30 december 2011

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling


Als onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent wil het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) op een wetenschappelijke manier een bijdrage leveren om het concept van duurzame ontwikkeling naar de praktijk te vertalen.
Een belangrijk kenmerk van de manier van werken van het CDO is de multidisciplinaire aanpak die terug te vinden is in de projecten. Multidisciplinair betekent gebruik maken van kennis en werkmethoden van verschillende wetenschappelijke disciplines. Het is daarom niet verwonderlijk dat de onderzoekers van het CDO ook even divers zijn: sociale wetenschappers en ingenieurs werken bij ons samen. In de projecten van het CDO zijn meestal de vijf voornaamste dimensies van duurzame ontwikkeling aanwezig: de economische, sociale, fysiek-ecologische, institutionele en ethische facetten komen aan bod.
http://www.cdo.ugent.be/focus/Studium%20Generale.html
Thema 2012 : Duurzame Voeding
'Erst das Fressen, dann die Moral?'

27 december 2011

Het ABC van de EG

Waarom staan er twaalf sterren op de Europese vlag?
Wat denken bekende Belgen over Europa?
Welke rol speelt Europa in ons dagelijks leven?
Wat schuilt er achter ‘Schengen’, ‘EVS’, ‘Erasmus’ en andere begrippen?

De Europese Beweging-België heeft een rijk geïllustreerd ABC samengesteld om de Europese Unie op een eenvoudige én leuke manier te introduceren bij leerlingen 3de graad secundair onderwijs.
Je kan de brochure ‘Europa in woorden en beelden’ (78 agina’s) gratis afhalen in een Europe Direct-centrum (ééntje in elke provincie) of gratis downloaden.
http://www.europese-beweging.behttp://www.europe-direct.be
http://www.mouvement-europeen.be/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=88&Itemid=64&lang=nl

Verplaats je van A naar B met minder CO2

http://www.slimweg.be

De Slimwegwebsite geeft op één plaats alle informatie die nodig is om een milieuvriendelijkere route van A naar B uit te stippelen. Daarvoor heeft Slimweg de informatie van alle aanbieders van duurzame mobiliteit gebundeld op één website: Autopia, cambio autodelen, De Lijn, FBAA (Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren), Fietsersbond, NMBS, Taxifederatie, Taxistop en Voetgangersbeweging, NMBS, Blue-bike….

Door een grondige herwerking van de website is de bereikbaarheidsinformatie nu beter toegankelijk. Zo werden de bereikbaarheidsfiches beter gestructureerd, staan de verschillende vervoermiddelen in aparte rubrieken en is de zoekfunctie verfijnd. Per jaar krijgt de website zo’n 450.000 aanvragen, ongeveer 1.250 per dag.

26 december 2011

Mundo-B : trefpunt van 30 organisaties

http://www.mundo-b.org/nl/Verenigingen.html

De Mundo-Bib is een praktische ruimte in de kelder van het Mundo-B gebouw met uitzicht op een ecologische tuin.

Deze Bib biedt een waaier aan mogelijkheden.
-Je kan er gratis boeken, leermiddelen en educatieve materialen uitlenen, tijdschriften lezen, ongestoord werken, dvd’s en video’s uit onze mediatheek bekijken…
-De thema’s die je terugvindt zijn water, natuur, afval, energie, mobiliteit, klimaat, milieu, fairtrade…
-Herbruikbare bekers voor een party of vergadering zijn te verkrijgen.
http://www.greenbelgium.org/nl/bib/documentatiecentrum.asp

360° wetenschap voor jong en oud


De website biedt een overzicht van activiteiten en projecten rond wetenschappen van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen (samen de Associatie Universiteit Gent).

3 rubrieken
- Wetenschjap voor iedereen
- Wetenschap voor kinderen & jongeren
- Wetenschap voor het onderwijs: is specifiek op leerlingen en leerkrachten gericht.
Hier vind je workshops, wedstrijden, bedrijfsbezoeken en jaarprojecten waar je meestal in klasverband aan kan deelnemen. Ook onze belangrijkste didactische pakketten voor het onderwijs staan nu op één plaats opgelijst. De website richt zich op alle leeftijdsgroepen, van kleuteronderwijs tot secundair.

24 december 2011

Triodos Bank financiert Natuur & Milieu


Omdat wij vinden dat groei niet langer ten koste van het leefmilieu mag gaan, financieren wij projecten die duurzame oplossingen bieden en onze manier van leven en consumptie vernieuwen.
- De biologische landbouw erkent de relatie tussen ons leefmilieu, onze gezondheid en het voedsel dat we eten. Daarom vermijdt zij het gebruik van pesticiden en kunstmeststoffen en houdt zij zich aan hoge normen inzake dierenwelzijn.  
- Om van een economie die is gebaseerd op koolstof, over te stappen op duurzame economie, moet de energievraag dalen, de energie-efficiëntie verbeteren en moet massaal worden geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen en worden overgeschakeld op brandstoffen met weinig koolstof.

