31 januari 2012

Grensoverschrijdende smaakklassen


De grensoverschrijdende smaakklassen vinden plaats in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland en sluit aan bij de eindtermen in het Vlaams basisonderwijs en de kerndoelen in Nederland.
Een smaakklas is een driedaagse schooluitstap over de provinciegrens,waarbij leerlingen 3de graad lager onderwijs meer leren over gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding door zelf te koken, te proeven en de streek te verkennen.
‘Smaakklassen’ is een project van Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, met subsidies van het programma Interreg IVa voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Daardoor kunnen de scholen gratis deelnemen (busvervoer, verblijf, bedrijfsbezoeken, kookworkshops … zijn allemaal gratis).
Inschrijven kan tot 15/02/12 via de website. Daarna volgt per loting de selectie van de scholen

Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu

Korstmossen zijn bijzonder gevoelig voor luchtvervuiling. Zo worden bepaalde soorten geremd in hun groei wanneer er hoge concentraties aan ammoniak in de lucht zitten. Andere korstmossen groeien juist beter wanneer de ammoniakconcentratie in de omgeving stijgt. Dat alles maakt deze organismen uitermate geschikt als biologische indicator voor luchtverontreiniging. In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bestudeerde Natuurpunt op 100 plaatsen in Vlaanderen de ammoniakconcentratie in de lucht en de samenstelling van korstmossen op bomen. Tussen bepaalde korstmossoorten en de ammoniakconcentratie bleek een duidelijk verband te staan.
Het volledige studierapport vind je op http://www.vmm.be/pub/
17-09-2009

Tjoeke tjoeke tuut tuut, weg zijn wij .....


Op deze website vind je uitleg over Aya, hét mobiliteitsspel rond verkeer en verkeersveiligheid voor kleuters. Er zijn ook leuke ideetjes beschikbaar over verkeer en mobiliteit om in de klas of thuis met kleuters te doen.
Het spel "Aya" leert kleuters de basisverkeersregels kennen, gevaarlijke situaties inschatten, verkeersgedrag bespreken. Je speelt het in kleine groepen of met de hele klas. Je laat je kleuters vertellen hoe ze naar school komen. Je doet spelletjes waarbij ze stoppen voor rood of je laat ze voordoen hoe ze moeten oversteken. De kleuters moeten zelf oordelen of het kind op de foto’s zich veilig of niet veilig gedraagt.

Kot van de Toekomst anno 2030


De hogeschool KATHO lanceerde het project "Kot van de Toekomst" om op deze vraag een antwoord te vinden. Via een wedstrijd selecteerde ze 3 studenten die de komende maanden in 3 verschillende koten zullen verblijven.
De koten zijn ontworpen op basis van de veranderingen van studiemethodes bij studenten. We merkten al een hele tijd dat studenten op een heel andere manier studeren. Door de overvloed aan sociale media snakken ze naar rust. De hogeschool geeft tijdens de examenperiodes studenten de kans om te studeren op school. De bibliotheek, de klassen en zelfs het restaurant zijn tijdens de blokperiode geopend. Studenten hebben een plaats nodig waar ze geen computer en dus ook geen sociale media kunnen gebruiken.
De hogeschool experimenteert met drie totaal verschillende kamers en sferen en gaat onderzoeken welk effect dat heeft op studenten. De resultaten zullen gebruikt worden bij de bouw van nieuwe studentenkamers in Kortrijk en Roeselare.

Wie van de drie?
Het kot van de toekomst vind je in het vroegere huis van de kanunnik, één van de eerste gebouwen op de Kathocampus in Kortrijk. Er zijn drie kamers ingericht en telkens kom je terecht in een compleet andere wereld.
1) Zo is er de minimalistische kamer, waar alles in hokjes onder vloer steekt.
2) In het “i techno” kot draait alles dan weer rond technologie.
3) In de derde kamer staat sociaal en duurzaam centraal.
Voor de Katho is dit een belangrijk project. Er werken heel wat bedrijven aan mee en ook de studenten worden actief betrokken. Verscheidene studenten zullen afwisselend in de 3 kamers verblijven. Hun ervaringen worden bijgehouden en zullen handig van pas komen als er nieuwe studentenkamers worden gebouwd.
31/01/12
http://www.focus-wtv.tv/video/kot-van-de-toekomst-voorgesteld

52 ecotips van het WWF-team

In 2012 zal elke week één van de WWF-medewerkers een ecotip geven die hij of zij dagelijks zelf toepast. De positieve en negatieve punten worden bekeken. Als jullie dat wensen, kunnen jullie een commentaar achterlaten om aan te vullen, zelf een tip te geven of vragen te stellen.

http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/impact-verminderen/52-ecotips-team/836

Internationaal "Sun Shadows Project"

Leerlingen en leerkrachten in België, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Antarctica slaan de handen in elkaar om de schaduwen van een 1m lange stok te meten! Zo leggen we een online database aan die kan gebruikt worden in aardrijkskunde lessen over de bewegingen van de aarde in ons zonnestelsel (3e graad SO). Daarnaast kunnen de gegevens ook gebruikt worden in de lessen goniometrie (2e graad SO). Uiteraard is het ook een leuke educatieve activiteit voor de andere leeftijden.
Het Sun Shadow project is een educatief project van de International Polar Foundation en het Museo Nazionale dell'Antartide in Italië. Beiden zenden een leerkracht naar Antarctica met
de bedoeling het wetenschappelijk onderzoek dat er plaatsvindt naar een schoolse context te vertalen.
http://www.polarfoundation.org/
http://www.mna.it/

