19 januari 2013

Akkoord van Minamata in de maak

UNEP, het VN-milieuprogramma, besliste in 2009 om onderhandelingen op te starten om het gebruik van kwik terug te dringen. Na vier jaar is daarover nu een akkoord. De bedoeling van de internationale conventie is om de productie en het gebruik van kwik bij industriƫle toepassingen te verminderen. Er worden ook regels vastgelegd voor de stockage en afvalverwerking van kwik.

Hg = giftig
Kwik is zeer schadelijk, zowel voor het milieu als voor de gezondheid, maar het metaal wordt wereldwijd nog veel gebruikt.
http://www.systeemderelementen.nl/
Kwik kan zich ophopen in het lichaam en zo schade aan het zenuwstelsel of de weerstand aanrichten. Door de ontbossing komt kwik nu veel meer voor in meren en rivieren. Het aandeel in de oceanen verdubbelde de voorbije eeuw, waarbij vissen worden besmet die later door mensen worden opgegeten.

Minamataziekte
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/De_Minamataziekte

Minamata-akkoord
In  2013 zullen de deelnemende landen hun handtekening zetten onder het akkoord. Dat zal gebeuren in het Japanse Minamata, de stad waarvan de inwoners decennialang werden blootgesteld aan een zware kwikvergiftiging.

http://www.mercury2013.com/
28/07 tot 03/08/13