23 december 2011

SOEPerHELD maakt duurzame soep


De Federatie van Kinder-, Jeugd- en Gezinsboerderijen en Jeugddienst Globelink lanceren een project over voedsel voor jonge begeleiders van kinderboerderijen van 16 tot 23 jaar.
http://www.kinderboerderijen.com/Joomla/
http://www.globelink.be

Hier de 3 recepten (ons aanbod)
Gratis activiteit over voedsel Basissoep.
We bieden een gratis activiteit aan voor de jonge vrijwilligers van kinderboerderijen over duurzame voeding. In een bijeenkomst van een drietal uur staan we stil bij vragen die we ons stellen over het voedsel dat op ons soepbord komt en bij de soep die onze voedselconsumptie is. Er wordt ook uitleg gegeven over de andere mogelijkheden binnen het project SOEPerHELD.
Smaakt de soep naar meer?
Samen met een groep jongeren ontwikkelen we ‘educatief materiaal’ oftewel ‘spelmateriaal’ om met de kinderen die naar de boerderij komen, rond voedsel te werken. Hiervoor komen we een viertal keer bijeen in de loop van 2012.
Graag stellen we daarvoor een groep samen van minimum 15 jongeren. Om de uitwisseling te stimuleren zijn dit jongeren uit verschillende kinderboerderijen.
Suppe mit kartoffeln und wurst?
Om de jongeren te inspireren en om ideeën voor kinderboerderijen uit te wisselen organiseren we ook een uitwisseling in de krokus- of paasvakantie 2012. Deze uitwisseling is bedoeld voor de jongeren die mee het spelmateriaal ontwikkelen.

Droevig kariboeverhaal in Canada


De George River kudde die ooit ongeveer 900.000 exemplaren telde is geslonken tot 74.000 dieren. De kudde trekt al millennia over de uitgestrekte toendra van Quebec en Labrador in Oost-Canada. Rendieren, die daar kariboes worden genoemd, zijn van cruciaal belang voor de cultuur van de inheemse Cree en Innu.
In de afgelopen decennia zijn grote delen van het trekgebied van de kudde aangetast door een reeks megaprojecten. Mijnbouw, het onder water laten lopen van enorme landoppervlakten voor de opwekking van hydro-elektriciteit en de aanleg van wegen hebben allemaal hun tol geëist.

22 december 2011

Green Parks Plan USA


Grand Canyon National Park volgt het voorbeeld van Zion National Park in Utah en het Valcanoes National Park in Hawaï en gaat vanaf 2012 de verkoop van plastic flesjes verbieden. De bezoekers worden aangemoedigd om een drinkbus mee te brengen, die gevuld kan worden op verschillende plaatsen in het park.
Het is lovenswaardig dat de National Park Service heeft beslist om niet volledig door te knieën te gaan voor Coca-Cola. Toch is ze niet helemaal tevreden, omdat de richtlijn uitzonderingen kent, bijvoorbeeld als de maatregel te duur uitvalt.
Nationale parken USA
http://www.nps.gov/index.htm

21 december 2011

Het slimme bespaarboek : het geheime wapen van de slimme consument!

Op welke manieren kan u besparen zonder voor uzelf het gevoel te hebben dat u het met ‘minder’ moet stellen? Dat kan veel gemakkelijker dan u denkt! Bovendien: besparen is ‘in’. Grotendeels omdat we ertoe worden gedwongen door de economische omstandigheden, maar veel mensen denken ook: waarom zou je meer uitgeven dan nodig is? Iedereen die wel eens flink op iets heeft bespaard, kent het tevreden gevoel dat dit geeft. Besparen past bij een kostenbewuste en alerte consument. In dit boek vindt u allerlei manieren om te besparen, zonder dat u als een vrek hoeft te leven.
Ontdek tips om te besparen op domeinen als uw dagelijkse boodschappen, woonkosten, energie, vervoer, leningen en zelfs vrije tijd. U hoeft uiteraard niet op al die domeinen te besparen om het verschil in uw portefeuille te voelen. Dit boek reikt u een waaier aan mogelijkheden aan en u beslist zelf in hoeverre u daarvan wenst gebruik te maken. Van sommige uitgaven bent u zich misschien niet eens bewust dat ze overbodig zijn of gevoelig verminderd kunnen worden. Kortom, dit boek helpt u de ogen te openen!”
https://gidsen.test-aankoop.be/html/product-slimme-bespaarboek.html

Kennisbronplatform voor biologische landbouw

Kennisbronplatform Biologische Landbouw is een open digitaal leerplatform dat nuttige informatie en tips ter voorbereiding van een les(senpakket) over biologische landbouw en voeding biedt, net als de mogelijkheid om lesmateriaal te delen.
De informatie is verdeeld over volgende modules: ontwikkeling (grondbeginselen, wetgeving en cijfers), agro-ecologie, bodem, planten, dieren, verwerking, socio-economie. Ook de volgende informatie is terug te vinden: een lijst met adressen voor een bedrijfsbezoek of stageplaats, contactgegevens van mogelijke gastdocenten, info opleidingsmogelijkheden voor docenten.
Je krijgt toegang tot het 'Kennisbronplatform Biologische Landbouw' via de open digitale leeromgeving van UGent.
https://zephyr.ugent.be/secure/index.php
Na je registratie, klik je op 'Inschrijven op cursussen' en in de cursuscategorieën van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kies je 'Kennisbronboek Biologische Landbouw'.
Het platform werd in opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkeld door een team van specialisten uit UGent, HoGent, ILVO en een bioconsulent.