Via het projecten zullen de leerlingen:
 • hun metingen kunnen vergelijken met metingen die op andere plaatsen op aarde uitgevoerd zijn om te evalueren hoe kleine verschillen in breedteligging een effect hebben op het klimaat;
 • kunnen uitleggen hoe veranderingen in de lengte van de schaduw de omloopbeweging van de aarde rond de zon aantonen;
 • met reële data werken waardoor lessen concreter en interessanter voor hen worden;
 • leren hoe zich te positioneren op aarde, aan de hand van de historische methode en/of GPS-positionering;
 • leren om hun bevindingen te communiceren naar een breder publiek via het web en andere ICT instrumenten.
Meer info ...
http://www.educapoles.org/nl/projects/project_detail/sun_shadows_project/

Hiriko : de realiteit haalt de fictie in


Hiriko ('Stedelijk" in het Baskisch) is het kleinste elektrische autootje ter wereld. Bovendien kan het autotje opgeplooid worden, waardoor het nauwelijks parkeerplaats inneemt. Hiriko kon al heel wat steden verleiden o.a. Malmö, Berlijn, Barcelona, San Francisco, Hongkong en Quito rijdt de auto vanaf eind 2013 rond. Ook met Brussel lopen gesprekken.
In vergelijking met klassieke elektrische wagens onderscheidt de Hiriko zich door zijn 4 wielen die 360 graden kunnen draaien, voor een draaistraal die gelijk is aan 0. De Spaanse wagen is met andere woorden 'plooibaar'. Het instappen gebeurt door het windscherm omhoog te klappen. Aan de binnenkant zien we twee plaatsen en een multifunctioneel stuur dat geïnspireerd is door de Formule 1. De batterijen zorgen voor 120 km autonomie.
De elektrische plooibare wagen Hiriko zou verkocht worden aan de prijs van 12.500 euro en zou vooral bestemd zijn voor carsharing diensten.

30 januari 2012

Steenkool maakt comeback


Steenkool - de oudste, goedkoopste en wellicht ook meest vervuilende brandstof - is bezig aan een opmerkelijke comeback. Volgens de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars hebben de stijgende energieprijzen de Belg weer naar het ‘zwarte goud’ gedreven.
Precieze cijfers heeft brandstoffenfederatie Brafco niet voorhanden, maar dat steeds meer Belgen hun woning met steenkool (bij)verwarmen, staat als een paal boven water. In 2008, toen de prijs van stookolie op een recordhoogte stond, zagen we voor het eerst een duidelijke verschuiving richting steenkool. Zolang de energieprijzen de hoogte in blijven gaan, zien we daar geen verandering in komen. Je betaalt vandaag (27/01/12) voor 1000 kilogram steenkool iets meer dan 450 euro. Met 2000 liter stookolie verwarm je evenveel als met 2525 kilogram steenkool. Wie mazout, elektriciteit of aardgas voor steenkool inruilt, kan rekenen op een besparing tussen de 30 en 50%.
Bovendien wordt het ‘zwarte goud’ amper duurder. In 5 jaar tijd is steenkool 15 % in prijs gestegen. Een percentage dat overeenkomt met de inflatie. Ter vergelijking: stookolie steeg in diezelfde periode met 36%, aardgas en elektriciteit werden zelfs 50% duurder.
http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1110769/steenkool-maakt-comeback-in-ons-land.aspx
http://www.eclecticsite.be/calc/energie.htm

29 januari 2012

Opgepast bij ge- en verbruik van aluminium

Volgens de EFSA is de wekelijks maximale toegestane hoeveelheid 1 milligram aluminium per kilogram lichaamsgewicht. De hoeveelheid aluminium die Europeanen binnenkrijgen varieert enorm. Onderzoeken tonen aan dat volwassenen tussen de 0,2 en 1,5 milligram per kilo per week binnenkrijgen. Bij kinderen is dit zelfs 0,7 tot 2,3 milligram.
Het grootste gedeelte van aluminium krijg je binnen via je voeding. Potten, pannen en aluminiumfolie kunnen een beetje aluminium afgeven. In sommige voedingsmiddelen komt aluminium van nature voor of is het toegevoegd. Het meeste aluminium krijg je binnen via graanproducten, groente (bv. champignons en spinazie) en dranken (bv. thee). Baby's kunnen aluminium binnen krijgen via flesvoeding.Vermijdt nadrukkelijk alle E-nummers waar aluminium in zit (E173, E523, E522, E554, E521, E520)
Aluminium kan voorkomen in:
-Snoepgoed
-Tandpasta
-Aftershave
-Deodorant
-Cosmetica
-Mond en gorgelwater
-Folie
-Blikjes frisdrank
Aluminium is een metaal dat we beter niet binnen kunnen krijgen. Aluminiumbelasting komt bijna epidemisch voor bij de westerse mens. Het is zonder twijfel schadelijk voor ons lichaam.

http://www.goedgeweten.be/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.kanker.be/index.php/aluminium-en-risico-s-voor-de-gezondheid/wat-is-het-probleem-/id-menu-4032.html
http://www.natuurdietisten.nl/detail.php?id=617&cod=17&page=9

Klus Bewust met oog voor milieu, veiligheid en gezondheid

Welke klusmaterialen en producten scoren goed, gelet op milieu, veiligheid en gezondheid? Met de ‘Klus Bewust-campagne’ kan de klusser eenvoudig een bewuste keuze maken. Bouwmarktketen GAMMA, Milieu Centraal en Stichting Consument en Veiligheid slaan de handen ineen om `bewust klussen` makkelijker te maken.
http://www.gamma.com/actie/klus-bewust/overzicht/

