26 mei 2013

Recycleren daar zit muziek in!

http://www.recupel.be/

Recupel vzw organiseert in gans België de inzameling en de verwerking van AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten). Recupel werkt nauw samen met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de hergebruikcentra, alsook met gespecialiseerde bedrijven voor het transport en de ecologische verwerking van de afgedankte apparaten. De financiering van deze activiteiten wordt gewaarborgd door de Recupel-bijdrage die de consument betaalt bij aankoop van een nieuw toestel.