http://www.vmm.be/educatie

De MIRA-Onderwijsbrochure "Leren om te keren" is bedoeld voor leerkrachten en leerlingen en stelt enkele milieuthema's voor (water, lucht, klimaat en afval). De cijfers, meetgegevens en onderzoeksresultaten die MIRA ter beschikking heeft, worden in grafieken en tabellen weergegeven. De tekst verduidelijkt de figuren, zodat je ermee aan de slag kan in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. Elk thema wordt afgesloten met een aantal suggesties voor de verwerking van de inhoud.
U kan de brochure gratis in gedrukte vorm bestellen of downloaden (7MB)
http://www.milieurapport.be/Default.aspx?PageID=636&Culture=nl

Vulcania : wetenschappelijk avonturenpark in de Auvergne

Vulkanisme
http://www.vulcania.com/
Vulcania ligt in het Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne op ongeveer 15 kilometer van het centrum van Clermont-Ferrand.
Vulcania is een 57 hectare groot themapark in de Auvergne. De streek is bezaaid met uitgedoofde vulkaankraters, waaronder de van de Tour bekende Puy de Dôme. Vanbuiten zie je niet zo heel veel, omdat drie kwart van deze attracties ondergronds in de gestolde lava is gebouwd. Binnenin worden uitbarstingen nagebootst en de oorsprong (en gevolgen) van erupties uit de doeken gedaan.
Vulcania was er nooit geweest zonder vulkanologen Maurice en Katia Krafft, die 300.000 foto's, 300 uur film, boeken en een schat aan andere informatie achterlieten. Tot hun passie hen de das omdeed, want in 1991 kwamen zij om bij de uitbarsting van de Unzen (Japan).
Om de 20ste sterfdag van de Kraffts te gedenken, wordt de hele zomer een expo aan hen gewijd. Bovendien kunnen bezoekers in futuristische gondels virtueel over de supervulkaan Toba vliegen. Die barstte 74.000 jaar geleden uit in Indonesië en was tienduizend maal krachtiger dan een klassieke eruptie. Hierdoor veranderde het klimaat op onze aarde ingrijpend en verdween de vegetatie over miljoenen vierkante kilometer oppervlakte

Groente- en fruitlaboratorium van Prof. Louis Veggie

http://www.groenteenfruitlab.org/

De Bonduelle Foundation ontwikkelde het digitaal Groente- en FruitLab waarin kinderen, onder begeleiding van Professor Louis Veggie en zijn hond Lou, rondgeleid worden. Naast het laboratoriumgedeelte, waar de kinderen zelfstandig kunnen rondkijken, zijn er ook lespakketten. Docenten kunnen deze pakketten gratis downloaden in het lab en integreren in hun les.
Geschikt voor leerlingen van het basisonderwijs.

Kind in de natuur

http://www.kindindenatuur.nl/

Handleiding voor gemeenten met inspirerende voorbeelden.
- Hoe zet je een locale samenwerking op?
- Hoe zorg je voor de projectuitvoering?
- Hoe betrek je de bewoners bij het proces?
Ook vind je er tips voor de nodige verankering in beleid en organisatie.

Lowlands festival biedt podium voor duurzaamheid

http://www.lowlands.nl/
19/11 tot 21/08/11

Het Lowlands festival biedt met Llowlab een podium voor duurzame initiatieven. Llowlab is te vinden op een eilandengroep in Lake Lowlands waar duurzame wetenschappelijke en technologische hoogstandjes worden getoond.

- De Highway of the Future, een duurzame drijvende snelweg, verbindt de verschillende eilanden van Llowlab met elkaar.
- Op het Future Vinex Island tref je een drijvende duurzame woonwereld van de toekomst aan. Hier wordt duurzaam geleefd van algen, duplo, uitwerpselen en limonade!
- Het LLow Energy Island laat bijvoorbeeld zien wat nanotechnologie betekent voor de toekomst van het autorijden en laat bezoekers kennis maken met de intelligentie van glas en straatverlichting.
- Werken in een echte Urban Mine : ooit nagedacht hoeveel grondstoffen er nodig zijn voor jouw hippe smartphone?
- De Future Food Garden laat zien hoe (on)gezond jouw eetpatroon is voor onze aarde? Bezoekers kunnen hun eigen Foodprint testen èn verbeteren. Fit for the future!

