31 december 2012

Hanke-Henry-kalender versus Gregoriaanse kalender


Wetenschappers van de Johns Hopkins universiteit hebben een unieke manier gevonden om de tijd stil te zetten. Zij zijn erin geslaagd om een nieuwe kalender te creëren. Het grote voordeel: iedere week is hetzelfde.
 

364 dagen
De nieuwe kalender telt 364 dagen. Alle maanden hebben 30 dagen, behalve de maanden maart, juni, september en december. Deze maanden zijn 31 dagen lang. Aangezien een aards jaar 365,2422 dagen lang is, moet er één keer in de paar jaar een extra week worden toegevoegd aan december. Dit betekent dat december dan 38 dagen lang is.

Overstappen: ja of nee?
Richard Henry en zijn collega Steve Hanke hopen dat landen de komende jaren massaal overstappen op hun nieuwe kalender. Wat vindt u? Is het de hoogste tijd om de huidige Gregoriaanse kalender – die stamt uit 1582 – te laten vallen?

30 december 2012

EBI “30km/u – Maak straten leefbaar!”


30km/u snelheidslimieten zijn een kosteloze en populaire mogelijkheid om de verkeersveiligheid te verhogen, vervuiling tegen te gaan en slimmere reisopties aan te moedigen. Het kan zelfs helpen om files te verminderen. De mensen kunnen zich met minder angst op straat begeven.
Dat alles willen wij voor de hele Europese Unie bereiken door 30km/u als standaard maximumsnelheid in woonwijken en -straten in te voeren.

Belangrijk is, dat de plaatselijke autoriteiten hierbij het laatste woord hebben. Waar dit zinvol blijkt blijft de mogelijkheid een andere maximumsnelheid op te leggen.
Via een Europees Burgerinitiatief (EBI) kunnen we directe invloed uitoefenen op de Europese wetgeving. Daarvoor moeten voor 13/11/13 1 miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-landen verzamelen. Als dat lukt is de Europese Commissie verplicht om deze kwestie aan te kaarten in het Europees parlement.

http://www.duurzame-mobiliteit.be

Terugblik op 2012


http://www.theatlantic.com/infocus/2012/09/national-geographic-photo-contest-2012/100373/

http://www.theatlantic.com/infocus/2012/11/national-geographic-photo-contest-2012-part-ii/100414/

http://www.pcauthority.com.au/Gallery/300076,sony-world-photography-awards-2012-nature-wildlife-and-the-environment.aspx/1

http://www.bbc.co.uk/nature/19978529

Cursus NME in vakantiecentrum met Groene Sleutel

30/01/13 tot 01/02/13

Iedereen die meer wil leren over de basisprincipes van NME en zicht wil krijgen op het veelzijdige NME-werkveld en de educatieve werkvormen die in de actuele maatschappelijke context van belang zijn, is er welkom. Strevend naar een optimaal evenwicht tussen theorie en praktijk wil LNE de deelnemers inspiratie bieden voor de eigen NME-activiteiten.
De historiek, principes en diverse stromingen van NME komen aan bod evenals de maatschappelijke en beleidsmatige context. Praktische oefeningen zetten de deelnemers op weg om de nieuw verworven kennis en inzichten meteen te koppelen aan en op te nemen in de eigen beroepspraktijk. Door aandacht te schenken aan methodieken en theoretische onderbouwing willen we de deelnemers stimuleren tot reflectie en tot het verder ontwikkelen van een doordachte visie op NME.

http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/nme-evenementen/nme-cursus
Waar? Vakantiecentrum DeCeder
Parijsestraat 34
9800 Deinze

http://maps.google.com/?q=50.979283,3.561448
http://www.deceder.be/content/actueel/groenesleutel.php

Mobiele toepassing GroenGelinkt Nederland

Sinds december 2012 kan je ook vanaf je mobiele telefoon gemakkelijk activiteiten en locaties op het gebied van duurzaamheidseducatie bij jou in de buurt vinden!
Ga naar http://app.groengelinkt-menukaart.nl in je browser, activeer je eigen positie en je ziet gelijk wat er bij jou in de buurt te doen is.
Aanbieders van eigen NME-materiaal kunnen deze technologie ook zelf gebruiken. Oftewel, voor elk thema en iedere regio kan het aanbod onder eigen naam voortaan op de mobiel worden aangeboden: bv. een app voor watereducatie, voor het aanbod in Friesland, voor het aanbod voor het PO.
http://www.groengelinkt.nl

