13 januari 2013

Digitale praktijkgids "Landbouw & Natuur"

Landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Veel biodiversiteit is afhankelijk van landbouw en landbouwlandschappen, terwijl omgekeerd biodiversiteit de landbouwer ook heel wat voordelen kan opleveren.
Landbouwers hebben heel wat mogelijkheden en soms ook verplichtingen om de zorg voor natuurwaarden en agrobiodiversiteit te integreren in een moderne bedrijfsvoering. Om hen daarin bij te staan ontwikkelde de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij een digitale praktijkgids Landbouw en Natuur. Bedoeling is om de landbouwers zo objectief en zo volledig mogelijk te informeren over dit thema.
www.vlaanderen.be/landbouw/praktijkgidsnatuur
Het is de bedoeling de praktijkgids in de komende jaren verder bij te werken en uit te bouwen met meerdere modules.