Een klusser die gaat schilderen weet meestal wel dat verf op acryl (water)basis beter is voor het milieu en gezonder, dan verf op terpentinebasis. En met veilig gebruik van de ladder zijn veel ongelukken te voorkomen. Maar hoe zit dat met een nieuwe houten vloer, of de inrichting van een badkamer? Het Klus Bewust-logo op het schap geeft dan advies, de klant kiest zelf zijn product.
Medewerkers van GAMMA krijgen een brochure met achtergrondinformatie, om klanten beter te kunnen voorlichten. De veiligheidsaspecten zullen in de vorm van tips en adviezen verschijnen op de site en in de krant.
Het Klus Bewust-logo staat op 6.000 producten, variërend van lampen en verf, tot tegels en houten binnendeuren. De introductiecampagne loopt tot en met medio maart. Het Klus Bewust-logo zal ook daarna vast onderdeel blijven van de GAMMA-formule.

Even gokken in het klimaatcasino

Klimaatcasinowww.vlaamsbrabant.be/klimaatcasino

Het klimaatcasino is een speelse tentoonstelling opgebouwd uit 9 flipperkasten en een roulette. Het klimaatcasino geeft het antwoord op vragen zoals: Wat is het Kyoto-protocol precies? Hoeveel windmolens zijn er nodig om België van elektriciteit te voorzien? Wat is het effect van klimaatsverandering in België? Kunnen we er nog iets aan doen?
Voor elke graad van het secundair onderwijs is er een doe-activiteit, die aansluit bij een casino-bezoek. Leerkrachten kunnen er vooraf of nadien mee aan de slag.
1. Territorium
Dit is een kaartspel rond biodiversiteit, leefgebieden, de provinciale prioritaire soorten en exoten.
2. The System
De spelers kruipen in de huid van een producent en maken een jeansbroek. In elke stap (productie, transport, ontginning,...) nemen ze beslissingen die gevolgen hebben op de duurzaamheid en de prijs.
3. Voedselkwartet
Deze activiteit confronteert leerlingen op een spannende manier met de afstand die voedsel aflegt dat op ons bord terechtkomt. Zeven gerechten met soms een indrukwekkend aantal 'voedselkilometers' vormen een kwartet.
4. Energie in actie!
De leerlingen trekken hun energieke schoenen aan en gaan zelf op onderzoek uit: verbruiken spaarlampen echt minder energie? Kan je een computer 's middags best uitschakelen of aan laten staan? Wat is het energiegebruik van de school? Welk energietype ben je zelf?
5. Kyoto rollenspel
De minister van milieu komt samen met de energieproducenten van België, het WWF, burgers, ... Samen hebben ze één doel: tegen 2012 de Kyotonorm halen. Slagen ze er samen in om België milieuvriendelijker te maken? Legt de pers hen het vuur aan de schenen? Een boeiend rollenspel!

Van woestijn tot oerwoud


Nieuw
Panoramisch bezoek aan het Plantenpaleis


  • De Lentekas toont de planten van het immergroene loofbos. Rododendrons en camelia's staan er in volle bloei terwij het buiten nog winter is.
  • De Evolutiekas geef een overzicht van 500 miljoen jaar plantenevolutie; van de eerste groenwieren tot de overweldigende diversiteit van de bloemplanten.
  • Het Regenwoud laat lianen, epifyten en wurgende bomen op je los. Dit is de grootste verzameling regenwoudplanten in de Lage Landen. Opgelet, deze zone wordt heraangelegd
  • De Bergregenwoudkas herbergt fuchsias's en orchideeën, aangepast aan het leven in de nevelwolken hoog in de tropische bergen.
  • De Mediterrane Kas heeft een bijzonder aromatische geur door plantent uit Chili, Californië, West-Australië, Zuid-Afrika en natuurlijk het Middellandse Zeegebied.
  • Mabundu, de naam komt uit het Kikongo en betekend rijpe eetbare vruchten. Je raadt het al, je kan hier de bananeplant, de ananas, de kokospalm en de cacaoboom in levende lijve ontmoeten.
  • De Victoriakas pronkt met de beroemde reuzenwaterlies, vleesetende bekerplanten en papyrus uit het oude Egypte.
  • De Droogtekas laat je kennismaken met de kampioenen van de groogte, planten aangepast aan een leven in het uitgesproken woestijnklimaat.
  • In de Moesson- en Savannekas wisselen natte en droge seizoenen elkaar af, de planten volgen dit ritme op de voet.

28 januari 2012

Environmental Performance Index (EPI) 2012


De Environmental Performance Index (EPI), van de prestigieuze universiteiten van Yale en Columbia, verrekent sinds 2002 25 criteria in tien categorieën. Het resultaat geeft niet alleen een beeld van de milieutoestand in het land, maar ook van de inspanningen die de overheid en politici doen om het milieu beter te maken.

2012 : http://epi.yale.edu/epi2012/map

http://epi.yale.edu/dataexplorer/countryprofiles?iso=BEL
België scoort merkelijk beter in de EPI-index 2012 dan in vorige edities. In het voorbije decennium kon België zijn score met 10 punten (12 %) verbeteren. Hierdoor neemt België plaats 24 in op een totaal van 132 landen en behoort het tot de groep van de zogenaamde strong performers. In EPI 2010 strandde België nog op een 88e plaats op 163 landen.
Lees meer ....       
http://www.vmm.be/nieuwsmap/belgie-scoort-merkelijk-beter-in-de-epi-index-2012-dan-in-vorige-edities

Beleef de Antwerpse haven in het MAS

Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen

Verbondenheid van de stad met de wereld aan de hand van 4 universele thema's : Machtsvertoon, Wereldstad, Wereldhaven en Leven & Dood.