BIO zoekt keten

http://www.biozoektketen.be/

Het project “Bio zoekt Keten” is een project van BioForum Vlaanderen i.s.m Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat met als algemene doel de keten- en marktwerking binnen de biosector te optimaliseren. Dit kan o.a. door meer samenwerking en afstemming te stimuleren, door nog ongekende knelpunten op te sporen, door integratie in de reguliere afzetkanalen en door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Een van de gekende knelpunten is de gebrekkige afzetstructuur. De primaire productie is in Vlaanderen kleinschalig en versnipperd wat een vlotte organisatie van de afzet er niet gemakkelijker op maakt. In Vlaanderen is de consumptie van biologische producten nog steeds aanzienlijk groter dan de productie. Een belangrijke uitdaging van de ketenwerking is deze kloof te dichten.
Uit de werking van het project “Bio zoekt boer” blijkt dat de afzet van de omschakelproducten een zwakke schakel is in het geheel van de bioketen. "Bio zoekt Keten" zal dan ook bijzondere aandacht besteden aan het stimuleren van de afzet van de omschakelproducten in samenwerking met het project "Bio zoekt boer".
http://www.biozoektboer.be/

Laat je niet (meer) flessen en ga voor kraantjeswater!

http://www.hidrodoe.be/
http://www.iok.be/

In Hidrodoe ontdek je tijdens de zomermaanden (juli & augustus 2011) waarom kraantjeswater een verstandige keuze is voor jezelf en voor de planeet.

Niet alleen is kraantjeswater 10.000 keer goedkoper…de productie van plastic waterflessen vraagt heel wat van onze natuurlijke reserves. Terwijl de afvalberg van plastic flessen aangroeit, stroomt de oplossing uit de kraan !
Deze zomer kan je zelf de handen uit de mouwen steken.
In ruil voor een (lege) fles ontvang je alvast een originele Hidrodoe beker (*maximum één beker per betalende bezoeker). Op de gezondheid van onze planeet! De (lege) flessen gooien wij niet zomaar in het afval : wij bouwen samen aan “een toren van hoop”.

Een lege PET-fles van 1,5 liter blijkt een verborgen waterverbruik (of watervoetafdruk) van 2,1 liter te hebben. Dit water is nodig bij de ontginning van de grondstoffen en de productie van de PET-fles.
http://www.watervoetafdruk.be/

Plastic Hero verovert Nederland!

Plastic Heroes
http://www.plasticheroes.nl/

Sinds begin 2009 kent heel Nederland de Plastic Hero. Plastic Hero wil de Nederlanders laten zien dat ze hun plastic afval beter kunnen scheiden van het restafval. Dat is beter voor het milieu want dan wordt het gerecycled.
Van ingezameld plasticverpakkingsafval kun je namelijk gewoon weer nieuwe plastic producten maken, zoals een bumper, speelgoed, dashboards en fleecejacks. Bijkomend voordeel is dat er minder nieuwe grondstofbronnen worden aangeboord als er veel plastic wordt ingezameld.

Club van WWF Climate Savers

Climate Savers werd opgericht in 2000.
Doelstelling : de industrie en bedrijven pioniers laten worden op gebied van klimaat- en energieoplossingen.

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/climate/climate_savers/partner_companies/
Alpro * Catalyst * Diversey * Elopak * Eneco * Fairmont Hotels & Resorts * Hewlett Packard * IBM * Johnson & Johnson * KPN * Lafarge * National Geographic * Natura * Nike * Nokia * NokiaSiemensNetworks * Novo Nordisk * Polaroid * Sagawa * Sofidel * Sony * Supervalu * Tetra Pak * The Coca Cola Company * The Collins Companies * Volvo Group * Xanterra Parks & Resorts

De tijd loopt maar de MDG's vorderen traag

De tijd om de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s) te behalen loopt binnen af in 2015. Sommige doelstellingen staan er goed voor maar het is nu al duidelijk dat de MDG’s in hun geheel niet zullen worden verwezenlijkt tegen 2015.
Stand van zaken
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/(2011E)_MDReport2011_ProgressChart.pdf

