30 september 2011

Vereniging voor Verenigde Naties & EDO-werking

http://www.vvn.be/

De Vereniging voor de Verenigde Naties (United Nations Association Flanders Belgium) heeft tot doel de beginselen en principes van de Verenigde Naties te verspreiden en de bevolking te sensibiliseren en bewust te maken van de nood aan overleg en internationale samenwerking.
De VVN beoogt in Vlaanderen een betere kennis van en een beter begrip voor de werking en doelstellingen van de VN bij te brengen. Niet alleen de VN zelf, maar ook de verschillende hulporganen en gespecialiseerde organisaties komen hierbij aan bod. Als niet-gouvernementale organisatie volgt de VVN zowel de Belgische inbreng als de rol van Vlaanderen binnen de VN.
De VVN wil op een objectieve, kritische en constructieve manier het debat voeden rond internationale samenwerking en de rol die de wereldorganisatie hierbij kan spelen.

Pedagogische Studiedag duurzame ontwikkeling
24/10/11
Programma
http://www.vvn.be/events/5/pedagogische-studiedag-duurzame-ontwikkeling/

Amerika leert aardappel achter Belgische frieten kennen

http://www.belgapom.be/nl/

In een land dat een gemeenschappelijke taal ontbeert, kunnen Belgische frieten uitgroeien tot een nationaal symbool. Zo begint de gerenomeerde krant "The Wall Street Journal" een verhaal over Bintje, de aardappelvariëteit achter het succes van de Belgische frieten. Het 100 jaar oude ras boet echter in aan belang omdat nieuwe variëteiten minder ziektegevoelig zijn.
"To Bintje or Not to Bintje"
http://www.potatopro.com/Lists/News/DispForm.aspx?ID=5875

De Amerikaanse krant ging op de aardappelvakbeurs Potato Europe op zoek naar de origine van 'French fries' en stelt vast dat hun origine in de VS mismeesterd wordt want "French fries are Belgian". De bevoorrechte relatie tussen het aardappelras Bintje en Belgische frieten staat volgens de krant onder druk.
De Belgische aardappelproductie is bijna verdrievoudigd sinds 1999, terwijl het areaal Bintje sinds 1996 stagneert. "Nu bestaat nog 60%t van het Belgische aardappelareaal uit bintjes, tegenover 90% tien jaar geleden", weet sectorvereniging Belgapom te vertellen. Toch heeft het ras nog steeds zijn fervente aanhangers want "van Bintje maak je de smakelijkste frieten" en "Bintje maakte de Belgische aardappelindustrie groot".

29 september 2011

Heb jij ook de smaak te pakken om ecologisch te consumeren?

http://www.velt.be/studiedag2011
01/10/11

Meer en meer mensen zijn op zoek naar een andere smaak van voedsel, een smaak die goed is voor hun gezondheid en voor de planeet. Hoe begin ik er aan? Dat kan je ontdekken op deze studiedag van VELT ( Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)

28 september 2011

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Fitte school
http://www.fitteschool.be/

Fitte School wil 30 scholen (15 uit BO en 15 uit SO) op weg helpen bij het uitbouwen van het gezondheidsbeleid (focus voeding en beweging). SVS lanceert in samenwerking met VIGeZ en NICE de Fitte Schooldag.
Fitte School wil met de Fitte Schooldag een aanzet geven om het schoolteam, de leerlingen en het beleid stil te laten staan bij hoe je voldoende beweging en gezond eten op een effectieve manier kan aanpakken tijdens de schooldag en via het schoolbeleid.
De Fitte Schooldag kan gezien worden als een kennismakingsdag met het huidige voedings- en bewegingsbeleid op school, waarbij nieuwe accenten een dynamische schwung aan de schooldag geven, maar ook aan het verdere gezondheidsbeleid.

Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ)

http://www.zwinstreek.eu/zs/

De Zwinstreek is binnen het gebied van de Euregio Scheldemond een van de meest sprekende voorbeelden van een grensoverschrijdend landschap. De grens tussen Nederland en België deelt de Zwinstreek in twee. Nochtans zijn deze twee delen door hun natuurlijke, geografische en historische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbondenheid uit zich op diverse vlakken: het belang van toerisme en recreatie, de toenemende aandacht voor natuur, cultuur en erfgoed en de zich aandienende infrastructuurwerken.

Via dit Interreg IV-project wordt een diepgaande grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de troeven van de Zwinstreek op een geïntegreerde wijze worden uitgespeeld. Via de verbreding en versterking van aanwezige natuur (natuurparken, slikken, schorren, polders, cultuurhistorische elementen (vestingsteden, hoeves, Spaanse forten en linies, dijken en voormalige zwingeulen) en andere toeristisch-recreatieve elementen (wandel- en fietsroutes) in het gebied, kan de aanwezige economische meerwaarde  geoptimaliseerd worden.