Laat u verrassen door de mensen en de activiteiten in en rond de Antwerpse dokken. Zie en hoor de haven om uw hoofd. Een unieke, interactieve 360°-ervaring die ongezien is in ons land. Het MAS Havenpaviljoen is een multimediaal infocentrum. Het cilinderscherm is geïnspireerd op de talloze silo’s die je bij de chemiebedrijven in de haven ziet. Het 360°-scherm laat de haven langs alle kanten op u afkomen. Het verrast, intrigeert en inspireert. Het paviljoen is elke dag (behalve maandag) gratis toegankelijk voor iedereen.
http://www.havenvanantwerpen.be/havenpaviljoen/index.php

Strijd tegen zwerfafval via sociale media

Afvalintercommunale Interza, die het vuil ophaalt in Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout, lanceerde de campagne ‘Tegen Zwerfvuil'.

http://www.tegenzwerfvuil.be
http://www.interza.be
Steeds meer inwoners ervaren zwerfvuil als een dagelijkse ergernis. Nog te veel mensen denken dat ze afval weg kunnen gooien en dat de gemeente of intercommunale dat allemaal zal opruimen. Dat is ergerlijk. De actie van Interza wil vooral sensibiliseren. Daarvoor richten ze op de nieuwe media : een website met een directe link naar Facebook, Twitter en Google.

27 januari 2012

Bruin toiletpapier voor groene consumenten


Als consumenten een bruin product zien, denken ze aan groen. Dat beweren bedrijven die papieren handdoeken, servetten en luiers verkopen. Het bedrijf Cascade Tissue Groep lanceert daarom bruin gerecycled toiletpapier en zetten het in de markt als “Mokka”.
Met producten van bruin papier kunnen consumenten makkelijk laten zien dat ze om het milieu geven. Ze stralen uit dat ze van hergebruikt materiaal zijn gemaakt en zonder het gebruik van bleekmiddelen. Weliswaar kan wit papier tegenwoordig geproduceerd worden van 100% recyclingmateriaal en gebleekt worden zonder chlorine, maar de Cascades Tissue Groep beweert dat hun Mokka toiletpapier nog 25% “groener” is dan wit toiletpapier van hergebruikte materialen, dankzij onder meer energiebesparingen.
Toen het bedrijf zijn product aan distributeurs op een beurs showde, trokken veel geïnteresseerden eerst een vies gezicht, maar wanneer ze het product voelden, stelden ze vast dat het “perfect” was voor klanten die zacht en ecovriendelijk toiletpapier willen.
http://www.cascades.com/medias/en-manchettes

Droge Voeding Kassa 4


Droge voeding kassa 4 is een veelzijdig lessenpakket dat leerlingen basisonderwijs op een handelingsgerichte en ontdekkende wijze inwijdt in de wondere wereld van techniek in voeding. Grondstoffen van voeding, verwerking, bewaring, verpakking, noem maar op: het zijn dit soort alledaagse thema’s die voor u als leerkracht lager onderwijs de ideale lage drempel vormen om techniek te integreren in de klaspraktijk.
Het ontwikkelde activiteitenpakket werd uitvoerig getest in diverse lagere scholen, sluit aan bij de meest recente eindtermen techniek voor het lager onderwijs en is gratis downloadbaar via deze website.
Als u voor uw klasactiviteiten een van de bijbehorende techniekkoffers wilt ontlenen, dan kan dit via de provinciale contactpunten en/of de lerarenopleiding van de XIOS Hogeschool Limburg.

26 januari 2012

Een routeplanner voor uw fietsvakantie


Overal in Europa zijn fietsroutes uitgezet en beschreven op internet en in mooie fietsgidsen. Of u nu van Groningen naar Sevilla of van Belfast naar Tallinn wilt fietsen, er is altijd een route die redelijk in de buurt komt van uw gewenste traject, vaak door meerdere lokale lange-afstands-fietsroutes te combineren. Deze fietsrouteplanner helpt u daarbij. Met behulp van deze website vindt u snel drie mogelijke fietsroutes voor uw fietsvakantie of trektocht.

PIEK : stille en duurzame leveringen aan winkels

http://www.flanderslogistics.be/piek/

Via Colruyt en Delhaize liep er gedurende een aantal maanden in 9 steden een proefproject voor stille en duurzame leveringen aan winkels. Er waren 16 supermarktvestigingen bij betrokken. De leveringen gebeurden in de vroege ochtend en in de late avond en daarvoor werd speciaal geluidsarm en duurzaam materiaal ingezet.
Resultaten :
- er is een verhoging van de verkeersveiligheid
- er is een lager brandstofverbruik
- er is een daling van de uitstoot van schadelijke stoffen.
Het proefproject krijgt een vervolg.

25 januari 2012

Google-mannetje met frietzak

Het oranje 'pegmannetje' waarmee gebruikers van Google Street View door de kaarten kunnen wandelen, heeft er een opvallend accessoire bij. Wie de dienst in België gebruikt, ziet dat het mannetje een zak frieten bij heeft. Google heeft de verandering doorgevoerd vanwege 'het enthousiasme voor Street View in België'. De dienst werd door lezers van De Standaard verkozen tot Product van 2011, en zelfs de politie gebruikt de dienst.
Bij wie eerder al Street View gebruikte kan het zijn dat de frieten nog niet te zien zijn. In dat geval volstaat het om de pagina eens volledig te herladen.

