28 mei 2013

Open Monumentendag Vlaanderen

Het idee voor een Open Monumentendag ontstond in een Europese context. De eerste Open Monumentendag werd in 1984 georganiseerd door Frankrijk. Het initiatief kende zo’n succes dat op de Europese Ministerconferentie over Cultureel Erfgoed (Granada, 3-4 oktober 1985) een resolutie werd goedgekeurd die aanspoorde tot sensibilisering van de bevolking voor onroerend erfgoed. Er werd onder meer een beroep gedaan op eigenaars om hun gebouwen open te stellen voor het publiek en er werd aangestuurd op gemeenschappelijke actie door de openbare besturen, partners uit de priv├ęsectoren en het verenigingsleven.

Europa
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/EHD/default_en.asp

De 25e editie van de Open Monumentendag Vlaanderen vindt plaats op 08/09/13.
Tijdens de jubileumeditie zal "Het beste van..." de voorbije kwarteeuw getoond worden.
Voor de 25e editie van het grootste erfgoedfeest in Vlaanderen halen 199 steden en gemeenten het beste uit de kast. Geen thema, maar simpelweg het beste van de voorbije 24 edities. De organisatoren van de Open Monumentendag gaan voor een programma met exclusieve monumenten, toppers uit de rijke Open Monumentendag-geschiedenis of goede voorbeelden van de zorg voor erfgoed. De invalshoeken zullen divers zijn voor iedere stad of gemeente.
In totaal zetten 650 grote en kleine, bekende en minder bekende monumenten de deuren open. Het programma van het evenement wordt begin augustus voorgesteld via de website van de Open Monumentendag en de Monumentenkrant.