Millenium Development Goals Report 2011
http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml

Synthese per millenniumdoelstelling in Magazine MO*
http://www.mo.be/artikel/de-tijd-loopt-maar-de-mdgs-vorderen-traag
Artikels
http://www.mo.be/thema/mdg1-honger-armoede
http://www.mo.be/thema/mdg2-onderwijs
http://www.mo.be/thema/mdg3-gender
http://www.mo.be/thema/mdg4-kindersterfte
http://www.mo.be/thema/mdg5-moedersterfte
http://www.mo.be/thema/mdg6-aids-malaria-tbc
http://www.mo.be/thema/mdg7-bos-woestijn-sloppen-water
http://www.mo.be/thema/mdg8-hulp-handel-schulden

Zuidpooltoerisme zit in de lift

ZuidpooltoerismeKoppen XL (TV EEN om 21 uur) toont op 16/08/11 een documentaire over het toenemend succes van de Zuidpoolcruises.
"Cruise naar de Zuidpool."
Maak eens een cruise van 10 dagen naar de Zuidpool. Je vertrekt vanuit de meest zuidelijke haven ter wereld Ushuaia met bestemming Antarctica. Je trotseert er de woelige zee en beleeft er vier seizoenen op een dag. 'Koppen XL' vaart mee met het cruiseschip 'Le Boreal'. Een bescheiden cruiser waar een cabine al gauw duizenden euro's kost. Maar dat hebben de passagiers er graag voor over. Want de landschappen, de enorme ijsbergen en de natuurpracht die je ervoor terugkrijgt, zijn indrukwekkend. En als het weer een beetje meezit, is er de nieuwe chique: zonnen op de Zuidpool.

De laatste jaren kent het toerisme naar de Zuidpool een enorme boom, tot grote ergernis van de wetenschappers. Zij vinden dat de toestroom aan toeristen het laatste ongerepte continent ernstig bedreigt. De reispromotoren weerleggen dat door te zeggen dat de toeristen met hun eigen ogen de gevolgen van de opwarming van de aarde zien. Ze worden volgens hen zodoende de nieuwe ambassadeurs van het bedreigde Antarctica.

Antarcticaverdrag
http://www.natuurinformatie.nl/get?site=ndb.mcp&view=natuurdatabase.nl&id=i000709
Zuidpooltoerisme
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=23953&cHash=71b6dbe722

In het Zuidpoolverdrag (1959) spraken landen af dat Antarctica alleen voor „wetenschappelijke en vreedzame doeleinden” gebruikt mocht worden. In de jaren negentig werd bovendien bepaald dat het gebied een natuurreservaat is en er dus geen bodemschatten mogen worden gewonnen.
Over toerisme is echter bijna niets vastgelegd. Dit terwijl het aantal bezoekers de laatste jaren sterk steeg . Volgens de Internationale Vereniging voor Zuidpool Reisorganisaties waren er in het seizoen 1992-93 circa 6.700 bezoekers, tegen 45.213 in 2008-2009. Er bestaan groeiende zorgen over de mogelijk schadelijke gevolgen van het Zuidpooltoerisme op de dieren en planten in het door klimaatverandering toch al kwetsbare gebied.
De Amerikanen stellen nu voor dat voortaan niet meer dan één toerschip tegelijk mag aanleggen. Cruiseschepen met meer dan 500 passagiers zouden helemaal niet meer mogen aanmeren. Verder zouden niet meer dan honderd bezoekers tegelijk aan land mogen gaan en zou er op elke twintig toeristen tenminste één gids moeten zijn. Ook willen de VS strengere eisen stellen aan de reddingsboten aan boord van de toeristenschepen.

Dinoweb4kids

Dinoweb
http://www.natuurwetenschappen.be/fun/dinoweb

Surf je op deze site een weg door de wereld van de dinosauriërs. In de Dino Planet houden we je op de hoogte van binnen- en buitenlandse saurustopics, en in de dinotheek vind je weetjes over een hoop dinosoorten. Wordt je vriendje 85 miljoen jaar oud, komt er een T.Rex uit je paasei of heeft een Allosaurus je buurman opgegeten? Voor elke gelegenheid is er een passende dino-postkaart!