24 mei 2013

Nationale Loterij & Objectief 2015


Voor de projectoproep Armoedebestrijding en sociale inclusie werd 2.537.000 euro vrijgemaakt, voor de oproep Duurzame ontwikkeling 2.000.000 euro en voor de oproep Millenniumdoelstellingen 1.000.000 euro. Voor elk van de projectoproepen kreeg een jury van experten de opdracht om de inzendingen te beoordelen en laureaten te selecteren.