29 december 2012

EnergieWeter goed voor het huishoudbudget


De "EnergieWeter" geeft aan wat de gemiddelde energiekosten op jaarbasis zijn van elektrische apparaten. Dit wordt sedert 01/10/10 in euro`s aangegeven op de prijskaarten in de winkels.
De winkelier helpt de consument op deze manier om een milieubewuste afweging te maken bij de aanschaf van apparatuur.
 • wasdrogers
 • wasmachines
 • vaatwassers
 • koel- en vriesapparaten
 • televisies
 • desktop computers
 • laptops
 • monitors

2013: Patrijs = Vogel van het Jaar (NL)

http://www.jaarvandepatrijs.nl

Nog maar 40 jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs.

22 december 2012

Samenwerkingsovereenkomst slankt af

Samenwerkingsovereenkomsthttp://samenwerkingsovereenkomst.lne.be/

De Samenwerkingsovereenkomst (2008-2013) is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse Overheid op vlak van milieu. De overeenkomst wordt van kracht op 1 januari van het jaar waarin de lokale overheid de overeenkomst ondertekent. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties krijgt ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De gemeente of provincie kan zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het onderscheidingsniveau. Hiernaast bestaat de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te voeren.

In 2014 geen stopzetting van de SO maar overschakelen naar een Light-versie
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/685/14223
Via deze samenwerkingsovereenkomst voorzag de Vlaamse overheid 25 miljoen € voor de gemeentebesturen om op lokaal niveau een milieubeleid op te zetten. Zo krijgen gemeenten subsidies om een gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar aan te werven, om acties op te zetten voor natuurontwikkeling, ter verbetering van de water- en luchtkwaliteit, om geluidshinder te beperken, …

In 2011 besliste Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) echter om deze samenwerkingsovereenkomst (SO) stop te zetten en het geld te investeren in riolering. Na het nodige protest vanuit gemeentebesturen en milieuverenigingen, doet de minister een kleine tegemoetkoming. In het parlement stelde ze dat er een doorstart komt onder vorm van een ‘Samenwerkingsovereenkomst light’ d.w.z. een projectenveloppe van 9 miljoen euro voor gemeenten en 1 miljoen voor de provincies. Het budget is daarmee met 60% verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke SO, tot 1,5 euro/inwoner. Dat geld dient voor innovatie- en transitieprojecten en voor projecten ter invulling van Vlaamse leefmilieuprioriteiten, bv. projecten om de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur te realiseren. De vraag rijst hoe ver de gemeenten zullen springen met 1.5 € per inwoner om de Vlaamse milieudoelstellingen te helpen realiseren en transities op gang te zetten. De rest van de middelen verdwijnt in de pot voor de aanleg van riolen. De Mina-werkers (de zogenaamde groenarbeiders) zouden los daarvan gesubsidieerd blijven. Over de toekomst van de gemeentelijke milieuraad, die eveneens verankerd was via de samenwerkingsovereenkomst, moeten de gemeentebesturen zelf beslissen.

Overstromingsvoorspeller


Vroeger was het vaak de burger die met natte voeten wakker werd en de hulpdiensten waarschuwde, waarbij de schade meestal al geleden was. Met de overstromingsvoorspeller wil de VMM voortaan de hulpdiensten zelf inlichten over de actuele en voorspelde toestand op de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, nog voor de problemen zich voordoen.
De technisch erg geavanceerde site werkt op basis van voorspellingen van het KMI en de gegevens van de 400 meetstations van de VMM. Met die informatie kunnen overstromingen voorspeld worden. Om de 15 minuten wordt er een nieuwe voorspelling gemaakt, die 48 uur ver reikt. Op die manier kan er bij overstromingsgevaar tijdig ingegrepen worden.
Meer ....
http://www.bekkenwerking.be/

Verkeerscongestie dreigt bij bouw van megaconstructies


Binnenkort op deze website: alle relevante informatie in verband met de drie shoppingcentra gepland in en rond Brussel:
- Uplace (Machelen)
- Just Under the Sky (Brussel)
- NEO (Brussel)
Deze protestsite is een initiatief van het Interregionaal Platform voor een Duurzaam Economisch Beleid: UNIZO regio Vlaams-Brabant & Brussel, ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV-CSC regio Brussel, Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ACW Brussel-Halle-Vilvoorde, Union des Classes Moyenne (UCM) Bruxelles en Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Het interregionaal platform voor duurzaam economisch beleid eist dringend overleg tussen alle overheden over de verschillende megalomane shopping- en kantoorprojecten die in straal van 4 km gepland zijn in het noorden van het Brussels Gewest en het aanpalende grensgebied in Vlaams-Brabant.

