15 maart 2012

NME voor Floriade Kids

Om kinderen de vijf werelden van de tuinbouw nu al te laten ontdekken, heeft Floriade Kids een lesprogramma ontwikkeld voor het basisonderwijs. Het lesprogramma is ontwikkeld door Zorn Uitgeverij en verschijnt in de Kenmerk-reeks. Het materiaal sluit aan bij het kerndoel 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' van het basisonderwijs zoals door het Ministerie van Onderwijs is vastgesteld.

Het behandelt onderwerpen die samenhangen met Natuur- en Milieueducatie en Wereldoriëntatie. De materialen vormen dan ook een verrijking van de reguliere lesstof én vormen de voorbereiding voor een bezoek aan Floriade 2012.
http://business.floriade.nl/groepsreizen-en-traveltrade/voor-scholen-en-educatieve-partners/floriade-kids/vijf-werelden-van-de-tuinbouw

http://www.floriade.nl/
05/04 tot 07/10/12 Venlo/Nederland