Het is de bedoeling dat het Zwin via de realisatie van dit project op korte termijn haar vroegere rol kan opnemen, m.a.w.
- hét natuurreservaat in de regio zijn met een nationale en internationale uitstraling, met een breed en innoverend educatief programma als voorbeeld voor andere natuur- en milieueducatie (NME),
- een ankerpunt zijn voor toerisme en recreatie in de Zwinstreek met bijzondere aandacht voor
het unieke historische polderlandschap, de verbinding (samenwerking) tussen twee Vlaanderen (West en Zeeuws) en de relatie met de natuurlijke, historische en culturele ontwikkeling van het  gebied.

Vlaamse overheidscommunicatie met of zonder label

Alle communicatie van de Vlaamse overheid over concrete, goedgekeurde maatregelen, krijgt voortaan een label ‘beslist beleid’.

Het gaat bv. om folders, mailings, webpagina’s of spots over de energieprestatieregelgeving, studietoelagen, de renovatiepremie, regels over ruimtelijke ordening, onderhoudsregels voor stooktoestellen,…
Het label is een idee van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie. Die commissie houdt vanuit het Vlaams Parlement toezicht op de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie. De Expertencommissie vindt communicatie over definitief goedgekeurde beleidsbeslissingen de belangrijkste categorie van overheidscommunicatie. Met het label wil ze die communicatie extra doen opvallen, zodat het publiek er zeker aandacht aan besteedt.
Sensibiliseringscampagnes of informatie over dienstverlening, krijgen geen label.

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=NB_Nieuwsbericht&cid=1291545160501&p=1106040582718&pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&themaid=1075390406557

27 september 2011

VIZZI : sensibiliserende cinema

http://www.vizzi.be/

VIZZI.be is de iTunes-store voor sensibiliserende programma’s, afkomstig van ngo’s, vierdepijlerorganisaties, onafhankelijke documentairemakers en productiehuizen. Behalve de speelfilms kan je de meeste programma's in het aanbod gratis bekijken, vaak zelfs in Hoge Definitie (HD).
VIZZI is een initiatief van Wereldmediatheek vzw, een ngo die al ruim 30 jaar audiovisuele diensten verleent aan het Belgische “geëngageerde middenveld”. In de praktijk maakt zij vooral video's in opdracht van (hoofdzakelijk Nederlandstalige) Noord-Zuidngo's. Met VIZZI trekt Wereldmediatheek opnieuw voluit de kaart van de distributie van sensibiliserende videoprogramma's.

26 september 2011

Honingbijen verklikken metalen in het milieu

Honingbijen kunnen veel meer dan bestuiven of honing maken. De dieren kunnen gebruikt worden als 'milieu-monitor' omdat het prima verklikkers zijn voor de aanwezigheid van metalen in het milieu. De bijen fungeren als een soort stofzuiger tijdens hun zoektocht naar stuifmeel en nectar. Vooral fijn stof dat aan de bij blijft plakken, blijkt een bron van metaaldeeltjes.

Bijen zijn overal en kunnen dus als bio-indicator ingezet worden op plekken waar geen ingewikkelde meetsystemen voorhanden zijn. Bijen hebben ten opzichte van andere insecten het voordeel dat ze op een centrale plek terugkomen. Bovendien bestrijken ze op zoek naar voedsel een vrij groot gebied, zo'n 7 km2.
http://www.natuurbericht.nl/?id=6652

25 september 2011

Plat Gantoise : Draak zorg voor het milieu

http://www.lowimpactman.be/

Low Impact Man (Steven Vromman) en Gents MilieuFront willen de herkomst en de voedselkilometers van ons voedsel in de kijker zetten.
Een week lang zal Low Impact man zoveel mogelijk ingrediënten en voedsel uit Gent en omgeving eten. (23/09 tot 30/09/11)
Steven houdt zijn bevindingen bijhoudt op zijn blog . Dagelijks zal hij ons informeren over waar en hoe hij 'Gents' eten vindt. Het zal niet altijd mogelijk zijn om enkel Gents te eten. Dat is geen probleem, zolang we maar weten waar het eten dan wel vandaan komt en of er geen alternatieven zijn.
De bedoeling is dus niet in eerste plaats om Steven op een lokaal dieet te plaatsen maar wel om te weten te komen hoe je bij je voeding rekening kan houden met lokale voeding.

Cleanbits : naar een duurzaam internet

http://www.cleanbits.net/nl/

Help mee om de gevolgen van het energiegebruik van Internet zichtbaar te maken: check je favoriete sites in de greencheck, en laat zo via Cleanbits weten aan deze bedrijven dat jij de duurzaamheid van Internet belangrijk vindt.

Groene hosting providers

Bent u op zoek naar een andere hosting provider en wilt u een groene hoster? Kies dan een hosting provider van onderstaande lijst uit om uw website of server te hosten. Daarna kunt u zich kosteloos registreren bij Cleanbits als website die duurzaam gehost worden opinternet.
http://www.cleanbits.net/nl/groene%20hosting%20providers

22 september 2011

Edenproject : paradijs onder een stolp

Edenproject
http://www.edenproject.com/
Synergie tussen architectuur en natuur

Edenproject = 26.000m2 botanische tuinen gelegen onder reusachtige biomorfe bubbels. Gebouwd in een stilgelegde kleigroeve voor porceleinaarde in Cornwall. Hier werd een van de meest veeleisende projecten in het kader van het millennium-enthousiasme gerealiseerd: de bouw van de grootste broeikas ter wereld.