De totaliteit van deze projecten omvat een totale winkeloppervlakte van 248.449 m2 en een kantooroppervlakte van 324.251 m2.
- Uplace in Machelen (55.000 m2 winkels en 40.000 m2 kantoren, aangevuld met leisure en hotels)
- het Heizelplateau (100.000 m2 winkels en 100.000 a 250.000 m2 kantoren aangevuld met concertzaal, congrescentrum, hotels en leisure)
- “Just under the Sky” op de grens van Schaarbeek en Laken (35.000 m2 winkels en 15.000 m2 leisure)
- Project van T&T op Tour&Taxis (58.449 m2 winkels, 34.251 m2 kantoren aangevuld met woningen, voorzieningen, productie en logistieke activiteiten)

Het Platform vindt het absurd te denken dat alle projecten zich kunnen realiseren en dus is er een ongeziene race aan de gang om eerst te zijn. Ze waarschuwen ervoor dat de totale realisatie van deze projecten zal leiden tot “een totale ontwrichting van het stedelijk weefsel en een complete chaos op vlak van mobiliteit”.

18/12/12 : Raad van State
Schorsing van de milieuvergunning voor het Uplace-project te Machelen
http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=108

Meet je mobiliteitsvoetafdruk

Mobiliteitsvoetafdrukhttp://www.mobiliteitsvoetafdruk.nl/

Verplaatsing kost ons steeds meer door files en dat gaat ten koste van het milieu. Elke kilometer die niet fietsend of lopend wordt afgelegd maar per trein, auto of motor draagt extra bij aan de hoeveelheid koolstofdioxide die wordt uitgestoten. 
De Mobiliteitsvoetafdruk helpt ons eigen mobiliteitspatroon en het milieueffect daarvan inzichtelijk te maken.
Het resultaat kan een aanleiding zijn om mobiliteitsgewoontes in een meer milieubewuste richting te veranderen. Daarnaast kunnen we samen ook weer andere mensen inspireren mee te doen aan de uitdaging van schone en zuinige verplaatsingen!

Mobiel surfen kost enorm veel energie

U kent het probleem: de energiemeter op uw iPad of iPhone stelt u gerust. Er is nog genoeg energie voor uren mobiel plezier. Tot plots, na een kwartiertje surfen via een 3G-verbinding, de tank zo goed als leeg blijkt te zien. Voor wie de hele dag uithuizig is, of in elk geval ver uit de buurt van stopcontacten, is dat geen pretje.

Gelukkig is er nu de Battery Stand Pro App. Die duidt aan hoe lang uw toestel nog werkt, naargelang de soort 'activiteiten' die u ermee ontplooit.
 Zo kunt u met een batterij die nog voor 15% gevuld is
- maar liefst 298 minuten stand by zijn
- naar muziek luisteren kunt u nog een klein half uurtje
- surfen via een wifi-verbinding kan nog 5 minuten
- surfenn via een 3G-aansluiting kan amper 3'20"
Zo ziet u maar: niet alle kennis is nutteloos.
http://itunes.apple.com/us/app/battery-stand-pro/id467349030?mt=8

Bosbarometer Vlaanderen

In de bosbarometer wordt nagegaan hoe het gesteld is met de bossen in Vlaanderen. 

Aan de hand van een aantal meetbare indicatoren houdt Bos+ de vinger aan de pols van het Vlaamse bosbeleid. De indicatoren reflecteren de hoofddoelstellingen :
- Bosbehoud: bosoppervlakte, zonevreemde bossen, ontbossingen en boscompensatie, behoud van bossen wereldwijd
- Bosuitbreiding: afbakening bosuitbreidingsgebied conform het RSV en effectieve bosuitbreiding op het terrein
- Multifunctioneel bosgebruik: stadsrandbossen voor een leefbare stedelijke omgeving, bosrecreatie, duurzaam bosbeheer, bossen voor ecologische en wetenschappelijke functie, economische bosfunctie
- Bossen in de wereld: evolutie van de bosoppervlakte wereldwijd; investeringen van de Vlaamse overheid in tropisch bos(behoud).