Natuurkids : Natuur in de kinderopvang

NatuurKidshttp://www.natuurkids.nl/

Met Natuurkids kun je zonder voorbereiding op een speelse manier aan de slag met levende natuur. Natuurkids is een kant-en-klare doedoos voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Je bepaalt zelf welke onderdelen je met de kinderen doet, en wanneer.  Natuurkids is uitgebreid getest door leidsters en kinderen. Leverbaar door heel Nederland.
Natuurkids
• het haalt de natuur binnen op elk dagverblijf
• het past bij de natuurbeleving van kinderen
• het bevat een flexibel programma
• je hebt geen kennis van de natuur nodig
• het bevat altijd vijf onderdelen: info & levend materiaal, ontdekken, koken, knutselen en spelletjes.

20 december 2011

September : dé groene maand in Nederland


Jaarlijks organiseren IVN en andere Nederlandse organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landbouw, recreatie en toerisme in september de Groene Maand.

Studenten maken Gentse unief groener

UGent1010 is een studentengroepering die zich inzet voor een duurzame toekomst.

UGent1010 heeft twee algemene doelen.
1) sensibilisering van de studenten
Het organiseren van een filmavond, een debat of een zichtbare actie in de studentenrestaurants kan hiertoe bijvoorbeeld bijdragen.
2) wezenlijke vermindering van de impact van de universiteit op het milieu.
Hiervoor werken we samen met de milieudienst van de UGent, de facultaire milieucommissies, enz.

Als instituut van de wetenschap heeft de UGent een belangrijke voorbeeldfunctie. Een duurzame universiteit is er dus twee waard. Omgekeerd, hoe meer studenten gesensibiliseerd worden, hoe groter het draagvlak voor significante veranderingen aan de universiteit.
http://www.mo.be/artikel/studenten-maken-gentse-unief-groener

Cartografie & Topografie

27/10/11 tot 31/05/12

Naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van de opleiding Geomatica aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent organiseert het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen de tijdelijke tentoonstelling 'U bevindt zich hier'. Voor de realisatie van deze tentoonstelling over de geschiedenis van de cartografie en de landmeetkunde werkt het museum samen met de Vakgroep Geografie (Universiteit Gent) en de Stad Gent.
http://www.sciencemuseum.ugent.be/ubzh.html#/home
- In een eerste luik van de tentoonstelling staan we stil bij de geschiedenis van de cartografie en in het bijzonder bij de evolutie van de landsdekkende kaarten van het Belgisch grondgebied. Bekende mijlpalen zoals de Ferrariskaarten, het Plan Vandermaelen, de Popp-kaarten en de kaarten van het Dépôt de la Guerre komen hierbij aan bod.
- Het tweede luik toont de evolutie van het landmeetkundig instrumentarium sinds de Renaissance tot vandaag de dag. Met de oudste toestellen konden enkel eendimensionale gegevens (hoek, afstand, hoogte) bepaald worden. Door de eeuwen heen evolueerden deze relatief eenvoudige toestellen tot de hedendaagse complexe en gesofisticeerde 3D-apparatuur.

MVO : iets voor U?


MVO seminaries, MVO contactdagen, een lerend netwerk internationaal ketenmanagement, een lerend netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs, een Masterclass MVO en een Masterclass MVO voor de Social Profit!
Neem deel en versterk uw MVO-plannen. Van beginner tot gevorderde: er is voor elk wat wils.
http://www.mvovlaanderen.be/aan-de-slag/wie-kan-me-helpen/

Diarree is de grootste doodsoorzaak bij kinderen

17/12 tot 23/12/11

Music For Life 2011 zet zijn schouders onder de stille ramp diarree. Diarree lijkt een symptoom dat eenvoudig te voorkomen en te behandelen is. Toch sterven er wereldwijd jaarlijks 1,5 miljoen kinderen aan.

