28 mei 2013

BiPS : Biodiversiteit in de Stadsrand


BiPS is een samenwerkingsverband tussen 6 Belgische partners (de Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Hainaut Développement, de gemeenten Komen, Estaimpuis en Moeskroen) en 1 Franse partner (Espace Naturel Lille Métropole), die zich willen inzetten voor de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit in de stadsranden van het grensgebied.
Om de resultaten van het project te kunnen evalueren, ontwikkelt BiPS een geografisch informatiesysteem waarmee de biodiversiteit gemeten kan worden aan de hand van criteria voor duurzame ontwikkeling. Het project stimuleert ook contacten tussen personen en instanties die actief zijn in natuur- en milieueducatie en stelt nieuwe, tweetalige (Frans/Nederlands) sensibiliserende producten ter beschikking. Tot slot organiseert BiPS een aantal concrete acties in het veld om de biodiversiteit in de omgeving van de steden daadwerkelijk te verbeteren.