Editie 2012: andermaal blijft de realisatie van de bosbeleidsdoelstellingen mijlenver van de genomen engagementen verwijderd. Dit terwijl nog maar eens gebleken is dat de Vlaming écht wel vragende partij is voor een doortastend beleid op vlak van bos.
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/740-bosbarometer-2012-waar-blijven-de-daden?

Weetjes over de luchtkwaliteit in Vlaanderen

http://luchtkwaliteit.vmm.be/
Actuele metingen van 60 automatische meetstations van de VMM in Vlaanderen.

http://www.vmm.be/lucht/meetresultaten
Meetresultaten & Rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij

18/12/12 : De luchtkwaliteit verbeterde de laatste 10 jaar en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen nam af. Toch wordt 33% van de Vlaamse bevolking in 2011 nog steeds blootgesteld aan te veel dagen met hoge fijnstofconcentraties. In 2000 ging het wel nog om meer dan 50% van de Vlamingen. De VMM publiceert haar rapporten over luchtkwaliteit en uitstoot in Vlaanderen.       
http://www.vmm.be/nieuwsmap/minder-vervuiling-in-de-vlaamse-lucht

15 december 2012

Scotty : een andere kijk op mobiliteit


Dit is trouwens een voorbeeld dat andere leveranciers van GPS-software en routeplanners beter zouden volgen, want de zaken met elkaar vergelijken kan mensen hun keuze beïnvloeden, en er hen soms op wijzen dat ze tijd verliezen door te kiezen voor de verkeerde vorm van mobiliteit.

http://www.scotty.be/nl/interactive-presentation
http://www.youtube.com/watch?v=AKAG4N-AxcE

Miljardste toerist geregistreerd op 13/12/12

http://1billiontourists.unwto.org/

De Verenigde Naties, die in oktober 2011 stilstonden bij de geboorte van de 7.000.000.000ste baby, verwachten eind 2012 de aankomst van de 1.000.000.000ste toerist .

Europees project "Regions for Recycling" (R4R)

UPDATE : een gloednieuwe website
http://www.regions4recycling.eu

In Parijs werd op 18/04/12 de aftrap gegeven voor het Europese Interrreg IVC-project 'Regions for Recycling' (R4R). De OVAM is een belangrijke partner in dit project waaraan 12 Europese steden en regio's meewerken. Het R4R-project wil de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen in Europa optimaliseren en de doeltreffendheid van het lokale of regionale afvalbeheer verbeteren.
Het R4R-project bestaat uit 8 Europese regio's, 4 steden en 1 internationale organisatie: Vlaanderen, Ile de France (Frankrijk), Odense (Denemarken), Limerick (Ierland), Stiermarken (Oostenrijk), Catalonië (Spanje), Ilfov (Roemenië), Exfini Poli (een vereniging van 30 gemeenten verspreid over Griekenland), Lissabon (Portugal), Tallinn (Estland), Sofia (Bulgarije), Zagreb (Kroatië) en de Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+).
De algemene projectcoördinatie is in handen van Ordif (Observatoire Régionale d'île de France). ACR+ coördineert het communicatieluik van het project. De OVAM coördineert de inhoudelijke component van het project.

Verspilling, da's om te janken

Elk jaar belandt een derde van het voedsel dat in de wereld geproduceerd wordt, in de vuilnisbak. Deze voedselverspilling is een weerspiegeling van onze overconsumptiemaatschappij, een probleem dat onze aandacht vraagt en dat rechtstreeks verband houdt met de afval-, de consumptie- en de klimaatveranderingsproblematiek. Iedereen kan echter iets aan die verspilling doen door middel van enkele eenvoudige handelingen. Deze voedselcampagne wil de bevolking voor deze problematiek sensibiliseren en haar hulpmiddelen aanreiken zodat elkeen op zijn niveau actie kan ondernemen.

12 december 2012

2013 : GroenGelinkt Expertscore


Op 01/01/13 vindt de lancering plaats van de GroenGelinkt Expertscore, die vanaf dat moment de Kwaliteitsmeter NME voor lesmaterialen voor het basisonderwijs vervangt. Er werd gekozen voor de naam 'GroenGelinkt Expertscore' om een duidelijk verschil aan te kunnen geven tussen gebruikerswaarderingen en het oordeel van NME- en onderwijsexperts. Lesmaterialen in GroenGelinkt worden automatisch getoond in wikiwijs. De GroenGelinkt Expertscore laat in wikiwijs zien dat het om natuur- en milieueducatie en leren voor duurzame ontwikkeling gaat.
De werktitel 'Keurmerk NME' voor de nieuwe keuringssystematiek komt te vervallen. Een keurmerk impliceert dat alles wat gekeurd is, van goede kwaliteit is. De Expertscore geeft in een aantal sterren het kwaliteitsoordeel weer, waar ook lage scores uit kunnen komen. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om de titel "Keurmerk" mee te geven aan lesmaterialen die een zeer hoge Expertscore hebben.