'Lang leve de appel' pakt voedselverspilling aan

Kiezen voor ecologische voeding houdt in dat voedsel niet wordt weggegooid. In 2012 neemt Velt actie om voedselverspilling tegen te gaan met het project "Lang leve de appel".
Jaarlijks laten heel wat mensen hun lekkere en lokale appelen en ander grootfruit op de grond liggen. Wat kun je doen met al dat fruit? Voor wie fruitbomen heeft, ontwikkelde Velt een workshop met tips en recepten. Er komt een inspiratieboek over de verwerking van lokaal fruit voor gemeenten en verenigingen.
http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=44&Itemid=483


Inventarisatie lokale initiatieven fruitverwerking
Naar aanleiding van dit project is Velt op zoek naar bestaande initiatieven rond het verwerken van hoogstamfruit. Ken of beheer jij een dergelijk initiatief, laat het Velt weten.
Wil je nu al aan de slag, dan vind je in het "Handboek Ecologische Voeding" recepten om restjes te verwerken.
http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=312

24 januari 2012

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1962 - 2012

http://europa.eu/pol/agr/index_nl.htm

Europa viert 50 jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met alle burgers. Kom meer te weten over het GLB en ontdek activiteiten in heel de EU!
Onder de slogan 'Een partnerschap tussen Europa en de landbouwers' is de 'CAP@50 campagne' in Brussel van start gegaan. De campagne omvat een interactieve website, een rondreizende tentoonstelling, audiovisuele en gedrukte materialen voor organisaties die 50 jaar GLB willen vieren en een aantal evenementen in Brussel en de lidstaten.
Op de website "50 jaar GLB" kunnen bezoekers in 22 talen een video bekijken over de invloed van de landbouw op ons dagelijks leven en een video waarin EU-commissaris Dacian Ciolos de campagne voorstelt. Ook zal de informatie over de verschillende evenementen die doorheen Europa plaatsvinden, voortdurend worden bijgewerkt.
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_nl.htm

Poollicht in België ?

http://www.volkssterrenwachten.be/
http://spaceweather.com/

Als gevolg van de zware uitbarsting op de zon op 22/01/12 is er op 24/01/12 kans op poollicht in België.  De weersvoorspellingen voor liefhebbers die het licht willen waarnemen, zijn echter zeer ongunstig.
Zondagmorgen deed zich op onze ster een zonnevlam van de klasse 8,7 voor. Die veroorzaakte meteen de zwaarste protonenstorm sinds 13 mei 2005, eentje van de S3-klasse. De plasmawolk die daarna ontstond zet aan 2.200 km per seconde koers naar de Aarde en kan ons rond 15.18 uur Belgische tijd bereiken, met een foutmarge van plus en min 7 uur. Deskundigen verwachten een G3-sterke geomagnetische storm die effect kan hebben op satellieten en radioverbindingen.

Mobilometer voor een duurzamer verkeersbeleid

Mobilometerhttp://www.mobiel21.be

Mobiel 21 ontwikkelde de ‘Mobilometer’ een instrument waarmee elke Vlaamse gemeente haar eigen duurzaamheidsscore inzake mobiliteit kan berekenen.

Maar de ‘Mobilometer’ is meer dan louter een evaluatie-instrument. Hij wil ook werk maken van inspraak in de gemeente. Daarom nodigen we iedereen binnen de gemeente uit die betrokken is bij het uitstippelen en/of uitvoeren van het mobiliteitsbeleid (zowel beleid als middenveld) om een beroep te doen op onze ‘Mobilometer’. De lijst is opgebouwd rond vijf thema's: duurzame bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en milieu, duurzame verkeersveiligheid, toegankelijkheid en interne werking en burgerbetrokkenheid. De vier inhoudelijke thema's zijn geïnspireerd op de 'uitdagingen' vermeld in het Mobiliteitsplan Vlaanderen 'Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen'. Het vijfde thema is overkoepelend en zoemt dieper in op de manier waarop het lokale mobiliteitsbeleid gevoerd wordt.

Scannen, weten en kiezen via Boodschapp


Een bewuste consument wil eerlijke, milieuvriendelijke en gezonde producten. Klinkt helder, maar hoe weet je van duizenden producten wat de meest verantwoorde keuze is voor een redelijke prijs? Een nieuwe app, Boodschapp, biedt duidelijkheid. Hiermee kun je van meer dan 3600 producten zien hoe gezond ze zijn en of ze een keurmerk voor duurzaamheid hebben.
Boodschapp vergelijkt producten uit de 3 grootste supermarkten van Nederland: Albert Heijn, C1000 en Jumbo. Het beoordeelt daarbij overigens alleen veelverkochte voedingsmiddelen. Babyvoeding, alcoholhoudende dranken, niet-voedingsmiddelen en diervoeding zijn niet opgenomen in de app. En er komen slechts enkele veelgekochte verse producten in de app voor zoals eieren, melk en sommige vleeswaren.
Met een professioneel team van diëtisten en voedingskundigen zijn 16 criteria opgesteld om de samenstelling van supermarktproducten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Consumenten kunnen producten in de winkel scannen en zien direct de voedingswaarde, het vetgehalte, de energiewaarde en andere kenmerken van het product.

Treemagotchi: plant je digitale boom en verbeter de wereld

Treemagotchi is een campagne van Netwerk Bewust Verbruiken en Ecolife. Ze loopt van oktober 2011 tot eind januari 2012.

Treemagotchi : een website waarmee je je levensstijl kan verduurzamen vanachter de computer.

