26 juni 2011

Jaarlijkse audit gemeentelijke websites in Vlaanderen en Brussel


Indigov onderzoekt de websites van de steden en gemeenten in Vlaanderen (308)  en Brussel (19) en gaat na hoe het staat met :
- interactiviteit
- kwaliteit van het informatieaanbod
- elektronische dienstverlening
- democratische informatie en participatie
- gebruiksvriendelijkheid
- toegankelijkheid .
De antwoorden op alle indicatoren worden verwerkt in één gemeentelijke score op basis waarvan ieder jaar de evolutie wordt gemeten en een ranglijst wordt opgesteld.


TOP 10 in 2011
1. Mechelen
2. Gent
3. Antwerpen
4. Leuven
5. Sint-Niklaas
6. Oostende
7. Edegem
8. Heusden-Zolder
9. Avelgem
10. Stabroek

Gemeenten zetten in op sociale media, online nieuws en elektronische diensten
1 op de 3 Vlaamse gemeenten heeft een eigen Facebook profiel, een verdubbeling ten opzichte van 2010. Ook zien we een opvallende stijging van het aantal gemeenten die electronisch nieuwsbrieven aanbieden: 82% van de besturen brengt geïnteresseerde burgers op die manier op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeente. Voor wie op zoek is naar info over lokale activiteiten en evenementen, biedt 57% van de websites een koppeling aan met de Vlaamse UiTdatabank. Lokale overheidswebsites informeren burgers ook steeds beter over de openbaarheid van bestuur en de klachtenbehandeling bij hun gemeentelijke overheid.
Investeren in online dienstverlening blijft ook in 2011 één van de voornaamste uitdagingen voor de lokale websites, die in toenemende mate de elektronische identiteitskaart integreren (46%).