11 december 2012

Ministerraad Ministerie van Ideeën op 12/12/12


Het Ministerie van Ideeën is een initiatief van creatieve denkers en doeners die de handen in elkaar slaan om de overgang naar een duurzame toekomst te versnellen.
Het Ministerie van Ideeën biedt via deze website een podium aan pioniers van nieuwe lokale initiatieven met een sociale of ecologische meerwaarde. Deze pioniers krijgen een ministerstatus toebedeeld.
Het webplatform verzamelt lopende experimenten. Ministers kunnen hier medestanders zoeken voor hun project en anderen inspireren. Het Ministerie verspreidt deze inspirerende voorbeelden via de media naar een breed publiek.

Het Ministerie van Ideeën houdt op 12/12/12 tussen 12u12 en 16u16 in Brouwerij De Koninck (Antwerpen) haar eerste Ministerraad.
Vier goede redenen om de eerste Ministerraad niet missen:
1.Maak kennis met onze Ministers en het kernkabinet. Kom zelf ontdekken wat er in die maanden al allemaal is gerealiseerd.
2.Bekende sprekers verklaren hun voorliefde voor ecologische en sociale ondernemers.
3.Ontdek de duizenden vierkante meters die Brouwerij De Koninck onze Ministers (en misschien ook u?) ter beschikking stelt voor co-creatie, experimenten en start-ups. Dit vormde trouwens de directe aanleiding om voor onze eerste Ministerraad meteen bij De Koninck zelf op audiëntie te gaan.
4.U bevindt zich in het goede gezelschap van creatieve denkers en doeners die de handen in elkaar slaan om een overgang naar een duurzame samenleving te versnellen. Wedden dat er iets moois kan bloeien en groeien?

Nacht van de Nieuwe Macht! op 12/12/12

Op 12/12/12 viert men het feest van vernieuwing
http://www.nme.nl/content/nacht-van-de-nieuwe-macht-0

In de Nacht van de Nieuwe Macht (NVDNM) stap je in een gevarieerd programma met onverwachte verbindingen.
 • Het wordt een feest van vernieuwing waarin we de resultaten van de programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en Natuur- en Milieueducatie (NME) verbinden met de toekomst. Want we willen DUURZAAMDOOR!
 • Laat je inspireren door Powertalks & Keynotes van onder andere Bas Haring, Ralien Bekkers (Rio +20) en Jan Rotmans.
 • NVDNM is een ode aan de slimme verbindingen. Breng je eigen initiatief of verhaal in op de Bazaar, het marktplein waar prille vernieuwingen tot bloei komen en beproefde ideeën massa krijgen.
 • Kom vooral proeven hoe de Nieuwe Macht smaakt, en ontdekken waarom de Nieuwe Macht naar meer smaakt.

Iedereen Mobiel met VSV op 12/12/12

12/12/12

Met het Engagement Iedereen Mobiel zet de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bedrijven, organisaties en verenigingen aan om inspanningen te doen om mobiliteit in de breedst mogelijke betekenis voor iedereen toegankelijk te maken.
Mobiliteit is een recht voor iedereen. Maar voor een grote groep volwassenen in de samenleving is het niet vanzelfsprekend  om zich vlot te verplaatsen met de fiets, de bus, de trein of de auto. Omdat zij het nooit geleerd hebben. Die capaciteit zou hen nochtans een stuk zelfstandiger maken en zou ook hun tewerkstellingskansen vergroten.
Gelukkig zijn er al heel wat bedrijven, organisaties en verenigingen die inspanningen doen om mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Al die inspanningen verzamelt de VSV in het Engagement Iedereen Mobiel.