In Westerse landen is diarree een vervelend ongemak, in ontwikkelingslanden is het een dodelijke ziekte. Wist je dat wanneer je je handen in een ontwikkelingsland wast met zeep, de kans op diarree met 32% daalt? Toegang tot drinkbaar water verlaagt de kans op diarree met 47%. Een goede hygiëne, sanitaire voorzieningen en proper water zijn dus levensreddend.
Enkele concrete dingen waarmee jij kunt helpen: 
  • 2,5 euro: een ziekenhuisbehandeling
  • 5 euro: een dag opleiding over hygiëne
  • 8 euro: medicijnen om uitdroging tegen te gaan
  • 80 euro: de bouw van een toilet op een school
Ook met een klein bedrag kun je helpen om levens te redden. Steun daarom Music For Life en bind de strijd aan met diarree!

http://musicforlife.rodekruis.be/ref/(14098)-Home/(14098)-Home-Nieuws/Music-For-Life-2011-alle-praktische-details.html

We do give a shit
Ben je leerkracht? Dan kun je gebruik maken van een lespakket rond Music For Life 2011. Het Rode Kruis ontwikkelde namelijk een pakket voor het lager onderwijs en een voor het secundair onderwijs.

Jommeke For Life 2011
Jommeke For Life is het speciale album waarmee Jommeke en zijn vriendjes een duit in het zakje doen voor Music For Life 2011. Per verkocht album gaat 1 euro naar Music For Life en worden zo wereldwijd kinderen aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen geholpen. Het album is te koop in alle gebruikelijke verkoopkanalen.
Het gelegenheidsalbum Jommeke For Life telt 16 onuitgegeven gags afgewisseld met raadsels en spelletjes. De hoofdrol gaat naar Jommekes dierenvrienden: Choco, Pekkie en Flip.

19 december 2011

Drinken we beter cola dan fruitsap?

Wil je weten hoeveel calorieën in een drankje zitten?
Doe dan een vergelijkende test.
Op de website vind je voor 14 dranken volgende gegevens per 250 ml : calorieën, eiwitten, suikers, vetten, verzadigd vetzuur en natrium.
http://www.aspartamefacts.be/swf/calcompas/nl/calkompas.swf
http://www.coca-cola.be/vooriedereen/public/Bronmelding.pdf

Test-Aankoop
http://www.test-aankoop.be/het-misleidend-kompas-van-coca-cola-s648253.htm
Drinken we beter cola dan fruitsap? Als we de nieuwste campagne van Coca-Cola met bijhorend 'caloriekompas' mogen geloven, klopt dat?

EnergieGenie


Welke energiebron is de beste? Dat hangt ervan af. Hoe duurzaam is hij? Hoe betrouwbaar? Wat moeten we ervoor betalen? Zoek het uit op EnergieGenie en geef elke energiebron de score die hij volgens jou verdient.
Deze educatieve website richt zich vooral op kinderen van 10 tot 14 jaar, die een project, spreekbeurt of werkstuk over (duurzame) energie willen maken.  Het delen van informatie over energie, van bron tot gebruiker, is een belangrijk middel in de dialoog met onze samenleving over de dilemma's waar we mee te maken hebben als het gaat om energieproductie en -levering.

Marathonlopers laten zware ecologische voetafdruk achter

Hardlopen lijkt een milieuvriendelijke manier van vervoer. Maar als tienduizenden sporters samen hun hobby beoefenen, laten ze een enorme ecologische voetafdruk achter.

Waarom zijn marathons zo slecht voor het milieu?
-Deelnemers aan marathons gebruiken samen soms wel meer dan 100.000 flesjes water en sportdrank.
-Veel hardlopers nemen de auto of het vliegtuig naar de plaats van bestemming.
-Er worden voor grote marathons tienduizenden t-shirts geproduceerd.
-Er worden en tienduizenden folders gedrukt.

Op volgende website worden enkele initiatieven verkend die ervoor moeten zorgen dat marathonlopen groener wordt. Zo is er al een duurzame hardlooporganisatie en worden er in sommige steden recycle-programma’s opgezet voor het afval dat overblijft na wedstrijden.
http://motherjones.com/environment/2011/11/marathon-nyc-green

18 december 2011

KaDO voor de huidige en toekomstige generaties

KaDOhttp://www.vodo.be/index.php/kado.html

Wie duurzame ontwikkeling hoort, denkt al snel aan windmolens en biologische groenten. Maar Duurzame Ontwikkeling is véél meer dan dat. Ook diversiteit en gelijke kansen maken er deel van uit! Om dit duidelijk te maken werkte VODO een ‘Kader voor Duurzame Ontwikkeling’ uit dat moet aantonen dat ook de sociale poot van duurzame ontwikkeling de nodige aandacht verdient.
Dit KaDO moet voor iedereen een gids zijn om duurzame ontwikkeling beter te begrijpen en toe te passen.
Handboek : http://www.vodo.be/images/stories/downloads/kado.pdf

Water4all in Vlaams-Brabant

Water4allhttp://www.water4all.be/

Water4all is een project rond duurzaam en integraal waterbeheer voor jongeren uit het secundair onderwijs in de provincie Vlaams-Brabant.

Voor elke graad zijn er op maat gesneden activiteiten. Die activiteiten bouwen op elkaar verder, de ene graad vult de resultaten van de andere aan . Deelnemen met alle graden zorgt voor dynamiek doorheen de hele school, maar ook per graad of per klas is je deelname volwaardig.
Het volledige pakket kan je downloaden op deze watersite.

