14 februari 2012

Europese award voor Landschap De Liereman

LIFE Liereman is een goed voorbeeld van win-win voor mens en natuur en heeft voor een sterke impuls in de Turnhoutse Kempen gezorgd.
Dankzij het project is er een belangrijke toename van kwaliteitsvolle bos-, heide- en graslandhabitats in het Landschap De Liereman waarbij soorten zoals rugstreeppad, heikikker, nachtzwaluw, boomleeuwerik en beenbreek geprofiteerd hebben.

Daarnaast is de bezoekersinfrastructuur enorm verbeterd voor de 80.000 bezoekers die het gebied jaarlijks bezoeken. Voor het beheer zorgen vrijwillige medewerkers, vele groepen en scholen, terreinploeg en 7 landbouwers. Deze laatste zorgen voor het hooi- en graasbeheer van 92 hectare. Tot slot zorgt het gebied voor een enorme waterbuffering en de opslag van grote hoeveelheden CO2 in het veen en de vegetatie.
Wil je meer te weten komen over het succesverhaal van LIFE Liereman? Doorblader dan de mooie brochure over het project.
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Life-natura2000/documenten/pag_579_laymans_report_life_liereman_2010.pdf

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/index.htm