Edenproject = laat zijn bezoekers de bio-veelvoud en de betekenis van de plantenwereld voor de mensen beleven. Bomen en planten uit de regio rondom de Middellandse Zee en uit de vochtige en warme tropen zijn midden in de broeikassen ingesloten, terwijl het omringende landschap de koelere zones representeert.

Edenproject = twee reusachtige clusters van geodetische gewelven, de zogenaamde biomen. Met een minimum aan oppervlak omhullen ze een maximum aan volume. Deze structuren van wel 60 m hoogte werden opgericht m.b.v. gegalvaniseerde staalbuizen. De constructie werd "verglasd" met luchtgevulde kussens van ETFE-folie (ethyltetrafluorethyleen). Het transparante materiaal is 10 keer lichter dan glas. Door de hexagonale basisstructuur konden de biomen in de uiteenlopende topografie van het terrein organisch ingepast worden, zonder dat omvangrijke explosiewerkzaamheden uitgevoerd moesten worden om de ten dele rotsachtige bodem te effenen. Bovendien kon men daardoor de rotsen uit de omgeving als warmteaccumulator in het energieconcept integreren.

Planten houden Britse prof 48 uur in leven
16/09 & 17/09/11
Geen briesje, geen zuchtje wind. Geen enkele zuurstoftoevoer van buitenaf, alleen zo’n tweehonderd planten. Dat was voldoende om de Britse geologieprofessor Iain Stewart van de Universiteit van Plymouth 2 dagen in leven te houden in een container van 12 m2

21 september 2011

“Train of Ideas” in de Lage Landen

http://hamburggreencapital.eu/
2011 : Hamburg

European Green Capital

“Train of Ideas”

07/09 tot 13/09/11 : Brussel
15/09 tot 19/09/11 : Amsterdam
21/09 tot 25/09/11 : Antwerpen

20 september 2011

“Proef Brussel / Gouter Bruxelles”


19/09 tot 25/09/11
http://www.proefbrussel.be/
http://www.gouterbruxelles.be/

De week "Proef Brussel" wil het beeld schetsen van een stad met een rijk culinair patrimonium en tal van ambachtelijke tradities.
-Het voedingsaanbod en de gastronomie ontwikkelen volgens duurzame principes.
-Kwaliteitsvolle lokale, ambachtelijke en landbouwproducten en hun producenten beter valoriseren.
-De voorkeur geven aan een korte en biologische keten voor aankopen, met voldoende aandacht voor biodiversiteit.
Kortom, Brussel zal schitteren als eco-gastronomische hoofdstad!

Proef Brussel hanteert de principes van de Slow Food-beweging:
-Belang hechten aan gezelligheid, het plezier van tafelen en bewust stilstaan bij smaken.
-Bescherming van het leefmilieu, de biodiversiteit en het voedingserfgoed.
-Banden smeden tussen producenten en consumenten.

Proef Brussel wordt georganiseerd door vzw Karikol, het Slow Food Convivium van Brussel,
http://www.karikol.be/

Verkiezing Duurzaamste Gemeente van Nederland

http://duurzaamstegemeenteprijs.nl/

Het lange-termijn duurzaamheidsstreven zoals dat door de Nederlandse overheid is geformuleerd, is ambitieus. Om de doelstellingen te kunnen realiseren zullen vooral de Nederlandse gemeenten snel in actie moeten komen, niet alleen op basis van één prestigieus duurzaamheidsproject, maar op basis van goed gestructureerde meerjarenplannen, met heldere en meetbare ijkpunten.
Gemeenten kunnen zich aanmelden tot 01/10/11. Hierna ontvangen alle 418 gemeenten ter inspiratie een overzicht van de beste duurzame gemeentelijke initiatieven.

Energy to green your school

DeMOStreer
http://www.greenyourschool.be/

Veel jongeren in Vlaanderen vinden het milieu belangrijk. De jongeren van vandaag leven in een behoorlijk onrustige tijd: de dreiging van klimaatverandering, grondstoffentekort, luchtvervuiling,…allemaal factoren uit het milieu waarvan zij sterk bewust zijn. Het gaat immers over hún toekomst! Veel jongeren hebben ook plannen en ideeën hiervoor iets te ondernemen, maar zij vinden niet altijd de manier en de weg om deze uit te voeren.
Demos biedt ruimte en tijd om plannen te kweken en deze uit te voeren.

Veel leerkrachten zitten met groene kriebels, maar vinden niet altijd genoeg leerlingen die zich willen inzetten voor het milieu. Dat is meestal niet omdat leerlingen onverschillig zijn, maar omdat er niet altijd genoeg voorbeelden en impulsen zijn. Enthousiast een sprong wagen van een podium (stagediven) doe je ook alleen maar als er een joelend publiek staat.
Demos zal resulteren in veel en toffe acties, die dan een inspiratiebron en handig instrument vormen voor al wie er dan nog aan wilt beginnen.

Een lopend groen vuurtje dus, dat door scholen in heel Vlaanderen loopt en zowel leerlingen als leerkrachten aansteekt met enthousiasme en inspiratie om aan de slag te gaan voor het milieu!