17 december 2011

Tegen 2020 geen energieverslindende woningen meer


Dit is de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in het Energierenovatieprogramma 2020. De Vlaamse verbouwer heeft dus nog exact 10 jaar om energieverstandige maatregelen te treffen.
De website gidst de surfer doorheen elk van de 4 stappen die leiden naar een energiezuinigere woning:
1. isolatie van het dak en/of de zoldervloer,
2. vervanging van enkele beglazing door hoogrendementsglas,
3. vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie door een condensatieketel of een warmtepomp,
4. andere energiebesparende maatregelen, met name muurisolatie en vervanging van elektrische verwarming.

16 december 2011

Gierzwaluw is "Vogel van 2012"?


Vogelbescherming Vlaanderen kiest sinds 2007 met de medewerking van vogelminnend Vlaanderen elk jaar de vogel van het jaar.
De kandidaten
Scholekster, Heggenmus, Kuifeend, Grauwe Vliegenvanger, Putter, Gierzwaluw, Kokmeeuw, Torenvalk, Dodaars, Zwarte specht, Kramsvogel, Koekoek

Nederland koos de Klauwier  (grauwe klauwier , klapekster) als Vogel van het Jaar (2012)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_klauwier

Beken kleur met Kleur Bekennen Kids

LET OP: Nieuwe regels voor financiering voor schooljaar 2011-2012
Voor het nieuwe schooljaar wijzigt Kleur Bekennen haar financiele ondersteuning van mondiale projecten en wereldburgertrajecten. Door deze nieuwe wijze van financieren hoopt Kleur Bekennen een positieve impuls te geven aan het aantal wereldburgertrajecten wat jaarlijks georganiseerd wordt door Vlaamse scholen.

Klopt jouw hart ook voor het Zuiden? Wil je diversiteit graag een plaats geven in de klas? Wil je je leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke wereldburgers, zonder opgeheven vingertje? Dan ben je bij ons aan het goede adres!
•We organiseren gratis nascholingen over allerlei mondiale thema's.
•We geven financiële ondersteuning aan scholen die aan mondiale vorming doen.
•We maken je wegwijs in het bestaande aanbod aan workshops en educatieve organisaties.
•We selecteren kwalitatieve lesmaterialen over  wereldburgerschap die je in onze documentatiecentra kan ontlenen of via onze subsidies kan aankopen.
Mondiale vorming omvat verschillende thema's, zoals:
 •kinderrechten
 •diversiteit
 •fair trade
 •vluchtelingen
 •vredeseducatie
 •duurzame ontwikkeling
 •...

Kleur Bekennen Kids : voor alle leerkrachten en lerarenopleidingen van het kleuter- tot en met de 2de graad lager onderwijs.
http://kleurbekennenkids.provant.be
Kleur Bekennen : voor leerkrachten en lerarenopleidingen 3de graad lager onderwijs
http://www.kleurbekennen.be

Kleur Bekennen Kids is een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse provincies.

Cactusfestival & Milieuzorg

06/07 tot 08/07/12

Door de OVAM in 2010 uitgeroepen tot voorbeeldfestival op het vlak van milieuzorg. Ecologie is de laatste jaren een hip thema geworden dat veel festivals uitspelen in de strijd om pers- en publieksaandacht. Cactusfestival levert echter al jaren stilletjes inspanningen op het vlak van milieu en we zijn dan ook enorm tevreden met deze erkenning van onze inspanningen.
Bij de zorg voor het milieu vertrekt men vanuit 2 principes:
- preventie
- een doorgedreven selectie van het afval

Rencontres Ecole et Nature

http://reseauecoleetnature.org/rencontres2012

25e rencontres des acteurs de l'éducation à l'environnement
26/08 tot 31/08/12
Midi-Pyrenées (Lot)
Parc naturel régional du Quercy.
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/

Centre d'animation nature du Liauzu - Le Liauzu à 46330 ORNIAC
http://www.amisducele.fr/

Een groene generatie vraagt om duurzame educatie

Petitie "Groene Generatie"

Zonder duurzaamheid is er straks geen economische en sociale welvaart. Duurzaamheid wordt onderdeel van ons dagelijks leven. Groene stroom, groene auto’s, groene banen. Maar voor een goedlopende groene economie moet duurzaamheid wel geïntegreerd worden in ons onderwijssysteem!
Video : http://www.groenegeneratie.nl/geen-groen-geen-poen/

Deze draagvlakcampagne voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs is een initiatief van de Duurzaam Onderwijs Coalitie (DOC).
http://www.duurzaam-onderwijs.nl/

