9 oktober 2013

Sunny Schools start op 10:10

http://www.sunnyschools.nl

Zonnepanelen op het schooldak, gefinancierd door de eigen lokale gemeenschap: Klimaatinitiatief 10:10 presenteert het crowdfundingproject ‘Sunny Schools’, mede mogelijk gemaakt door Greenchoice.

Op 10/10/13 starten de eerste (piloot)scholen.  Leerlingen, ouders, lokale ondernemers, gemeenten en andere betrokkenen, iedereen kan een (deel van) een zonnepaneel sponsoren en raakt op praktische en positieve manier betrokken bij de school en bij het thema duurzame energie. Sunny Schools is gebaseerd op het succesvolle Engelse 10:10 project Solar Schools (www.solarschools.org.uk)

Sunny Schools verenigt verschillende doelstellingen in een project, waar het onderwijsveld, de leerlingen en uiteindelijk de hele wereld van profiteren:
•Community building: Sunny Schools bevordert de samenwerking en samenhang binnen de lokale gemeenschap
•Sunny Schools geeft duurzaamheid direct een plek in het onderwijs en brengt duurzame energie tot leven in het klaslokaal.
•Via Sunny Schools maken scholen kennis met crowdfunding, een creatieve manier om de eigen inkomsten te vergroten, daarbij met zonnepanelen op het dak profileert de school zich als innovatieve en moderne school gericht op de toekomst.
•Sunny Schools genereren een substantieel deel van hun elektriciteit via zonne-energie en brengen hiermee direct de CO2 emissie omlaag.
•Versterken rol duurzame energie in de maatschappij: Sunny Schools brengt schone energie direct binnen in het dagelijks leven van een brede doelgroep.
•Besparen op elektriciteitskosten: De zonnepanelen kosten de school zelf geen geld. De besparing kan direct weer ge├»nvesteerd worden in de school.