Nieuw traject schooljaar 2011-2012: D3MOS
http://www.milieuzorgopschool.be/
Hier vind je alle praktische informatie over het nieuwe traject.
http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-extra/UITNODIGING.pdf
Startsessies
04 - 06 & 07/10/11
Inschrijven voor 27/09/11 bij de MOS-begeleiders.

19 september 2011

West-Vlaams bijensymposium : oplossingen om de bijen te helpen

22/10/11

Tijdens het eerste West-Vlaamse bijensymposium in april 2010 kwam uitvoerig aanbod met welke moeilijkheden zowel honingbijen als diverse soorten solitaire bijen en hommels te kampen hebben. Waar het eerste symposium (2010) voornamelijk over de problematiek ging, focust de tweede editie (2011) zich eerder op concrete oplossingen om de bijen een handje te helpen. We bekijken hierbij zowel de mogelijkheden op het platteland als in de stad.
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/natuur/campagnes/bijen/Pages/bijensymposium.aspx

18 september 2011

Knack Planet Earth

Ben jij begaan met het milieu en geïnteresseerd in nieuws over milieubehoud en het voortbestaan van de aarde?
Volg dan Knack Planet Earth op Facebook en blijf als eerste op de hoogte.
http://www.facebook.com/pages/Knack-Planet-Earth/113878782032463

Op Knack Planet Earth vind je nieuws over o.a. de volgende onderwerpen:
1. Klimaatverandering
2. Bedreigde diersoorten
3. Wonderen der natuur
4. Groene energie
5. Walvissenjacht
6. Ecologische voetafdruk
7. Milieubewust reizen
8. Extreme natuurfenomenen
9. Ontdekking van nieuwe diersoorten
10. Duurzaam bankieren
11. Dierentuindieren
12. Bedreigde volkeren
13. Selectief winkelen
14. Bevolkingsevolutie
15. Biodiversiteit
16. Geheimen van de diepzee
17. Ikonen van natuurbescherming
18. Vulkaanuitbarstingen
19.Overbevissing van de oceanen
20. Extreem weer

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/planet-earth/

Fotografische ontdekkingstocht door de mooiste natuur

The image of nature
How to catch light & life

In het boek "Nature Images" neemt natuurfotograaf Wouter Pattyn je mee op ontdekkingstocht doorheen de mooiste natuur. Een fotoboek om betoverd te worden door weergaloze beelden, als kijkboek voor het slapen gaan of om lekker languit te genieten. Een boek doorspekt met leuke anekdotes en interessante weetjes dat de natuurliefhebber raakt en de natuurfotograaf prikkelt...
Laat je inspireren door adembenemende natuurbeelden en laat elke foto een oproep zijn om onze kostbare natuur te beschermen. 
ISBN :  9789020997972

17 september 2011

Milieuspel "Be Green"

http://www.greenygames.nl/

Jong geleerd is oud gedaan, zo heeft het studentenbedrijf Greeny Games gedacht. Zij ontwikkelden het spel "Be Green" om de jongere generatie al vroeg spelenderwijs ‘milieubewustzijn’ bij te brengen.
Be Green is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Het trekpaard : een Belgisch monument

In 1886 werd begonnen met het bijhouden van een stamboek voor het Belgisch trekpaard dat in 2011 nu 125 jaar oud is. Tot de tweede wereldoorlog was het ras zowat het belangrijkste exportproduct van België. Het was zelfs belangrijker dan steenkool en staal samen.

125 jaar stamboek
 • 1886 : Het stamboek van het Belgisch Trekpaard wordt vanaf dan bijgehouden.
 • 1919 : titel "Koninklijk" aan de organisatie verleent en vanaf dan heet het stamboek de "Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard" (KMBT)
 • 2000 : na de staatshervorming worden de twee regionale stamboeken erkend:
  - "Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard" (VFBT)
   http://www.trekpaard.be/nl/125-jaar/
  - "Eleveurs Wallons du Cheval de Trait Belge" (EWCTB).
  http://www.chevaldetrait.be/fr/125-ans/
  De KMBT blijft de koepelorganisatie.
Historiek
http://www.trekpaard.be/nl/belgisch-trekpaard/
HetVirtueleLand
http://www.hetvirtueleland.be/tento/index_tento.asp?ID=100270000
http://www.cagnet.be/

Open Bedrijvendag / Journée découverte entreprises (2011)

Vlaanderen
“Materialen in Beweging: Kringloopeconomie”
http://www.openbedrijvendag.be/

Hoe belangrijk is duurzaam materialenbeheer eigenlijk vandaag in al die ondernemingen? Welke initiatieven worden genomen om ecologisch denken een vaste plaats te geven op de werkvloer? En hoe zorgzaam gaan onze ondernemingen om met hun omgeving? Vragen die je die dag allemaal kwijt kan bij de deelnemers.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, de OVAM, is dit jaar partner van Open Bedrijvendag.
Het resultaat is een boeiende groep van bedrijven die
•actief zijn op het vlak van ecodesign,
•eco-efficiënt produceren,
•de materialenkringloop sluiten of
•duurzaam gebruik maken van open ruimte.