Verhalen van toen en nu in en om het Stiltegebied Dender-Mark

"Samenloop" neemt je mee naar het eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen : Dender-Mark. Gelegen op amper 30 km van Brussel, schrijlings over de provinciegrens tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van Galmaarden, Geraardsbergen en Ninove.
In 50 hoofdstukjes ontdek je – in woord en beeld – de rijkdom van deze bijzondere plek, die nauwelijks groter is dan een stip op de kaart van België.  Het stiltegebied is in vele opzichten een kruispunt. Het reliëf en de bodem zijn er getekend door de werking van zand en leem, water en wind, vorst en dooi. Natuurkrachten hebben miljoenen jaren de tijd genomen om het zeer verscheiden landschap tussen Dender en Mark te boetseren tot wat het nu is. En later heeft de mens er zich gevestigd en het landschap – waar mogelijk – naar zijn hand gezet.
Samenloop nodigt je uit om heden en verleden zelf te verkennen. Waar lezer en wandelaar elkaar ontmoeten, ontstaat een nieuw, eigentijds verhaal.
http://www.portaalvandestilte.be/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=100010

Ecofestival "De mens is de natuur"

18/12/11
Ecohuis Antwerpen

"De mens is de natuur". Onder deze slogan organiseert deMens.nu/huisvandeMens Antwerpen een ecofestival en ontdekkingsreis voor jong en oud, denkers en doeners in het EcoHuis.
http://www.eha.be
http://www.demens.nu

Hollandse tapas


Zonder dat we het in de gaten hebben, gooien we dagelijks wel iets van eten weg. Zonde, want je kunt er ook iets heel lekkers mee maken: Hollandse Tapas!
Hollandse Tapas zijn heerlijke hapjes, gemaakt van restjes uit je eigen koelkast.

Nationale Parken Nederland > voor Kids

Kidssite Natuurparken
http://kids.nationaalpark.nl/

Een website vol met spelletjes en informatie voor kinderen. Een goede bron om informatie vandaan te halen voor een werkstuk of spreekbeurt! Of om om een spelletje te spelen, een elektronische kaart te versturen, kleurplaten uit te printen of je voor te bereiden op een bezoek aan een Nationaal Park.
Educatie en voorlichting zijn belangrijke peilers voor natuurbeleving, draagvlak en betrokkenheid bij de Nationale Parken en het Nederlandse natuurbeleid. De meeste parken hebben één of meer bezoekerscentra.
http://www.bezoekerscentrum.info/
http://www.nationaalpark.nl/

15 december 2011

BespaarBoxMini met DoucheCoach & RadiatorStickers

De bespaarwaarde van de BespaarBoxMini is € 75 tot € 155 per jaar.

Door het doosje open te klappen wordt u op een leuke manier geïntroduceerd in het onderwerp "Besparen". Niet alleen door de introducerende tekst en de Tips & Weetjes, maar ook door de ingesloten producten: de DoucheCoach en twee RadiatorStickers.

DoucheCoach
Helpt korter douchen en bespaart zo op water en gas. Gemiddeld duurt een douchebeurt 8,5 minuten. Dat kan korter. De DoucheCoach helpt u in 5 minuten te douchen. U bespaart daarmee 35 liter warm water per douchebeurt. Dit is per week al snel 240 liter warm water!
RadiatorStickers (2x)
Plak de radiatorsticker op het verwarmingselement. De sticker verkleurt zodra het element 30 graden of warmer is en toont meteen de stookkosten per uur. http://www.twinstone.nl/tabid/120/ProductID/222/Default.aspx

C2CNetwork : van droom naar daad

Interreg IV C-project tilt C2C naar Europees niveau
http://www.c2cn.eu/

Over Cradle to cradle - zowat het hoogste ambitieniveau op het gebied van duurzame ontwikkeling - is de laatste tijd veel gezegd en geschreven. De principes zijn verrassend eenvoudig: ontwerp producten en processen zodanig dat alles voedingsstof wordt, gebruik de zon als energiebron en respecteer diversiteit. Samen met negen andere Europese partners omarmt de OVAM het concept in het Interreg IV C-project ‘Cradle to Cradle Network’ (C2CN). Dat heeft als doel om inzichten, kennis en praktijkervaringen te sprokkelen die tonen dat C2C meer is dan een utopie. Ook de samenwerkingsvormen, werkwijzen en processen komen daarbij in beeld.

Fietszadelhoesjes met reclame zijn hebbeding

Ze duiken massaal op aan stations, scholen en bibliotheken. Zadelhoesjes met reclameboodschappen zijn niet alleen gegeerd bij fietsers, ook bedrijven zien brood in het geniale gadget.
Het zijn kleine lapjes plastic of nylon, die met een elastiekje perfect rond een zadel passen. Niet onbelangrijk: ze besparen fietsers een nat achterwerk als het geregend heeft. Ze worden bovendien op maat gemaakt, dragen een duidelijke boodschap en een catchy slogan.
(vb. Toerisme Vlaanderen 2009 - Campagne "Zit eens op een ander" ter promotie van fietstoerisme met vermelding van de campagnewebsite. )

Van waar het succes?
Bedrijven hebben ingezien dat radio- en televisiespots niet meer werken en trachten daarom op een andere manier het leven van de consument binnen te dringen. Zadelhoesjes passen in dat plaatje. Ze brengen niet alleen een boodschap over, maar wekken vooral ook sympathie op bij de consument. Een consument die elke dag kritischer en bewuster wordt.

