1 januari 2013

Natuurkalenders Vogelbescherming

De kuifeend siert de voorplaat van de Vogelkalender 2013. Het zonlicht weerkaatst in het water wat een schitterend sfeervolle compositie oplevert van deze prachtige eend. Laat u met de Vogelbescherming kalender van maand tot maand betoveren door de meest kleurrijke en fascinerende vogels.
http://www.vivara.nl/ctrl/product:959;/vogelbescherming_kalender_2013

http://www.vogelbescherming.be/
In 2013 laten wij je genieten van Hop (cover), Laplanduil, Kuifmees, Winterkoning, Grauwe Gans, Papegaaiduiker, Scharrelaar, Roodpootvalk, Grote Zilverreiger, Ransuil, Geelgors, Appelvink en Moerassneeuwhoen. Dankzij een begeleidende, informatieve tekst per vogel verneem je er meer over. Foto’s, teksten en data zijn van elkaar gescheiden zodat je de foto’s nadien voor andere doeleinden kunt gebruiken.
http://www.vogelbescherming.be/winkel/catalogus/varia/vogelkalender-2013.html