10 december 2012

Surf naar > 100 Natuur- en Milieuverenigingen (NL)

De totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties is in 2012 gedaald tot het niveau van het jaar 2000. Dat is de uitkomst van onderzoek 'De Vroege Vogels Parade' door het gelijknamige VARA-radioprogramma, dat op 09/12/12  gepresenteerd werd. http://vroegevogels.vara.nl
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=144038

In totaal hebben de 109 grote en landelijke organisaties nu 3.817.711 leden en donateurs.
Links
http://vroegevogels.vara.nl/Nieuws-detail.1006.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=362803&cHash=53ce3d0359aade13dfa2a57cbb41d914

Streven naar een vlot Vlaanderen


Alle Vlamingen verliezen samen elk jaar 2.700.000 uren in de file rondom Brussel. Enkel een totaalaanpak krijgt Vlaanderen weer vlot.
Met de campagne willen de initiatiefnemers de publieke dialoog op gang brengen en een draagvlak creëren voor de oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Iedereen kan deelnemen aan het debat Facebook of op Twitter.
Multimodale oplossing : de fiets voor korte verplaatsingen, openbaar vervoer als het kan en de auto als het moet. Dat gecombineerd met slimme maatregelen kan de verkeersknoop oplossen. Elke maatregel afzonderlijk heeft niet de kracht om de omslag te maken. Gecombineerd lukt het wel.

Bewakingsprogramma voor de bijen

Vanaf oktober 2012 begint het FAVV met een 'bewakingsprogramma' voor de Belgische bijen. Het programma maakt deel uit van een Europees project waar 17 landen aan deelnemen. Het onderzoek loopt samen met het lab Coda en de universiteiten van Gent en Luik.
Het Voedselagentschap zal driemaal op bezoek gaan bij 150 geregistreerde imkers. Dat gebeurt een eerste keer in herfst 2012, de tweede keer in de lente 2013 en de laatste keer tijdens zomer 2013.
De onderzoekers zullen nagaan in hoeverre er een besmetting is met de verroamijt, die als grootste boosdoener voor de sterfte wordt aangewezen. Ook vuilbroed, nosemose en de bijenkastkever staan op de checklist. Ze zullen ook virusziekten in kaart brengen.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120822_00267057
http://honeybee.be/

9 december 2012

INQUIRE : exploratiegerichte wetenschapseducatie


Samen met 16 andere Europese plantentuinen werkt de Plantentuin Meise aan het groot Europees gefinancierd educatief project (2011 - 2013) . Gedurende drie jaar gaan ze samenwerken om nieuwe activiteiten voor kinderen van 9 tot 14 jaar in plantentuinen te ontwikkelen. Het sleutelbegrip van dit project is ‘exploratie’. Alle activiteiten nemen de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen als uitgangspunt om het fascinerende plantenrijk te exploreren.
Meer info over INQUIRE op de website van Botanic Gardens Conservation International (BGCI).
http://www.bgci.org/education/INQUIRE

In the Year 2052


De Club van Rome schetst in haar rapport met de naam '2052' een somber toekomstbeeld voor onze planeet, met meer droogtes, overstromingen en insecten. In de tweede helft van de 21ste eeuw belooft het er niet beter op te worden.
De negatieve effecten zullen duidelijk zijn :
- het zeeniveau zal met een halve meter stijgen
- het ijs aan de Noordpool zal elke zomer smelten
- zowel landbouwers als vakantiegangers zullen door de extreme weersomstandigheden getroffen worden
Volgens De Club van Rome/Rio zal de uitstoot van broeikasgassen pas in 2030 haar hoogtepunt bereiken. Dat is te laat om de globale temperatuursstijging op 2°C te begrenzen, hoewel die grens nog altijd beschouwd wordt als een aanvaardbare limiet.
http://www.clubofrome.org/?p=2107

Brussels Sustainable Development Summit


17/12 & 18/12/12

VITO en TERI organiseren een top over duurzame ontwikkeling in samenwerking met Flanders Cleantech Association en Planetworkshops. Het thema luidt 'Bringing the Rio+20 Agenda to Life'.
Dit evenement moet een stakeholders platform worden om actieplannen en aanbevelingen te formuleren inzake duurzame ontwikkeling. Het project moet fungeren al een doorgeefkanaal van deze plannen aan de Europese Commissie en andere internationale instelligen.

8 december 2012

COP18-TOP weer een FLOP?