Wallonie
"Le développement durable"
http://www.jde.be/

Chaque année, la Journée Découverte Entreprises met l’accent sur une thématique particulière. Dans le cadre de cette nouvelle édition, nous avons choisi, de mettre le développement durable à l’honneur et de faire découvrir au grand public les contributions concrètes des entreprises.
« People, Planet, Profit » : si le concept n’est pas neuf, il reste plus que jamais d’actualité. Des produits, des services, des petites et grandes entreprises, des secteurs très divers... vous découvrirez en effet des organisations qui, chacune à leur façon, ont choisi de se tourner vers l'avenir et d'entreprendre autrement. Découvrez, ce dimanche 2 octobre 2011, leurs produits ou servies durables.

Brochure "European Mobility Week 2002-2011"

http://www.mobilityweek.eu/

De Week van de Mobiliteit (16/09 tot 22/09) staat garant voor een waaier aan wervelende acties en autoluwe initiatieven in Europa.

Making life better in cities
Brochure "10 jaar EMW"
http://www.mobilityweek.eu/IMG/pdf_Ten-Years-EMW-brochure_en.pdf

16 september 2011

Opwarmingseiland voor de kust van Groenland.

Klimaatverandering zorgt voor het verdwijnen van veel eilanden, maar heeft er nu ook eentje bij gemaakt : Uunartoq Qeqertaq.
Het kwam te voorschijn in 2006 door het smelten van de ijskap, zo’n 550 km ten noorden van de Noordpoolcirkel, als gevolg van het opwarmen van de aarde. Het eiland bestaat nu lang genoeg om een plek te verdienen in Times Comprehensive Atlas of the World.
http://www.timesatlas.com/Pages/default.aspx

De meeste fysieke veranderingen op aarde hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden in de buurt van de Noord- en Zuidpool, waar klimaatverandering het meest extreem is. Zo is Groenland sinds de versie van de atlas in 1999 aanzienlijk bruiner geworden aan de zijkanten, doordat ongeveer 15% (300.000 km2) van de ijskap is gesmolten.
http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/03/31/warming-island-another-global-warming-myth-exposed/

Park(ing) Day in Brussel

http://parkingday.org/

Park(ing) Day is een jaarlijks, wereldwijd evenement waarop mensen de mogelijkheid krijgen om een parking om te bouwen tot stadsparkje. Op die manier wordt er geprobeerd om iedereen erop attent te maken dat we groene zones nodig hebben in onze wereld, die steeds meer geasfalteerd wordt.
Het project is gestart in 2005 in de Amerikaanse stad San Francisco. Rebar, een kunst- en ontwerpstudio uit 'Fog City' kwam toen op het idee om één enkele parkeerplaats om te bouwen tot een tijdelijk openbaar parkje.

Parking 58 wordt even een Brussels stadspark
Op 16/09/11 zal een deel van de bovenste verdieping van de zeer bekende Parking 58, gelegen in de Bisschopsstraat in Brussel, omgebouwd worden tot stadsparkje. Met wat bankjes en bomen wordt de top van Parking 58 een gezellige plek waar je heerlijk kan vertoeven en genieten van het buitengewone zicht op de stad.

musikOmetro : startschot voor autoloze zondag in Brussel

http://www.musikometro.be/

Op 17/09/11 worden de Brusselse metrostations tussen 14 en 17u omgetoverd tot unieke concertlocaties tijdens ‘musikOmetro’. Zonder podium en lichtshow brengen artiesten eerlijke livemuziek als startshot voor de autoloze zondag. Voor de vijfde maal op rij wordt de Brusselse metro de (ont)kleedkamer van onze favoriete muziek. In de 6 centrale Brusselse stations zullen vooraanstaande artiesten uit België en erbuiten zich in het zweet werken om hun songs zonder elektriciteit of rookmachines aan het toevallige of moedwillige publiek te onderwerpen.

15 september 2011

Google = slokop elektriciteit & megaproducent CO2

Google maakte in september 2011 voor het eerst cijfers bekend
1) Google gebruikt met al zijn datacentra, bedrijfsruimtes en activiteiten 260 miljoen Watt aan elektriciteit (een kwart van het vermogen van een gemiddelde kerncentrale en genoeg om 200.000 huishoudens van stroom te voorzien).
2) Google produceert jaarlijks 1,46 miljoen ton CO2

Al Gore - 2011 - The Climate Reality Project


Al Gore lanceerde een nieuwe actie tegen grote vervuilers als steenkool- en oliemaatschappijen.
Een 24 uur durend evenement in 24 tijdzones

Start : Mexico City  Stop : NY
- In de eerste 30 minuten is in iedere tijdzone een presentatie, met materiaal uit die tijdzone dat laat zien wat extreem weer kan doen. Al Gore zal dat zelf vanuit New York presenteren.
- Het volgende half uur gaat een panel in discussie over oplossingen tegen klimaatverandering, vanuit het perspectief van wereldleiders en wetenschappers.

14 september 2011

CLAMER - Climate Change and European Marine

The CLAMER documentary film, ‘Living with a warming ocean’ will be premiered at the conference pre-event.

