20 december 2014

Deadline 2015

IPS Deadline 2015http://www.deadline2015.be/

Deadline 2015 is een nieuwsproject van IPS-Vlaanderen over de Millenniumdoelen. IPS wil met een aanhoudende berichtenstroom de millenniumthema's concreet maken en de interesse voor ontwikkeling en armoedebestrijding aanwakkeren. De lange weg naar 2015 wordt geïllustreerd met reportages uit landen die zelden het nieuws halen, succesverhalen en tegenslagen, verhelderend cijfermateriaal en verrassende analyses.
De nadruk ligt op honger en armoede, onderwijs, gezondheid, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, een duurzame planeet en eerlijke internationale geld- en handelsstromen.


https://itunes.apple.com/app/id824759460?mt=8