24 mei 2013

Lean and Green-project & -award


Begin juni 2012 startte het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) met het project 'Lean and Green' : 15 logistieke dienstverleners en verladers stapten mee in het project en verbinden zich ertoe om hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar. Het VIL zoekt nu nog 30 bijkomende bedrijven om de groep van koplopers te vervolledigen.

Na de ondertekening van een intentieverklaring, werken de koplopers een plan van aanpak uit. Het VIL ondersteunt en begeleidt de bedrijven uitgebreid in het opstellen van dit plan, zowel in groep als individueel. Wanneer het plan goed wordt beoordeeld, ontvangt het bedrijf de Lean and Green Award van het VIL. Met deze award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Awardwinnaars mogen het Lean and Green logo gebruiken op vrachtauto’s, websites, publicaties …