26/11 t.e.m. 07/12/12 (Qatar)
Kyotoverdrag : verlenging of vernieuwing?
De klimaattoppen van de afgelopen jaren (Copenhagen, Cancun, Durban) stonden allemaal in het teken van het vinden van een opvolger van het Kyotoprotocol. Veel arme landen en opkomende economieën vinden dat het protocol verlengd moet worden. Zij vrezen dat de rijke landen anders hun uitstoot niet beperken. Veel geïndustrialiseerde landen willen echter een volledig nieuw protocol, omdat landen als China, India en de Verenigde Staten nu nergens toe verplicht zijn.
 
http://www.cop18.qa/en-us/homepage.aspx
http://www.cop18qatar.com/

Het Kyoto-protocol wordt verlengd tot eind 2020.
Dat is op 08/12/12 in Doha meegedeeld door het Qatarese voorzitterschap van de VN-klimaatconferentie. Dankzij 'Kyoto II' blijft er een internationaal akkoord dat voorziet in bindende doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot. Het nieuwe akkoord zal ingang vinden vanaf 2013. Het bevat evenwel geen strengere uitstootlimieten, iets wat nochtans nodig lijkt om de wereldwijde opwarming van de aarde tot minder dan 2°C te beperken.
Via 'Kyoto II' engageren de Europese Unie, Australië en een tiental andere industrielanden zich ertoe om de uitstoot van hun broeikasgassen tot 2020 te beperken. Die landen zijn samen goed voor zowat 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Andere grote vervuilers als de Verenigde Staten, Canada en Japan stappen niet mee in dit akkoord. Een klimaatverdrag dat alle landen bindt, zal er wellicht pas na 2020 komen.
Het blijft intussen onduidelijk hoe de financiering van de arme landen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering moet gebeuren. De industrielanden hadden zich er eerder al toe geëngageerd om tot 2020 samen jaarlijks 100 miljard dollar te stoppen in een klimaatfonds dat voor die landen bestemd is. Maar op deze top werden daarover geen concrete afspraken gemaakt.

Turn Down the Heat
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_Heat_Executive_Summary_English.pdf)
Zonder bijkomende inspanningen wordt het in 2100 vier graden warmer op Aarde. In het rapport maakt de Wereldbank duidelijk waarom dat absoluut vermeden moet worden.
De vier ruiters van de Apocalyps
Er komen
1) extreme hittegolven
2) misoogsten
3) een levensbedreigende stijging van de zeespiegel
4) verlies aan biodiversiteit op ons af.

World Energy Outlook 2012
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf

Topoplanner op NGI-kaarten 1:10.000

De website van outdoor-navigatiespecialist RouteYou heeft er zopas een interessante functie bijgekregen. Met de Topo-Planner kan je voortaan ook recreatieve routes plannen op een topografische kaart van België, waarop zelfs de kleinste bospaadjes staan.Voor het uitstippelen van je wandel- of fietstochten gebruikt RouteYou de topografische kaart van het Belgisch Nationaal Geografisch Instituut (schaal 1:10.000) die – voor dit doeleinde alleszins – véél meer details bevat dan een gewone Google Map.
Links in beeld houdt een teller nauwkeurig de lengte van het reeds geplande traject in de gaten. Is de route wat te lang of juist te kort naar je zin, dan los je dat simpelweg op door een of meer tussenpunten te verplaatsen. De route én de afstand worden dan in real-time bijgewerkt. Klaar met plannen? Dan kun je de uitgestippelde route online opslaan of onmiddellijk naar een printer sturen, compleet met turn-by-turn aanwijzingen en verschillende detailkaartjes.
http://www.routeyou.com/page/view/490/topo-planr-op-ngi-kaarten.nl

http://www.routeyou.com/route/routeplanner/topo/topoplanner/topografische-planner.nl

Brussel, groene stad, stad vol natuur

Kalender 2013 
Om 2013 goed te beginnen, biedt Leefmilieu Brussel u een prachtige muurkalender aan die de schoonheid en de diversiteit van de groene ruimten illustreert. De kalender laat u ook kennismaken met enkele soorten die in onze parken leven en geeft praktische info over de inrichting van een tuin waarin de natuur zijn plaats krijgt.

Bijkomend handigheidje : een QR-code en een weblink tonen u de weg naar infofiches over onze parken zodat u alles te weten komt over hun geschiedenis, het beheer ervan, de fauna en flora die ze herbergen, de monumenten die u er kunt bewonderen … en u krijgt alle praktische info zoals de openingsuren, de aanwezigheid van speelzones voor de kinderen, enz...


NIEUW : Uw smartphone wordt natuurgids
Tijdens uw wandelingen door onze groene ruimten kan u voortaan toegang krijgen tot hun informatiefiche via een eenvoudige scan van de QR-code via uw smartphone. Zo kan u meer vernemen over:
•hun geschiedenis;
•hun beheer;
•de fauna en flora die er zich bevinden;
•de monumenten;
•de praktische info (openingsuren, speelzones voor de kinderen, …).