Het is goedkoop: vanaf 5.000 stuks betaal je 50 eurocent per stuk. Volledig ontworpen en bedrukt. Bovendien bereik je er veel consumenten mee. In tegenstelling tot flyers houden mensen het hoesje gewoon bij. Omdat het handig is. Niets voelt zo vervelend aan als een kletsnat zadel.
http://www.zadelhoesje.com/

14 december 2011

Grenzeloos mobiel met E-auto

http://www.e-laad.nl
http://www.bluecorner.be/

De bestuurder van een elektrische wagen kan voortaan de openbare laadpunten gebruiken in België, Duitsland en Nederland. Dat komt door een grensoverschrijdende samenwerking rond openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Het gaat om een samenwerking van drie bedrijven.
- Ladenetz is een gezamenlijke samenwerking van Duitse gemeentelijke nutsbedrijven rond elektromobiliteit voor een uitgebreide infrastructuur van laadpunten.
- Het Nederlandse e-laad, een stichting van de Nederlandse netbeheerders, installeert publieke laadpunten.
- Blue Corner is een Belgische provider van laadpunten en netwerkbeheerder.

Nieuw afvalstoffen- en materialenbeleid

Onder impuls van de OVAM is Vlaanderen de laatste jaren enorm vooruitgegaan in het efficiënt beheren van afvalstoffen, maar nu zet de OVAM nog een reuzenstap verder. Ze streven naar een duurzame productie én verbruik van alle materialen die onze economische bedrijvigheid voortbrengt. De OVAM wil deze uitdaging realiseren in samenwerking met alle politieke, sociale en economischestakeholders in Vlaanderen.
- OVAM legt u de nieuwe wetgeving uit
- Agentschap Ondernemen informeert u over alle mogelijke relevante milieusubsidies.
Meer info : http://www.ovam.be/materialenbeleid
Oost-Vlaanderen op vrijdag 16/12/11 - Archipel BC Zwijnaarde
West-Vlaanderen op maandag 19/12/11 - Van der Valck Oostkamp
Vlaams-Brabant op dinsdag 20/12/11 - VAC Leuven
Antwerpen op donderdag 22/12/11 -Crowne Plaza Antwerpen
Limburg op donderdag 12/01/12 -PHL Hasselt

Fietsen Scoort (in 2012) voor het klimaat


Fietsen Scoort is een campagne om het fietsen op een actieve en uitdagende wijze te stimuleren. Iedereen kan meedoen met Fietsen Scoort. Laat je fietskilometers door je werkgever sponsoren voor fietsprojecten in het Zuiden.
Fietsen Scoort wordt in 2012: ‘Fietsen Scoort voor een beter klimaat’. Dit betekent dat er het komende jaar meer aandacht wordt besteed aan de relatie tussen uw fietsgedrag en het klimaat wereldwijd.

Blader Groen : lezen, kijken & doen


Blader Groen is een uitgave van Stichting Veldwerk Nederland. Elk jaar verschijnen 4 nummers rond natuur, milieu en techniek. Informatie wordt steeds gevolgd door een -vrij kopieerbaar - werkblad.  Zo kun je heel eenvoudig en praktisch met de kinderen in de natuur aanwezig zijn.
Thema's : planten, dieren, ecologie, milieu, seizoenen, weer, hemellichamen, voeding, ....

Greendriver Challenge : de rijstijlcompetitie die u geld oplevert


De Greendriver Challenge is een unieke rijstijlcompetitie waarmee organisaties hun wagenpark verduurzamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstofbesparing kunnen realiseren. Iedere Challenge duurt vier maanden. De deelnemers strijden individueel en in teamverband tegen elkaar en tegen andere deelnemende organisaties.
Dit competitieve element, de wekelijkse updates en de praktische tips maken deelnemers bewust en stimuleren ze zuiniger te rijden. De Greendriver Challenge zorgt daardoor voor minder CO2-uitstoot en dus milieuwinst!
http://www.greendriverchallenge.nl/15-tips-om-je-co2-uitstoot-te-beperken

Op zoek naar een origineel geschenk?


Wat dacht je van een Inverde cadeaubon?
De waarde bepaal je zelf, met een minimum van 10 euro.
De gelukkige die de cadeaubon ontvangt, kan deze gebruiken voor een Inverde-opleiding naar keuze.
Ontdek het cursusaanbod
http://www.inverde.be/cursus-open.php

13 december 2011

Argus zoekt Groene Verleiders

ARGUS organiseert ‘De groene verleider’, een wedstrijd voor iedereen met groene vingers en een hart voor de natuur.
Doe je speciale inspanningen om de natuur in jouw tuin(tje) een handje te helpen? Doe dan zeker mee! Een mussenkolonie in jouw gevelgroen, een terras vol nectarplanten voor bijen en hommels, een tuin met inheemse plantensoorten, een ruig hoekje voor overwinterende egels, nestkastjes voor vogels/vleermuizen/hommels/bijen, … het kan allemaal.
Vanaf 01/05/12 vind je online een deelnemingsformulier. Daarop noteer je waarom je vindt dat jouw groene verleider (stadstuin / grote landschapstuin, gevel of terras) een nominatie verdient.
Lees meer ...
http://www.argusmilieu.be/NL/argusprojecten/tuinproject

20 jaar Minaraad - Op weg naar een duurzaam 2050 ...