Het concept? Plant een virtuele boom en laat hem bloeien door duurzame acties op internet uit te voeren. Acties zoals het opzeggen van de papieren telefoongids, het downloaden van een seizoensgroentekalender, een petitie ondertekenen... Allemaal dingen die je eigenlijk wel wil doen of kunnen, maar waar je nooit toe kwam of niet weten hoe eraan te beginnen. Wie een profiel aanmaakt op de website wordt eigenaar van gepersonaliseerde boom, de zogenaamde 'Treemagotchi'. Telkens je via Treemagotchi een actie uitvoert, verdien je beukennootjes waardoor je virtuele boom gaat bloeien. Elke actie bestaat uit twee onderdelen. Eerst is er een korte quiz met vragen rond een bepaald duurzaamheidsthema. Daarna volgt de eigenlijke actie, waarvoor je naar de website van een partnerorganisatie gestuurd wordt. Enkele partnerorganisaties zijn Oxfam Wereldwinkels, Bioforum, Velt, Catapa, Bond Beter Leefmilieu, Ecolife en Komosie (Kringloopwinkels). Om de twee weken komt er een nieuwe actie online. Voer je een tijdje geen acties uit, dan zal de boom glans verliezen.

Promotie op ATV
http://www.atv.be/item/treemagotchi-14-oktober-2011
------------------------------------
http://www.treemagotchi.nl/

Hoe samenwerken met scholen rond duurzame mobiliteit?


Hoe krijg je studenten uit hun auto?
--> IMOB-project ‘Slim naar de campus’
http://www.uhasselt.be/imob

Middelbare scholieren op de fiets?
--> Het Eco-tripper-project van Mobiel 21
http://www.schoolway.net/

Een schoolomgeving op maat van stappende en fietsende kinderen
--> Het Octopusplan van de Voetgangersbeweging
http://www.octopusplan.be

23 januari 2012

Het energielabel: belangrijk voor u en het milieu

http://www.energielabel.be

http://www.energy.eu/#energy-focus

Elektrische toestellen dragen een energielabel. Dit label drukt de energiescore uit in zogenaamde energieklassen. Deze klassen gaan van ‘zeer energiezuinig’ (A+++) tot ‘zeer energieverspillend’ (G).
Kijk bij de aankoop van een nieuw elektrisch huishoudapparaat aandachtig naar het energielabel, want het energieverbruik is minstens zo belangrijk als de aankoopprijs. Wist u dat dit verbruik voor 80% de totale kost van uw toestel bepaalt?
Een duurder nieuw apparaat kan uiteindelijk dus goedkoper zijn als de energiescore goed is. Of anders gezegd: als het toestel weinig energie verbruikt.
Even testen? Bereken hier uw mogelijke winst wanneer u kiest voor het energiezuinigste apparaat. De winst gaat trouwens niet alleen naar uw portefeuille, maar ook naar het milieu! Hoe minder energie verloren gaat, hoe beter voor de natuur.

Jongerenpact 2020 kadert binnen VIA 2020


De Vlaamse regering gaat samen met kinderen en jongeren, de sociale partners en het middenveld een jongerenversie maken op het Pact 2020 van Vlaanderen in Actie (VIA). Dit Jongerenpact zal doelstellingen bevatten over onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, talentontwikkeling, creativiteit en solidariteit tussen de generaties om van Vlaanderen en Brussel tegen 2020 een topregio te maken, ook voor kinderen en jongeren.

Is er iets te zien in de natuur ?

28/05/11 tot 31/08/12

“Niks te zien!” Maar al te vaak horen we dit uit de mond van doorsnee-wandelaars of natuurliefhebbers. Wie echter leert kijken naar natuur, ontdekt dat er altijd iets te zien is!
Waarnemen op 101 manieren, dat is het thema van deze NP-tentoonstelling. Hoe doen we dit nu met soms gesofisticeerde methodes, en hoe deed men dit vroeger. En waar dient al dat waarnemen voor? Wordt de natuur daar ook wel beter van? Kom het ontdekken op deze tentoonstelling!
Natuurpunt Museum – Graatakker 11 – 2300 Turnhout

Boerenbond & Landelijke Gilden & Plattelandsklassen

Het logo van Boerenbond bestaat uit een letter B en heeft als baseline ‘trouw aan land- en tuinbouw’.
Onder de koepel van Boerenbond bevinden zich ook het Innovatiesteunpunt en AVBS. Het Innovatiesteunpunt kreeg als slogan ‘de toekomst begint vandaag’, het AVBS ‘samen groeien’.

http://www.landelijkegilden.be
Het logo van Landelijke Gilden kleurt voortaan terracotta met als baseline ‘samen beleef je meer’. Landelijke Gilden richt zich op de beleving van het platteland en de organisatie behartigt ook de belangen van een leefbaar platteland.

Plattelandsklassen (de educatieve poot van Boerenbond) valt voortaan ook onder Landelijke Gilden en hier luidt de slogan ‘het is plezant op het platteland’.

21 januari 2012

Pictogrammen die je leven kunnen redden


Een 'pictogram' is een afbeelding met een duidelijke boodschap. Mensen uit andere landen kennen ze ook want ze betekenen overal hetzelfde. Je vindt die bordjes in openbare gebouwen, op verpakkingen, in het straatbeeld ...
De pictogrammen hierna hebben allemaal te maken met brandveiligheid. Ken je ze allemaal?
Probeer dan de quiz op te lossen om te kijken hoe brandveilig jij bent!