(Op de infopanelen) aan de ingang van tal van parken vindt u een QR-code. De code is herkenbaar aan de vierkanten vorm met daarin een soort van tweedimensionele streepjescode. Om de code te kunnen scannen en toegang te krijgen tot de fiche van het park waarin u zich bevindt, volstaat het een (gratis) lezer van QR-codes op uw smartphone te installeren en internetverbindingen mogelijk te maken.

BOEK om Brusselse biodiversiteit te ontdekken
ISBN :  9789020995374

Dankzij parken en bossen, … onderhouden de Brusselaars een nauwe band met de natuur. Het boek ontsluiert deze groene ruimten en natuurlijke sites van de hoofdstad waar planten en dieren een bescherming genieten die maar weinig andere steden van deze omvang te beurt valt.
Aan de hand van het boek ontmoeten we ook verschillende personen die toezien op de instandhouding van de soortendiversiteit. Via de uitzonderlijke trajecten langs Brusselse parken, ruigten en natuurreservaten die in dit boek worden beschreven, ontdekken we de uitzonderlijke rijkdom van een groene stad, een natuurstad.

KAART om Brussel door een groene bril te bekijken
Brussel is een van de Europese steden met de meeste groene ruimten per inwoner. Het dankt die reputatie in de eerste plaats aan het Zoniënwoud. Maar het imago van « dorp in de stad » is ook toe te schrijven aan de aanwezigheid van een honderdtal parken, tuinen, bossen, kerkhoven en speelterreinen.
Leefmilieu Brussel publiceerde een kaart die u de weg wijst naar die aangename ontdekkingen. De kaart ligt voor u klaar in : Brussels Info Place
Koningsstraat 2-4
B-1000 Brussel
of kan worden aangevraagd bij Leefmilieu Brussel
http://www.leefmilieubrussel.be/

1 december 2012

‘GROEI. Voedsel. Leven. Aarde.’


Binnenkort zijn we met 9 miljard mensen. Maar hoe blijven we al die monden voeden, met respect voor de natuurlijke hulpbronnen?

Oxfam lanceert het ‘GROEI-dieet’
Met het ‘GROEI-dieet’ kunnen moeders wereldwijd helpen om het verstoorde voedselsysteem te herstellen. Oxfam wil daarmee het antwoord bieden op een vraag die, volgens recent onderzoek, bij veel moeders leeft.
http://www.ikgroeimee.be/nl/nieuws/oxfam-lanceert-het-groei-dieet

Wil je meegroeien?
* Eet anders.
Ga bv. minder vlees eten en gooi geen eten meer weg. Met restjes maak je de creatiefste gerechten!
* Koop anders.
Kies vaker voor fairtradeproducten uit het Zuiden. Geef de voorkeur aan lokale en seizoensgebonden groenten en fruit die hier duurzaam worden geproduceerd. Zo steun je solidair een wereldwijd landbouwmodel met toekomst.
* Overtuig anderen om mee te groeien.
In je bedrijf, school, vereniging, gemeente, … kan je ongetwijfeld mensen motiveren om ook mee te doen met deze internationale actie van Oxfam.

Buzzy.net : alles binnen busbereik


Jongeren kunnen vanaf 01/12/12 op een heel eenvoudige manier te weten komen hoe ze met de bus of tram op school, campus, bioscoop, ... of op een feestje geraken. De routeplanner is op z’n minst revolutionair te noemen. Adressen ingeven is bv. niet meer nodig, want Buzzy Net zoekt op locatie (bvb. Campus Letterkunde, Kinepolis of Café Allee). Wie wil kan routes en bestemmingen bewaren in een persoonlijk Buzzy Net-profiel. Zo krijgen jongeren in één muisklik hun route te zien.
Een Buzzy Net-account kan ook gekoppeld worden aan Facebook, zo kunnen gebruikers vrienden toevoegen aan een persoonlijke kaart en bestemmingen met hen delen. Zelfs Facebook events staan dan automatisch op die kaart zodat men direct de route ernaartoe ziet.
Jongeren kunnen voortaan dus hun hele sociale leven zelf organiseren met Buzzy Net. Buzzy Net is zo de eerste én eveneens rapste routeplanner die het hectische sociale leven van jongeren kan bijhouden.
Buzzy Net heeft de ambitie om een vast plekje te veroveren in de leefwereld van de 30.000 jongeren die elke dag hun route opzoeken via de traditionele routeplanner van De Lijn.