11 februari 2012

Energieke (MOS)-scholen in de provincie West-Vlaanderen

Schooljaar 2011-2012

Deze campagne (december 2011 - maart 2012) is gebaseerd op de campagne "Energiejacht" van de Bond Beter Leefmilieu. Deze Energiejacht wil particulieren aanmoedigen het energieverbruik aan te pakken.
http://www.energiejacht.be

De provincie West-Vlaanderen heeft in samenwerking met MOS (Milieuzorg Op School) de campagne opengetrokken naar scholen onder de naam ‘Word Energieke school!’.
De grote winnaar is uiteraard het milieu, maar ook jouw school doet haar voordeel: door een bewuste omgang met energie daalt het verbruik en dat scheelt een stuk op het budget. Daarnaast worden leerkrachten en leerlingen ook geleerd hun gedrag aan te passen. Deelnemende scholen krijgen gratis campagne- en werkmateriaal en scholen die hun metingen doorspelen krijgen een presentje. Uit de scholen die aan de campagne een ludieke actie koppelen, wordt een winnaar beloond met een passende prijs.
December : sluipverbruik – “Energievreters af!”
Pc’s, schermen, printers, beamers, digitale schrijfborden blijven niet onnodig aan staan. De leerlingen gaan op pad met de energiemeters om sluipverbruik op te sporen.
Januari : verlichting - “Gaat er al een lichtje uit?”  
Tijdens deze donkere maand letten we er vooral op dat geen onnodige verlichting blijft branden.”De laatste doet het licht uit” is hier het motto, maar  op de affiche worden nog meer tips meegegeven.
Februari :verwarming - “Een wintertrui is hot!”
Er wordt op gelet dat de lokalen niet te warm zijn of dat de ramen niet open staan terwijl de verwarming aan staat. Tijdens deze maand is er ook de actie Dikke-truiendag waar de school kan aan deelnemen.
Maart: herhaling – “Blijf je een energieke school?”
Alle thema’s worden nog eens samen in herinnering gebracht, geĆ«valueerd en intenties voor de toekomst geformuleerd. De vorige posters kunnen dus gerust blijven hangen.