BioGenietenGids Vlaanderen 2012


Kiezen voor bio is kiezen voor smaak en authenticiteit. Of voor puur en gezond. Of voor natuur en milieu. Tegelijk is het altijd heerlijk genieten!
Deze online adressengids maakt je wegwijs in het biologische en ecologische aanbod in Vlaanderen.

De 4de gedrukte editie van de BioGenietenGids is sinds december 2011 gratis verkrijgbaar bij de bedrijven en organisaties die in de gids werden opgenomen.
Je kan er ook met een eenvoudige e-mail een gedrukt exemplaar bestellen.

20 januari 2012

Vis van 2012 : Rode Poon / Knorhaan

http://www.vlam.be/news/detail_nl.phtml?id=320

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Vlaamse visserijsector roepen rode poon uit tot Vis van het Jaar 2012. De vis is nog redelijk onbekend bij de Belgische consument, ondanks zijn vele bereidingsmogelijkheden. Volgens VLAM wordt de vis slechts gekocht door 2% van de Belgische gezinnen. Nochtans heeft hij een aantal voordelen. Zo is het visvlees van rode poon stevig en heeft het een diepe smaak, waardoor het op veel verschillende manieren kan worden bereid: in de pan, in de oven, in de microgolfoven, gepocheerd, gestoomd, in papillotten, op spiesjes, op de barbecue, in vissoepen en in visstoofpotten.
Daarnaast geldt voor poon geen vangstbeperking. De vis komt hoofdzakelijk als bijvangst aan wal. Recent zijn een aantal Vlaamse vissers echter overgeschakeld op flyshooting, een meer duurzame visserijtechniek, waardoor zij wél gericht op poon kunnen vissen. Door deze evolutie kennen de Vlaamse veilingen momenteel een uitzonderlijk goede aanvoer. Jaarlijks ontvangen de veilingen ongeveer 600 ton poon, waarvan ruim de helft rode poon. De vis wordt aangevoerd van oktober tot april, met een piek in de maanden januari, februari in maart.
http://www.goedevis.be/

Herba Sana, de tuin van de zintuigen en gezondheid

Herba Sanahttp://www.herba-sana.be/

Wie wil kennismaken met de magische wereld van de geneeskrachtige planten, moet zeker en vast een bezoekje brengen aan de Jardin de la Santé in Elsenborn (Bütgenbach). Een oppervlakte van 20.000 m² is bezaaid met talloze planten die een geneeskrachtige, rustgevende, voedende of gezonde werking hebben.
U vindt er:
- 200 geneeskrachtige planten
- 80 wilde veenplanten
- 450 didactische borden
- een kaartspel met 55 kaarten : De geheimen van Aphrodite (ook online)
zodat de bezoekers spelenderwijs kunnen bijleren over de wondere wereld van deze planten.

19 januari 2012

Hier klikken voorkomt stikken


Deze site legt alles uit over brandpreventie. Jaarlijks zijn er in België immers een 10.000-tal branden. Met een rookmelder, een brandblusser, een branddeken en een vluchtplan ben je al op de goede weg. Als je deze brandpreventiemiddelen tenminste correct gebruikt! Verneem er alles over op deze site of tijdens de 14-daagse van de veiligheid in één van de deelnemende brandweerkazernes. Speel niet met vuur, vecht ertegen!

Hoe een rookmelder correct installeren?
http://www.speelnietmetvuur.be/nl/rookmelders.php
• Stap 1: Plaats 1 of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van het huis. Het wordt ook aanbevolen in de slaapkamers en living. Zorg dat je er steeds bij kan voor onderhoud en testen van het toestel.
• Stap 2: Bevestig een rookmelder bij voorkeur tegen het plafond, want rook stijgt. Installeer het toestel volgens de voorschriften van de fabrikant: meestal in het midden, aan het plafond en op minstens 30cm van de hoek.
• Stap 3: Maak de onderkant van de rookmelder vast (kleven of vastschroeven). Plaats indien nodig de batterij en bevestig de rookmelder aan het onderstel. Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is.
• Stap 4: Druk na installatie op de testknop. Controleer na plaatsing of je het alarmsignaal in alle vertrekken van je woning hoort, ook met gesloten deuren.
• Stap 5: Klaar! Een goed geïnstalleerde rookmelder verdubbelt je kans om een woningbrand te overleven.
http://www.besafe.be/

Beleef Het Zwin tijdens een luisterwandeling

Zwinwandelinghttp://www.zwin.be/

De luisterwandeling is een kennismaking met het gebied. Je krijgt informatie over een verschillende onderwerpen zoals geschiedenis, planten en dieren.
In het gebied staan 22 genummerde plaatsaanduidingen die verwijzen naar geluidsfragmenten. Een kaart en het verhaal kan je op de website downloaden.
Veel wandel- en luisterplezier!
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin/Pages/luisterwandeling.aspx

De Zwinkalender 2012 (8 EUR)  toont een selectie van natuurfoto’s, genomen in het natuurpark. Daarnaast werden in de kalender een aantal gedichten opgenomen die een eerbetoon brengen aan het Zwin.
De natuurfoto’s zijn van Misjel Decleer, Zwinkenner en professioneel natuurfotograaf. De gedichten zijn van de hand van tien Vlaamse en twee Nederlandse dichters: Hendrik Carette, Frank Decerf, Christiaan Germonpré, Christina Guirlande, Johanna Kruit, Mark Meekers, Bert Peleman, Hedwig Speliers, Jodocus van Lodenstein, Frank van Pamelen, Herwig Verleyen en Erik Verstraete.
De kalender wordt te koop aangeboden in de shop van het Zwin Natuurcentrum en in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis.

