3 februari 2015

Verantwoord omgaan met WiFi & GSM-straling

In Frankrijk werd op 29/01/2015 een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. Die nieuwe wet geldt als een primeur in Europa.

Communicatietechnologie speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met ouders of personeelsleden die zich ongerust maken over elektromagnetische straling: een zendantenne in de buurt van de school, de draadloze netwerken, correct gebruik van smartphone of tablet op school. De scholen willen enerzijds de kinderen leren omgaan met moderne technologieën. Maar anderzijds moeten ze ook rekening houden met mogelijke gezondheidseffecten van straling.
De publicatie ‘Verantwoord omgaan met wifi en gsm-straling op school’ wil scholen daarom helpen verantwoord om te gaan met moderne communicatietechnologie. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over mogelijke gezondheidseffecten? Hoe bouw je een schoolbeleid daarrond op? Wat zegt de wetgeving over zendmasten en wifi? Je vindt suggesties en antwoorden in de brochure.
http://www.klasse.be/leraren/29941/verantwoord-omgaan-met-wifi-en-gsm-straling/