24 januari 2015

Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Grenspark Zoom-Kalmthouthttp://www.grensparkzk.be/

Grenspark "De Zoom - Kalmthoutse Heide" is een grensoverschrijdend natuurgebied dat verschillende biotopen (heide, vennen, stuifduinen, weilanden, bossen) herbergt. Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek en de moeite waard om te behouden.
Buiten de heide- en bosgebieden die beheerd worden door de Vlaamse en Nederlandse overheden, vinden we ook enkele (grote) privé-eigenaren, kleine landbouwpercelen, en verscheidene bospercelen van kleine eigenaren. Deze diversiteit maakt dat het park zeker een bezoekje waard is.

Eind 2011 werd het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide met meer dan 2.250 hectare uitgebreid. Het park ligt op Nederlands en Vlaams grondgebied en is nu 6.000 hectare groot. Dankzij de uitbreiding huisvest het nog meer dieren- en plantensoorten dan vroeger.
Er zijn bovendien nieuwe mogelijkheden voor recreatie en waterhuishouding. Aan Vlaamse zijde hoort nu ook het Moretusbos-Ravenhof in Putte-Stabroek tot het grensoverschrijdend park, in Nederland onder meer de Stoppelbergen en de Noordpolder in Woensdrecht.

Kalmthoutse Heide :in 2016 een stiltegebied?
Op de Kalmthoutse Heide is het stil. Toch ijvert het gemeentebestuur om die ‘stilte’ te laten erkennen door een officieel kwaliteitslabel.

Vanaf februari 2015 begint de provincie Antwerpen één jaar lang die ‘stilte’ te meten. Na een positief rapport kan Kalmthout dan het label van stiltegebied aanvragen.

De brand in de Kalmthoutse Heide heeft 600 ha natuur in de as gelegd. (mei 2011)
Bovendien gaat het om een stuk topnatuur in Vlaanderen, uniek zelfs voor Europa. Hoewel het moeilijk is voor het Agentschap voor Natuur en Bos om de exacte ecologische gevolgen in te schatten is het nu al duidelijk dat we in Vlaanderen nooit eerder een ecologische ramp van zo’n omvang gekend hebben. Bovendien is dit ook voor het toerisme en de recreatie in de streek een zware klap.
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Nieuws/2011/110527_brand_Kalmthoutse_Heide.aspx

Natuurbrandthermometer
http://www.kalmthout.be/Brandweer-Bos-en-heide-brandbestrijding.html
GROEN: Weinig gevaar.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt extra bemand.

ORANJE: Hoog gevaar.
Wees voorzichtig, laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt elke dag bemand.

ROOD: De toegang tot het gebied wordt afgeraden.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt elke dag bemand.