Global Ocean Heat Content (grafic)
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

Filmed in 7 European countries, the 57’ documentary focuses on public attitudes towards science communication regarding climate change in Europe, its impact on our marine waters and its wider socio-economic consequences.
http://www.clamer.eu/outreach/documentary

http://www.clamer.eu/
http://www.clamer.eu/conference
15/09/11
Living with a warming ocean: European Research and Public Perception of Climate Change Impacts in the Marine Environment
Belgium : Flanders Marine Institute (VLIZ)
http://www.vliz.be/

Océanopolis (Brest)
http://www.oceanopolis.com/

Nausicaa (Boulogne-sur-Mer)
http://www.nausicaa.fr/

Institut Océanographique (Monaco)
http://www.oceano.mc/

VMM - Jaarrapport Water 2010

Het VMM-rapport biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten en trends in 2010 met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen.
Het rapport behandelt drie thema's:
1) een aantal facetten van de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit
2) lozingen van bedrijfsafvalwater
3) de uitbouw en werking van de openbare waterzuiveringsinfrastructuur
http://www.vmm.be/nieuwsmap/jaarrapport-water-2010
http://www.vmm.be/pub/jrw-2010/
Het Jaarrapport Water wordt enkel nog via de website verspreid.
Naar aanleiding van de publicatie van haar jaarrapport Water 2010 kijkt de VMM bij haar 20ste verjaardag terug op twee decennia meten van de waterkwaliteit. De opmerkelijke verbeteringen zijn het resultaat van een volgehouden Vlaams beleid inzake afvalwaterzuivering en van verscherpte meetprogramma's van de VMM die de waterkwaliteit en de lozingen in het oppervlaktewater steeds nauwkeuriger in kaart brengen.

Er was eens een slimme (ver)bouwer

http://www.cedubo.be/

De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) is een informatie- en coördinatiecentrum gelegen in de voormalige badzaal op de mijnsite te Heusden-Zolder. Vanuit deze unieke locatie wenst CeDuBo het duurzaam bouwen op grote schaal te promoten en in praktijk te brengen.
Hiervoor organiseert het centrum diverse activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek. Om u hiervan een duidelijk overzicht te geven staan op deze website de activiteiten van Centrum Duurzaam Bouwen onderverdeeld per doelgroep.

Energieweekend 2011
http://www.energieweekend.be/
24/09 en 25/09/11
Ontdek er de vernieuwde tentoonstelling "Duurzaam bouwen".

13 september 2011

Moving Forward , Moving Further

http://www.movingforward.be/

Het doel van dit project is een GIS-gebaseerde internettool te ontwikkelen, waardoor schoolbereikbaarheidskaarten op een innovatieve manier kunnen worden opgesteld en geraadpleegd. De realisatie hiervan gebeurt door middel van een koppeling van vernieuwende GSM-technologie en ICT-toepassingen. Dankzij deze koppeling is het enerzijds mogelijk om de dataverzameling te automatiseren en te digitaliseren waardoor men informatie eenvoudiger kan updaten. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid dat de gebruikers de kaarten digitaal kunnen raadplegen. Hierdoor neemt de interactiviteit en betrokkenheid van de gebruikers toe.
Het project “Moving Forward” werd vanaf april 2011 verdergezet in het vervolgproject Moving Further.

Moving Forward en Moving Further zijn projecten die gefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dankzij deze financiering wordt de applicatie kostenloos aangeboden aan gebruikers tot het einde van het project.
Het project loopt ten einde in juni 2013.

12 september 2011

Ontploffing op nucleaire site in Frankrijk

12/09/11

Op de nucleaire site van Marcoule (gebouwd in 1956) in het zuidoostelijke Franse departement Gard bestaat er gevaar voor een radioactief lek na de ontploffing van een oven.  In de fabriek voor verwerking van nucleair materiaal Centraco (Centre nucléaire de traitement et de conditionnement)  in Marcoule, tussen Chusclan en Codolet in Frankrijk, is omstreeks 11.45 uur een oven ontploft.

Marcoule : binnen de driehoek Bollène - Orange - Bagnols-sur-Cèze.
Op de site van Marcoule zijn er geen kernreactoren.

2011 : Jaar van de Dierenarts

World Veterinary Year
http://www.vet2011.org/

Het beroep van dierenarts vindt zijn oorsprong in 1761 in Lyon. Het was Lodewijk XV die het voorstel lanceerde om een school voor veeartsen op te richten als antwoord op aanhoudende dierziekten die het land teisterden. Omdat het beroep exact 250 jaar bestaat, heeft de World Organisation for Animal Health (OIE), samen met een aantal partnerorganisaties waaronder de Europese Unie en de FAO, 2011 uitgeroepen tot het "Jaar van de Dierenarts".