Millesime BIO 2012 : wijnbeurs met biowijnen

Professionele internationale beurs
Exhibition Centre in Montpellier
23/01/12 tot 25/01/12
http://www.millesime-bio.com

'Bio' zit in de lift. Ook biowijn kent steeds meer aanhangers. Sommige distributieketens spreken zelfs van een verkoopstijging met 30% in de voorbije 8 maanden. Ook het assortiment in de wijnhandel wordt almaar groter.
Dat succes heeft o.a. te maken met milieu en gezondheid. Maar er is meer aan de hand. De fors gestegen kwaliteit bijvoorbeeld. En dat blijft voor de meeste consumenten toch nog altijd hét doorslaggevende argument!   

http://www.natuurlijkewijnen.be
http://www.organicretail.info/?p=135

Nog een beet-je : kookboek voor kleuters

Nog een beet-je geeft je heel wat inspiratie om samen met je kleuter in de keuken aan de slag te gaan. De focus ligt op koken met al je zintuigen. Want eten kan je ruiken, voelen, horen, smaken en zien! Proef het verschil tussen zoet, zout, zuur en bitter en ontdek de textuur van je voedsel. Geniet van de geur van lekkere cake of verse soep. Stel een gerechtje samen volgens kleur of vorm en laat je gerechten pruttelen, sissen en bruisen!
Met dit boek krijgen jonge kinderen ongetwijfeld een bredere interesse voor eten. Bovendien leren ze makkelijk proeven van nieuwe dingen en bewust omgaan met voedsel.
ISBN: 978 0 5908 323 3

18 januari 2012

ECOdesign.link : trefpunt voor duurzame productinnovatie


OVAM Ecodesign.link is het trefpunt voor al wie actief is op vlak van duurzame productinnovatie. Het brengt de OVAM-instrumenten zichtbaar en toegankelijk bij elkaar én wil de OVAM positioneren als een samenwerkingspartner voor alle actoren in de levenscyclus van producten.

De 3 kernactiviteiten zijn:
 •informeren en sensibiliseren;
 •het voeren van innovatief onderzoek en proefprojecten vanuit een sterke link met de behoeften en de feedback van de doelgroepen;
 •het uitbouwen van een netwerk via samenwerkingsverbanden.

Regels voor reizen met gezelschapsdieren

Sinds 01/01/12 zijn er enkele regels voor het reizen met huisdieren binnen de Europese Unie aangepast.

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/19074086?backNode=9127

http://www.vakantiekanaal.be

Dwarsbomen voor toekomstige schrijnwerkers

Enkele vragen waarop zij spelenderwijs antwoord krijgen.
-Van waar hout komt?
-Hoe wordt hout gekapt?
-Welke impact heeft houtkap op klimaatverandering?
-Hoe worden bossen beheerd?
-Wat betekent duurzaam bosbeheer?
-Wat zijn de oorzaken en gevolgen van ontbossing in de wereld 
-Wie speelt er een rol in het traject van boomkap tot kast?

Leerlingen TSO/BSO verdiepen zich in de problematiek van duurzaam houtgebruik, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. Tijdens het spel zullen bomen gekapt worden en geldkassa’s rinkelen. Schrijnwerkers zullen hun werk hebben, … maar als houtverwerkende bedrijven nog grondstoffen willen hebben in de toekomst, zullen bossen in de tropen en bij ons duurzaam moeten beheerd worden.
"Dwarsbomen" is een initiatief van de vzw Groenhart in samenwerking met het Centrum Informatieve Spelen CIS, Globelink vzw en Forest Stewardship Council Belgium.
http://www.spelinfo.be/
http://www.groenhart.be/
http://www.globelink.be/
http://www.fsc.be/
Het spel wordt met steun van de Vlaamse Overheid gratis aangeboden in de richtingen hout van alle scholen over heel Vlaanderen. Het spel duurt twee lesuur en wordt begeleid door de spelexperten van het C.I.S.

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC/AFCN)

Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.
http://www.fanc.fgov.be/

NIEUW   http://www.kernvragen.be

Op 14/03/11 lanceerde de overheid een informatiecampagne: wat te doen in geval van een nucleaire ramp? Die campagne is bedoeld voor mensen die rond de nucleaire site in Doel, Tihange, Mol-Dessel, Fleurus, Borssele of Chooz wonen.

http://www.nucleairrisico.be/

17 januari 2012

The New Drive


Particulieren of ondernemingen die zich een elektrische auto willen aanschaffen of hun wagenpark willen elektrificeren en niet goed weten hoe, kunnen vanaf nu terecht bij de Limburgse kmo The New Drive.
The New Drive wil iedereen de kans te geven om te kiezen voor aantrekkelijke mobiliteit gebaseerd op hernieuwbare energie. De jonge onderneming heeft de ruggensteun van verschillende leveranciers, waaronder autoconstructeurs, leasemaatschappijen en producenten van laadstations.
Het bedrijf geeft deskundig advies over elektrisch rijden en wat daar allemaal bij komt kijken (de aankoop, zorgen voor de installatie van een laadstation, eventueel met een lokale smart grid en zorgen voor de contacten met energieleveranciers en verzekeringsmaartschappijen.)

16 januari 2012

Waarom kiezen voor bio?


Met hulp van alle consumenten wil Bioforum uitzoeken wie de bioconsument is en waarom hij of zij bio koopt. Iedereen die de enquête invult, maakt kans op een cadeaumand met biobiertjes.
Vul de enquête in voor 20/02/12.