16/12/11
http://www.minaraad.be/

2011 is een feestjaar voor de Minaraad. Sinds 1991 adviseert de Minaraad over het milieu- en natuurbeleid. Na 20 jaar is het tijd om stil te staan bij de toekomst. Wat zijn de grote uitdagingen die ons de volgende 40 jaar te wachten staan? Hoe kunnen we onze samenleving vorm geven zodat ze in 2050 leefbaarder en rechtvaardiger is? En meer concreet: wat betekent dit voor de thema’s grondstoffenschaarste, biodiversiteitsbehoud en energievoorziening?
Naar aanleiding van dit feestjaar debatteert de Minaraad op 16/12/11 over deze uitdagingen en het huidige en toekomstige beleid. Elk van de drie thema’s is het voorwerp van een prikkelende keynote-presentatie en een diepgaand debat.
http://www.minaraad.be/evenementen/viering-20-jaar-minaraad-perspectief-2050

Velo-city Global zet de fiets in de verf

Velo City 2010http://www.velo-city2012.com/
2010 : Kopenhagen

2012 : Vancouver
26/06 tot 29/06/12

Velo-city Global wordt dé conferentie die experts en professionals van over de hele wereld samenbrengt. Velo-city Global zet de fiets in de verf  : betere levenskwaliteit en een oplossing voor problemen waarmee landen wereldwijd te kampen hebben: files, zwaarlijvigheid en de opwarming van de aarde.

12 december 2011

De tijd loopt .....

Afspraken COP17 (Durban december 2011) voor de toekomst zijn :

Routekaart naar globaal klimaatakkoord
De landen gaan onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord als opvolger van het Kyoto Protocol, dat landen verplicht om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat akkoord moet in 2015 rond zijn en in 2020 in werking treden. Het nieuwe pact moet bindend worden voor alle landen, dus ook voor de grootste vervuilers China, Verenigde Staten en India.
Het Kyoto Protocol uit 1997 wordt verlengd.
Het protocol zou eigenlijk volgend jaar aflopen. Het protocol blijft nu tot eind 2017 of 2020 van kracht. Slechts een beperkt aantal landen heeft zich de afgelopen jaren verplicht aan het protocol. De EU, Noorwegen en Zwitserland zegden in Durban toe aan Kyoto vast te houden. De landen die zich nu houden aan het protocol zijn echter maar verantwoordelijk voor circa 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot.
Oprichten van Groen Klimaat Fonds
Tot de oprichting van dit fonds werd bij eerder overleg al besloten. Het moet vanaf 2020 jaarlijks tot 100 miljard dollar (74 miljard euro) geven aan arme landen zodat die zich kunnen wapenen tegen de klimaatveranderingen. Er is nu een akkoord over de opzet van het fonds, maar waar het geld vandaan moet komen is nog steeds onduidelijk.

Geef de aarde door : gratis e-cards

De aarde geeft ons alles. Water en voedsel, energie, kleding en frisse lucht. Prachtige natuur waar we van kunnen genieten. We kunnen niet zonder de aarde. Dat geldt voor ons, maar ook voor volgende generaties. Daarom zet het Wereld Natuur Fonds zich in voor een leefbare toekomst voor mens en natuur.
In een nieuwe campagne roepen ze op om samen met het Wereld Natuur Fonds de aarde door te geven.
http://www.wnf.nl/nl/shop_fun/kaartje_sturen/ecards/

Planten zijn goed voor kinderen


Het zal geen verrassing zijn, maar nu is het uit onderzoek gebleken: planten in de klas hebben een gunstig effect op kinderen. De lucht is zuiverder, kinderen kunnen zich daardoor beter concentreren en het verzorgen en water geven van de plantjes geeft de leerlingen ook een betrokken gevoel.
De plantenproef liep in 12 klassen in 4 Zuid-Hollandse basisscholen. Het onderzoek is uitgevoerd door o.a. Gezondheidsinstituut NIGZ, Productschap Tuinbouw, TNO en Air So Pure.
Het verslag
http://www.airsopure.nl/121/Resultaten-onderzoek

Voor de proef werd de plant Spathiphyllum gebruikt. Een relatief goedkope plant waarvan bekend is dat ze een luchtzuiverende werking heeft.
http://www.spathiphyllum.nl
Spathiphyllum is uitstekend in staat om schadelijke stoffen als trichloorethyleen en formaldehyde uit de lucht te halen. Bovendien zorgt de plant voor een hogere relatieve luchtvochtigheid. De natuurlijke uitstraling, de dynamiek - de plant verandert steeds qua uiterlijk- maken de plant tot de ideale bureau- of klasplant.