Op 15/10/11 organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen samen met het Belgische platform voor tropische diergeneeskunde en veeteelt (be-troplive) een symposium over diergeneeskunde in het Zuiden. We blikken terug op het werk van Belgische dierenartsen in de tropen en oud-studenten uit het Zuiden en vieren de wereldwijde uitroeiing van runderpest.
Het symposium kadert in het internationaal jaar van de diergeneeskunde en vindt plaats in de Universiteit van Luik.
http://www.dierenartsenzondergrenzen.be/
http://www.be-troplive.be/betroplive/

11 september 2011

World Advanced Vehicle Expedition : Parijs - Praag

http://www.wave2011.net/en
11/09 tot 25/09/11

Onder leiding van Zwitser Louis Palmer vertrekt de tocht op 11/09/11 aan het ‘Grand Palais’ in Parijs. Het motto van de ‘race’ is:
 “Wanneer de klimaatsverandering en energiecrisis in ieders gedachte is, is het tijd om met oplossingen te komen”

Voor het project vertrekken 20 teams voor een tocht van 3.000 kilometer met diverse elektrische voertuigen. Deze tocht brengt hen van Parijs over o.a. Lille, Brussel (Etterbeek), Zolder, Helmond, Frankfurt, Stuttgart, Luzern, Passau, Wenen naar Praag in 14 dagen tijd.

Onder de voertuigen zijn zowel nieuwe als oudere en kleinere en grotere elektrische voertuigen. Zo doet er een Renault Clio uit 1997 mee, een Twike, een Citroën C-Zero, een Audi A2, een Nissan Leaf en nog veel andere elektrische voertuigen.

The Wave stopt tweemaal in België:
- op maandag 12/09/11 van 16 tot 18 uur op de VUB-campus (gebouw Z) in Elsene/Etterbeek
- op dinsdag 13/09/11 van 11 tot 13 uur op het circuit van Zolder.

10 september 2011

Forten en linies in grensbreed perspectief

10/09/11 : 1ste ‘Fortennacht’

Het evenement wil de aandacht vestigen op de forten en linies als herinneringsplekken en erfgoed van cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde.
De activiteiten variëren van fiets- en wandel(zoek)tochten, spelletjes en vertellingen, lezingen, ludieke evocaties, natuurexcursies en muziekuitvoeringen tot poëzievoordrachten en culinaire proeverijen.
http://www.staatsspaanselinies.eu/algemeen/fortennacht/
Ter gelegenheid van de eerste ‘Fortennacht’ wordt het Suske en Wiske-album 'De Laaiende Linies' voorgesteld.

http://www.staatsspaanselinies.eu/
De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van 16de en 17de eeuwse militaire verdedigingswerken die zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). De vestingstadjes, versterkingen en linies liggen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaanderen. De linies hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere geschiedenis van de twee landen. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap terug te vinden.

Maak je tuin natuurrijker, avontuurlijker én kindvriendelijker

http://milieueducatie.lne.be/

Via haar werking 'Niet voor groentjes' wil de Vlaamse Overheid gezinnen aansporen om zelf meer milieubewust te leven.
Wil je een steentje bijdragen aan een beter leefmilieu? Tover dan je eigen tuin in overleg met de kinderen om tot een aangename en uitdagende groene speelomgeving
14 werkfiches
In elke fiche vind je algemene informatie, een stappenplan of concrete tips en leuke activiteiten om samen met je kinderen de natuur te beleven. Je kan ze allemaal downloaden op
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/nmerond/vergroening/eigen-tuin
- Knus en gezellig : Creëer een zithoek in je tuin
- Kriebel- en krabbelbeestjes : Bouw je eigen insectenhuis
- De natuur als gezelschap : Gezelschapsspelen met natuurlijke materialen
- Tarzan, puur natuur : Maak zelf avontuurlijke speeltuigen
- Een huisje voor de geluksvogel : Maak zelf een nestkastje voor de koolmees
- Levende bouwsels : Maak zelf een wilgenhut
- Er zit muziek in de natuur : Maak muziek met natuurlijke materialen
- Een tuin om van te smullen : Creëer een eetbare tuin
- Om van te watertanden : Aanleg van een minivijver
- Water brengt leven in je tuin : Aanleg van een natuurlijke vijver
- Joepie, het regent : Aanleg van waterspeeltjes in je eigen tuin
- Symbolen en fantasie : Maak zelf je totempaal
- Huisje, tuintje, boomhutje? : Maak zelf je (boom)hut
- Een bloemetje voor jou, omdat ik … : Maak je eigen bloemenweide

9 september 2011

Insectenplagen in parken en tuinen

Mineermotten die de paardenkastanjes kaalvreten : een nachtvlindertje van nauwelijk een halve centimeter groot, dat 25 jaar geleden vanuit Azië naar Macedonië overwaaide en sindsdien heel West-Europa veroverd heeft. Als een pletwals, want het is een ongelooflijk productief beestje, dat duizenden eitjes legt. Waaruit dan bijzonder vraatzuchtige larven komen die gangen vreten in de bladeren tot ze bruin kleuren en afvallen. Midden in de zomer.
Junikever(larven) die onze gazons om zeep helpen : die wormpjes zijn zodanig verlekkerd op graswortels, dat ze hele gazons om zeep helpen. En ook sportvelden en weiden. Waarna merels en andere insecteneters op zoek naar lekkere beestjes kale plekken in het verdorde gazon plukken. De plaag is zo wijdverspreid dat sommige gemeenten proberen om hele wijken ervan te overtuigen om samen te de junikever te bestrijden. Want als een van de buren niet meedoet, gebruiken de kevers zijn gazon als uitvalsbasis om in geen tijd opnieuw de hele buurt te veroveren.
Processierupsen die jeuk veroorzaken :  als de eikenbomen frisse bladeren krijgen, is ze daar weer. Ook al overgewaaid uit het oosten, zij het al veel langer. Een venijnige groenvreter met lange, broze haren die een ondraaglijke jeuk veroorzaken als ze op fietsers en wandelaars waaien. Reden genoeg om elk jaar drastische middelen in de strijd te gooien. Zoals het leger, met vlammenwerpers nog wel. Waarbij de beestjes met hele klodden van de stammen vallen.

In de toekomst zullen we steeds vaker met dat soort plagen te maken krijgen. Nooit eerder zagen we de fauna en flora zo snel veranderen. Een gevolg van de opwarming van de aarde en de toegenomen mobiliteit. Sommige insecten uit het zuiden gedijen steeds beter in het noorden. En als ze niet vanzelf oprukken, dan zorgt ons reisgedrag of de internationale handel wel voor een langzame verspreiding.

Mobiele telefoon en gezondheid

- Wenst u een gsm te kopen?
- Wilt u weten of de elektromagnetische golven van uw gsm al dan niet schadelijk zijn voor de gezondheid?
Lees dan deze brochure.
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/documentatie/gsm_straling_LR.pdf

Er wordt uitgelegd wat ‘gsm-straling’ is en aan welke normen gsmtoestellen moeten voldoen. Er worden ook enkele conclusies uit recent wetenschappelijk onderzoek toegelicht.

In het algemeen zijn de wetenschappelijke conclusies geruststellend, al is het moeilijk om definitieve uitspraken te doen. Uit voorzorg adviseert de Hoge Gezondheidsraad de gsm voorzichtig te gebruiken om de blootstelling aan gsm-straling klein te houden.
Wenst u een gsm te kopen met een lager specifiek absorptietempo (SAR)? U vindt de SAR-waarde terug in de handleiding van het toestel. Maar let op: de aankoop van een gsm met een lagere SAR-waarde garandeert nog niet een lage blootstelling. De manier waarop u uw gsm gebruikt speelt hierbij een veel grotere rol.
Meer info vindt u op
http://www.stralingswijzer.nl/
http://www.beperkdestraling.org/

8 september 2011

Shoot free for the climate

http://sootfreecities.eu/

Het EEB (European Environmental Bureau) vergeleek het luchtkwaliteitsbeleid van 17 Europese steden met elkaar.
http://sootfreecities.eu/city

Brussel : http://sootfreecities.eu/city/brussels

VleesWijzer helpt consument te kiezen voor dier en milieu

http://www.vleeswijzer.nl/

De sleutel tot een beter dierenwelzijn en een schoner milieu ligt in de handen van de consument.
Maar wat is beter voor het milieu: kippenvlees of rundergehakt? En welk dier leidt een beter leven: een kalf of een varken?

De VleesWijzer van Varkens in Nood en Milieudefensie geeft antwoord op deze vragen en helpt consumenten een verantwoorde keuze te maken. De wijzer is gratis verkrijgbaar in handzaam creditcardformaat en interactief te raadplegen op www.vleeswijzer.nl.
De VleesWijzer toont de dierenwelzijns- en milieuscores van 14 soorten vlees, zowel gangbaar als biologisch, en 4 vleesvervangers. Die scores zijn gebaseerd op twee wetenschappelijke studies  die speciaal voor de VleesWijzer zijn uitgevoerd.
http://media.varkensinnood.nl/documenten/vleeswijzer_uitknippen.pdf

Voorbereidingsconferentie Rio+20 (Polen)

UNCSD ►  Rio20plus : The "Green Economy" Agenda in the context of SD and Institutional Framework for SD

19th Annual Conference of the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils EEAC
Wrocław
15/09 tot 17/09/11
http://www.eeac-net.org/conferences/conf_frame.htm

Hosted by the State Environmental Council of Poland (PROS), 
Co-organised by the German Council for Sustainable Development (RNE)
and the Belgian Federal Council for Sustainable Development (FRDO-CFFD)
http://www.frdo-cfdd.be/NL/welkom.html

Flexivoor kiest bewust voor gevarieerde voeding

Ongeveer 90% van de Belgen eet frequent vlees. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) introduceert voor deze groep het nieuwe begrip ‘flexivoor’. Met de trendy term wil VLAM consumenten aanspreken om bewust te kiezen voor lokale vleesproductie.
Kwaliteitslabels voor lokaal, dier- en milieuvriendelijk geproduceerd vlees geven hen de garantie op veilig, lekker, voedzaam en tevens verantwoord vlees.

Het woord ‘flexivoor’ is een combinatie van ‘flexibel’ en ‘carnivoor’ en is in 2011 ontstaan als variant op het woord ‘flexitariër’. Een flexivoor is iemand die kiest voor een gevarieerde voeding en vlees flexibel afwisselt met vis, vegetarische maaltijden en andere alternatieven.
http://www.vlam.be/